Runāt conjugation

Conjugate runāt - to speak

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
runāju I speak
Tu
runā you speak
Viņš/viņa
runā he does speak
Mes
runājam we speak
Jūs
runājat you all speak
Viņi/viņas
runā they speak

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
runāju I did speak
Tu
runāji you did speak
Viņš/viņa
runāja he did speak
Mes
runājām we did speak
Jūs
runājāt you all did speak
Viņi/viņas
runāja they did speak

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
runāšu I will speak
Tu
runāsi you will speak
Viņš/viņa
runās he will speak
Mes
runāsim we will speak
Jūs
runāsiet you all will speak
Viņi/viņas
runās they will speak

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
runātu I/you/... would speak

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
runā you speak!
Jūs
runājietyou all speak!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for runāt

There is no additional usage information for the verb runāt.

Examples of runāt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
Labāk ieteicams runāt, izmantojot pienācīgi strukturētas piezīmes.It is preferable to speak on the basis of properly structured notes.
Dalībvalstis nodrošina to, lai gaisa satiksmes vadības dispečeri var pierādīt pietiekamas spējas runāt angļu valodā un saprast to.Member States shall ensure that air traffic controllers can demonstrate the ability to speak and understand English to a satisfactory standard.
Spēj izvērsti runāt, valodai dabiski plūstot, bez piepūles.Able to speak at length with a natural, effortless flow.
Taču viņš sūta sveicienus. Teic, lai runāju visu Brūsu vārdā un Skotijas.But he sends his greetings, and he says that I speak for all ofthe Bruces and for Scotland.
Es tikai angliski runāju un arī slikti!I only speak English and bad English!
Tu zini par ko es runāju, Gendalf.You know of what I speak, Gandalf. A Great Eye, lidless, wreathed in flame.
Piemēram, tam ir jāveido raidījumi, kā arī jāraida tie ārpus Portugāles esošajām portugāļu kopienām un Āfrikas un Makavas valstīm, kurās runā portugāļu valodā.For example, it has to produce programmes for, and broadcast them to, Portuguese communities living abroad and Portuguese-speaking countries in Africa and Macau.
Sadarbība ar Āfrikas valstīm, kurās runā portugāļi valodāCooperation with Portuguese-speaking countries in Africa
RTP ir: a) un c) jāatbalsta iedzīvotāju informēšana un izglītošana; b) jānodrošina ziņu reportāžas; d) un h) jānodrošina apraides laiks oficiāliem ziņojumiem, reliģiskiem notikumiem, politiskajām partijām, tirdzniecības savienībām, valdībai un valsts pārvaldei; i) jāraida divas vispārējas programmas, viena no kurām aptver Madeiras un Azoru salu autonomos apgabalus; j) un m) jāraida izglītojoši, apmācību, sporta un kultūras raidījumi; l) jāatbalsta un jāveicina kino; n) jāsaglabā audiovizuālās kartotēkas; o) jāapmainās ar raidījumiem un informāciju ar Madeiru un Azoru salām; p) jāveido un jāraida raidījumi ārpus Portugāles esošajām portugāļu kopienām; q) jāsadarbojas ar valstīm, kurās runā portugāļu valodā; s) jāuztur kontakti ar citām Eiropas sabiedriskajām raidorganizācijām; t) jānodrošina, ka televīzijas apraide ir saskaņā ar kompetentu starptautisko iestāžu noteiktajām vadlīnijām.RTP has: (a) and (c) to contribute to enlightening, informing and educating the population; (b) to guarantee news coverage: (d) to (h) to make broadcasting time available for official messages, religious events, political parties, trade unions, the government and the public administration; (i) to broadcast two general coverage programmes, one of which should cover the Autonomous Regions of Madeira and the Azores; (j) and (m) to broadcast programmes on education, training, sport and culture; (l) to support and promote the cinema; (n) to keep audiovisual files; (o) to exchange programmes and information with Madeira and the Azores; (p) to produce and broadcast programmes for Portuguese communities abroad; (q) to cooperate with Portuguese-speaking countries; (r) to ensure direct coverage of main events abroad; (s) to maintain contacts with other European public service television broadcasters; and (t) to ensure that television broadcasting is in conformity with the guidelines laid down by the competent international bodies.
Mēs runājam daudzās dažādās valodās, un mūsu kultūras vides ir atšķirīgas.We speak many different languages and have different cultural backgrounds.
Mēs esam no dažādām valstīm un runājam dažādās valodās, bet Eiropa ir mūsu kopīgās mājas.We come from di™ erent countries and speak di™ erent languages, but this continent is the home we share.
Mēs esam no dažādām valstm u n runājam dažādās valodās, bet šis kontiWe come from different countries and speak different languages, but this continent is the home we share.
Ja tu nesaproti, cik tas ir nepareizi tad es apsolu, ka runāšu no visas sirds...Now, if you can't see how wrong this is... .. I promise you I will speak from my heart...
Ar tavu atļauju, es tagad runāšu.With your permission, I will speak now.
Es runāšu ar savu šoferi.I will speak to my driver.

Questions and answers about runāt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about runāt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
aprunātgossip
norunātmake an agreement

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
rotātdecorate
zinātknow
Different length:
aprunātgossip
norunātmake an agreement

Do you know these verbs?

VerbTranslation
atbrauktarrive
attīstītiesdevelop
izvilktdraw out
kristfall
mocīttorture
padarītmake
piedalītiesparticipate
piedzimtbe born
pilēttrickle
snaustnap