Baigti conjugation

Conjugate baigti - to finish

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
baigiu I finish
Tu
baigi you finish
Jis/ji
baigia he/she does finish
Mes
baigiame we finish
Jūs
baigiate you all finish
Jie/jos
baigia they finish

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
baigiau I did finish
Tu
baigei you did finish
Jis/ji
baigė he/she did finish
Mes
baigėme we did finish
Jūs
baigėte you all did finish
Jie/jos
baigė they did finish

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
baigdavau I used to finish
Tu
baigdavai you used to finish
Jis/ji
baigdavo he/she used to finish
Mes
baigdavome we used to finish
Jūs
baigdavote you all used to finish
Jie/jos
baigdavo they used to finish

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
baigsiu I will finish
Tu
baigsi you will finish
Jis/ji
baigs he/she will finish
Mes
baigsime we will finish
Jūs
baigsite you all will finish
Jie/jos
baigs they will finish

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
baigčiau I would finish
Tu
baigtum you would finish
Jis/ji
baigtų he/she would finish
Mes
baigtume we would finish
Jūs
baigtute you all would finish
Jie/jos
baigtų they would finish

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
baik you finish!
Jūs
baikiteyou all finish!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for baigti

There is no additional usage information for the verb baigti.

Examples of baigti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Tačiau šios įmonės dėl išimtinių techninių apribojimų neturi galimybės baigti modernizavimo proceso nurodytą datą.However, those establishments are not in position to finish their upgrading process by the prescribed deadline due to exceptional technical constraints.
Tačiau dėl ypatingų techninių suvaržymų šios įmonės negali baigti modernizavimo proceso iki nustatyto termino.However these establishments are not in position to finish their upgrading process by the prescribed deadline due to exceptional technical constraints.
Tačiau dėl ypatingų techninių suvaržymų ši įmonė negali baigti modernizavimo proceso iki nustatyto termino.However, this establishment is not in position to finish its upgrading process by the prescribed deadline due to exceptional technical constraints.
Tačiau dėl ypatingų techninių apribojimų šios įmonės negali baigti modernizavimo proceso iki nustatyto termino.However these establishments are not in a position to finish their upgrading process by the prescribed deadline due to exceptional technical constraints.
O aš jįjau baigiu.But me, I finished things.
- Jau beveik baigiu jį išvalyti.- I'm about to finish cleaning it.
baigiu dešimtą!I finish at 10:00.
Tuojau baigiu su monstriukais ir ateinu.Let me finish up with the monsters and I'll come right up.
Puiku, aš tuoj baigiu.That's cool man, let me finish up.
– Kelintą baigi? - Ką?- What time do you finish?
Tiesiog baigiame pusryčiauti.We're just finishing up breakfast.
Na, jei mes baigiame savo namų darbus anksti, Džiliana leidžia mums būti iki pat vidurnakčio.Well, if we finish our homework in time, Gillian lets us stay up till midnight.
Liublianos universitete studijuojanti slovėnė Vedrana 0rbušić rašo: „Studijuoju komunikaciją ir ką tik baigiau baigiamąjį kursą kaip „Erasmus“ studentė viename iš seniausių Europos universitetų – Bolonijos universitete.Vedrana Trbuši5, a Slovene studying at the University of Ljubljana, writes, "I study communication studies, and I have just finished my final year as an Erasmus student at the University of Bologna, one of the oldest universities in Europe.
Kai baigiau savo „Erasmus“ programos metus, jaučiausi ne tik portugalu, bet ir šiek tiek švedu… taip pat šiek tiek italu ir ispanu, vokiečiu, prancūzu ir taip toliau!..When I finished my Erasmus year I felt not only Portuguese, but a bit Swedish… a little bit Italian as well, and Spanish, German, French, and so on…!.
Ka tik baigiau skaityti.Just finished reading it myself.
- Ką tik baigiau.Just finished it.
Kai aš baigiau, ji buvo tokia sujaudinta savo pirmu bandymu.When I was finished, she was all excited about her big screen test.
Tu baigei.You're finished.
Gerai, gali sėstis. Ar baigei rašinį?Oh, have you finished that essay yet?
Jau baigei darbą su tuo disku?Did you finish working on that disk?
Tu baigei dėstyti.You're finished teaching.
O dabar, Ene, Jei baigei valgyti, noriu tau kai ką parodyti.And now Annie, if you've finished eating, I have something to show you.
Beje, buvo patikslinta, kad priešingai, nei iš pradžių teigė Prancūzija, CMdR iki sustabdydama savo veiklą baigė visus pradėtus darbus ir kad viena priežasčių, dėl kurių ji sustabdė veiklą, buvo kaip tik tai, kad ji įvykdė visus užsakymus (žr. konstatuojamosios dalies 44 punktą).Furthermore, it was stated that, contrary to what France initially asserted, all the work in progress was finished by CMdR before it filed for bankruptcy and that one of the reasons for filing for bankruptcy was an empty order book (see paragraph 44 above).
Išsami informacija apie išmetimą: diena, kai laivas baigė išmetimąDischarge detail: date the vessel finished discharge
Išsami informacija apie iškrovimą: Diena, kai laivas baigė iškrovimąDischarge detail: Date the vessel finished discharge
2009 m. ji pervežė 37 proc. keleivių, kurie pradėjo arba baigė savo kelionę Prahoje.In 2009, it carried 37 % of passengers who started or finished their journey in Prague.
Risten žvejai baigė rūšiuoti.The Risten's fishermen have finished sorting the catch.
Ponia O'Hara, šiandien mes baigėme arti lauką.Mrs. O'Hara, we finished plowing the creek bottom today.
- Ar jau baigėme?-Are you quite finished with us?
Na, mes ką tik baigėme Sarajave, ir jūsų Admirolas norėjo, kad mes jums padėtume.Well, we just finished up in Sarajevo, and your Admiral wanted us to pump you guys up.
Mes baigėme.We're finished.
Mes jau baigėme ketvirtą aukštą, šiaurinė dalis neapsaugota.We're finishing fourth floor, north exposure.
Ar jau baigėte?Y'all finished?
O dabar, kai baigsiu tave pjaustinėti, tie vyrai galutinai padarys tave moterimi.Now, when I'm done cutting you, these boys will finish making a woman of you.
Pusė Tarnybos valdančiosios tarnybos narių savo kadenciją baigs 2008 m. birželio 30 d.Half of the members of the Management Board of the Authority will finish their term of office on 30 June 2008.
Todél jusu déka, p. Coogane, ji užbaigs bausme.So thanks to you, Mr Coogan, she will finish her sentence.
Supranti, jeigu Benas negali su tuo susitaikyti, tai senų pažiūrų vaikinas, toks kaip mano tėvas, baigtų alų, paskutinį kartą nusiriaugėtų ir kristų negyvas.You know, I figured if Ben couldn't handle it, an old-school union guy like my father would finish his beer, have a final burp, and then keel over dead.
Būčiau dėkingas, jei tučtuojau baigtumėte šifruoti šią žinią.I'd much appreciate it if you'd finish deciphering that code now.
Sėsk ir baik piešinį.Sit down and finish your drawing.
Na, teksasieti, baik gaudynes.Come on, Tex, let's finish this.
Eik laukan ir baik šluoti.Get on out there and finish sweeping.
Tu, baik valyti taures.You, finish cleaning the glasses.
Rasai, eik į mano treilerį ir baik dėti daiktus.Russ, why don't you take that walker back to my trailer and finish packing up?

Questions and answers about baigti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about baigti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
pabaigtifinish
pasibaigtifinish
pribaigtifinish off
užbaigtifinish
užsibaigtiend

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
badytibunt
baidytiscare away
baidytistake fright
baigtisend
baisėtiturn scarrier
baisėtisbe scared
balstibecome white
baustipunish
blogtiweaken
įmigtifall asleep
neigtideny
smigtistick into something
snigtisnow
stigtilack
teigtiassert
Different length:
pabaigtifinish
užbaigtifinish

Other Lithuanian verbs with the meaning finish

Verb
pabaigti
pasibaigti
užbaigti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
apspręstidecide
blanktisink
išverkticry out
įteiktipresent
krutintijiggle
palytirain (a little bit)
pavaduotisubstitute
prisiliestitouch
susivienytiunite
šnibždėtiwhisper