Mokyti conjugation

Conjugate mokyti - to teach

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
mokau I teach
Tu
mokai you teach
Jis/ji
moko he/she does teach
Mes
mokome we teach
Jūs
mokote you all teach
Jie/jos
moko they teach

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
mokiau I did teach
Tu
mokei you did teach
Jis/ji
mokė he/she did teach
Mes
mokėme we did teach
Jūs
mokėte you all did teach
Jie/jos
mokė they did teach

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
mokydavau I used to teach
Tu
mokydavai you used to teach
Jis/ji
mokydavo he/she used to teach
Mes
mokydavome we used to teach
Jūs
mokydavote you all used to teach
Jie/jos
mokydavo they used to teach

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
mokysiu I will teach
Tu
mokysi you will teach
Jis/ji
mokys he/she will teach
Mes
mokysime we will teach
Jūs
mokysite you all will teach
Jie/jos
mokys they will teach

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
mokyčiau I would teach
Tu
mokytum you would teach
Jis/ji
mokytų he/she would teach
Mes
mokytume we would teach
Jūs
mokytute you all would teach
Jie/jos
mokytų they would teach

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
mokyk you teach!
Jūs
mokykiteyou all teach!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for mokyti

There is no additional usage information for the verb mokyti.

Examples of mokyti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
8 metų pagrindinio ugdymo ir 5 metų profesinio vidurinio mokymo ar atitinkamo vidurinio ugdymo susijusioje srityje bei ne trumpesnių kaip 150 valandų pedagogikos kursų, darbo saugos ir higienos kursų ir 2 metų profesijos, kurios ketinama mokyti, profesinės praktikos, arbaeight years of elementary education and five years of vocational secondary education or equivalent secondary education in a relevant field followed by the course in pedagogy of a total duration of at least 150 hours, the course in work safety and work hygiene, and two years of professional experience in the profession one is going to teach; or
Dėl naujų technologijų ir žiniasklaidos naujovių besikeičiant žiniasklaidos panoramai yra būtina mokyti vaikus, taip pat tėvus, mokytojus ir instruktorius veiksmingai naudotis audiovizualinėmis ir internetinėmis informacinėmis paslaugomis.The changing media landscape, resulting from new technologies and media innovation, makes it necessary to teach children, and also parents, teachers and trainers to use audiovisual and on-line information services effectively.
Dėl naujų technologijų ir žiniasklaidos naujovių keičiantis žiniasklaidos padėčiai būtina mokyti vaikus, taip pat tėvus, globėjus, mokytojus ir pedagogus saugiai ir veiksmingai naudotis informacinėmis interneto paslaugomis.The changing media landscape, resulting from new technologies and media innovation, makes it necessary to teach children, as well as parents, carers, teachers and educators, to use on-line information services safely and effectively.
Pradėti mokyti kalbų reikėtų anksti, tačiau rezultatų galima tikėtis tik jeigu mokytojai bus specialiai rengiami kalbų mokyti mažus vaikus.While teaching should begin early, it only makes sense if teachers are specially trained to teach languages to young children.
Kas gali būti išmintingiau, nei įdarbinti mokytoją britą mokyti anglų kalbos Romoje arba skatinti abiturientą belgą laikyti valstybės tarnybos egzaminą Prancūzijoje?Indeed, what could be more natural than recruiting a British teacher to teach English in Rome, or encouraging a young Belgian graduate to compete in a civil service exam in France?
„Patirtis padėjoman aiškiai įsivaizduoti, ko noriu siekti ir kaip noriu tą pasiekti. To aš ir mokau kitus.“The provincial city of Siauliai in northern Lithuania feels far removed from the heart of Europe, even from the country’s own capital of Vilnius, but Nedas Jurgaitis, a language teacher at the local college, is intent on keeping up with the rest of the world.
Bet aš jos mokau.But I teach.
mokau hip - hopo, Centre. Centre?- l teach hip-hop at the center.
Tai parašyta istorijos knygose, iš kuriu aš mokau.It is in one of the history books I used to teach in the towns.
Taip parašyta istorijos knygose, su kuriomis aš mokau.It is in one of the history books I used to teach in the towns.
Ir ko tu jį mokai šiandien?And what are you teaching him today?
- O ką tu mokai universitete, Lio?-What do you teach at the university, Lio?
Ne, viskas ką tu darai tai tik mokai tų kvailų istorijų ir apsimeti, kad nieko nevyksta kol...No, all you'll do is teach me to make up stupid stories and pretend that things aren't happening until...
Jeigu ką nors ko nors mokai, apribojimų uždėti negali.Once you teach something to learn, you can't put limits on it.
- Tu mokai jį bokso.- You teach him to box.
Aš tave mokiau drąsos.I teach you ways of the brave.
Manai, kad mokiau tave magijos, kad prieš mergaites pasirodytum?Do you think I've been teaching you magic tricks for some little girl's tea party?
Turiu galvoje, tu visada mokei tam tikros rusies mokinius.Well, I mean, you're used to teaching your kind of kids.
O kaip ta pilietybės klasė, kurią mokei vakarais?What about that citizenship class you used to teach at night?
Ar tave mokė, ką daryti tokioje situacijoje?They teach you what to do in this kind of situation?
Mūsų žmonės mokė berniuką indėniško būdo, padaryti iš jo karį.Our people teach boy Indian ways, make him great warrior.
Ar jis mokė tave naudoti sausą jauką?Did dad teach you mostly dry lures?
Vis dar medituoji kaip guru iš Indijos tave mokė?You still meditate like your guru in India teach you?
Ar ten, šiaurėje, jie mokė tave ko nors naudingo?Did they teach you anything useful up north?
Tai "Kolumbija", tu ten mokydavai.That's Columbia, where you used to teach.
Aš tave mokysiu.I will teach you. (with heavy Spanish accent)
mokysiu savo sūnų mylėti Dievą visa savo širdimi, visu savo protu, ir visomis savo jėgomis.l will teach my son to love God with all of his heart, all of his mind, and all of his strength.
Jums nereikia klausti, kas mokys mano sūnų sekti Kristumi, nes aš mokysiu.You don't have to ask who will teach my son to follow Christ because I will.
Mano dukra, mokysi jį mūsų kelio, kalbėti ir vaikščioti kaip mes.My Daughter-- you will teach him our way, to speak and walk as we do
Toliau numatoma, kad šis vietos menininkas vietos gyventojus mokys tapybos ir meno istorijos.In a further step, the local artist will teach painting and art history to the locals.
Anglai mokys Bedu kovoti?English will teach Bedu to fight?
Mano duktė tave mokys.My daughter will teach you our ways.
Jums nereikia klausti, kas mokys mano sūnų sekti Kristumi, nes aš mokysiu.You don't have to ask who will teach my son to follow Christ because I will.
Mes juos mokysime, Šerifai Ali, kovoti modernia, mechanizuota armija.We will teach them, Sherif Ali, to fight a modern mechanized army.
Noriu, kad jūs mane mokytumėte.I want you to teach me. I'm in your hands.
"Saugok mane šią naktį ir mokyk mane, Dieve, tikėt tavim""Watch this night well over me And teach me, Lord, to trust in Thee
-Turiu omenyje,išmokyk bent jau"Smoke On The Water" Žinau,kad ja mokate.I mean, at least teach me "Smoke on the Water." l know you know that one.

Questions and answers about mokyti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about mokyti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apmokytiinstruct
išmokytiteach
pamokytiteach
pasimokytilearn
persimokytioverstudy

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
manytithink
mąsytithink
matytisee
matytisbe visible
mėtytithrow
mokėtiknow
mokintiteach
mokintislearn
mokytislearn
mūrytibrick
rūkytismoke
sakytisay
Different length:
apmokytiinstruct
išmokytiteach
pamokytiteach

Other Lithuanian verbs with the meaning teach

Verb
dėstyti
išmokinti
išmokyti
mokinti
mokytojauti
pamokyti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
apsivilktiput on (clothes)
gvertiwear of
įteiktipresent
nusiųstisend
nuvežtidrive
pasipirštipropose
pastebėtinotice
pūtimold
sudalyvautiparticipate
užtartisay a good word (for somebody)