Išvysti conjugation

Conjugate išvysti - to see

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
išvystu I see
Tu
išvysti you see
Jis/ji
išvysta he/she does see
Mes
išvystame we see
Jūs
išvystate you all see
Jie/jos
išvysta they see

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
išvydau I did see
Tu
išvydai you did see
Jis/ji
išvydo he/she did see
Mes
išvydome we did see
Jūs
išvydote you all did see
Jie/jos
išvydo they did see

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
išvysdavau I used to see
Tu
išvysdavai you used to see
Jis/ji
išvysdavo he/she used to see
Mes
išvysdavome we used to see
Jūs
išvysdavote you all used to see
Jie/jos
išvysdavo they used to see

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
išvysiu I will see
Tu
išvysi you will see
Jis/ji
išvys he/she will see
Mes
išvysime we will see
Jūs
išvysite you all will see
Jie/jos
išvys they will see

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
išvysčiau I would see
Tu
išvystum you would see
Jis/ji
išvystų he/she would see
Mes
išvystume we would see
Jūs
išvystute you all would see
Jie/jos
išvystų they would see

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
išvysk you see!
Jūs
išvyskiteyou all see!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for išvysti

There is no additional usage information for the verb išvysti.

Examples of išvysti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Šį abipusį bendradarbiavimą papildo ne pelno organizacijų veikla – jos suteikia piliečiams galimybę išvysti konkrečių projektų sprendimus.“This double-sided cooperation is completed with the activities of non-profit-making organisations, which offer citizens a chance to see concrete project solutions’.
Todėl dažnai daugiausia energijos skiriama siekiant išvengti esamų problemų, o ne siekiant pokyčių, kuriuos norėtume išvysti savo gyvenamose kaimo vietovėse.Consequently there is a tendency to concentrate on avoiding problems, and less on creating the changes that we want to see in our rural areas.
Ar yra kokių pokyčių, kuriuos įgyvendintus norėtumėte išvysti, ir ką nauja atneštų šie pokyčiai?Are there any changes that you would like to see, and how would these make a dierence?
Galiausiai mūsų grupė norėtų išvysti darbų, atliktų rengiant šią ataskaitą, tąsą ES lygmeniu.Finally our group would like to see a continuation on EU level of the work leading to this report.
Nesitikėjau daugiau jūsų išvysti.l never expected to see you again.
Kaskart pažvelgusi į Nilą išvystu vyrą, kuriuo Poliui nebuvo lemta tapti.Every time l look at Neil, l see the man Paul never got to be.
kai atsibudes ryte išvystu tavo veidą.I like waking up and seeing your face.
Kai išvydau ją pirmą sykį, ji man pasirodė ne iš šio pasaulio.JACOB: She didn't seem real to me at first.
Nebuvau matęs nieko panašaus, ką išvydau šiandien.I never seen the like of it before, what I seen today.
Tai, ką tu išvydai, mato labai nedaug žmonių... ir mes norime, kad ir toliau taip būtų.Okay. Very few humans have seen what you've seen today, and we're determined to keep it that way.
O gal jis neišsiveržė, nes ponas Spokas susprogdino šaltojo lydinio įtaisą po tai, kai civilizacija, kuri ką tik išrado ratą, išvydo žvaigždėlaivį, kylantį iš jų vandenyno!Or maybe it didn't erupt because Mr. Spock detonated a cold fusion device inside it right after a civilization that's barely invented the wheel happened to see a starship rising out of their ocean!
Ne, jie išvys laisvus vyrus ir laisvę!No. No, they will see free men and freedom!
Daug žmonių išvys šį robotų įsiviešpatavimą.Many people will see this as the invasion of the inhuman.
Jei išorinis pasaulis galėtų matyti šią Bažnyčią taip, kaip aš, pažvelgti už mūsų ritualų, jis išvystų šiuolaikinį stebuklą.If the outside world could see this Church as I do looking beyond the ritual of these walls they would see a modern miracle.

Questions and answers about išvysti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about išvysti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
nuvystifade
vystiwilt

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
iškastiexcavate
iškęstiendure
išlįsticome out
išlystibulge
išmestithrow away
išrastiinvent
išvertithread out
išvestiwalk (somebody) out
išvežtiremove (by vehicle)
išvyktidepart
išvirtiboil
išvogtisteal off
nuvystifade
Different length:
išvystytidevelop (something)

Other Lithuanian verbs with the meaning see

Verb
matyti
pasižiūrėti
regėti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
atsidarytiopen
išlepintispoil
ištaškytisplash
pagestiget ruined
palaidotibury
pasidėtiput down
suptisurround
tardytiinterrogate
tiestistrech
zyztihum