Pasižiūrėti conjugation

Conjugate pasižiūrėti - to see

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
pasižiūriu I see
Tu
pasižiūri you see
Jis/ji
pasižiūri he/she does see
Mes
pasižiūrime we see
Jūs
pasižiūrite you all see
Jie/jos
pasižiūri they see

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
pasižiūrėjau I did see
Tu
pasižiūrėjai you did see
Jis/ji
pasižiūrėjo he/she did see
Mes
pasižiūrėjome we did see
Jūs
pasižiūrėjote you all did see
Jie/jos
pasižiūrėjo they did see

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
pasižiūrėdavau I used to see
Tu
pasižiūrėdavai you used to see
Jis/ji
pasižiūrėdavo he/she used to see
Mes
pasižiūrėdavome we used to see
Jūs
pasižiūrėdavote you all used to see
Jie/jos
pasižiūrėdavo they used to see

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
pasižiūrėsiu I will see
Tu
pasižiūrėsi you will see
Jis/ji
pasižiūrės he/she will see
Mes
pasižiūrėsime we will see
Jūs
pasižiūrėsite you all will see
Jie/jos
pasižiūrės they will see

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
pasižiūrėčiau I would see
Tu
pasižiūrėtum you would see
Jis/ji
pasižiūrėtų he/she would see
Mes
pasižiūrėtume we would see
Jūs
pasižiūrėtute you all would see
Jie/jos
pasižiūrėtų they would see

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
pasižiūrėk you see!
Jūs
pasižiūrėkiteyou all see!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for pasižiūrėti

There is no additional usage information for the verb pasižiūrėti.

Examples of pasižiūrėti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Buvo atvykęs pasižiūrėti šou.He came to see the show.
Noriu pasižiūrėti į aikštę...- I just want to see the square.
Taip, anksčiau žmones iš visur čia atvažiuodavo, kad į tai pasižiūrėti.Yeah, people used to come to see it from miles away.
- Aš maniau, tu nori pats į tai pasižiūrėti.- I thought you want to see it for yourself.
Reiktų pasižiūrėti, kaip tu pamokytum mane.I can't wait to see what you've got to teach me.
Tai nutinka kiekvieną sykį, kai kažkas pasižiūri ir pamato ją.It happened every time that someone would look up and see her.
Kai paveikslai krenta, kai tu atsibundi ryte ir supranti, kad ji tavęs nebemyli, kai atsiverti laikraštį ir perskaitai apie prasidėjųsį karą, kai pamatai traukinį ir trokšti išvykti, kai pasižiūri į veidrodį ir supranti esąs senas,When paintings fall, when you wake up one morning and you don't love her, when you open a newspaper and read that war has broken out, when you see a train and want to leave, when you look in a mirror and realize you're old,
Kai vairuotojas pasižiūri, jis negyvas, bet nemato, kas jį nužudė, nes jis jau plaukia upe.By the time the driver looks up, the hiker is already dead. He doesn't see what killed him because it's already being washed downstream.
Tu apie tai vis galvoji ir galvoji, kiekvieną kartą pasižiūri į savo gyvenimą ir tu matai, kokioj pozicijoj tu esi ir kas tave ten pastatė.You make it over and over again, every time you look at your life and you see the position you're in and who put you there.
Dieve. Matei, kaip jis pasižiūrėjo į mašiną?Did you see the way he looked at the truck?
Matėt, kaip ji į mane pasižiūrėjo?Did you see the way she looked at me?
Ateik ir pasižiūrėk.Come and see.
Parašyk ką nors ir pasižiūrėk, ar tai išsipildys.Write something about her, see if it comes true.
Geriau pati pasižiūrėk.Why don't you just see for yourself?

Questions and answers about pasižiūrėti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about pasižiūrėti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apsižiūrėtilook around
apžiūrėtiexamine
įsižiūrėtiobserve closely
įžiūrėtidiscern
pažiūrėtiwatch
peržiūrėtiview
žiūrėtiwatch

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
apsižiūrėtilook around

Other Lithuanian verbs with the meaning see

Verb
išvysti
matyti
regėti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
atsegtiunzip
atsisėstisit down
išvalyticlean
paeitiwalk
priaugtigrow
prisimatuotitry on (a lot of clothes)
repetuotirehearse
subrandintimature
svilintisear
vartototiuse