Mācīt conjugation

Conjugate mācīt - to teach

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
mācu I teach
Tu
māci you teach
Viņš/viņa
māca he does teach
Mes
mācām we teach
Jūs
mācāt you all teach
Viņi/viņas
māca they teach

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
mācīju I did teach
Tu
mācīji you did teach
Viņš/viņa
mācīja he did teach
Mes
mācījām we did teach
Jūs
mācījāt you all did teach
Viņi/viņas
mācīja they did teach

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
mācīšu I will teach
Tu
mācīsi you will teach
Viņš/viņa
mācīs he will teach
Mes
mācīsim we will teach
Jūs
mācīsiet you all will teach
Viņi/viņas
mācīs they will teach

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
mācītu I/you/... would teach

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
māci you teach!
Jūs
mācietyou all teach!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for mācīt

There is no additional usage information for the verb mācīt.

Examples of mācīt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
8 gadus ilga pamatizglītība un 5 gadus ilga profesionālā vidējā izglītība vai ekvivalenta vidējā izglītība attiecīgajā nozarē, kam seko kurss pedagoģijā, kura ilgums ir vismaz 150 stundas, kurss darba drošībā un darba higiēnā un 2 gadi profesionālās pieredzes profesijā, ko persona gatavojas mācīt, vaieight years of elementary education and five years of vocational secondary education or equivalent secondary education in a relevant field followed by the course in pedagogy of a total duration of at least 150 hours, the course in work safety and work hygiene, and two years of professional experience in the profession one is going to teach; or
Lai padarītu Kopienu pievilcīgāku pētniekiem no trešām valstīm, viņiem to uzturēšanās laikā vairākās jomās būtu jānodrošina tādas pašas sociālās un ekonomiskās tiesības kā uzņēmējas dalībvalsts valstspiederīgajiem, kā arī iespēja mācīt augstākajās mācību iestādēs.In order to make the Community more attractive to third-country researchers, they should be granted, during their stay, equal social and economic rights with nationals of the host Member State in a number of areas and the possibility to teach in higher education establishments.
AK vēl arī aprakstīja, ka līdz ar FCL daļas īstenošanu un konkrētāka formulējuma ieviešanu tiesības mācīt pretendentus SFI sertifikāta iegūšanai tiek piešķirtas tikai tipa kvalifikācijas instruktoriem (TRI) ar trīs gadu pieredzi TRI statusā.The UK further described that with the implementation of Part-FCL and the introduction of a more specific wording the privilege to teach applicants for an SFI certificate is granted only to Type Rating Instructors (TRIs) with 3 years of experience as TRIs.
Es mācu literatūru un vēsturi.I teach history and literature.
Es to nedomāju... Es mācu saviem audzēkņiem jautāt...This isn't meant... l try to teach my students to ask...
Atļausiet iepazīties - mācu aizsardzību pret tumšajām zintīm.Let me introduce you to your new Defense Against the Dark Arts teacher.
- Vai tu viņam māci skriet krusteniski?Are you teaching him to run a cross?
Uzcēlām viņiem skolu, mācām angļu valodu. Taču ar gadiem attiecības ar iezemiešiem tikai pasliktinās.We build them a school, we teach them English, but after, what, how many years?
Mana meita tu mācīsi tam mūsu paražas runāt un staigāt kā mēs.My Daughter-- you will teach him our way, to speak and walk as we do
Nākamais solis būs tas, ka vietējais mākslinieks vietējiem mācīs gleznošanu un mākslas vēsturi.In a further step, the local artist will teach painting and art history to the locals.
Mana meita tev mācīs mūsu paražas.My daughter will teach you our ways.

Questions and answers about mācīt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about mācīt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apmācītteach

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
locītbend
mācētmanage
manītnotice
mānītfool
medīthunt
mērītmeasure
mīcītknead
mocīttorture
sacītsay
Different length:
apmācītteach

Other Latvian verbs with the meaning teach

Verb
apmācīt

Do you know these verbs?

VerbTranslation
apkrāptcheat
ataustdawn
gribētwant
ierastiesarrive
paredzētforesee
precētmarry
spēlētplay
uzlietspill
vārītboil
veltītdedicate