Laukti conjugation

Conjugate laukti - to wait

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
laukiu I wait
Tu
lauki you wait
Jis/ji
laukia he/she does wait
Mes
laukiame we wait
Jūs
laukiate you all wait
Jie/jos
laukia they wait

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
laukiau I did wait
Tu
laukei you did wait
Jis/ji
laukė he/she did wait
Mes
laukėme we did wait
Jūs
laukėte you all did wait
Jie/jos
laukė they did wait

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
laukdavau I used to wait
Tu
laukdavai you used to wait
Jis/ji
laukdavo he/she used to wait
Mes
laukdavome we used to wait
Jūs
laukdavote you all used to wait
Jie/jos
laukdavo they used to wait

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
lauksiu I will wait
Tu
lauksi you will wait
Jis/ji
lauks he/she will wait
Mes
lauksime we will wait
Jūs
lauksite you all will wait
Jie/jos
lauks they will wait

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
laukčiau I would wait
Tu
lauktum you would wait
Jis/ji
lauktų he/she would wait
Mes
lauktume we would wait
Jūs
lauktute you all would wait
Jie/jos
lauktų they would wait

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
lauk you wait!
Jūs
laukiteyou all wait!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for laukti

There is no additional usage information for the verb laukti.

Examples of laukti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Visa Komisijos patvirtinta pagalba bendrovės veiklos nutraukimui ir nuostolių padengimui galėjo būti naudojama tik per restruktūrizavimo laikotarpį, kuris pasibaigia 1995 m. gruodžio mėn. Todėl buvo visiškai aišku nuo pat pradžių, kad jeigu KWW norėtų atleisti tam tikrus nereikalingus darbuotojus, jai būtų tekę laukti iki 1995 m. pabaigos, ir kad tokio darbuotojų atleidimo sąnaudų negalima buvo dengti iš lėšų, skirtų kaip pagalba bendrovės veiklos nutraukimui ir veiklos išlaidų sumažinimui.All the closure aid and aid to cover losses authorised by the Commission could only cover the restructuring period finishing in December 1995. Therefore, it was clear from the beginning that if KWW wanted to lay off certain surplus workers, it would need to wait for the end of 1995 and that these costs would not be covered by closure or operating aid.
Siekiant įgyvendinti NGRR, negalima laukti, kol bus sukurti visi registrai.It is not possible to wait for the development of all registers for implementing the NVR.
Vis dėlto Danijos valdžios institucijoms buvo patarta laukti, kol bus priimtas galutinis sprendimas, prieš pradedant taikyti svarstomą pardavimo procedūrą [77].The Danish authorities were however advised to wait for the adoption of a final decision before proceeding with the sale proceedings in question [76].
Asinchroninis pranešimas – pranešimas, kurį siuntėjas gali perduoti akivaizdžiai neturėdamas laukti, kol gavėjas apdoros pranešimą.Asynchronous message means a message that can be delivered by the sender without explicitly having to wait for the processing of the message by the receiver.
Negalima laukti, kol bus įsteigti visi registrai, ir tik po to įgyvendinti NGRR.It is not possible to wait for all registers to be ready before implementing the NVR.
laukiu damos.l'm waiting for a lady.
Aš tavęs laukiu.I'm waiting for you.
Fort Sedžviką radau tuščią, laukiu sugrįžtančio dalinio.Have found Fort Sedgewick deserted, Am waiting for garrison's return or word from headquarters,
laukiu.I'm waiting.
laukiu tavęs.I'm waiting for you.
Mano meile, aš žinau, kad tu manęs lauki.My love, I know you are waiting for me.
Negi tu dar lauki?Are you still waiting?
- Ar lauki ne dėl to?- Isn't this why you're waiting?
Mergužėle, lauki tuščioj scenojYou wait, little girl On an empty stage
Ko tu lauki?What are you waiting for?
Ačiū už pagalbą. Ko gi mes laukiame?Well, what are we waiting for?
Ką gi, ko tada mes laukiame?Well, what are we waiting for?
Taigi mes laukiame kol vaizdas vėl pasirodys.So now we're just waiting for the picture to come back.
Mes laukiame kada žmogus, sergantis nemiga neis miegoti.We are here like 2 idiots waiting for an insomniac to go to sleep!
Mes vis dar laukiame atvykstant kai kurių giminaičių.We' re still waiting for some relatives to arrive.
Brangusis, aš taip ilgai laukiau!Oh, my dear, I've waited so long.
Ir laukiau tavęs ilgiau, nei kitų moterų.And I've waited longer for you than I've ever waited for any woman.
- Aš tavęs laukiau.-l've been waiting for you.
Kai tik pamačiau Geneviève, žinojau, kad jos ir laukiau.As soon as I saw Geneviéve, I knew that I had been waiting for her.
Taigi aš laukiau ir, o mano broliai man labai pagerėjo čepsėdamas kiaušinius su duona bei jautienos kepsnį.So I waited and, O my brothers I got a lot better munching away at eggiwegs and lomticks of toast and lovely steakie-wakes.
KodėI tu laukei savo išėjimo dienos, kad atvestum mane pas save?Why did you wait for your last day?
Jis man sakė, kad tu jo laukei stotyje.He told me you were waiting for him at the station.
Jei tu laukei palankaus momento tai buvo jis.If you were waiting for the opportune moment... That was it.
Tu laukei mano atsistatydinimo arba mano mirties daug metų.You've been waiting for me to retire or drop dead for years now.
- Tu laukei šito daug metų.- You've waited a long time for this.
Padėtis prieš pradedant asmeniui ieškoti darbo (arba laukė, kol pradės naują darbą)Situation immediately before person started to seek employment (or was waiting for new job to start)
Danija patvirtino, kad nei viena iš restruktūrizavimo plane siūlomų trijų pagalbos priemonių niekada nebuvo įgyvendinta ir kad Danija laukė Komisijos sprendimo laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 659/1999 3 straipsnyje nustatytos neveikimo sąlygos [56].Denmark confirmed that none of the originally proposed three aid measures in the restructuring plan has ever been put into place, but that Denmark awaited the Commission’s decision in accordance with the standstill obligation of Article 3 of Regulation (EC) No 659/1999 [56].
Teisingumo Teismo 2009 m. sprendime nebuvo nagrinėjamas 867 straipsnio a punkto taikymas tvarkant skolą muitinei už areštuotas prekes, todėl Komisija laukė, kol bus baigta kita panaši byla, C-230/08.The Court of Justice judgment of 2009 did not cover the relevance of Article 867a as to the treatment of the customs debt for seized goods and therefore the Commission awaited the outcome of another similar case, C-230/08.
Be to, Komisija nepaaiškino, kodėl ji po to, kai Bioproducts pateikė informaciją (1999 m. gegužės 7 d., žr. šio sprendimo 22 punktą), laukė šešias savaites prieš išsiųsdama prašymą pateikti informaciją, t. y. iki 1999 m. birželio 22 d. – datos, kai ji jau turėjo visą informaciją, pateiktą per 1999 m. gegužės 17 d. susitikimą ir 1999 m. birželio 15 d. ataskaitoje.Nor has the Commission explained why it waited six weeks after the information was sent by Bioproducts (on 7 May 1999, see paragraph 22 above) before sending the request for information on 22 June 1999, when it had all the information provided at the meeting of 17 May 1999 and by the report of 15 June 1999.
Europos Komisija paskelbė ilgai lauktą vartotojų politikos strategiją. EESRK taip pat su nekantrumu laukė šios strategijos, nes vartotojų teisių apsauga yra svarbi pilietinei visuomenei, be to, jau praėjo vieneri metai, kai ši strategija turėjo būti taikoma.e European Commission has just published its long-awaited consumer strategy; long-awaited by the EESC because consumer rights protection is truly at the heart of civil society but due also to the fact that the Union is already one year into the period the strategy is supposed to cover.
Mes sedėjom ir gerdami pieną laukėme tavęs bet tu nepasirodei.There we were, waiting and drinking away at the old knifey moloko and you had not turned up.
Mes jūsų laukėme.We have been waiting for you.
Tai ji! Mergina, kurios laukėme!She's the one-- the girl we have been waiting for.
Kitą rytą mes laukėme, kol ji išeis pro duris.Next morning we waited for her to come out.
Lijo. Mes jūsų laukėme gatvėje.It was pouring rain, but we waited outside because he wanted your autograph, Huma.
Mano meile, aš tavęs lauksiu visą savo gyvenimą.My love, I will wait for you, all my life.
lauksiu.I will wait.
Noriu, kad žinotum - visada galvosiu tik apie tave ir žinau, kad tu manęs lauksi.I want you to know that I think only of you. And I know that you will wait for me.
Europos Parlamentas pritaria Audito Rūmų išsakytam procedū­riniam požiūriui ir lauks Teisingumo Teismo galutinio sprendimo.The European Parliament shares the procedural approach of the Court of Auditors and will wait for the Court of Justice's final rulings.
Mes jūsų lauksime tenWe will wait for you there.
Širdyje yra vieta, kurios niekada niekas neužpildys, o mes tame tarpe vis lauksime ir lauksime."There is a place in the heart that will never be filled... "...and we will wait and wait in that space."
- Kone, prašau. Grįžk į namus, lauk mano skambučio.Go back to the house, wait for my call.
Tu lauk manęs, gerai?Just wait for me, alright.
Vadinasi taip, mums reikia atsikratyti šiuo padaru, todėl lauk čia, o aš einu paimti durų kortelę.Okay, all we have to do is get rid of that thing. So, wait here while I get its card key.
Kai įeisiu, grįžk į mašiną ir lauk manęs.When I get inside, you go back to the front seat and wait.
Gerai, lauk čia.Okay, wait right here.

Questions and answers about laukti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about laukti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
išlauktiwait out
palauktiwait
pralauktiwait
sulauktiwait up to (something)
susilauktibear (e.g. a child)

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
bluktifade
bruktipress
įsuktiscrew in
jauktimess
jauktisbecome cluttered
kauktihowl
lašėtidrip
lauktisbe pregnant
laužytibreak
laužtibreak
lenktibend
lenktisbend down
linktibend
rauktipucker
smuktislip down
šauktiyell
šauktiscall
truktilast
Different length:
išlauktiwait out
palauktiwait
plauktiswim
sulauktiwait up to (something)

Other Lithuanian verbs with the meaning wait

Verb
palaukti
palūkėti
pralaukti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
aprašytidescribe (by writing)
apsiverstiroll over
atsiklauptikneel down
drėktimoisten
gultislie down
įsirengtiinstall
išgaruotievaporate
nusilenktibow
skrepliuotispit sputum
sureikšmintiattach significance