Matuoti conjugation

Conjugate matuoti - to measure

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
matuoju I measure
Tu
matuoji you measure
Jis/ji
matuoja he/she does measure
Mes
matuojame we measure
Jūs
matuojate you all measure
Jie/jos
matuoja they measure

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
matavau I did measure
Tu
matavai you did measure
Jis/ji
matavo he/she did measure
Mes
matavome we did measure
Jūs
matavote you all did measure
Jie/jos
matavo they did measure

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
matuodavau I used to measure
Tu
matuodavai you used to measure
Jis/ji
matuodavo he/she used to measure
Mes
matuodavome we used to measure
Jūs
matuodavote you all used to measure
Jie/jos
matuodavo they used to measure

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
matuosiu I will measure
Tu
matuosi you will measure
Jis/ji
matuos he/she will measure
Mes
matuosime we will measure
Jūs
matuosite you all will measure
Jie/jos
matuos they will measure

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
matuočiau I would measure
Tu
matuotum you would measure
Jis/ji
matuotų he/she would measure
Mes
matuotume we would measure
Jūs
matuotute you all would measure
Jie/jos
matuotų they would measure

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
matuok you measure!
Jūs
matuokiteyou all measure!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for matuoti

There is no additional usage information for the verb matuoti.

Examples of matuoti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Šis bandymas yra skirtas siauro dažnių diapazono elektromagnetiniam spinduliavimui, kurį gali skleisti mikroprocesorių turinčios sistemos arba kiti siauro dažnių diapazono šaltiniai, matuoti.This test is intended to measure the narrowband electromagnetic emissions such as might emanate from microprocessor-based systems or other narrowband source.
Šis bandymas yra skirtas siauro dažnių diapazono elektromagnetiniam spinduliavimui, kurį gali skleisti mikroprocesorių turinčios sistemos, matuoti.This test is intended to measure the narrowband electromagnetic emissions such as emanate from a microprocessor-base system.
Pastaba: 2B006.b.1. netaikomas matavimo interferometrų sistemoms, neturinčioms uždarojo ar atvirojo ciklo grįžtamojo ryšio, turinčioms "lazerį" staklių slydimo judesio nuokrypiams matuoti, matmenų tikrinimo mašinoms ar panašiai įrangai.Note: 2B006.b.1. does not control measuring interferometer systems, without closed or open loop feedback, containing a "laser" to measure slide movement errors of machine-tools, dimensional inspection machines or similar equipment.
Kurios gali matuoti gylius, didesnius kaip 600 m žemiau vandens paviršiaus; irBeing designed to measure depths exceeding 600 m below the water surface; and
Koreliacinis (laivo) greitį registruojantis sonaras, sukurtas matuoti laikančiojo įrenginio horizontalųjį greitį jūros dugno atžvilgiu, kai atstumas tarp laikiklio ir jūros dugno viršija 500 m.Correlation-velocity sonar log equipment designed to measure the horizontal speed of the equipment carrier relative to the sea bed at distances between the carrier and the sea bed exceeding 500 m.
Kada pastarąjį kartą respondentui medicinos darbuotojas matavo kraujospūdįLast time of blood pressure measurement by a health professional
Kada pastarąjį kartą respondentui medicinos darbuotojas matavo cukraus kiekį kraujyjeLast time of blood sugar measurement by a health professional
Jie matuodavo nosies plotį.They used to measure the width of people's noses,
Infrastruktūros valdytojas priežiūros plane privalo nurodyti pagrindą, kuriuo remdamasis matuos bėgių kelią, kad patikrintų šio reikalavimo atitikimą.The Infrastructure Manager shall set out in the maintenance plan the basis on which it will measure the track in order to check compliance with this requirement.
Infrastruktūros valdytojas priežiūros plane privalo nurodyti pagrindą, kuriuo remdamasis matuos kelią, kad patikrintų šio reikalavimo atitikimą.(The infrastructure manager shall set out in the maintenance plan the basis on which it will measure the track in order to check compliance with this requirement.
Dabar matuok: 8 pėdos, 5 coliai nuo šiaurinės sienos.Got it. Now measure eight feet, five inches from the north wall.

Questions and answers about matuoti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about matuoti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
pasimatuotitry on
primatuotimeasure (a lot of something)
prisimatuotitry on (a lot of clothes)

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
cituoticite
matuotismeasure
mazgotiwash
meluotilie
myluoticaress
myluotissnog
mojuotiwave
mosuotiwave
mutuotimutate

Other Lithuanian verbs with the meaning measure

Verb
matuotis
primatuoti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
atrodytiseem
bujotithrive
išsinuomotirent
išteisintiacquit
padidintiincrease
padvėsticroak
pusryčiauti
sulydytifuse
šveistiscrub
varžytiscontest