Zvanīt conjugation

Conjugate zvanīt - to ring

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
zvanu I ring
Tu
zvani you ring
Viņš/viņa
zvana he does ring
Mes
zvanām we ring
Jūs
zvanāt you all ring
Viņi/viņas
zvana they ring

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
zvanīju I did ring
Tu
zvanīji you did ring
Viņš/viņa
zvanīja he did ring
Mes
zvanījām we did ring
Jūs
zvanījāt you all did ring
Viņi/viņas
zvanīja they did ring

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
zvanīšu I will ring
Tu
zvanīsi you will ring
Viņš/viņa
zvanīs he will ring
Mes
zvanīsim we will ring
Jūs
zvanīsiet you all will ring
Viņi/viņas
zvanīs they will ring

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
zvanītu I/you/... would ring

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
zvani you ring!
Jūs
zvanietyou all ring!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for zvanīt

There is no additional usage information for the verb zvanīt.

Examples of zvanīt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
Realizēto lietu skaita summa apskatāmā perioda laikā tādējādi nav atkarīga no klientu skaita, bet tikai no pieņemto zvanu skaita šajā pašā laika posmā.The amount of turnover generated during a given period does not depend, therefore, on the number of customers but only on the number of lines entered during that period.
Labi: informācijai, kas attiecas uz manevriem sarežģītā krustojumā, tiek dota prioritāte salīdzinājumā ar saņemtu tālruņa zvanu.Good: Information concerning manoeuvring around a complex intersection is given priority over an incoming telephone call.
Telefona zvanu pieņemšanas pakalpojumiTelephone-answering services
Tā paskaidro, ka operators, kas dienā pieņem tūkstoš pasūtījumu zvanus, patērē gandrīz tikpat daudz laika kā pasūtījums, kuru veido divi vai simts zvani; vienīgā atšķirība pastāv nepieciešamībā noteikt katram pasūtījumam atbilstošo klientu, kas prasa tikai dažas sekundes.A person entering 1000 lines in one day takes exactly the same time as an order from a customer containing two or 100 lines, the only difference being that the customer has to be identified for each order from a different customer, which only takes a few seconds.
“ārkārtas izsaukumu centrāle” (ĀIC) ir fiziskā atrašanās vieta, kur ārkārtas zvani tiek saņemti vispirms saskaņā ar valsts iestādes vai valdības atzītas privātas organizācijas atbildību, un “vispiemērotāko ārkārtas izsaukumu centrāli” iepriekš ir noteikušas iestādes, lai tā apkalpotu ārkārtas zvanus noteiktā apgabalā vai noteikta veida ārkārtas zvanus (piemēram, eCall izsaukumus);‘public safety answering point’ (PSAP) means the physical location where emergency calls are first received under the responsibility of a public authority or a private organisation recognised by the national government, whereby the ‘most appropriate PSAP’ is the one defined beforehand by authorities to cover emergency calls from a certain area or for emergency calls of a certain type (e.g. eCalls);
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva) [2] 26. pants nosaka, ka zvani uz vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numuru 112 ir pienācīgi jāatbild un jāapstrādā valsts neatliekamās palīdzības sistēmu – tostarp neatliekamās palīdzības izsaukumu centrāļu (ārkārtas izsaukumu centrāļu) – organizācijai vispiemērotākajā veidā.Article 26 of Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive) [2] requires that calls to the single European emergency call number 112 are answered appropriately and handled in a manner that is best suited to the national organisation of emergency systems, including the emergency call response centres (public safety answering points).
Un ja tas zvana, tu atbildi.- Uh... - And if it does ring, you answer it.

Questions and answers about zvanīt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about zvanīt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
pazvanītring
piezvanītphone
sazvanītget in touch by phone

Similar verbs

VerbTranslation
Different length:
pazvanītring
sazvanītget in touch by phone

Other Latvian verbs with the meaning ring

Verb
pazvanīt

Do you know these verbs?

VerbTranslation
degtburn
gaudothowl
izprastcomprehend
palūgtask
pārsistknock to pieces
pasmaidītsmile
smakotstink
uzskatītconsider
valdzinātfascinate
zinātknow