Numatyti conjugation

Conjugate numatyti - to foresee

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
numatau I foresee
Tu
numatai you foresee
Jis/ji
numato he/she does foresee
Mes
numatome we foresee
Jūs
numatote you all foresee
Jie/jos
numato they foresee

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
numačiau I did foresee
Tu
numatei you did foresee
Jis/ji
numatė he/she did foresee
Mes
numatėme we did foresee
Jūs
numatėte you all did foresee
Jie/jos
numatė they did foresee

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
numatydavau I used to foresee
Tu
numatydavai you used to foresee
Jis/ji
numatydavo he/she used to foresee
Mes
numatydavome we used to foresee
Jūs
numatydavote you all used to foresee
Jie/jos
numatydavo they used to foresee

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
numatysiu I will foresee
Tu
numatysi you will foresee
Jis/ji
numatys he/she will foresee
Mes
numatysime we will foresee
Jūs
numatysite you all will foresee
Jie/jos
numatys they will foresee

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
numatyčiau I would foresee
Tu
numatytum you would foresee
Jis/ji
numatytų he/she would foresee
Mes
numatytume we would foresee
Jūs
numatytute you all would foresee
Jie/jos
numatytų they would foresee

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
numatyk you foresee!
Jūs
numatykiteyou all foresee!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for numatyti

There is no additional usage information for the verb numatyti.

Examples of numatyti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Tačiau pripažįstama, kad šioms naujoms valstybėms narėms būtų tikslinga numatyti pereinamojo laikotarpio susitarimą, todėl dabartiniu metu šioms šalims nėra išsamiai rekomenduota, kaip dažnai turėtų būti daroma atsitiktinė dioksinų, furanų ir dioksinų tipo PCB buvimo pašaruose stebėsena,It is however acknowledged that it is appropriate to foresee a transitional arrangement for the new Member States and that for the time being no detailed minimum frequency for the random monitoring of the presence of dioxins, furans and dioxin-like PCBs in feedingstuffs is recommended for the new Member States,
Tačiau pripažįstama, kad šioms naujoms valstybėms narėms būtų tikslinga numatyti pereinamojo laikotarpio tvarką, todėl šioms šalims nėra išsamiai rekomenduota, kaip dažnai turėtų būti daroma atsitiktinė esamų dioksinų, furanų ir dioksinų tipo PCB pašaruose stebėsena.It is however acknowledged that it is appropriate to foresee a transitional arrangement for these new Member States and therefore no detailed minimum frequency for the random monitoring of the presence of dioxins, furans and dioxin-like PCBs in feedingstuffs is recommended for these countries.
Tačiau yra tikslinga numatyti, kad SAPARD atžvilgiu naujosios valstybės narės kiek galima taikytų tas pačias taisykles, kurios galioja visoms kitoms EB teisės sritims.However, it is appropriate to foresee that in respect of Sapard the new Member States should, as far as possible, follow the same rules as those which apply to any other areas of Community law.
Yra būtina numatyti trumpą papildomą laikotarpį siekiant išsiaiškinti padėtį.It is necessary to foresee a short supplementary time in view to clarify the situation.
Tam, kad valstybės narės šioje srityje galėtų imtis būtinų priemonių derėtų numatyti vienerių metų laikotarpį iki tų konkrečių nuostatų taikymo pradžios.In order to allow Member States to take the necessary measures in this respect, it is appropriate to foresee a period of one year prior to the application of those specific provisions.
Todėl jie neturėtų būti pateikti į EB rinką, bet tuo metu sugrąžinti gamintojui, kaip numatė bendrovė ASAHI.It should not be placed on the EC market and therefore returned to its producer at that time as foreseen by ASAHI.
Bendrovė „Arriva“ numatė sumažinti išlaidų iš viso 54,5 mln. DKK per metus.In total, the cost cuts foreseen by Arriva will amount to DKK 54,5 million p/a.
Remdamosi Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103o straipsniu, kai kurios valstybės narės numatė pervesti lėšas į bendrosios išmokos schemą arba numatė atitinkamus nacionalinių programų pakeitimus.Pursuant to Article 103o of Regulation (EC) No 1234/2007, some Member States have foreseen the transfer of funds to the Single Payment Scheme or have provided for subsequent changes to their national support programmes.
Tačiau jeigu transporto priemonės gamintojas numatė didžiausią projektinį transporto priemonės greitį, kuris yra didesnis už greitį, atitinkantį mažiausio sumontuotų padangų greičio kategorijos simbolį, transporto priemonėje aiškiai vairuotojui matomoje vietoje pritvirtinamas nuolatinis įspėjimas, nurodantis didžiausią padangų greitį.However, if the vehicle manufacturer has foreseen that the maximum vehicle design speed is greater than the speed corresponding to the lowest speed category symbol of the fitted tyres, a maximum speed warning label, specifying the maximum speed capability of the tyres, shall be displayed inside the vehicle in a prominent position readily and permanently visible to the driver.
Leistinos paros normos nustatomos remiantis moksliniais tyrimais, o mokslo duomenys gali keistis, todėl įstatymų leidėjas numatė galimybę keisti šias ribines vertes gavus naujus mokslinius duomenis.As the tolerable daily intakes are established by scientific studies, and science may evolve, the Legislator has foreseen the possibility to amend these limits when new scientific evidence is made available.
Paprastas gravitacijos ir anatomijos santykis, kurį mes numatėme.Simple matter of gravitation and anatomy, one we ought to have foreseen.

Questions and answers about numatyti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about numatyti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
matytisee
pamatytinotice
pasimatytisee each other

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
numanytihave an idea
pamatytinotice

Verb foresee in other languages

Verb
EN
foresee
LV
paredzēt
PL
przewiedzieć

Do you know these verbs?

VerbTranslation
atburtisail back
fermentuotisferment
nešticarry
nusirašinėticrib
ožiuotisact capricious
pakeliautitravel
pykdytianger
sugyventiget along
sukluptistumble
susprogtiexplode