Skristi conjugation

Conjugate skristi - to fly

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
skrendu I fly
Tu
skrendi you fly
Jis/ji
skrenda he/she does fly
Mes
skrendame we fly
Jūs
skrendate you all fly
Jie/jos
skrenda they fly

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
skridau I did fly
Tu
skridai you did fly
Jis/ji
skrido he/she did fly
Mes
skridome we did fly
Jūs
skridote you all did fly
Jie/jos
skrido they did fly

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
skrisdavau I used to fly
Tu
skrisdavai you used to fly
Jis/ji
skrisdavo he/she used to fly
Mes
skrisdavome we used to fly
Jūs
skrisdavote you all used to fly
Jie/jos
skrisdavo they used to fly

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
skrisiu I will fly
Tu
skrisi you will fly
Jis/ji
skris he/she will fly
Mes
skrisime we will fly
Jūs
skrisite you all will fly
Jie/jos
skris they will fly

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
skrisčiau I would fly
Tu
skristum you would fly
Jis/ji
skristų he/she would fly
Mes
skristume we would fly
Jūs
skristute you all would fly
Jie/jos
skristų they would fly

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
skrisk you fly!
Jūs
skriskiteyou all fly!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for skristi

There is no additional usage information for the verb skristi.

Examples of skristi

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
degalai, reikalingi skristi papildomas 45 minutes (stūmokliniams varikliams) arba 30 minučių (turbininiams varikliams), irfuel to fly for an additional period of 45 minutes (piston engines) or 30 minutes (turbine engines); and
Numatoma lėktuvo masė tame taške, kuriame laikoma, kad suges abu varikliai, negali būti mažesnė nei ta, kurią sudarytų pakankamas degalų kiekis skristi iki tūpimo aerodromo ir atskristi ten ne žemiau nei 1500 pėdų aukštyje tiesiog virš tūpimo zonos ir po to horizontaliai skristi 15 minučių.The expected mass of the aeroplane at the point where the two engines are assumed to fail must not be less than that which would include sufficient fuel to proceed to an aerodrome where the landing is assumed to be made, and to arrive there at least 1500 ft directly over the landing area and thereafter to fly level for 15 minutes.
Skrydžio leidimai pagal šį poskyrį orlaiviams išduodami, jei orlaivis neatitinka galiojančių tinkamumo skraidyti reikalavimų, arba jei nebuvo pademonstruota, kad orlaivis juos atitinka, tačiau gali saugiai skristi apibrėžtomis sąlygomis, ir šiais tikslais:Permits to fly shall be issued in accordance with this Subpart to aircraft that do not meet, or have not been shown to meet, applicable airworthiness requirements but are capable of safe flight under defined conditions and for the following purposes:
Šis skrydžio leidimas išduotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 5 straipsnio 3 dalies a punktą ir juo patvirtinama, kad minėtas orlaivis gali saugiai skristi toliau nurodytu tikslu bei laikantis nurodytų sąlygų. Leidimas galioja visose valstybėse narėse.This permit to fly is issued pursuant to Regulation (EC) No 1592/2002, Article 5(3)(a) and certifies that the aircraft is capable of safe flight for the purpose and within the conditions listed below and is valid in all Member States
skrendu.I'm flying!
Kartais, kai aš skrendu keletą valandų iš eilės man taip pat rodosi įvairūs dalykai.Sometimes, when I´d be flying for hours on end I´d think I´d see stuff too.
Gimęs iš savo nepasitenkinimo Aš skrendu,aš skrenduI'm flying, I'm flying!
Kartais įsivaizduoju, kad pro jį išskrendu, kaip ir tu, virš Barselonos, prie jūros, ir skrendu tol, kol mane supa tik horizontas.Sometimes I imagine that I go through it and fly, like you, over Barcelona I reach the sea and keep flying until I can only see that endless line of water
Tu skrendi.Dot, you're flying!
Kai skrendi su manimi, vykdai mano nurodymus!When you fly with me you do what I tell you, when I tell you.
Kai tavo širdis pradeda plakti sambos ritmu, tu skrendi!It's like samba. You fly.
Puiku, Žydriau, tu skrendi!Alright Blu, you're flying. Sort of.
Nesąmonė. Krenta lėktuvas, kuriuo skrendi?The plane you're flying goes down?
Taip, na... Serbai turėtų plaukioti senais kariniais laivais, nes mes skrendame virš ežero.Yeah, well, uh... the Serbs must've bought some old U-boats, cos we're flyin' over a lake.
- Mes skrendame koridoriumi.- We're flying down the hall.
Mes skrendame į Saulę.Cassie? We're flying into the sun.
Šiuo metu vykstame pagal tvarkaraštį, skrendame labai patogiu 30,000 pėdų aukštyje.We're right on schedule, flying at a very comfortable 30,000 feet. - So sit back, relax and enjoy...
Mes skrendame į 5 kategorijos uraganą!Sean, we're about to fly into category 5 hurricane.
Keturi skrydžiai iš eilės, skridau 27 valandas praktiškai aplink pasaulį, o dabar tu sakai, kad praleisi Liepos 4-ą su savo žmona?I take four back-to-back flights, fly 27 hours straight literally around the world, and now you tell me you're going to spend July 4th with your wife?
- Skambinau ir dariau tą dalyką su traukiniu, skridau kaip lėktuvas, o jis vis vien verkia jau visą valandą!-You did mobile. -I did mobile, and the train thing, and fly like an airplane and he's been crying like this for an hour!
skridau!I was flying!
Dabar aš skridau...Now, I was flying.
Taigi, aš tiesiog sėdau į lėktuvą ir nuskridau į kitą pasaulio kraštą, aš vis skridau tolyn ir bėgau... Tuomet...So I got on a plane and flew half way around the world and just kept of flying and kept on running... and then...
Tu skridai su amerikiečių savanoriais į Nadžinga, aš dariau pranešimą apie Šanhajaus evakuacija.You were flying with the American volunteers in Nanjing, I was covering the evacuation of Shanghai.
Ar žinojai, kad Kler skrido į Los AndželąDid you know Claire was flying to LA to give him up for adoption?
Jis skrido į Ženevą kaip airis vardu Tedas O'Learis.We had him flying into Geneva as an Irishman named Ted O'Leary.
Mūsų lėktuvas skrido virš debesų.Our plane was flying above the clouds.
skrisiu su tavimi.I will fly with you.
Taigi prašom. Taigi tu arba skrisi su E.D.I., arba nuo šiol skraidysi lėktuvu, kuris turės tik propelerį.You will fly with EDI, or the next thing you drive might just have a propeller.
Pagaliau "Gioterdamerungas" skris.Finally, the Götterdämmerung will fly!
Götterdämmerungas skris.- The Götterdämmerung will fly! - Heil Adler!
Jis skris, fiureri.- The Götterdämmerung will fly.
"O, kad turėčiau balandžio sparnus, sakau, skrisčiau toli ir rasčiau ramybę!""Oh, that I had wings like a dove, I would fly away and be at rest."
Jei turėčiau sparnus, skrisčiau pas tave.If I had wings, I would fly to you.
Kaip "Boružéle, skrisk, skrisk."As in "Ladybug, ladybug, fly away home. "
Vabalyte, Vabalyte, ... skrisk namo.Ladybug, ladybug, fly away home
Tu geriau jau skrisk.You better start flying!
Nustatyk 0-3-4 ir skrisk kaip numatyta.Steady up 0-3-4 and fly the director.
Skrisk, mažyti, skrisk!Fly, baby, fly!

Questions and answers about skristi conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about skristi
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
atskristifly in
išskristifly out
nuskristifly away
parskristifly back

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
įgristibore
skerstislaughter
skiestidilute
sklęstiglide
sklistispread
skrietifly
skrostidissect
skurstibe poor
supistifuck (something) up
Different length:
atskristifly in
išskristifly out
nuskristifly away
skriaustiwrong (somebody or something)

Other Lithuanian verbs with the meaning fly

Verb
paskraidyti
skraidinti
skrieti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
fantazuotifantasize
išmanytihave a good grasp (of something)
kedentitousle
nusikalsticommit a crime
nusipirktipurchase
padovanotipresent
susirašinėticommunicate by mail
šluotisweep
teptislubricate
užkalbintiapproach