Живее conjugation

Conjugate живее - live

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
живеам I live
ти
живееш you live
т(ој/аа/оа)
живее he/she/it lives
ние
живееме we live
вие
живеете you all live
тие
живеат they live

Past aorist tense

Past aorist of the verb живее has no forms.

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
живеев I was living
ти
живееше you were living
т(ој/аа/оа)
живееше he/she/it was living
ние
живеевме we were living
вие
живеевте you all were living
тие
живееја they were living

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе живеам I will live
ти
ќе живееш you will live
т(ој/аа/оа)
ќе живее he/she/it will live
ние
ќе живееме we will live
вие
ќе живеете you all will live
тие
ќе живеат they will live

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе живеев I will have lived
ти
ќе живееше you will have lived
т(ој/аа/оа)
ќе живееше he/she/it will have lived
ние
ќе живеевме we will have lived
вие
ќе живеевте you all will have lived
тие
ќе живееја they will have lived

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
живеј you live
вие
живејте you all live

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум живеел I (masculine) have lived
јас
сум живеела I (feminine) have lived
ти
си живеел you (masculine) have lived
ти
си живеела you (feminine) have lived
тој
е живеел he has lived
таа
е живеела she has lived
тоа
е живеело it has lived
ние
сме живееле we have lived
вие
сте живееле you all have lived
тие
сум живееле they have lived

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев живеел I (masculine) had lived
јас
бев живеела I (feminine) had lived
ти
беше живеел you (masculine) had lived
ти
беше живеела you (feminine) had lived
тој
беше живеел he had lived
таа
беше живеела she had lived
тоа
беше живеело it had lived
ние
бевме живееле we had lived
вие
бевте живееле you all had lived
тие
беа живееле they had lived

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би живеел I (masculine) would have lived
јас
би живеела I (feminine) would have lived
ти
би живеел you (masculine) would have lived
ти
би живеела you (feminine) would have lived
тој
би живеел he would have lived
таа
би живеела she would have lived
тоа
би живеело it would have lived
ние
би живееле we would have lived
вие
би живееле you all would have lived
тие
би живееле they would have lived

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум живеел I (masculine) will live
јас
ќе сум живеела I (feminine) will live
ти
ќе си живеел you (masculine) will live
ти
ќе си живеела you (feminine) will live
тој
ќе е живеел he will live
таа
ќе е живеела she will live
тоа
ќе е живеело it will live
ние
ќе сме живееле we will live
вие
ќе сте живееле you all will live
тие
ќе сум живееле they will live

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
живеен living
adverbial participle
живеејќи living
verbal noun
живеење living
imperfective participle (masculine)
живеел living
imperfective participle (feminine)
живеела living
imperfective participle (neuter)
живеело living
imperfective participle (plural)
живееле living
aorist participle (masculine)
lived
aorist participle (feminine)
lived
aorist participle (neuter)
lived
aorist participle (plural)
lived

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for живее

This verb can also mean the following: dwell, reside

Examples of живее

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Години на здрав живот (HLY) при раѓање — број на години што се очекува да живее лице при раѓање во состојба на здравје.Healthy life years (HLY) at birth — the number of years a person at birth is expected to live in a healthy condition.
Животен век (LE) при раѓање — број на години што се очекува да живее новороденче, под претпоставка дека нивоата на морталитет специфични за возраста ќе останат константни.Life expectancy (LE) at birth — the number of years a newborn child is expected to live, asuming that the age-specific mortality levels remain constant.
Мохмад Реза Хасини е професионален ирански фотограф и фото-блогер кој од 2009 година живее и работи во Либан.Mohmmad Reza Hassani is an Iranian professional photographer and photo-blogger who has lived and worked in Lebanon since 2009 .
Во рурална Махасрастра, каде живее Роини- дописникот за ова видео, жените се третираат како инфериорни во однос на мажите.In rural Mahasrashtra where Rohini, the correspondent of this video lives, women are treated as inferior to men.
Потпирајќи се на искуството со матријархат во семејството со кое таа живее, верно повикувајќи ја „мамо“, блогот „Правење од јајце волна“, на волонтерката на Мировните трупи во Азербејџан, ги забележува исклучоците кои општеството ги прави за жените.Relaying an experience with the matriarch of the family she live with, and affectionately calling her 'mom,' Making Wool from Eggs, the blog of a Peace Corps Volunteer (PCV) in Azerbaijan, notes the expections society has of its women.
Јас живеам источно во Газа, во делот Тофах, каде артилеријата поминува постојано.I live east of Gaza, Toffah area, were artillery shells rained down every single moment.
Знам дека не е моја вина, но јас знаев дека живеам во Газа, а Газа не е здрава околина за растење на деца.I know it is not my fault but I knew also that I live in Gaza and Gaza has never been a healthy environment to raise children.
Јас живеам во САД 20 години и еднаш ми ги одзедоа децата.I've lived in the USA for 20 years, and at one point they could have taken my children.
Можеби звучи арогантно, но попрво би умрел стоејќи отколку да живеам на колена."It might seem pompous, but I'd rather die standing up than live on my knees."
Бидејќи не се задоволни со својот живот, очекуваат од мене да го живеам нивниот сон – макар и по цена, кога ќе се вратам во татковината да бидам обвинет како плачко, неблагодарен глупак – мојот одговор на таквите „прашања“ мора секогаш да ги содржи зборовите „одлично“ или „неверојатно убаво“.Unhappy with their own regular lives, they expect me to be living their dream, so – at the risk of being castrated for being a whiny, unappreciative asshole upon my return – my answers to such “questions” must always include the words “amazing,” “unbelievable,” or “incredibly hot.”
- Tие секогаш ми додеваат со прашања од типот “Дали живееш сама?” итн.- They always bother you with questions, like "Do you live on your own?" etc.
Ти не заслужуваш да живееш.”You do not deserve to live."
Колку долго живееш во Мавританија и што те однесе таму првично?How long have you lived in Mauritania and what took you there in the first place?
Ти живееш во Дром, Франција, но Јапонија е во центарот на твоето живеење, особено овој временски период.You live in Drôme, France, but Japan is central to your life, especially at this time.
Со вакви погледи ти треба да живееш во село.With views like these, you should live in a village.
Денес живееме во подобра земја, отколку вчера.Today we live in a better country than we did yesterday.
Ние живееме во дел од Газа кој порано беше именуван како „безбеден“.We live in an area in Gaza city that used to be described 'safe'.
Она што навистина го сакам е сето ова да престане и јас и моите деца да живееме како сите останати во светот.What I really want is for all this to end and for me and my kids to live just like anyone else in the world.
Ни кажуваа дека она што се случува во општеството во кое живееме не е наша работа, дека образованите луѓе не треба да се мешаат со обичните.We were told that what is happening in the society we live in is none of our business, that educated people do not mix with the commoners.
Луѓето им се јавуваат на нивните пријатели по телефон, ги повикуваат да дојдат на плоштадот: „Од што се плашиш, дојди, не можеме повеќе вака да живееме“.People are calling their friends on the phone, inviting them to the square: "What are you afraid of, come over here, we can't live like this any longer."
Ако живеете на Западот, пазете се.If you live in the West, beware.
Опишете ја јазичната средина во која живеете и како таа се одразува на вашата личност.Describe the linguistic environment you live in, and how it affects you personally.
За да дознаете повеќе за овој период, треба да размислите што ќе значи ако сите околу вас ве избегнуваат како чума, настрана од убедувањето дека вие, како бунтовник, е поверојатно да бидете киднапиран отколку другите луѓе; дека треба да живеете во страв, селејќи се од куќа во куќа и во Турција; дека вашиот грб е целосно гол и дека тие веројатно ги знаат вашите чекори со неверојатна точност.To learn more about this period, you need to think about what it would mean if all those around you avoided you like the plague, out of the conviction that you, as a rebel, are more likely to be kidnapped than other people; that you have to live on the run, moving from house to house and to Turkey; that your back is completely exposed, and that they probably know your exact movements with great accuracy.
Ова е вашата можност, без разлика каде живеете, работите или снимате.This is your opportunity, regardless of where you live, work and film.
Доколку живеете во Најроби предлагам бргу да се разбудите од вашиот длабок сон.If you live in Nairobi I suggest that you quickly wake up from your deep slumber.
Во просек, за мажите се очекува да живеат речиси 81 % од нивниот живот без инвалидност, а жените 75 % (2).On average, men are expected to live almost 81 % of their lives free of disability, and women 75 % (2).
Овие ограничувања, во комбинација со растечката загриженост во врска со потенцијалните негативни ефекти, го зајакнуваат случајот во полза на попретпазлив пристап кон нивното користење во земјоделството, хортикултурата и за контрола на растот на несаканите растенија на јавни места, во близина на местата каде што живеат луѓе.These limitations combined with growing concerns about potential adverse effects strengthen the case for a more precautionary approach to their use in agriculture, horticulture and to control unwanted plant growth in public spaces close to where people live.
Поради недостатокот на пари, тие живеат во населби каде што нема ниту вода за пиење, ниту канализациска мрежа.Because of lack of money, they live in neighborhoods where there is neither drinkable water nor sewer system.
Во куќата каде што живеат нема вода за пиење.The house where they live doesn't have drinkable water.
Ова се сите впечатоци кои доведоа до разговор што одекнува во манастирот и надвор од него : "Во времето на Анџела дрвјата живеат долго и не умираат."These are all impressions that have pervaded the talk that echoes in the convent and outside: "In Angela's time the trees live long and don't die."
Кога се сретавме првпат, живеев безгрижен живот.When we first met I was living a carefree life
Кога имав 125 години, мајка ми беше мртва, а јас живеев надвор.I was 12 years old. My mother was dead. I was living in a doorway.
Јас живеев во бајка.I was living in a fairy tale.
Јас имав 2 сообраќајни несреќи кога живеев таму.I was in two car accidents when I was living there.
Многу од вас браќа и сестри не знаеа дека живеев толку скромно, зар не?Many of you brothers and sisters didn't know that I was living so humble, did you?
Сакаше да знае дали си донесувал девојки кога живееше таму.Yeah, well, she wanted to know if you brought any girls over to her house when you were living there.
Последен пат живееше во куќа од пет милиони долари, сега пребаруваш по канти.'Cause it seems like you and I are maybe playing the same cards. –Yeah. –Last time I checked, you were living in a $5 million house. Now you're turning tricks for a sandwich. –Nikki:
Ти ако живееше во бело соседство и таму имало “брат“, би го знаел братот, така?If you were living in an all-white neighborhood and there was a brother, you would know the brother, right?
Ти живееше со некој друг.- You were living with someone else.
Можеби погрешивме што станавме премногу благи во поглед на безбедносните договори, на кои сакавме да се фокусираме кога живеевме во областите контролирани од режимот.Perhaps we made the mistake of becoming too lenient regarding security arrangements, which we were keen to focus on when we were living in the areas controlled by the regime.
Ние си живеевме во наш сопствен Виетнам.We were living our own Vietnam.
Со маж ми го живеевме нашиот сон.(voice-over): My husband and I were living our dream.
Ја отворив кутијата и ја извлеков таблата. На неа се наоѓаше домот којшто си го замислував пред пет години. И бев шокиран од фактот што ние живеевме токму во таква куќа.And so I cut the box open and when I pulled out the vision boards, there was the picture on there of a home that I was visualizing five years earlier and what shocking to me was we were living in that house,
Со две, веќе возрасни деца, а и живеевме во мал стан.You know, what with two kids already so much older... and we were living in that small apartment and everything.
Пред една година, иако луѓето живееја во сурови услови под израелска блокада и Сдерот беше постојана цел на ракетни напади кои доаѓаа од појасот Газа, беше започнат еден блог од страна на двајца мажи, по еден во двете места.A year ago, even while the people of Gaza were living in severe conditions under Israeli blockade, and Sderot was an ongoing target for rocket attacks coming out of the Gaza Strip, a blog was started by two men, one in each place.
А, Монтреал... живеј во Монтреал“.But Montreal, live in Montreal."
Продолжи, живеј го својот живот докрај, за да му дадеш значење на мојот живот.... ...и да и оддадеш чест на каузата која се бориме да ја постигнеме тука.Move on, live your life to the fullest in order to give mine meaning... ...and to honor the cause we’re fighting to achieve.
Драга вило, повторно живеј!Dear Fairy, live again!
Велам, живеј си го твојот живот. Не мојот.I'm saying live your own life, not mine.
Пиј... и живеј.Drink... ...and live.
Најлошите тури се исмејува со изјавите на португалските политичари - како што се „спуштете си ги очекувњата“ или „живејте во рамките на вашите можности“ - употребувајќи ги како слогани за нивните тури.The Worst Tours makes fun of statements by Portuguese politicians - such as “lower your expectations” or “live within your possibilities” - by using them as slogans for their tours.
Вашиот избор е едноставен: придружете ни се и живејте во мир или продолжете по сегашниот курс и соочете се со уништувањето.Your choice is simple: join us and live in peace or pursue your present course and face obliteration.
Земете ги парите, земете ја жената и живејте го животот.Take the money, take the woman and live your life.
Земете ги парите, земете ја жената и живејте го животот!Take the money, take the woman and liveyour life.
Зошто ги поминуваме животите живеејќи низ нив?- What? - Why do we spend our lives living through them?
Забавувај се живеејќи со татко ти до крајот на твојот живот.Have fun living with your dad for the reSt of your life. God.
Ќе најдеш само болка живеејќи во минатотоYou will find only pain living in the past
Излегов со еден тип и слушав како бил совршено задоволен живеејќи затворен.Right in the face. Seriously, I dated this guy and I was astounded at how content he was... ...just living his life in this closed-off little box. I know.
Нема да ми правиш многу друштво живеејќи назад на исток во Синсинати.You won't be much company for me, living back East in Cincinnati.
Природниот капитал обезбедува неколку функции и услуги — обезбедува извори на енергија, храна и материјали; апсорбенти за отпадоци и загадување; услуги на регулирање на климата и водите, опрашување; и простор за живеење и одмор.Natural capital provides several functions and services — it provides the sources of energy, food and materials; the sinks for wastes and pollution; the services of climate and water regulation, pollination; and the space for living and leisure.
Таквиот капитал ги обезбедува изворите на енергија, храна и материјали; апсорбентите за отпадоци и загадување; услугите на регулирање на климата, водата и почвата; средината за живеење и одмор — во основа, основата за нашите општества.Such capital provides the sources of energy, food and materials; the sinks for wastes and pollution; the services of climate, water and soil regulation; and the environment for living and leisure — in essence, the core fabric of our societies.
Хумам Тахар верува дека треба да се примени критички пристап кон градењето на мирна иднина, а не живеење во минатото.Humam Tahar believes a critical approach should be adopted towards building a peaceful future, and not living in the past.
Високата цена на моето студирање, всушност не е поради овдешните превисоки трошоци за живеење; произлегува дека одделувањето на моите вистински искуства од очекувањата на останатите околу тоа како би требало да биде, ми нанесе поголема загуба(…) Кога луѓето ме прашуваат за Париз... па, обично не ме прашуваат ништо.The steep price of my exchange hasn’t in fact been due to the outlandish cost of living here; turns out that rectifying my actual experience with others’ expectations of what it should be has taken the much greater toll (…) When people ask me about Paris…well they usually don’t actually ask me anything.
ЗА живеење едни со други наместо едни покрај други!FOR Living together instead of living side by side!
Одушевен сум од тоа, и би бил сигурен дека би живеел од тоа.I'm pretty amazing at it now, but I want to get even better, make my living out of it.
Т ој живеел со диви животни, но ангелите се грижеле за него...He was living with the wild animals... but angels took care of him.
Дали ви кажа каде живеел пред да дојде?Did he say where he was living before he came?
Со кого сум живеел?- Who have I been living with?
Да речеме живеел во гето.Let's say y'all living together.
Потерс живеела околу 30 години во Мексико и сака да ја опишува намената на нејзинот блог како:Potters has been living in Mexico for about 30 years of her life, and she likes to describe the purpose of her blog as:
Но, таа живеела со друг маж.- But, uh, she was living with another man.
А јас мислам, дека живеела во некоја дупка и решила да се пресели тука.And my guess is she's living in some dump and decided to move over.
Мислиш дека живеела во шума 9 години?Wow. And you think she's been living in the woods for nine years?
Мислам дека сум живеела живот кој што не сум го сакала.I think there's a life I was living that I didn't want.
Девојчето во шумата живеело со дилерот сиве овие години?What, this girl's out in the woods, living with a drug dealer all these years?
Цело време моето девојче живеело таму.So that's where my little girl's been living all these years.
Како да нe се истие луѓе што живееле во оваа земја.It is like these people are not the same ones living in country.
Традиционално, тие живееле во нивни заедници, а некои од нив живееле и како номади.Traditionally, they've been living in their own communities, some of them as nomads.
Велат дека филмската индустрија е од оние отпорни на рецесијата, но кога основата на толку поврзаната економија колабрира и има многу луѓе кои одеднаш се будат и сфаќаат дека живееле над своите примања, тогаш изгледа дека и моќниот Холивуд ќе заврши со намалување на работните места.They say that the movie business is one of those recession proof industries, but when you have the base of such an interconnected economy collapse and you also have lots of people suddenly waking up to the fact that they've been living way beyond their means, then it seems that even the mighty Hollywood ends up shedding jobs.
Според сајтот Mexicanos en España , во 2009 во Шпанија живееле 15593 Mексиканци, каде што повеќето од нив се наоѓаат во Мадрид; околу 4675 живеат во главниот град.According to the site Mexicanos en España , there were 15,593 Mexicans living in Spain in 2009, of which the largest group can be found in Madrid, with approximately 4,675 living in the capital city.
Ова не доаѓа како изненадување за оние кои живееле во Турција овој период.This comes as no surprise to anybody who has been living in Turkey during this period.

Questions and answers about живее conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about живее
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
гувееbe silent
живнеlighten up
Different length:
доживееexperience
заживееbe revived
оживееbe revived
поживееlive for a while

Do you know these verbs?

VerbTranslation
дизајнираdesign
доиbreastfeed
доцниbe late
дремнеtake a nap
дувнеblow
ебеfuck
ждригнеburp
живнеlighten up
заведуваrecord
завршуваend