Klausyti conjugation

Conjugate klausyti - to listen

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
klausau I listen
Tu
klausai you listen
Jis/ji
klauso he/she does listen
Mes
klausome we listen
Jūs
klausote you all listen
Jie/jos
klauso they listen

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
klausiau I did listen
Tu
klausei you did listen
Jis/ji
klausė he/she did listen
Mes
klausėme we did listen
Jūs
klausėte you all did listen
Jie/jos
klausė they did listen

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
klausydavau I used to listen
Tu
klausydavai you used to listen
Jis/ji
klausydavo he/she used to listen
Mes
klausydavome we used to listen
Jūs
klausydavote you all used to listen
Jie/jos
klausydavo they used to listen

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
klausysiu I will listen
Tu
klausysi you will listen
Jis/ji
klausys he/she will listen
Mes
klausysime we will listen
Jūs
klausysite you all will listen
Jie/jos
klausys they will listen

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
klausyčiau I would listen
Tu
klausytum you would listen
Jis/ji
klausytų he/she would listen
Mes
klausytume we would listen
Jūs
klausytute you all would listen
Jie/jos
klausytų they would listen

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
klausyk you listen!
Jūs
klausykiteyou all listen!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for klausyti

There is no additional usage information for the verb klausyti.

Examples of klausyti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Šiame sprendime „nešiojamasis muzikos grotuvas“ – nešiojamasis įtaisas, kurio nereglamentuoja Direktyva 1999/5/EB arba Direktyva 2006/95/EB, su ausinėmis, uždedamomis ant galvos arba įkišamomis į ausį, naudojamas klausyti įrašyto, skleidžiamo ar transliuojamo garso.For the purpose of this Decision, a ‘personal music player’ means a portable device, that is not covered by Directive 1999/5/EC or Directive 2006/95/EC, with headphones or earphones, used to listen to recorded, generated or broadcasted sound.
Ir tai klausyti buvo žiauru.And pretty shocking it was to listen to.
Tavo diskus čia irgi galima klausyti?Is it possible to listen to your CDs here as well?
Dabar turėsi manęs klausyti, gerai? Kitaip mums abiems galas.You have to listen to me now, or else both of us are dead.
Aš neprivalau klausyti tavęs, Lari.I don't have to listen to you, Larry.
Klausau, mama, klausau.You should listen to me. I do listen to you.
Ne, klausau dabar.No. I will listen now. After your father's murder, you were orphaned.
Ir kodėl aš tavęs klausau?Why do l listen to you?
klausau.I'm listening.
Aš visada tavęs klausau.I will listen to you in all things.
Tu klausai manęs ar žiūri į moterį raudonu paltu?Were you listening to me or looking at the woman in the red dress?
Tu klausai jos žmonių muzikos.You're listening to her people's music.
Ar tu klausai manęs?Are you listening to me?
Elizabet, ar tu manęs klausai?Elizabeth , are you even listening to me?
- Nuo kada tu klausai boso?- Since when did you ever listen to the boss?
Kasryt klausome ką apie tave kalba Maskvos radijas.Every evening we listen to them talk about you on Radio Moscow.
Mes klausome to naujo įrašo, Mess Around Atlantic įrašų kompanijos dainininko Rėjaus Čarlzo.We're listening to that new recording, Mess Around by Atlantic recording artist, Ray Charles.
Žmogau, klausome tavo muzikinio disko.Bro, we're listening to your CD.
Kodėl vis dar klausome jo?Why listen to him?
Mes klausome.We're all listening.
17-os ar 18-os... klausiau šios dainos.I used to listen to this song like...
Prisimenu... kaip klausiau jo širdies dūžių.I remember... listening to his heart beat.
Jis buvo vienintelis žmogus, kurio klausei.He was the only guy you ever listened to.
Tu iš tikrųjų klausei!You were listening.
- Ar klausei manęs?- Are you listening to me
Tikrai tau sakiau, bet ar klausei?I did tell you... but did you listen?
Mokytojų klausei? Na...You listened to your teacher?
Tai jo kaltė. Mėginau sustabdyti juos. Bet ar manęs kas klausė?I tried to stop them, but would they listen to me?
Kodėl visi automatiškai klausė to Maiko?Walterl Walterl And why did everyone just automatically listen to that Mike person?
Sintija buvo vienintelė, kurios ji klausė.Cynthia was the one that she really listened to.
Lordo Arono patarimai visada buvo protingi ir įžvalgūs, apdairūs, bet jo aukštybė ne visada jų klausė.Lord Arryn gave wise and prudent advice, but I fear his Grace - doesn't always listen.
Kiek sykių maldavau liautis kariavus ir ieškoti taikių būdų, bet ar kas manęs klausė?I pleaded so many times to stop the fighting, to find another answer, but did any of you listen?
klausydavau tavo radijo šou Los Andžele 50 dešimtmetyje.I used to listen to your radio show in L.A. In the '50s.
- Aš klausydavau blogiausiųjų top 40.- I used to listen to the worst top 40.
Tu manęs klausysi.You will listen to me.
Jis manęs klausys.- He will listen to me.
Pasakyk visiems, kas tavęs klausys, kad sukūriau Moriarty saviems tikslams.In fact, tell anyone who will listen to you... that I created Moriarty for my own purposes.
Pirmyn. Kas klausys tavęs?Go ahead, who will listen to you?
Kas klausys tavęs?Who will listen to you?
Protingų žmonių, kurie klausys instrukcijų ir apsvarstys įrodymus.Intelligent people who will listen to instructions and follow the evidence.
Puiku! Jei tik kas nors manęs klausytų!It's just going great, if somebody would listen to me!
Tuomet klausyk.Well, now you listen to me.
Tomai, klausyk.Tom, listen.
Vende, klausyk.Wendy, listen.
Gerai, klausyk.Okay, listen.
- Tylėk ir klausyk.- Just be quiet and listen.

Questions and answers about klausyti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about klausyti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
išklausytilisten
paklausytilisten
pasiklausytilisten
perklausytilisten again
priklausytibelong

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
klausytislisten
Different length:
išklausytilisten
paklausytilisten

Other Lithuanian verbs with the meaning listen

Verb
išklausyti
klausytis
paklausyti
pasiklausyti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
apklotiblanket
isšikerotispread out
išpeštipick out
nuskristifly away
pagraužtignaw
pailsintirest
skambinticall (on the phone)
susitiktimeet up
sustotistop
sušertifeed