Rašyti conjugation

Conjugate rašyti - to write

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
rašau I write
Tu
rašai you write
Jis/ji
rašo he/she does write
Mes
rašome we write
Jūs
rašote you all write
Jie/jos
rašo they write

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
rašiau I did write
Tu
rašei you did write
Jis/ji
rašė he/she did write
Mes
rašėme we did write
Jūs
rašėte you all did write
Jie/jos
rašė they did write

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
rašydavau I used to write
Tu
rašydavai you used to write
Jis/ji
rašydavo he/she used to write
Mes
rašydavome we used to write
Jūs
rašydavote you all used to write
Jie/jos
rašydavo they used to write

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
rašysiu I will write
Tu
rašysi you will write
Jis/ji
rašys he/she will write
Mes
rašysime we will write
Jūs
rašysite you all will write
Jie/jos
rašys they will write

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
rašyčiau I would write
Tu
rašytum you would write
Jis/ji
rašytų he/she would write
Mes
rašytume we would write
Jūs
rašytute you all would write
Jie/jos
rašytų they would write

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
rašyk you write!
Jūs
rašykiteyou all write!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for rašyti

There is no additional usage information for the verb rašyti.

Examples of rašyti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Štai trys svarios priežastys rašyti aiškiai:nullThree good reasons to write clearly are:null
Įgūdžių, reikalingų kuriant kino filmus, iš viso įgis 36 dalyviai. Jie mokysis rašyti filmų scenarijus, filmuoti, redaguoti medžiagą.In total, 36 participants will acquire the skills they need to make films. ey will learn how to write a film script and how to shoot the film and edit the material.
Piliečiai taippat turi teisę rašyti Komisijai ir gauti atsakymą gimtąja kalba. Tai vienas išdaugelio būdų, kuriais ES užtikrina,kad nebūtų diskriminuojami net ir mažiausių valstybių piliečiai.They also havethe right to write to the Commission,and receive a reply, in that language.This is one of the many ways the EUensures that there is no discriminationbetween citizens from big countriesand the others, however small theyare.
Siekdami motyvuoti mokinius skaityti ir rašyti bei įveikti jų nusivylimą, mokytojai naudojo netradicines priemones, pavyzdžiui, animuotų piešinėlių, komiksų, filmukų, fotopasakojimų kūrimą ir kt._BAR_ 13 in a circular theory-practice process. In order to motivate pupils to read and to write and also to overcome their frustration, the teachers used non-conventional means, such as the production of cartoons, comics, videos, photo stories, etc.
Man teko rašyti daugiau rašinių ir dažniau dalyvauti seminaruose, kad kursas būtų įskaitytas.I had to write more essays and to participate more in seminars to pass the course.
- CŽV? - Aš ne agentas. Tik rašau knygas CŽV.- I write books for them.
Profesija? Aš rašau tiesiog taksi-manjakas arba tiesiog manjakas.Profession... should I write "crazy taxi driver" or just "roadhog"?
Tai jau ketvirtas laiškas, kurį tau rašau be atsakymo negaliu suteikti viltis....Although this is the fourth letter I write to you without response I can't help hoping.... I'm far from you.
Tai vienintelė mano parašyta autobiografija ir rašau aš ją ant tualetinio popieriaus.This is the only autobiography that I will ever write and, God I'm writing it on toilet paper.
Apie ką rašau yra, prižadinti menininką, kuris visuose mūsysią yra.What I write about is accessing the artist that exists inside of every single one of us.
Ar rašai kasdien?Tell me, do you write every day?
Ir ką rašai?What do you write?
Tomis, apie kurias tu rašai.The ones you write about.
O ką tu rašai?So who is it you write to?
Negaliu sulaukti kai žiūrėsiu, kaip tu mums rašai čekį.I can't wait to stand over your shoulder and watch you write us a check.
Bet jūs žinote, kas čia rašo geriausiai?But do you know who does write at the highest level?
Kaip mes rašome savo istorija, asmeniniu ar kultūriniu aspektu apibūdiname save?How do we write our own histories, personally or culturally and thereby define ourselves?
Tačiau rašiau.Um... But we'd write.
Kadaise rašiau apsakymus vaikams ir piešiau.I used to write stories and draw pictures for kids. Ah.
Visa, ką dariau, tai rašiau, skaičiau ir murmėjau sau.All I did was write and read and mumble to myself.
Ar jis ką nors statė, ar rašė?Did it build or write anything? MIKE:
Mano brolis Tomas rašė man, kad jis su jumis susitarė dėI mano išvykimo į Ameriką.My brother Thomas writes ... that he is with you my journey has arranged to America.
Scenarijų rašė 13 žmonių, turėtų būti neblogai.We had, like, 13 writers, so it should be pretty good.
Jis rašė.He was a writer.
Kodėl ji rašė dukters vardą?Why would she write her daughter's name?
rašysiu ištikimai kantonus prakeiktos meilės ir dainuosiu juos garsiai net mirusioj naktyje.I will write loyal cantons of condemned love and sing them loud even in the dead of night.
Pažadu. Pažadėk, kad ir man rašysi.And promise that you will write to me.
Geras žurnalistas rašytų:In good journalism, we would write,
Aš noriu, kadjūs rašytumėte įvykius, keliančiusjums įniršį ir tai,.. ...kaipjūs sprendžiate su tuo susijusias problemas.I want you to start recording specific events that prompt your anger... and how you dealt with them in the moment.
Nagi, eikš čionai, Fedia, imk popierių, rašyk:Come over here, Fedya. Sit down, take this pen, and write down:
- Ir rašyk.- And write.
Kaip ten sakoma, "rašyk apie tai, ką patyrei"?What do they say, "write what you've been through"?
Paimk šį gabalą kreidos ir rašyk ant lentos.Take this piece of chalk and write on the blackboard.

Questions and answers about rašyti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about rašyti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
aprašytidescribe (by writing)
atrašytirespond (by writing)
įrašytienscribe
išrašytiwrite out
nusirašyticheat (in an exam)
parašytiwrite
pasirašytisign
perrašytirewrite
persirašytiwrite too much
prirašytisubjoin
prisirašytisign up
surašytiwrite down
susirašytikeep in touch
užrašytiwrite down
užsirašytiwrite down

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
raiyticurl
rasotisteam
rašytismake notes
raugtiferment
rauktipucker
raustiblush
raustisgrub
rąžytisstretch
rėžyticut into pieces
rodytishow
rodytisshow up
rūdytirust
rūkytismoke
tašytiax
Different length:
aprašytidescribe (by writing)
atrašytirespond (by writing)
įrašytienscribe
išrašytiwrite out
parašytiwrite
prašytiask
surašytiwrite down
užrašytiwrite down

Other Lithuanian verbs with the meaning write

Verb
parašyti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
asmenuoticonjugate
deklaruotideclare
dėtisoccur
išžudytiexterminate
lipdytimold
noktiripen
persikraustytimove
revizuotiinspect
sulauktiwait up to (something)
trukdytibother