Atbildēt conjugation

Conjugate atbildēt - to respond

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
atbildu I respond
Tu
atbildi you respond
Viņš/viņa
atbild he does respond
Mes
atbildam we respond
Jūs
atbildat you all respond
Viņi/viņas
atbild they respond

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
atbildēju I did respond
Tu
atbildēji you did respond
Viņš/viņa
atbildēja he did respond
Mes
atbildējām we did respond
Jūs
atbildējāt you all did respond
Viņi/viņas
atbildēja they did respond

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
atbildēšu I will respond
Tu
atbildēsi you will respond
Viņš/viņa
atbildēs he will respond
Mes
atbildēsim we will respond
Jūs
atbildēsiet you all will respond
Viņi/viņas
atbildēs they will respond

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
atbildētu I/you/... would respond

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
atbildi you respond!
Jūs
atbildietyou all respond!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for atbildēt

There is no additional usage information for the verb atbildēt.

Examples of atbildēt

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
Tad lūguma saņēmējai iestādei jāizlemj, kā atbildēt uz šādu lūgumu.It shall then be for the requested authority to decide how to respond to such a request.
Tad pieprasījuma saņēmējai iestādei jāizlemj, kā atbildēt uz šādu pieprasījumu.It shall then be for the requested authority to decide how to respond to such a request.
tas atbildēs uz datu subjektu un iestādes pieprasījumiem attiecībā uz datu saņēmēja veikto personas datu apstrādi, izņemot, ja puses vienojušās, ka uz to atbildēs datu saņēmējs; šajā gadījumā datu nosūtītājam joprojām būs jāatbild tik, cik tas saprātīgi ir iespējams un, sniedzot informāciju, kas tam pamatoti ir pieejama, ja datu saņēmējs nevēlas vai nevar atbildēt.It will respond to enquiries from data subjects and the authority concerning processing of the personal data by the data importer, unless the parties have agreed that the data importer will so respond, in which case the data exporter will still respond to the extent reasonably possible and with the information reasonably available to it if the data importer is unwilling or unable to respond.
Ja trīs mēnešu laikā atbilde netiek saņemta, tad uzskata, ka EBTA valsts, kas nav iesniegusi atbildi savlaicīgi, ieteikumu ir akceptējusi.If the three months deadline expires without a response, this shall be understood as an acceptance by the EFTA State not responding in time.
Ja ieteikuma EBTA adresātvalsts, akceptē to vai nesniedz atbildi savlaicīgi, saskaņā ar līgumu uz šo adresātu attiecina juridisku pienākumu īstenot ieteikumu trīs mēnešu laikā pēc tā izdošanas.If an EFTA State addressee of the recommendation either accepts the recommendation or does not respond in time, a legal obligation under the Agreement to implement the recommendation within three months from its issuance shall be bestowed upon it.
Ja ieteikuma EBTA adresātvalsts akceptē to vai nesniedz atbildi savlaicīgi, saskaņā ar līgumu uz šo adresātu attiecina juridisku pienākumu īstenot ieteikumu trīs mēnešu laikā pēc tā izdošanas.If an EFTA State addressee of the recommendation either accepts the recommendation or does not respond in time, a legal obligation under the Agreement to implement the recommendation within three months from its issuance shall be bestowed upon it.
Pret to mēs atbildam ar visnežēlīgāko ieroci : Seksu.Against this, we respond with the most fiercing weapon:
Ja tas ir atļauts Krievijas valdībā, tad tā ir karadarbība un mēs atbildam par to.If this was authorized by the Russian Government, it is an act of war and we will respond.
Man šķiet, ka Komisija atbildēja “uz visiem būtiskajiem prasītāju argumentiem, kas pamatoti ar [..] ekonomiskajiem pētījumiem”.63 It seems to me that the Commission did respond to the ‘essential arguments of the applicants, as substantiated in [the] economic studies’.
tas atbildēs uz datu subjektu un iestādes pieprasījumiem attiecībā uz datu saņēmēja veikto personas datu apstrādi, izņemot, ja puses vienojušās, ka uz to atbildēs datu saņēmējs; šajā gadījumā datu nosūtītājam joprojām būs jāatbild tik, cik tas saprātīgi ir iespējams un, sniedzot informāciju, kas tam pamatoti ir pieejama, ja datu saņēmējs nevēlas vai nevar atbildēt.It will respond to enquiries from data subjects and the authority concerning processing of the personal data by the data importer, unless the parties have agreed that the data importer will so respond, in which case the data exporter will still respond to the extent reasonably possible and with the information reasonably available to it if the data importer is unwilling or unable to respond.
ka tā ir saņēmusi cietušās personas prasību un uz šo prasību atbildēs divu mēnešu laikā pēc prasības iesniegšanas.that it has received a claim from the injured party and that it will respond to that claim within two months of the presentation of that claim.
Es ceru, ka Eiropas sabiedrība pozitīvi atbildēs uz šo aicinājumu.I hope that the European public will respond favourably to this request.

Questions and answers about atbildēt conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about atbildēt
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
aizietgo away
apģērbtclothe
apsaukātmiscall
braukttravel
izvēlētieschoose
maksātpay
norunātmake an agreement
piepildītfill up
smaržotsmell
ziņotreport