Galvoti conjugation

Conjugate galvoti - to think

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
galvoju I think
Tu
galvoji you think
Jis/ji
galvoja he/she does think
Mes
galvojame we think
Jūs
galvojate you all think
Jie/jos
galvoja they think

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
galvojau I did think
Tu
galvojai you did think
Jis/ji
galvojo he/she did think
Mes
galvojome we did think
Jūs
galvojote you all did think
Jie/jos
galvojo they did think

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
galvodavau I used to think
Tu
galvodavai you used to think
Jis/ji
galvodavo he/she used to think
Mes
galvodavome we used to think
Jūs
galvodavote you all used to think
Jie/jos
galvodavo they used to think

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
galvosiu I will think
Tu
galvosi you will think
Jis/ji
galvos he/she will think
Mes
galvosime we will think
Jūs
galvosite you all will think
Jie/jos
galvos they will think

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
galvočiau I would think
Tu
galvotum you would think
Jis/ji
galvotų he/she would think
Mes
galvotume we would think
Jūs
galvotute you all would think
Jie/jos
galvotų they would think

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
galvok you think!
Jūs
galvokiteyou all think!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for galvoti

There is no additional usage information for the verb galvoti.

Examples of galvoti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Tai buvo sunkus sprendimas…Mano atliekami tyrimai buvo labaibrangūs, tad privalėjau daug galvoti apie tai, kaiptęsti savo tiriamuosius darbus.It was a hard decision forme…The research I performed was very expensiveand therefore I had to think how to proceed with myresearch works.
Privalome galvoti apie ateitį, tačiau daugybę dalykų dar galima padaryti remiantis galiojančiomis sutartimis ir reglamentais.We have to think of the future, but many things can be done within the present treaties and regulations.
Todėl labai svarbu galvoti apie tai, kokia bus ES ateitis.So it is an important point to think about for the future for the EU.
„Tai buvo iššūkis, o iššūkiai man patinka, nes priverčia galvoti kitaip, ir tenka keisti savo mąstymą.““That was a challenge and I like challenges because you have to think in a different kind of way and you have to shift your mind.”
Jau kurį laiką apie tai galvoju.I’ve been thinking about it for a couple of months now.
Dabartinio pasaulinio ekonomikos augimo nauda ne visada paskirstoma tolygiai, ypač galvoju apie Europos ir Afrikos gyvenimo lygio atotrūkį.I am thinking in particular of the gap in living standards between Europe and Africa.
Ir galvoju tik apie ją.I think only of her...
O kai apie jį galvoju, mintyse iškyla ši nuotrauka..And when I think of him, it´s this photo that I see.
Bet aš galvoju, mama.I am thinking it over, Mother, I am...
Žmogaus teisės apima teisę sakyti, ką galvoji, teisę nebūti uždarytam į kalėjimą be sąžiningo teismo, teisę nebūti kankinamam, taip pat ir daug kitų labai svarbių teisių.Human rights include the rightto say what you think, the right not to be put in prison without afair trial, the right not to be tortured, and many other importantrights as well.
Tu labai prastai apie ją galvoji.I think you're being very mean to her.
galvoji apie kaimiečius?What do you all think of farmers?
Žinau, ką galvoji, nesmerkiu tavęs už tai.Look, I know what you're thinking, and I don't blame you.
Tu per daug galvoji.You think too much.
Galvodami apie tai, kokie galėjome būti, galvojame ir apie tai, kokie esame, ir apie tai, kokie norime būti.Thinking about what we might become forces us to think about what we are now, and what we want to be in the future.
Mes galvojame mesti alyvų aliejaus verslą ir įsikurti čia.We're thinking of giving up our interests in the olive oil business and settle here.
Mes labai laimingi, kai apie tai galvojame.We're very lucky, when you think about it.
Visi tai galvojame.Everyone's thinking it. l'm just saying it.
Benas ir aš galvojame apie kažką nedidelio ir jaukaus.Ben and I were thinking of something small and intimate.
Jūs taip galvojate.It's me. That's what you're all thinking?
Stai ka jus galvojate vieni apie kitus.And that's what you all think of each other.
Žinau, ką jūs visi galvojate.I know what you all think. That...
Gulėjau ir galvojau jei aš mirsiu ar tu paimsi mano kūdikį?I've been lying here thinking if I should die will you take my baby?
Norėjau pasakyti tau.. Na, aš galvojau, gal tu nori gyventi kartu su manimi? Aišku, jei aš - ne našta.I wanted to tell you... well, I´ve been thinking that if you wanted to share my life... if I weren´t too much of a burden... and that...
Supranti, aš galvojau ir apie kitką.You see, there are other things I've been thinking of.
Žinot, galvojau, sukau galvą... dėl dviejų dalykų:You know, I was thinking and I was wondering two things:
Vis galvojau ir nutariau tau pasakyti.I kept thinking about it, and I've decided to tell you.
Ką tu darei ir ką tu galvojai?What did you do, and what did you think?
Ką tu galvojai?What were you thinking?
Apie ką galvojai, kai atlikai tą metimą?What were you thinking of when you made that shot?
Apie tai galvojai?You think?
Apie ką galvojai?- What were you thinking?
Ir jis taip padarė. Jis galvojo, kad tau bus geriau.And he did, thinkin' it was best foryou.
Ar ji galvojo apie mane?Was she thinking about me?
Ji galvojo tik apie tave.All she could think about was you.
Nežinau, ką jis galvojo.I don't know what he was thinking.
Manau jis galvojo, kad reikės tvarkyti popierius ir jam reiks prisiimti atsakomybę.I think he thought there'd be paperwork and he'd be held responsible.
Mes galvojome, kad sugebėsi išeiti, kovosi.You make us to think you would walk out, that you will fight with them.
- Ką mes sau galvojome?- What were we thinking?
Su komanda baigta, nežinau, ką mes sau galvojome.The crew's done. I don't know what we were thinking.
Jau galvojome, kad mus čia palikote vienus.We were starting to think you stood us up.
Apie viską galvojome ne taip, kaip turėjome.We've been thinking about it all wrong.
Kiekvieną naktį apie tave galvodavau.Every night I used to think about you.
Juokinga, aš visada galvodavau tai yra sakyti tiesą daryti gerus darbus.It's funny, I used to think it was always telling the truth doing good deeds.
Tu žinai, aš galvodavau, kad jis tiesiog dar vienas sąmokslo teorijų mėgėjas.You know, I used to think he was some kind of conspiracy theory wacko.
Anksčiau galvodavau, kad tai AIDS, bet pasirodo turiu liguistą baimę tamsai.I used to think it was AIDS, but it's just that I have a morbid fear of the dark
galvodavau, kad jis pamišęs...I used to think the guy was crazy.
Žmonės galvos, kad sugedo televizorius!People will think their TV is broken.
- Žmonės galvos...- People will think...
Ir nuo tada Dženifer, ar koks ten jos vardas galvos, kad aš susitikinėjau su mergina, kuri atrodė panašiai kaip ji, kurią aš atstūmiau.And from then on, Jennifer, or whatever her name is, will think that I dated a girl who looked just like her, who I rejected.
Visi galvos, kad esu pamišėlis.Everyone will think I'm crazy.
Aš Nikas, čia mano bičiulis Bilis. Kad ir ką galvotumėte, mes, kaip ir jūs, siekiame savo svajonės.I'm Nick, this is my pal, Billy, and despite what you think we're just like you, running down a dream.
Galvok, galvok, Bučai.You just keep thinkin', Butch.
- Tai galvok.- Yeah, well, think already!
Galvok, galvok, Vudi.Think, think, think.
Jei sugrįžčiau, galvok apie mane geriau, Tėve.If I should return, think better of me, Father.
Tiesiog galvok apie tai, ką tau reikia atlikti.Just think about what you need to do.

Questions and answers about galvoti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about galvoti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apgalvoticonsider
apsigalvotireconsider
išgalvotifabricate
išsigalvotimakė up
pagalvoticonsider
pergalvotireconsider
prigalvotithink of
sugalvotithink out
susigalvotithink up

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
galąstisharpen
galiotibe valid
garuotigive off steam
Different length:
apgalvoticonsider
išgalvotifabricate
pagalvoticonsider
sugalvotithink out

Other Lithuanian verbs with the meaning think

Verb
manyti
mąsyti
mąstyti
pamanyti
pamąstyti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
apžvelgtireview
nudegintiburn off
nugyventilive
pajudėtimove
prisidurtiearn extra
ridentiroll
suklustilisten up
sukrautipile
suptisurround
uždustisuffocate