Mokėti conjugation

Conjugate mokėti - to know

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
moku I know
Tu
moki you know
Jis/ji
moka he/she does know
Mes
mokame we know
Jūs
mokate you all know
Jie/jos
moka they know

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
mokėjau I did know
Tu
mokėjai you did know
Jis/ji
mokėjo he/she did know
Mes
mokėjome we did know
Jūs
mokėjote you all did know
Jie/jos
mokėjo they did know

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
mokėdavau I used to know
Tu
mokėdavai you used to know
Jis/ji
mokėdavo he/she used to know
Mes
mokėdavome we used to know
Jūs
mokėdavote you all used to know
Jie/jos
mokėdavo they used to know

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
mokėsiu I will know
Tu
mokėsi you will know
Jis/ji
mokės he/she will know
Mes
mokėsime we will know
Jūs
mokėsite you all will know
Jie/jos
mokės they will know

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
mokėčiau I would know
Tu
mokėtum you would know
Jis/ji
mokėtų he/she would know
Mes
mokėtume we would know
Jūs
mokėtute you all would know
Jie/jos
mokėtų they would know

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
mokėk you know!
Jūs
mokėkiteyou all know!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for mokėti

This word can also mean "to pay".

Examples of mokėti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Projektas, pradėtas 1997 m., buvo kofinansuojamas iš ERPF ir Europos socialinio fondo (ESF) lėšų drauge su maždaug penkiolika viešų ir privačių partnerių, ir ta proga Marcella O‘Reilly, asociacijos darbuotoja, pažymėjo: „Taip pat reikia mokėti valdyti visą sudėtingą struktūrą, suprantant ją kaip finansinę inžineriją, mat socialiniai projektai paprastai sutelkia daug dalyvių ir finansinių šaltinių.“Initiated in 1997, the project was co-funded by the ERDF and the ESF alongside 15 or so public and private partners, which led Marcella O’Reilly, one of the association’s employees, to point out: ‘You also have to know how to manage complexity, especially in terms of financial engineering: social projects generally involve a great number of participants and sources of funding.’
Bet tai taip gerai padaryti, turi kaika mokėti.But to set this up fast, you got to know what you're doing.
Privalau mokėti visą Bibiliją nuo pradžios iki galo.I got to know the Bible front to back.
Turi mokėti kaip su juo elgtis.You got to know how to handle him.
Reičelė Rėj, visada norėjau mokėti gaminti valgyt kaip ji.Rachael Ray, because I've always wanted to know how to cook.
- Tiek to, aš pats. Vestuvės, krikštynos, laidotuvės - viską moku mintinai.Weddings, baptisms, funerals, l know them back to front.
Galiu sniegą valyti, mūryti arba dirbti vertėju, juk moku angliškai.I can be a janitor, or a bricklayer, or a translator. I know english now.
moku angliškai...I know english...
Ačiū. Tu nežinojai, kad aš moku gaminti, ar ne?You didn't know I could cook, did you?
Aš dabar moku skaityti ir rašyti.I know how to read now.
Noriu įsitikinti, ar moki šaudyti.No, son. I just wanna know can you shoot.
Tu juk moki jį vairuoti, tiesa?You know how to fly, don't you?
- Nezinojau, kad moki vairuot lektuva.I didn't know you could fly a plane. Fly, yes.
Aišku, kad moki kariauti.I know you can fight.
Nemaniau, kad tu taip gerai moki važiuoti dviračiu.Every day, On time, I didn't know you were such a good biker,
Manau svarbu, kad žmonės žinotų, kiek mes išleidome, kad patektume į filmą ir, kad mes mokame už tai, nes...I think it's important that people know how much we spent to get in this movie and that we actually paid for it, because...
Bet mes mokame elgtis.But we know how to do things.
Visi mokate naudotis ginklais?Do all know how to manage their weapons?
Aš kažkada mokėjau judėti kaip "C+C Music Factory".I used to know how to break it down like C+C Music Factory.
rinkos ekonomikos sąlygomis investuotojas, vertindamas eksperto išvadą, supranta, kad specialų ekspertą išsirinko ir už jo darbą mokėjo bendrovė INH, kuri buvo ypač suinteresuota nustatyti žemą pirkimo kainą.indeed, regarding the expert report, the market economy investor knows that the expert is chosen and paid by INH, which was particularly interested in setting a low purchase price.
Visais laikais šios vietovės riešutų augintojai mokėjo parinkti palankiausias sąlygas kokybiškai produkcijai gaminti.Within the production area, producers have always known how to choose the most appropriate locations for the production of quality walnuts.
Portugalijos tvirtinimas, kad, kiek jai žinoma, Įstatymo Nr. 21/92 11 straipsnio 2 dalis niekada netaikyta ir RTP mokėjo visus reikiamus mokesčius, yra įrodymas, kuriuo galima remtis valstybės pagalbos susigrąžinimo atveju, bet nekeičia išvados dėl nuostatos formuluotės.The argument by Portugal that to its knowledge Article 11(2) of Law No 21/92 has never been applied and RTP paid all necessary charges, is evidence which is relevant in a potential recovery of State aid, but does not alter the finding on the provision’s wording.
Žinau, jog Mileris mokėjo jo sąskaitas, kai jis buvo mirties patale.I know that Miller paid his bills while he was dying.
Jūs galėtumėte juos įspėti, jei tik mokėtumėte hovitų kalbą.You could warn them, if only you spoke Hovitos.

Questions and answers about mokėti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about mokėti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apmokėtipay
apsimokėtipay off
išmokėtipay out
pamokėtipay (for some extended period of time)
permokėtioverpay
primokėtipay extra
prisimokėtipay
sumokėtipay
susimokėtipay
užmokėtipay up
užsimokėtirepay

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
mažėtishrink
mylėtilove
mylėtismake love
minėtimention
mokintiteach
mokintislearn
mokytiteach
mokytislearn
mūvėtiwear (footwear)
tekėtiflow
tikėtibelieve
tikėtisexpect
Different length:
apmokėtipay
išmokėtipay out
pamokėtipay (for some extended period of time)
sumokėtipay
užmokėtipay up

Other Lithuanian verbs with the meaning know

Verb
pažinti
žinoti

Verb know in other languages

Verb
EE
teadma
EE
tundma
EE
valdama
EN
know
GR
γνωρίζω
GR
ξέρω
LV
pazīt
LV
zināt
PL
wiedzieć
PL
znać
RU
знать

Do you know these verbs?

VerbTranslation
atsispindėtireflect
čiuožtiskate
išpranašautiforetell
išsilaisvintibecome free
išvirstitip out
kalbėtisconverse
nugriautidemolish
pasielgtiact
prisiliestitouch
sušaukticonvene