Gerti conjugation

Conjugate gerti - to drink

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
geriu I drink
Tu
geri you drink
Jis/ji
geria he/she does drink
Mes
geriame we drink
Jūs
geriate you all drink
Jie/jos
geria they drink

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
gėriau I did drink
Tu
gėrei you did drink
Jis/ji
gėrė he/she did drink
Mes
gėrėme we did drink
Jūs
gėrėte you all did drink
Jie/jos
gėrė they did drink

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
gerdavau I used to drink
Tu
gerdavai you used to drink
Jis/ji
gerdavo he/she used to drink
Mes
gerdavome we used to drink
Jūs
gerdavote you all used to drink
Jie/jos
gerdavo they used to drink

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
gersiu I will drink
Tu
gersi you will drink
Jis/ji
gers he/she will drink
Mes
gersime we will drink
Jūs
gersite you all will drink
Jie/jos
gers they will drink

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
gerčiau I would drink
Tu
gertum you would drink
Jis/ji
gertų he/she would drink
Mes
gertume we would drink
Jūs
gertute you all would drink
Jie/jos
gertų they would drink

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
gerk you drink!
Jūs
gerkiteyou all drink!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for gerti

There is no additional usage information for the verb gerti.

Examples of gerti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Norėčiau sužinoti, kur mano skrybėlė... Mečiau gerti.l wish l knew where my hat... l've quit drinking.
Jei nenori gerti, gali išeiti!If you don't want to drink, you can leave!
Jis atvėrė kraujagyslę savo rankoje ir privertė mane gerti.He opened a vein in his arm and he made me drink...
Niekada negeriu... vyno.I never drink wine.
Geriu į tavo sveikatą, mano gražioji šokėjėle undinėle.l drink to your health, my beautiful chouchou mermaid.
Mano pinigai irgi nepakankamai geri!My money wasn't good enough for 'em, either.
Bet gal jie ne tokie geri krikščionys, kaip jūs.But maybe they ain't as good Christians as you.
Eime, kavalieriau. Aš jį prižiūrėsiu. Mes geri draugai.For heaven's sake, Ashley, don't stand there talking nonsense at me when it's us who are being winnowed out.
Kalbama, kad naktį Nosferatu nugramzdina savo iltis į auką ir geria kraują lyg siurbdamas sau gyvybės eleksyrą.At night said Nosferatu sinketh his fangs into victim and feeds on the blood that constitues his hellish elixir of life.
- Ką jis geria? - Šampaną.-What's he drinking?
Ir jis negeria.And he didn't.
Man patinka dalys kur seni žydai daužo vieni kitus tada geria savo hebrajišką vyną o po to gulasi į lovas ir dulkina savo nuostabias žmonas.I like the parts where these old yahoodies tolchok each other and then drink their Hebrew vino and getting onto the bed with their wives' handmaidens.
Geriame vaistus.Medication time.
Mes negeriame.We don't drink.
Matai, mes ją geriame.See, we drink it.
Kol aš dirbu čia, mes nemokamai geriame ir šokame.As long as I work here, we both get to dance and drink for free.
Ką gi, geriate!Well, drinking.
Jūs geriate?You drink?
geriate?What are you drinking?
Viršininke, ar jūs geriate šį vandenį?You ever drink this water, Warden?
Keletą kartų gėriau per pusryčius, bet ne prieš pusryčius.With breakfast on several occasions. But never before, before.
Ne, mamule, aš negėriau.What are you on?
Aš iš jo gėriau.l have drunk from it.
Neturi ką veikti ar išgėrei?What's the matter with you? Are you sober?
Na, jau atsigėrei.well, now you've had your drink.
Ne, tu negeri jos kraujo dabar... nes tu gėrei jos kraują visą naktį.No, you're not drinking her blood now... because you have been drinking her blood all night.
Ir kaskart, kai jis apsižiodavo butelį ne jis iš jos gėrė.And every time he put the bottle to his mouth he don't suck out of it.
Ji gėrė jį jis pageltonavo ir susiraukšlėjo, netgi šunys jo nepažindavo.It sucks out of him until he'd shrunk so wrinkled and yellow, even the dogs don't know him.
Jis viską pragėrė.He drunk it all.
Žaidėme kortomis ir gėrėme šampaną...She's a mighty cold woman.
Mes sėdėjo ir gėrėme, saulės spinduliai krito ant mūsų pečių, jautėmės kaip laisvi žmonės.We sat and drank with the sun on our shoulders and felt like free men.
mes gėrėme, dainavome, vienu žodžiu mes elgėmės bjauriai.Captain Antonio Corelli, 33rd Regiment, Artillery... reporting for duty!
Per daug išgėrėte, dr. Jonesai?Too much to drink, Dr.Jones?
Jūs gėrėte alkohoIinių gėrimų?Have you had anything to drink on this flight? Anything alcoholic at all?
Žinau, kad jūs gėrėte ir geresnio... bet tai geriausia ką radau.I know you're used to better vintage than this... but it's the best we got.
Gėrė, linksminosi.They had plenty of booze, they'd wired up some party lights.
Žinot, anksčiau sėdėdavau baruose, gerdavau ir klausydavau muzikos.You know, I used to sit at the bar, just drinking and listening to music.
Tiksliau, gerdavau.Well, I used to, anyway.
Gerdavau kavą kiekvieną vakarą.. Kol ateidavo laikas miegoti. Norėjau, kad mano sapnai būtų greitesni.I used to drink it every single night... up until it was time to go to sleep.
Bet anksčiau tu mielai gerdavai.Why? But you loved to drink.
Tomis dienomis ji dažnai gerdavo.She so often was in those days.
Kiekvieną vakarą jie visi prisigerdavo.They were drunk every single night.
Visi tie šikniai ateidavo gerdavo ir lošdavo, sveikindavo nugalėtojus ir apspjaudydavo pralaimėjusius.All these assholes would come over and drink and gamble and cheer the winners and spit on the losers.
Prisigerdavo, primušdavo, tada vaikų namai. Vėliau susigrąžino.Got drunk, beat me up, foster homes.
Bet žinau, kad gerdavote.But you used to. I can tell.
Pasigersi. Tikiuosi, kad pasigersiu.I hope it makes me drunk.
Jei išgersiu, galėsi mane palikti."And if I do, you can leave me."
' "'Prižadėjau Vendei juos išgerti, ir išgersiu, kai tik pagaląsiu savo durklą'.'I promised Wendy to take it and I will, as soon as I have sharpened my dagger.'
Pasigersi. Tikiuosi, kad pasigersiu.I hope it makes me drunk.
-Ką gersi, mielasis?- What do you drink, kid?
Su desertu ji gers arbatą Ir, mano brangioji, man tai patinkaWith dessert, she'll want tea And, my dear, that's fine with me
Mes visi susirgsime, o Jeff pasigers.We're all going to get sick... and Jeff's in the woods getting drunk.
The Cecil Shaw Singers.The Cecil Shaw Singers.
Bravo. O dabar vyrai gers brendį rūkomajame.Next it'll be brandies in the smoking room.
gersime, alų?What shall we have, beer?
Nesisielokit, jaunuoli. Greitai pamatysite, gyvenimas normalizuosis. Mes gersime brendi tokį kokį panorėsime.Soon everything is back to normal and we have plenty of brandy.
Ar jūs neišgersite?Aren't you drinking?
gersite?Have a drink?
gersite?What will it be?
gersite, sere?What'll it be, sir?
Su malonumu dar išgerčiau, bet negaliu.I'd love some, but no.
Dariau viską, kad tik nebegerčiau, bet tuo pačiu metu dariau viską, kad tik galėčiau gerti.I did everything that I could to try not to drink, and then I did everything I could to drink. And...
Jei būtu dešinė, tu jau gertum mėsą per šiaudelį.If it was my right, you'd be drinking meat through a straw.
Aš rašiau, kad gertum kavą ir mokytumeis.I texted you that I wanted you to drink the coffe and study
Tikras samurajus niekada taip nepasigertų.A real samurai would never get so drunk
- Ir prižiūrėkit, kad gertų topazimą.See that she takes her Thorazine.
Pasakyk, kad daug negertų.Tell her not to drink too much.
Treisė liepė neleist jam lošt ir žiūrėt, kad per daug negertų.Don't forget, Phil was always our designated drunk driver. Yeah. You wanna explain it to them, Alan?
Kodėl tau nenusileidus Išgertume?Why don't you come down here and have a drink?
gerk.Good, then have a drink.
Štai, išgerkite!Here, have a drink!
Imk išgerk.Here, here, drink up.
- Tada negerk.-Then don't have a drink.
Gerk!Come on!
gerkite, mielas kolega!Have a drink, my dear colleague!
gerkite, misteri Torensai.Drink up, Mr. Torrance.

Questions and answers about gerti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about gerti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apgertidrink around
atsigertidrink
išgertidrink
nusigertiget drunk
pagertihave a drink
pasigertiget drunk
persigertiguzzle
pragertilose (something) because of drinking
prasigertibecome alcoholic
prigertidrown
prisigertiget drunk
sugertisoak
susigertisop
užgertidrink (to facilitate swallowing)

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
bartiscold
bartisquarrel
bertistrew
birticrumble
burtidivine
dirtiflay
durtistab
gautiget
gebėtibe able
gedėtimourn
geibtiweaken
geistidesire
gelstiturn yellow
geltisting
genėtitrim off
gerbtirespect
gerėtibecome better
gestideteriorate
giltisting
gimtibe born
gintiprotect
girtipraise
girtisboast
gižtiturn sourish
grotiplay an instrument
gugtibend
gultilie down
gultislie down
gūžtissquirm
kartihag
kerticome off
kurticreate
mirtidie
nertidive
pertiflog
purtibristle
šertifeed
tartipronounce
tartisnegotiate
tirtiinvestigate
vertipierce
vertispierce
virtiboil
virtiscook
žertipour
žirtistrew
Different length:
apgertidrink around
gerbtirespect
gerėtibecome better
gerintiimprove
glertidilapidate
gvertiwear of
išgertidrink
pagertihave a drink
sugertisoak
užgertidrink (to facilitate swallowing)

Other Lithuanian verbs with the meaning drink

Verb
atsigerti
išgerti
užgerti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
bėgiotirun around
drebėtishiver
gnybtelėtipinch
konvertuoticonvert
medžiotihunt
nusiluptipeel off
pagyventilive
persirgtihave had been ill (with something)
užminuotimine
užsivilktiput on (a cloth)