Mācīties conjugation

Conjugate mācīties - to learn

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
mācos I learn
Tu
mācies you learn
Viņš/viņa
mācās he does learn
Mes
mācāmies we learn
Jūs
mācāties you all learn
Viņi/viņas
mācās they learn

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
mācījos I did learn
Tu
mācījies you did learn
Viņš/viņa
mācījās he did learn
Mes
mācījāmies we did learn
Jūs
mācījāties you all did learn
Viņi/viņas
mācījās they did learn

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
mācīšos I will learn
Tu
mācīsies you will learn
Viņš/viņa
mācīsies he will learn
Mes
mācīsimies we will learn
Jūs
mācīsieties you all will learn
Viņi/viņas
mācīsies they will learn

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
mācītos I/you/... would learn

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
mācies you learn!
Jūs
mācietiesyou all learn!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for mācīties

There is no additional usage information for the verb mācīties.

Examples of mācīties

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
Jāorganizē dalībvalstu ekspertu seminārs, lai eksperti varētu mācīties pielietot šo modeli.A workshop with experts of the Member States should be organised to allow Member State experts to learn how to use the model.
Veselības sistēmu, tostarp pārejas posma veselības sistēmu kvalitāte, efektivitāte un solidaritāte, lai ļautu valstīm mācīties no citu veselības sistēmu pieredzes un ilgtspējības, ņemot vērā valsts apstākļu un iedzīvotāju raksturojuma (novecošana, mobilitāte, migrācija, izglītība, sociāli ekonomiskais statuss un mainīgā darba pasaule utt.) nozīmību.Quality, efficiency and solidarity of healthcare systems including transitional health systems, to allow countries to learn from the experience of other health systems and their sustainability, taking into account the importance of national contexts and population characteristics (ageing, mobility, migration, education, socioeconomic status and the changing world of work, etc).
Šīs darbības, kas ir balstītas uz starptautiskām dažādu projekta darbību veicēju savstarpējām partnerattiecībām, veicina jauniešu aktīvu līdzdalību un ļauj viņiem saskarties ar dažādu sociālo un kultūras realitāti un iepazīties ar to, mācīties citam no cita un stiprināt apziņu, ka viņi ir Eiropas pilsoņi.These activities, based on transnational partnerships between the various actors in a project, involve the active participation of young people and are designed to allow them to discover and become aware of different social and cultural realities, to learn from each other and reinforce their feeling of being European citizens.
Un es tik daudz mācos.And I'm learning so much.
Tā es mācos no savām klūdām.It makes me learn from my mistakes.
Es mācos.I'm learning.
Skaties un mācies.Watch me and learn.
Skaties un mācies, bērnu spēlīte.Watch and learn, baby diapers.
Lai gan mēs mācāmies no savas pieredzes, mēs nekad tiešā veidā nejūtam visu savu svarīgo lēmumu vai rīcības sekas.While we do learn from our experience, we never directly experience the consequences of most of our important decisions or actions.
Pirmkārt, mēs strādājam kopā un mācāmies...“It’s nice working together because I can learn how to do things.
«Mēs mācāmies viens no otra,» turpina Viktors.‘We are all learning a great deal,’ continues Victor.
Kopumā 36 dalībnieki apgūs filmu uzņemšanai nepieciešamās prasmes. Viņi mācīsies, kā rakstīt filmas scenāriju, kā uzņemt filmu un rediģēt nofilmēto materiālu.In total, 36 participants will acquire the skills they need to make films. ey will learn how to write a film script and how to shoot the film and edit the material.

Questions and answers about mācīties conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about mācīties
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
iemācītieslearn

Other Latvian verbs with the meaning learn

Verb
iemācīties

Do you know these verbs?

VerbTranslation
aplūkotwiev
gatavotprepare
nestcarry
novērotobserve
pamestabadon
pasūtītorder
provocētprovoke
sāktbegin
slidotskate
trauktiesrush