Varēt conjugation

Conjugate varēt - to be able

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
varu I can
Tu
vari you can
Viņš/viņa
var he can
Mes
varam we can
Jūs
varat you can
Viņi/viņas
var they can

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
varēju I could
Tu
varēji you could
Viņš/viņa
varēja he could
Mes
varējām we could
Jūs
varējāt you all could
Viņi/viņas
varēja they could

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
varēšu I will be able
Tu
varēsi you will be able
Viņš/viņa
varēs he will be able
Mes
varēsim we will be able
Jūs
varēsiet you all will be able
Viņi/viņas
varēs they will be able

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
varētu I/you/... would be able

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
vari you be able!
Jūs
varietyou all be able!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for varēt

There is no additional usage information for the verb varēt.

Examples of varēt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
Es ar lielu gandarījumu varu Jums paziņot, ka Budapeštā 2006. gada 9. un 10. martā rīkotā konference par Lisabonas stratēģiju noritēja ar lieliem panākumiem un iezīmēja vērā ņemamu notikumu Komitejas vēsturē.I am also delighted to be able to tell you that the conference on the Lisbon strategy held in Budapest on 9 and 10 March 2006, considered a key event in the Committee’s history, was a resounding success.
Ja varu to atrast izplatītāja datubāzē, es varētu nosūtīt kodu caur telefonu.If I can find it in the dealership database, I may be able to route the key code through the phone.
Skaitīšu dilstošā secībā, sākot ar desmit. Kad būšu beidzis, vari iet, kur vēlies, un tev atklāsies ikviens, kas slēpjas šajā majā.I'm going to count down from ten and once I've finished, you can go wherever you want and will be able to see anyone who is hiding in this house.
Maksimālo labumu no iespējām, ko var sniegt IKT attīstība, mēs varam gūt tikai tad, ja no jauna tiek apvienoti un palielināti centieni Eiropas līmenī.Only through a renewed and more intensive pooling of the effort at European level will we be able to make the most of the opportunities that progress in ICT can offer.
Ja mums ir nodevējs, mēs varbūt varam viņu pievilināt.If we do have a mole, we might be able to bait 'em.
Ja mēs varam viltot lietas dokumentu, kas attiecas uz sudraba zagļiem, viņš nespēs tam pretoties.If we can forge a case file linking the silver thefts, he won't be able to resist it.
Vienlaicīgi es centīšos uzsākt 2004.-2006. g. programmas plānošanu jaunām dalībvalstīm un piedalīties sarunās par Bulgārijas un Rumānijas iestāšanos; Paplašināšana man ir liela prioritāte un šajā jomā es varēšu saņemt padomus no mana kolēģa Péter Balász.At the same time, I will endeavour to launch the 2004–06 programming for the new Member States and participate in accession negotiations for Bulgaria and Romania. I view enlargement as a major priority and, in this field, I will be able to benefit from the advice of my colleague Péter Balász.
Vitenbergā, tu varēsi izmainīt cilvēku prātus, atvērt acis.In Wittenberg, you will be able to change minds, open eyes.
Drošā vietā kur, kad pienāks laiks, varēsi tās atkal paņemt.A safe place that, when the time is right, you will be able to reach for them and they will be there.
No Komisijas un attiecīgo dalībvalstu ziņojumiem izriet, ka visas trešās valstis un pakļautās vai asociētās teritorijas, kas norādītas Direktīvas 2003/48/EK 17. panta 2. punktā, varēs panākt atbilstību tajā minētajiem nosacījumiem līdz 2005. gada 1. jūlijam.On the basis of reports from the Commission and the relevant Member States, it appears that each of the third countries and dependent or associated territories referred to in Article 17(2) of Directive 2003/48/EC will be able to meet the conditions set out in that paragraph by 1 July 2005.
Komisijas dienesti varēs sekmēt aģentūras veiktos tehniskos darbus, līdztekus attiecīgi izveidojot birojus, kuru uzdevums būs politiski izvērtējumi.The Commission will be able to capitalise on the technical work carried out by the agency, by developing, in parallel and in an appropriate manner, tasks which require political discretion.
Nodokļu rezidences dalībvalsts atzīst par atbilstīgiem pierādījumiem Lihtenšteinas izmaksātāju izdotās apliecības par uzlikto nodokli vai piemēroto ieturējumu, ar nosacījumu, ka nodokļu rezidences dalībvalsts kompetentā iestāde varēs iegūt no Lihtenšteinas kompetentās iestādes apstiprinājumu par informāciju, kas ietverta Lihtenšteinas izmaksātāju izdotajās apliecībās.The Member State of residence for tax purposes shall accept certificates issued by Liechtenstein paying agents as proper evidence of the tax or retention on the understanding that the competent authority of the Member State of residence for tax purposes will be able to obtain from the Liechtenstein competent authority verification of the information contained in the certificates issued by Liechtenstein paying agents.
Ja mūsu darbības vadīs šī vīzija, mēs varēsim izvēlēties pareizās politikas un līdzekļus šo politiku īstenošanai.With this vision to guide our actions, we will be able to choose the right policies and the tools to implement them.
Zinot, cik daudz ūdens ir pieejams konkrētā reģionā, no kurienes tas tiek ņemts un kas to lieto, mēs varēsim izstrādāt efektīvas vietējās stratēģijas un tādējādi pielāgoties klimata pārmaiņām.By understanding how much water is available in a region, where it's coming from and who uses it, we will be able to build effective local strategies to adapt to climate change.
Ja SEL spēja ražot glancētu žurnālpapīru ar tik augstu atkārtoti pārstrādāto šķiedru saturu, vai tad jāuzskata, ka modernizācija varētu pārsniegt pašreizējos rūpniecības standartus?Only if SEL would be able to produce LWC-magazine paper out of high contents of recycled fibres, the upgrade would be considered to go beyond common and current industry standards.
Ņemot vērā Mazars veikto analīzi, Komisija pieņem, ka Banka šāda veida pasākumu varētu īstenot saviem spēkiem.The Commission, in the light of Mazars’ findings, concludes that the bank would be able to take such a measure unaided.
Izņemot riepu ražotājus, nekur citur nav pietiekamu testēšanas jaudu, kas varētu veikt tik lielu testu skaitu, cik tas ir nepieciešams.There is currently no test capacity outside that of tyre manufacturers that would be able to cope with the high number of tests needed.

Questions and answers about varēt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about varēt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
uzvarētwin

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
cerēthope
derētsuit
perēthatch
turēthold
vadītlead
varītboil
vēlētelect
Different length:
uzvarētwin

Other Latvian verbs with the meaning be able

Verb
prast
spēt

Verb be able in other languages

Verb
EE
jaksama
EE
oskama
EE
suutma
EE
võima
GR
δύναμαι
GR
μπορώ
LT
galėti
LT
gebėti
LT
valioti
RU
смочь

Do you know these verbs?

VerbTranslation
aplūkotwiev
apsaukātmiscall
atgrieztreturn (something)
atslēgtunlock
formētform
laimētgain
mīcītknead
mīlētlove
nedomātdismiss from one's thoughts
taisītmake