Дојде conjugation

Conjugate дојде - come

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
дојдам I come
ти
дојдеш you come
т(ој/аа/оа)
дојде he/she/it comes
ние
дојдеме we come
вие
дојдете you all come
тие
дојдат they come

Past aorist tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
дојдов I came
ти
дојде you came
т(ој/аа/оа)
дојде he/she/it came
ние
дојдовме we came
вие
дојдовте you all came
тие
дојдоа they came

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
дојдев I was coming
ти
дојдеше you were coming
т(ој/аа/оа)
дојдеше he/she/it was coming
ние
дојдевме we were coming
вие
дојдевте you all were coming
тие
дојдеа they were coming

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе дојдам I will come
ти
ќе дојдеш you will come
т(ој/аа/оа)
ќе дојде he/she/it will come
ние
ќе дојдеме we will come
вие
ќе дојдете you all will come
тие
ќе дојдат they will come

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе дојдев I will have come
ти
ќе дојдеше you will have come
т(ој/аа/оа)
ќе дојдеше he/she/it will have come
ние
ќе дојдевме we will have come
вие
ќе дојдевте you all will have come
тие
ќе дојдеа they will have come

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
дојди you come
вие
дојдете you all come

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум дошoл I (masculine) have come
јас
сум дошла I (feminine) have come
ти
си дошoл you (masculine) have come
ти
си дошла you (feminine) have come
тој
е дошoл he has come
таа
е дошла she has come
тоа
е дошло it has come
ние
сме дошле we have come
вие
сте дошле you all have come
тие
сум дошле they have come

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев дошoл I (masculine) had come
јас
бев дошла I (feminine) had come
ти
беше дошoл you (masculine) had come
ти
беше дошла you (feminine) had come
тој
беше дошoл he had come
таа
беше дошла she had come
тоа
беше дошло it had come
ние
бевме дошле we had come
вие
бевте дошле you all had come
тие
беа дошле they had come

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би дошoл I (masculine) would have come
јас
би дошла I (feminine) would have come
ти
би дошoл you (masculine) would have come
ти
би дошла you (feminine) would have come
тој
би дошoл he would have come
таа
би дошла she would have come
тоа
би дошло it would have come
ние
би дошле we would have come
вие
би дошле you all would have come
тие
би дошле they would have come

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум дојдел I (masculine) will come
јас
ќе сум дојдела I (feminine) will come
ти
ќе си дојдел you (masculine) will come
ти
ќе си дојдела you (feminine) will come
тој
ќе е дојдел he will come
таа
ќе е дојдела she will come
тоа
ќе е дојдело it will come
ние
ќе сме дојделе we will come
вие
ќе сте дојделе you all will come
тие
ќе сум дојделе they will come

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
дојден coming
adverbial participle
coming
verbal noun
coming
imperfective participle (masculine)
дојдел coming
imperfective participle (feminine)
дојдела coming
imperfective participle (neuter)
дојдело coming
imperfective participle (plural)
дојделе coming
aorist participle (masculine)
дошoл come
aorist participle (feminine)
дошла come
aorist participle (neuter)
дошло come
aorist participle (plural)
дошле come

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for дојде

This verb can also mean the following: arrive

Examples of дојде

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
- Уште и тој џандарот да дојде...- When that cop comes to...
Дали дојде времето?Has the time come?
Сите знаат дека кога ќе дојде крајот на светот, големата змија Зормангондур ќе стане, а јас ќе бидам изеден од голем волк.Everybody knows when the world comes to an end, the great serpent Jörmungandr rises up, and I, myself, will be eaten by a big wolf.
А кога тој ден ќе дојде Сеџвик ти ќе се соочиш со животот живеен без доблести без принципи и за тоа те сожалувам.And when that day comes for you, Sedgewick, you will be confronted with a life... lived without virtue, without principle, and for that I pity you. End of lesson.
Да, знаев дека ќе дојде.Yeah, I knew he'd come around.
Може да дојдам со тебе?Can I come with you? No, kid.
Ќе дојдам.- I'll come. Mmm!
Треба да дојдам да поседам кај тебе некое време.I need to come and stay with you for awhile.
Г-дине Тревил, рековте дека ако ми треба нешто да дојдам кај вас.Monsieur Treville, you said if I ever needed anything, to come to you.
Само, за 10 години ќе дојдам кај тебе и тогаш ќе ти побарам нешто.Just in 10 years, I'm going to come to you And ask for something then.
Зошто едноставно не можеш да дојдеш со мене?Why couldn't you just come away with me?
Мило ми е што те убедив да дојдеш.I'm glad I could persuade you to come along.
Треба да дојдеш со нас во Вампирската Власт.I need you to come with us into the Vampire Authority.
Сакаш ли да дојдеш?Would you wanna come?
Дали татко ти те прати да дојдеш.-Не јас сакав.-Did your father send you? -No, I wanted to come.
А кога ќе имам доказ и другите дознаат што си направил, можеби ќе дојдеме да те посетиме.And when I get proof... ...and the others find out what you've done... ...maybe we come pay you a visit.
Кога ќе дојдеме до законот, ништо не може да се направи.When it comes to the law, there is nothing I can do.
Може да дојдеме.Can we come?
Види, другарка ми, како, го купува местото, и сакаше да дојдеме и знаеш, да го провериме.See, my friend's, like, buying the place... and she wanted us to come and, you know, check it out.
Па, време е да дојдеме на чисто.So, it's time to come clean.
Што значи, ако дојдете до некои докази кои можат да ја докажат неговата невиност, Ви ја нудам мојата помош.That being said, if you come across anything that could shed some light on his innocence, I'm offering my help.
Миша, Јелцин, дојдете, бргу.Misha, Yelstin, come on, quick. Everybody.
Треба да дојдете да видите.You Should come check it out. Which band iS yourS?
Мислев дека нема да дојдете.I didn't think you'd come.
Кога ке дојдете до првата раскрсница на патот, отвори ја првата кесичка.When you come across the first fork in the road Open the first pouch
Ако некоја слободна душа дојде на тоа место во сите безброј векови што ќе дојдат, нека сите наши гласови ви шепотат од безвремените камења.Should any free soul come across that place in all the countless centuries yet to be, may all our voices whisper to you from the ageless stones.
На пример, може да направи 20-30 000 мали донации да дојдат од целиот САД и Канда.For instance, he can make it so, 20 or 30,000 little donations come in from all over the U.S. and Canada.
-Натерај ги да дојдат.Get them to come.
Кажи им на другите девојки да дојдат.Get the other girls to come by.
Прашање на време е пред да дојдат да не' бараат.It's just a matter of time before they come looking.
Не, дојдов да ти кажам фала за вечерата.- No, I came to thank you for dinner.
Всушност, дојдов зашто мислам дека си сладок. Сакаш некогаш да излеземе?I actually came over here because I think you're really cute.
Стварно сум среќна што дојдов тука.I'm really happy I came here.
Зачепи. Ме викаше и дојдов овде да ти помогнам.You called me, and I came here to help you.
Шира ми се јави за твојот татко, па дојдов.Shira texted me about your dad, so I came here.
Можеби ако-- ако ми раскажеш приказна, можеби за првиот ден кога Rachel и јас дојдовме да живееме со тебе.- Mm. - Maybe if you could-- If you could just tell me a story, maybe the first day that Rachel and I came to live with you.
Ние дојдовме кај тебе, така?We came to you, right?
-Земете што сакате, поради тоа и дојдовме.Take what you will. This is what we came for.
Изгледа дека добивме по тоа што дојдовме.Looks like we got what we came for.
Не идевме одовде. дојдовме од другата страна.We didn't come up this way. We came up the back stairs.
Гневна младина Занг Лонгјао: Пред 10 години дојдовте и луѓето имаа многу очекувања.Shandong Li: Ten years ago, people had so much hope for the new policy, but the result is disappointment. Ten year later, we don't have hope and thus no disappointment. Angry youth Zhang Longyao: 10 year ago, you came and people were full of expectation.
Знам дека сите дојдовте за да ја слушате Хана, но... ...доколку не ви пречи, напишав песна.I know you all came to hear Hannah, but... ...if you don't mind, I've written y'all a song.
Вие дојдовте да ме убиете.You came here to kill me.
Во ова дојдовте да ми помогнете.This is what you came to assist me with.
Не знам кои сте вие, ниту од каде дојдовте, ама Бог да ве благослави.I don't know who you people are or where you came from... but God bless you.
Кога дојдоа да се пријават.When they came in to register.
"Може и да се претпостави дека овој пресврт на настаните дојдоа како најнепријатно изнедување за г-дин Чатлворд, кој си беше навикнат да секој негов каприц биде прифаќан.""It may well be supposed that this turn of events came as a most disagreeable surprise to Mr Chuttleworth, accustomed as he was to having his every whim catered for."
Гледав вести, чекајќи да слушнам многу специфична комбинација на зборови, но тие зборови никогаш не дојдоа.I watched the news waiting to hear a very specific combination of words, but they never came.
А, тогаш еден ден дојдоа тие со пари и војниците на генералот Гарза.Now, one day they came with money and General Garza sold his soul.
Платениците на Токигава, дојдоа по главата на овој старец.The assassins of the Tokugawa came to cut the head off this old man
Посакувам да дојдеше со нас.I wish you were coming with us. Me too.
Дојди ваму, дојди ваму!Come here, come here!
Те молам, дојди, дојди, дојди. Мора да го контролираш.Please come, come, come.
- Алдо, дојди да видиш!- Aldo, come here to see !
Сабајле кога ќе се разбудиш дојди по мене.Um... I'm going to need you to come out here and get me. Just whenever you wake up in the morning.
Дени, дојди ваму.Dan, Danny, come over here.
Некој е дојден тука за да ја убие!Someone is coming here to kill her!
Кој се одлучи да пристапи во есента што доаѓа како ученик во трета г. на Хана, каде тој ќе биде добре дојден за многу години како и што до сега беше.Who has decided to return this coming fall... ...as an 1 1 th-grade student at Hanna... ...where he will be welcome for as many such years as he so chooses.
Рекоа дека ке дојдел змијар.They said they have a snake guy coming.
Ни треба детален список на сите видови и нивниот точен број, а ваква испорака би дошла само преку трговец, затоа...We would need a detailed list of every species involved, with that exact number. And an exotic shipment like this would only come through a dealer.
Доаѓаш или не? Жената на типот дошла дома додека тој работел под колата, стиснала на педалата и му ја скинала главата.You coming or not? So, guy's old lady comes home while he's working underneath his ride, puts the pedal to the metal, and takes half his head off.
Сигурно дошла од некаде.She had to come from somewhere.
Затоа што не би ни дошла.You never would have come otherwise
Бен, нема кола. Дали би дошла сама?Ben, there's no car. would she really come up here by herself?
Му дошло право пред масата.He come right on up to the desk.
Можеби дошло до некое разбирање помеѓу нив за кое незнаеш.Well, it's possible that your parents have come To some sort of understanding that you don't know about.
-Студеното оружје добро би ни дошло сега.A cold-gun would come in real handy right about now.
Зарем до таму дошло?Has it come to this?
По неколку минути, до него дошло едно кајче.A few minutes later a rowboat comes by
Треба да разговараш со луѓето кои не би дошле ако не им дадевме пари.The guys you need to be working are the guys... who wouldn't have come if we hadn't been throwing money at them.
Лошите вести се лоши вести. Без оглед на тоа како дошле.Bad news is bad news no matter how it comes.
Неможам да ви опишам колику сме среќни, можеби би дошле во Випстаф.I can't tell you how happy we are you could come to Whipstaff.
Не знам како поинаку би ми дошле овие зборови.I don't know how else these words could have come.
Господа, ако барате помош, тогаш сте дошле кај погрешнен човек. Ричард не е виновен.If you want help, gentlemen, you've come to the wrong man.

Questions and answers about дојде conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about дојде
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
добиеget
допееfinish singing
допиеfinish drinking
допреtouch
зајдеset
најдеfind
појдеgo
Different length:
дојадеfinish eating

Other Macedonian verbs with the meaning come

Verb
доаѓа

Do you know these verbs?

VerbTranslation
гаѓаaim
гарантираguarantee
дисциплинираdiscipline
добричиfinish shaving
довршуваfinish
дојадеfinish eating
докажеprove
докосиfinish mowing
доставиdeliver
досушиfinish drying