Mažėti conjugation

Conjugate mažėti - to shrink

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
mažėju I shrink
Tu
mažėji you shrink
Jis/ji
mažėja he/she does shrink
Mes
mažėjame we shrink
Jūs
mažėjate you all shrink
Jie/jos
mažėja they shrink

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
mažėjau I did shrink
Tu
mažėjai you did shrink
Jis/ji
mažėjo he/she did shrink
Mes
mažėjome we did shrink
Jūs
mažėjote you all did shrink
Jie/jos
mažėjo they did shrink

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
mažėdavau I used to shrink
Tu
mažėdavai you used to shrink
Jis/ji
mažėdavo he/she used to shrink
Mes
mažėdavome we used to shrink
Jūs
mažėdavote you all used to shrink
Jie/jos
mažėdavo they used to shrink

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
mažėsiu I will shrink
Tu
mažėsi you will shrink
Jis/ji
mažės he/she will shrink
Mes
mažėsime we will shrink
Jūs
mažėsite you all will shrink
Jie/jos
mažės they will shrink

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
mažėčiau I would shrink
Tu
mažėtum you would shrink
Jis/ji
mažėtų he/she would shrink
Mes
mažėtume we would shrink
Jūs
mažėtute you all would shrink
Jie/jos
mažėtų they would shrink

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
mažėk you shrink!
Jūs
mažėkiteyou all shrink!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for mažėti

There is no additional usage information for the verb mažėti.

Examples of mažėti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
ES dyzelino importuoja daugiau, nei pati eksportuoja, o benzino daugiau eksportuoja (daugiausia į JAV rinką, kuri ateityje turėtų mažėti).The EU is a net importer of diesel and an exporter of gasoline (mainly to the US market which is expected to shrink).
Europos darbo jėga pradės mažėti nuo maždaug 300 milijonų, kurie dirba šiandien, iki apytiksliai 250 milijonų 2050 m.Europe’s workforce will start to shrink from roughly 300 million people today, to approximately 250 million by 2050.
Pasaulis kažkaip pradeda mažėti.The world just starts to shrink around you somehow.
Kadangi vidaus rinka po truputį mažėjo, ji negalėjo absorbuoti padidėjusios gamybos.As the domestic market was slightly shrinking it could not absorb the increase of the production.
Nors importo iš Turkijos kainos buvo mažesnės už Bendrijos pramonės pardavimo kainą, nelaikyta, kad jo užimama rinkos dalis, kuri buvo maža ir net palaipsniui mažėjo, būtų turėjusi neigiamo poveikio Bendrijos pramonės padėčiai.Although Turkish imports were made at lower prices than those of the Community industry sales price, their limited and even gradually shrinking market share were not considered as having had a negative effect on the situation of the Community industry.
Bendrijos pramonės rinkos dalis didėjo, nors rinka nagrinėjamuoju laikotarpiu šiek tiek mažėjo.The Community industry gained market share in a slightly shrinking market over the period considered.
Galima teigti, kad suvartojimas Bendrijoje sumažėjo dėl to, kad mažėjo Bendrijos gamintojų pardavimas, kaip ir importas iš kitų trečiųjų šalių (daugiausia JAV ir Japonijos).The drop in the Community consumption can be attributed to the shrinking sales of the producers in the Community and to reduced imports from other third countries (mainly US and Japan).
Kadangi paskutiniaisiais 2008 m. mėnesiais suvartojimas mažėjo, tikimasi, kad minėto importo rinkos dalis didės ir 2009 m.Given the shrinking consumption since the last months of 2008, their market share is expected to increase also in 2009.
Pagal pagrindinį scenarijų 2009 m., kaip ir ankstesnieji, bus sunkūs, o bendrasis vidaus produktas (BVP) dėl tebesitęsiančios finansų krizės mažės.According to the baseline scenario 2009 will continue to be a difficult year and the gross domestic product (GDP) will shrink due to the continuing financial crisis.
Jeigu pensijų sistemo-ėliauir skatinti įmones darbinti vyresnio amžiaus darbuotojus, demografinio senėjimo aplinkybėmis lėčiau mažės darbo jėga. Savaime didelis laimėjimas yra visiems prieinamos sveikatos priežiūrossistemos.If pensionarrangements provide incentives to retirelater and to encourage firms to employolder workers, the workforce will shrinkless in the face of demographic ageing.Healthcare systems that are accessible forall are a major achievement in themselves.At the same time, good healthcare helps tostrengthen social cohesion.

Questions and answers about mažėti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about mažėti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
sumažėtidecrease

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
čežėtitwitter
manytithink
matytisee
matytisbe visible
mažintidecrease
mylėtilove
mylėtismake love
minėtimention
mokėtiknow
mūvėtiwear (footwear)
Different length:
sumažėtidecrease

Other Lithuanian verbs with the meaning shrink

Verb
menkėti
sutraukti
trauktis

Verb shrink in other languages

Verb
EN
shrink
GR
συρρικνώνω
GR
φυραίνω
PL
kurczyć
PL
skurczyć
PL
zmaleć

Do you know these verbs?

VerbTranslation
brangtibecome more expensive
įsitikintimake sure
išprustibecome educated
įžeidinėtiinsult
krautiload
paragautitaste
pasiieškotilook for
strikinėtijump up and down repeatedly
tilptifit
vadžiotiwalk (somebody)