Rakstīt conjugation

Conjugate rakstīt - to write

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
rakstu I write
Tu
raksti you write
Viņš/viņa
raksta he does write
Mes
rakstām we write
Jūs
rakstāt you all write
Viņi/viņas
raksta they write

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
rakstīju I did write
Tu
rakstīji you did write
Viņš/viņa
rakstīja he did write
Mes
rakstījām we did write
Jūs
rakstījāt you all did write
Viņi/viņas
rakstīja they did write

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
rakstīšu I will write
Tu
rakstīsi you will write
Viņš/viņa
rakstīs he will write
Mes
rakstīsim we will write
Jūs
rakstīsiet you all will write
Viņi/viņas
rakstīs they will write

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
rakstītu I/you/... would write

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
raksti you write!
Jūs
rakstietyou all write!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for rakstīt

There is no additional usage information for the verb rakstīt.

Examples of rakstīt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
Šī rokasgrāmata palīdzēs rakstīt skaidri gan dzimtajā valodā, gan citās ociālajās valodās, kuras visas ir arī Komisijas darba valodas, kā noteikts Padomes Regulā Nr. 1/1958, kura vēl aizvien ir spēkā.This guide will help you to write clearly whether you are using your own language or one of the other ocial languages, all of which are also working languages of the Commission according to Council Regulation No 1/1958 (still valid today!)
Daudziem darba meklētājiem ir tendence rakstīt CV to, ko darba devējs vēlas redzēt.Many jobseekers have the tendency to write on their CV what the employer wants to see.
Bet mēs nevaram uzrakstīt rakstu, kamēr neesam visu apskatījuši, lai mums būtu par ko rakstīt.But we can’t write the article until you’ve shown us around so that we’ve got something to write about.
Aparatūra, lai projecētu vai vilktu apļveida rakstu uz jutīgiem pusvadītāju materiāliem (izņemot iekārtas tiešam pierakstam uz sagataves un kļūdu izlīdzinātājus)Apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitised semiconductor materials (excl. direct write-on wafer apparatus and step and repeat aligners)
Vissenākās rakstu avotos saglabājušās liecības par Hijas salā pastāvošo praksi iesaiņot augļus papīrā ir atrodamas francūža A. Testvida [A. Testevuide] darbā, kas 1878. gadā publicēts Francijā, ceļojumiem veltītā žurnālā „Le Tour du Monde”.The earliest written evidence for wrapping the mandarins in paper in Chios is from the French writer A. Testevuide in the French travel review 'Le Tour du Monde' in 1878.
Bet mēs nevaram uzrakstīt rakstu, kamēr neesam visu apskatījuši, lai mums būtu par ko rakstīt.But we can’t write the article until you’ve shown us around so that we’ve got something to write about.
Vai tu vēl raksti tās grāmatas?Do you still write those books?
Tad raksti.Then write.
Tu atvainojies, raksti garas vēstules, solot vairs to neatkārtot.You apologize. You write long letters vowing never to do it again.

Questions and answers about rakstīt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about rakstīt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
aprakstītdescribe
pierakstītwrite down

Similar verbs

VerbTranslation
Different length:
aprakstītdescribe

Do you know these verbs?

VerbTranslation
atrastiesbe situated
briestswell
darītdo
ieraudzītcatch sight
pusdienotdinner
siettie
snaustnap
snigtsnow
stātiesstand up
vainotblame