Верува conjugation

Conjugate верува - believe

Present tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
верувам I believe
ти
веруваш you believe
т(ој/аа/оа)
верува he/she/it believes
ние
веруваме we believe
вие
верувате you all believe
тие
веруваат they believe

Past aorist tense

Past aorist of the verb верува has no forms.

Past imperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
верував I was believing
ти
веруваше you were believing
т(ој/аа/оа)
веруваше he/she/it was believing
ние
верувавме we were believing
вие
верувавте you all were believing
тие
веруваа they were believing

Future tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе верувам I will believe
ти
ќе веруваш you will believe
т(ој/аа/оа)
ќе верува he/she/it will believe
ние
ќе веруваме we will believe
вие
ќе верувате you all will believe
тие
ќе веруваат they will believe

Future perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе верував I will have believed
ти
ќе веруваше you will have believed
т(ој/аа/оа)
ќе веруваше he/she/it will have believed
ние
ќе верувавме we will have believed
вие
ќе верувавте you all will have believed
тие
ќе веруваа they will have believed

Imperative tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
ти
верувај you believe
вие
верувајте you all believe

Past perfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
сум верувал I (masculine) have believed
јас
сум верувала I (feminine) have believed
ти
си верувал you (masculine) have believed
ти
си верувала you (feminine) have believed
тој
е верувал he has believed
таа
е верувала she has believed
тоа
е верувало it has believed
ние
сме верувале we have believed
вие
сте верувале you all have believed
тие
сум верувале they have believed

Past pluperfect tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
бев верувал I (masculine) had believed
јас
бев верувала I (feminine) had believed
ти
беше верувал you (masculine) had believed
ти
беше верувала you (feminine) had believed
тој
беше верувал he had believed
таа
беше верувала she had believed
тоа
беше верувало it had believed
ние
бевме верувале we had believed
вие
бевте верувале you all had believed
тие
беа верувале they had believed

Conditional mood

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
би верувал I (masculine) would have believed
јас
би верувала I (feminine) would have believed
ти
би верувал you (masculine) would have believed
ти
би верувала you (feminine) would have believed
тој
би верувал he would have believed
таа
би верувала she would have believed
тоа
би верувало it would have believed
ние
би верувале we would have believed
вие
би верувале you all would have believed
тие
би верувале they would have believed

Future reported tense

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
јас
ќе сум верувал I (masculine) will believe
јас
ќе сум верувала I (feminine) will believe
ти
ќе си верувал you (masculine) will believe
ти
ќе си верувала you (feminine) will believe
тој
ќе е верувал he will believe
таа
ќе е верувала she will believe
тоа
ќе е верувало it will believe
ние
ќе сме верувале we will believe
вие
ќе сте верувале you all will believe
тие
ќе сум верувале they will believe

Other

Macedonian FormEnglish TranslationEx.
adjectival participle
веруван believing
adverbial participle
верувајќи believing
verbal noun
верување believing
imperfective participle (masculine)
верувал believing
imperfective participle (feminine)
верувала believing
imperfective participle (neuter)
верувало believing
imperfective participle (plural)
верувале believing
aorist participle (masculine)
believed
aorist participle (feminine)
believed
aorist participle (neuter)
believed
aorist participle (plural)
believed

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for верува

Examples of верува

Example in MacedonianTranslation in EnglishFm.
Најновите согледувања даваат основа да се верува дека стапката на раст на емисиите на GHG и бројните последици од климатските промени е поблизу до горните граници на опсегот наRecent observations give reason to believe that the rate of growth of GHG emissions and many climate impacts are approaching the upper boundary of the IPCC range of projections
Правилото на САД за исклучок на граничен претрес тврди дека офицерот мора да има разумно сомнение или претходна информација да верува дека претресувањето ќе открие закана или шверцување и мора да има налог од повисок стандард прегледан од судот за некои поинвазивни претресувања.The US border search exception rule asserts that the officer must have reasonable suspicion or prior information to believe the search will reveal threat or contraband, and may have to have a higher standard or court-reviewed warrant for some of the more invasive searches.
Доколку го читате ова, тогаш сигурно сте веќе пријател на Глобални гласови кој верува во нашата мисија за засилување на гласовите кои што вообичаено не можете да ги слушнете во медиумите, за правејќи го возможно употребувањето на онлајн алатките од страна на сите граѓани во светот, за да учествуваат целосно во животите на нивните заедници и за штитење на слободата на изразување и слободен пристап до информациите онлајн.If you’re reading this, you’re more than likely already a friend of Global Voices who believes in our mission of amplifying voices not normally heard in the mainstream media, of making it possible for global citizens to use online tools to participate fully in the lives of their communities, and of protecting freedom of expression and free access to information online.
Гленда Ларк (Glenda Larke) верува дека брак на дете не е поразличен од педофилија, дури и ако е легален.Glenda Larke believes that a child marriage is no different to paedophilia, even if it is legal.
Un: dhimmi исто така верува дека тоа е морално погрешно.Un:dhimmi also believes that it is morally wrong.
Нема ништо чудно што тие биле фотографирани и јас верувам дека секој има вакви слики (фотографирани голи како деца) во своите семејни албуми или од нивните деца.It is nothing unusual that they are photographed and I believe that everyone has in their family album their own naked photo (as a child), or their child’s.
И покрај сè, не верувам многу во самиот момент на „ера“, не многу луѓе генијално се грижат за или борат за демократија- ние сме обврзани да работиме за да заработиме за живот, реално гледано.After all, I don't believe at the very moment of "era", not so many ppl genuinely care for or fight for democracy-we are bound to work to earn a living, realistically.
И покрај тоа што процесот за мојот импичмент беше забрзан и процедурата беше игнорирана до степен што моите основни права, права кои ги има секој граѓанин на Тајланд, не беа почитувани, верувам дека го претставив мојот случај најдобро што можев.Despite the fact that the process to impeach me was rushed and due process was ignored to the extent it stripped me my basic rights which every Thai citizen is entitled to, I believed that I did my best to present my case.
Нешто кое ме натера да верувам дека наспроти тоа што се случуваше, јас би можела да живеам долг живот и моето тело може да се избори со секаква болест, без разлика колку е смртоносна.Something that made me believe that despite what was happening I could live a long life and my body could fight any disease, no matter how deadly.
Јас верувам дека независноста е нечија способност да донесува одлуки без да му требаат другите – освен ако не бара нивен совет.I believe that independence is the ability of someone to take decisions without the need of others — unless he is asking for their advice.
@Sarahngb: Би помислил дека ќе биде малку полесно да веруваш дека си видел, но не е Се молам за сите вас. #Бахреин@Sarahngb: You'd think it would be a little easier to believe seeing as we just went through it, but it is not :( I pray for all of you. #Bahrain
Зар веруваш во мене?Do you believe in me?
Знам дека не веруваш ниту збор.I know you don't believe a word I'm saying.
Мајкл, веруваш ли во Господ, Таткото, Создателот на Рајот и Земјата?Michael, do you believe in God, the Father, Creator of Heaven and Earth?
Sally, веруваш ли во она што Pam го зборуваше за Сатурн.... за ретроградацијата, а?Did you believe all that stuff Pam was telling about? Saturn, and retrograde, and all that?
He ce двоумиме дека многумина од вас веќе сте ce срстпале co еврата. no веруваме дека публикацијата ќе ви биде од корист.No doubt most people are already familiar with the euros; however, we believe that this publication will be helpful.
Не веруваме во цензура и мислиме дека сите во Тајланд треба да добие пристап до секоја информација достапна на интернет, вклучувајќи го и Викиликс.We do not believe in censorship and think that everyone in Thailand should get access to any information available on the internet, which also includes Wikileaks.
“Ние веруваме со слобода на говорот: во заштита на правото за говорење и правото за информирање.“We believe in free speech: in protecting the right to speak — and the right to listen.
Ние веруваме во слободен пристап до алатките за говор.We believe in universal access to the tools of speech.
@MexicoMoment: Ние веруваме во ефикасноста и потенцијалот.@MexicoMoment: We believe in Mexico's performance & potential.
Доколку верувате дека она што го правиме го обогатува светот, донирајте.If you believe that what we do enriches the world, please make a donation.
Владата не е доследна во контролирањето на безбедноста на храната, дали верувате дека властите навистина ги игнорираат таквите практики?The government is not consistent in monitoring food safety, do you believe that the authorities are really ignorant of such practice?
Не заборавајте дека секогаш треба да се надевате и да верувате.Remember to always have hope and to believe...
Дали верувате во слободата на говорот?Do you believe in Freedom of Speech?
Дали верувате во слободата на информирање?Do you believe in Freedom of Information?
Донирајте: Ние сме среќни што имаме поддршка од неколку навистина одлични институционални донатори кои силно веруваат во она што го работиме и донираат во Глобални гласови.Make a donation: At Global Voices we’re fortunate to have the support of some really great institutional donors who believe strongly in what we do.
Многумина од политичката заедница на САД и Куба веруваат дека на претседателот Обама му истекува времето и политичкиот капитал потребен за да се направат реформи за ембаргото.Many in the US-Cuba policy community believe that President Obama is running out of the time and political capital necessary to make reforms to the embargo.
За оние кои веруваат во молитви, придружете им се на Скот и Мег Рамбо:For those who believe in prayers, join Scott and Meg Rambo:
Повеќето Малезијци се против идејата бидејќи веруваат дека нема никаква цел- нема да биде највисоката зграда на светот, а Малезија веќе има облакодери- Петронас кулите близначки и кулата Куала Лумпур.Most Malaysians are against the idea as they believe that it does not serve any purpose- it will not be the tallest building in the world, and Malaysia already has iconic skyscrapers- the Petronas Twin Towers and the Kuala Lumpur Tower.
Мексиканците за приказната имаат различни мислења: Некои веруваат дека девојките го искористуваат пејачот за да бидат славни и да добијат пари; други мислат дека девојките се само жртви на славниот пејач кој мисли дека може да има што ќе посака.Mexicans following the story are divided in their opinions: Some believe that the girls are taking advantage of the singer in order to get fame and monetary benefits; others think the girls where just victims of a famous singer who thinks he can have whatever he wants.
И ако било кој човек ти каже... овде, ова е Исус, Тој е таму, не му верувај.And if any man shall say un to you... here, lo is Christ or lo, He is there, believe him not.
Не верувај на се, што читаш.Don't believe everything you read.
Не верувај ми за тоа?You don't believe me either, do you?
Би сакал да немораше да испадне вака, но верувај ми кога ти кажувам дека никогаш нема да те заборавам и секогаш ќе те сакам.I wish it didn't have to be this way... but believe me when I tell you that I'll never forget you... and that I love you.
Не верувајте во се што ќе прочитате... „Тие убиваат убави дрвја за да продадат лоши дневни весници.“Don't believe everything you read... "They kill good trees to put out bad newspapers."
Тоа е вредна иднина, верувајте ми.It's a valuable future, believe me.
Тоа е дома, Ве молам верувајте ми, само сакам да си одам дома.It's home, so please believe me, I just wanna go home.
И запомнете, никогаш, не верувајте... ...кога ќе ви речат, ако ги избричите срамните влакна... ...дека ќе дојде до инфекција.Andremember, never, ever believesomeone... when theytellyou thatshavingyour pubic hair... will ridyou ofcrab infestation.
Но верувајте ми... вашата жена Малена ви беше верна.Around here, they only say bad things about her. But believe me, your wife Malena was faithful to you. You are the only man she loved.
Тие срдечно ја прифатија оригиналната основна филозофија на Мекдоналдс во Јапонија на „управување од дното кон врвот“, верувајќи дека Мекдоналдс е оној кој ги направи нив како претприемачи.They wholeheartedly embraced McDonald's Japan's original core philosophy of "management from the bottom up," believing that McDonald's made them who they are as entrepreneurs.
Многумина ја критикуваа одлуката на судот, верувајќи дека двата случаи се примери за тоа како кинеската влада ја враќа својата врховна власт во Хонг Конг преку заплашување на граѓаните.Many have criticized the court's decision, believing the two cases are examples of how the Chinese government reasserting its sovereignty in Hong Kong through the intimidation of citizens.
Го зеде записникот и запиша се што му кажав... ...не верувајќи ми, ни збор.Took a police report and writ down everything I said... ...not believing one thing I said.
Можевте да ме оставите да живеам верувајќи во она што го рековте.You could have just let me go on believing what you said.
Подобро ќе умрам верувајќи на мојот брат, отколку на тебе.I prefer to die, believing my brother, than you.
Се работи за верување дека сите заедници ќе имаат корист од тоа и доверба дека ние во Хондурас имаме и повеќе од потребно да успееме, без да оставиме странците да копаат по нашата иднина.It is about believing that all communities can benefit. It is about believing and having confidence that we in Honduras have more than enough to succeed without having to leave for foreign lands to seek out our futures."
За нејзиното не верување во твојата состојба.Her not believing your condition.
Верата е само верување во нешто над тебе.Faith, it's just believing something behind yourself..
Верата е само верување во нешто над себе, како надеж или љубов.Faith is just believing something behind yourself.. like hope, or love.
Гледањето не е верување, верувањето е гледање.Seeing isn't believing; believing is seeing.
Во 99% од случаите, мажот верувал за себеси дека е непобедлив, и ја одбил идејата за заштита, т.е. користење на кондом.In 99% of the cases, the man believing himself to be invincible, had refused the idea of protection i.e the use of a condom.
Значи, некој верувал во тебе.So, it's just someone believing in you.
Како не сум му верувал?How's that for not believing in him?
Се сеќавам како те седнував на колено, и ти раскажував неверојатни приказни, во кои ти секогаш би ми верувал.My dear Edgar, I remember how I used to take you on my knee and tell you wild tales, which you always did me the great courtesy of believing.
И каков е тој Дедо Мраз во кој децата би верувале.And what kind of Santa Claus were they believing in, anyway?

Questions and answers about верува conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about верува
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Macedonian conjugation game!

Practice Macedonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ветуваpromise
војуваwage war
врбуваpersuade
врзуваtie
даруваbestow
царуваrule
Different length:
вперуваpoint
доверуваentrust with
поверуваbelieve
уверуваassure

Other Macedonian verbs with the meaning believe

Verb
поверува

Do you know these verbs?

VerbTranslation
аплицираapply
бањаbathe
блееbleat
блокираblock
вентилираventilate
венчаmarry
веслаrow
влошиworsen
вознемириupset
вооружиarm