Studijuoti conjugation

Conjugate studijuoti - to study

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
studijuoju I study
Tu
studijuoji you study
Jis/ji
studijuoja he/she does study
Mes
studijuojame we study
Jūs
studijuojate you all study
Jie/jos
studijuoja they study

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
studijavau I did study
Tu
studijavai you did study
Jis/ji
studijavo he/she did study
Mes
studijavome we did study
Jūs
studijavote you all did study
Jie/jos
studijavo they did study

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
studijuodavau I used to study
Tu
studijuodavai you used to study
Jis/ji
studijuodavo he/she used to study
Mes
studijuodavome we used to study
Jūs
studijuodavote you all used to study
Jie/jos
studijuodavo they used to study

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
studijuosiu I will study
Tu
studijuosi you will study
Jis/ji
studijuos he/she will study
Mes
studijuosime we will study
Jūs
studijuosite you all will study
Jie/jos
studijuos they will study

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
studijuočiau I would study
Tu
studijuotum you would study
Jis/ji
studijuotų he/she would study
Mes
studijuotume we would study
Jūs
studijuotute you all would study
Jie/jos
studijuotų they would study

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
studijuok you study!
Jūs
studijuokiteyou all study!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for studijuoti

There is no additional usage information for the verb studijuoti.

Examples of studijuoti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
mokomasis vizitas – trumpalaikis vizitas, skirtas studijuoti tam tikrą mokymosi visą gyvenimą aspektą kitoje valstybėje narėje;‘study visit’ means a short-term visit, made to study a particular aspect of lifelong learning in another Member State;
Šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų nuo Direktyvos 2003/109/EB leidžiančių nukrypti nuostatų taikymas gali būti apribotas iki atvejų, kai atitinkamas trečiosios šalies pilietis gali įrodyti, kad jis buvo išvykęs iš Bendrijos teritorijos, kad vykdytų ekonominę veiklą kaip samdomas ar savarankiškai dirbantis darbuotojas arba vykdyti savanorišką veiklą, ar studijuoti savo kilmės šalyje.The derogations to Directive 2003/109/EC set out in paragraphs 3 and 4 of this Article may be restricted to cases where the third-country national concerned can present evidence that he has been absent from the territory of the Community to exercise an economic activity in an employed or self-employed capacity, or to perform a voluntary service, or to study in his own country of origin.
Leidiniai, skirti skatinti žmones studijuoti už Europos Bendrijų teritorijos ribų, ir tokių leidinių mikrokopijos [1]Publications designed to encourage the public to study outside the territory of the European Communities, including microcopies of such publications [1]
Turėtų būti įmanoma įgyvendinti konkrečius veiksmus, skirtus didinti informuotumą apie galimybes užsiimti savanoriška veikla, studijuoti užsienyje, atlikti stažuotę kitoje valstybėje narėje ar dalyvauti Sąjungos švietimo srities mainų programose;It should be possible to implement specific actions to raise awareness of opportunities to volunteer, to study abroad, to participate in a traineeship in another Member State or to take part in Union education exchange programmes.
Aukštųjų mokyklų studentų, gaunančių paramą studijoms šalyje partnerėje, skaičius ir studentų iš šalių partnerių, atvykstančių studijuoti Programos šalyje, skaičiusThe number of higher education students receiving support to study in a partner country, as well as the number of students from a partner country coming to study in a Programme country
Vieną dieną, aš studijuoju žmogaus anatomiją... klasėje... sekančią, aš siuvuosi antpečius San Juan Hill'e.One day, I'm studying gross anatomy... in the classroom... the next, I'm sewing up Rough Riders on San Juan Hill.
- Nes as naktimis studijuoju.-Because I study during the nights.
Jau dvejus metus studijuoju alternatyvią mediciną, sūnau.I've been studying alternative medicine for two years now, son.
Aš tiesiog studijuoju jūsų metodus.I'm simply studying your methods.
studijuoju anglų literatūrą.Well, I study English Lit.
...studijuoji Mišną....and study the Mishnah.
Būdamas 15-os studijuoji Talmudą.At 15, you study the Talmud.
Gerk pati. Na, žinai, kol čia studijuoji...Just uh... you drink it you know while you're studying inside the church
- Eimė. O ką tu studijuoji?-And what do you study?
- Jei tu studijuoji istoriją arba antropologiją.If you study History of Art, Anthropology...
Ilgiau studijuojame, ilgiau dirbame, ilgiau gyvename ir turime mažiau vaikų.We are studying longer, working longer, living longer and having fewer children.
Rytais mes dirbame laukuose, o po pietų studijuojame.We work the fields in the morning. Then we'll study in the afternoon.
Mes jas dabar studijuojame savo klasėje.We're studying them in our class now.
Taip pat studijavau estetika, makiaza ir sukavima.I was also studying aesthetics, make-up and hairdressing.
Prieš tai aš archyvose šventojoje kedėje studijavau.Before this, I was studying in the archives in the Holy Sea.
Ir kai jūs seni nobodus nepatyreliai analizavot, kaip Bundys, Gacy, Dahmer, aš jūs studijavau.So while you were studying tired old hacks like Bundy, Gacy, and Dahmer,
Aš daug studijavau.I've been studying for this.
Visą savo brandų gyvenimą studijavau erdvėlaikį.I've spent my entire adult life studying space-time.
Gal studijavai?What, were you studying?
- Ką studijavai?- What'd you study?
studijavai?What'd you study?
Ar prašymo teikėjas studijavo Belgijoje 20–aisiais gyvenimo metais arba vėliau?Did the applicant study in Belgium in or after the year of his/her 20th birthday?
Ar miręs sutuoktinis studijavo Belgijoje 20-aisiais gyvenimo metais arba vėliau?Did the deceased spouse study in Belgium in or after the year of his/her 20th birthday?
Dorota pradėjo dirbti Komisijoje 2003 m.Anksčiau ji studijavo Europos kolegijoje Natolino studentų miestelyje Lenkijoje ir dirbo Europos integracijoskomiteto biure.Dorota came to the Commission in2004 with qualifications which included study at the College of Europe’s Polish campus at Natolin, and work inthe Polish Ministry of European Affairs.
Mes susitikome, kai jis studijavo užjūryje...We met while he was studying overseas...
Vartė dokumentus, studijavo juos iš naujo ir iš naujo.Taking out the files, studying them over and over.
Treniravomės toliau, paskui vėl studijavome.Another three hours in the tank and then studying.
Sėdėk ir studijuok valgiaraštį. Artėja egzaminas.- Just sit down Rita, study the menu the big test is coming

Questions and answers about studijuoti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about studijuoti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
išstudijuotistudy

Similar verbs

VerbTranslation
Different length:
išstudijuotistudy

Other Lithuanian verbs with the meaning study

Verb
išstudijuoti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
apmuštiupholster
įtiktiplease
keršytiavenge
nusispjautispit
nusiviltiget disappointed
nutiktihappen
pargabenticarry back
pernakvotisleep over
perspjautioutspit
susidurtiface