Atostogauti conjugation

Conjugate atostogauti - to be on holidays

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
atostogauju I am on holidays
Tu
atostogauji you are on holidays
Jis/ji
atostogauja he/she is on holidays
Mes
atostogaujame we are on holidays
Jūs
atostogaujate you all are on holidays
Jie/jos
atostogauja they are on holidays

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
atostogavau I was on holidays
Tu
atostogavai you were on holidays
Jis/ji
atostogavo he/she was on holidays
Mes
atostogavome we were on holidays
Jūs
atostogavote you all were on holidays
Jie/jos
atostogavo they were on holidays

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
atostogaudavau I used to be on holidays
Tu
atostogaudavai you used to be on holidays
Jis/ji
atostogaudavo he/she used to be on holidays
Mes
atostogaudavome we used to be on holidays
Jūs
atostogaudavote you all used to be on holidays
Jie/jos
atostogaudavo they used to be on holidays

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
atostogausiu I will be on holidays
Tu
atostogausi you will be on holidays
Jis/ji
atostogaus he/she will be on holidays
Mes
atostogausime we will be on holidays
Jūs
atostogausite you all will be on holidays
Jie/jos
atostogaus they will be on holidays

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
atostogaučiau I would be on holidays
Tu
atostogautum you would be on holidays
Jis/ji
atostogautų he/she would be on holidays
Mes
atostogautume we would be on holidays
Jūs
atostogautute you all would be on holidays
Jie/jos
atostogautų they would be on holidays

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
atostogauk you be on holidays!
Jūs
atostogaukiteyou all be on holidays!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for atostogauti

There is no additional usage information for the verb atostogauti.

Examples of atostogauti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Sandensas sako, kad esi išlepęs, mėgsti prabangiai atostogauti, vaišinti kitus gėrimais ir esi prastas lošėjas.Sundance says it's cos you're a soft touch, always taking expensive vacations, buying drinks for everyone, and you're a rotten gambler.
Atsimeni, kai kartu su Eta vykom atostogauti į Denverį?You remember the time you and me and Etta went to Denver that summer for a vacation?
Čia toks sambrūzdis Važiuojate atostogauti?Good? Lot of action around here today, huh?
Ar jūs kada nors buvot išvažiavę atostogauti ir palikę vaiką?Tell me, have you gone on vacation and left your child home?
Aš... atostogauju.I-I am on vacation.
atostogauju su nuteistu nusikaltėliu ir, mm.. oi, man vos nenukando galvos vienas monstras !I'm camping out with a convicted criminal and, uh... oh, I had my head chewed on by a monster!
- Aš nuolat atostogauju.When was the last time you took a break?
Aš neatostogauju.I don't take vacations.
Tu dabar atostogauji, tai galėtum pasirūpinti juo vieną naktį!You're on vacation, now. You can take care of it for a night.
Atostogauji?Taking a vacation?
Maniau, tu atostogauji.I thought you were on vacation.
- Jei tau mūsų reikės, savo svetainėje paskelbk, kad atostogauji.You need us, put on your web site that you're on vacation.
Jo sekretorė atostogauja, jis apsikrovęs darbais, nagrinėja svarbią bylą Niuarke ir taip toliau.His secretary's on vacation, everything's all backed up. He's got a big case in Newark, blah, blah, blah.
Ponia Baisienė atostogauja.Ms.Fearmonger is on vacation.
- Ponas Veberis atostogauja.- Dr. Webber is on vacation.
Jis atostogauja!He's on vacation.
Mes atostogaujame.We're on vacation.
-Atostogaujame.- We're on holiday.
Mes čia atostogaujame.Um, we're here on vacation.
Man labai nemalonu jus trukdyti kai jūs atostogaujate bet gal galėtumėte jį apžiūrėti?I hate to disturb you while you're on vacation, Doctor but could I just get you to take a look at him?
- Jūs čia atostogaujate?You all here for a vacation?
Maniau, kad Jūs atostogaujate?I thought you were on leave?
Kai atostogavau, jis mane pavadavo.When I was on vacation, he was acting in my stead.
Kol atostogavai, mes dirbo viršvalandžiais.while you were on vacation, we were working overtime.
Esu piktas. Atostogavai viena.Bitter, party of one.
Atostogavai ten kada nors?Did you ever vacation there? No.
Ar jis atostogavo?Was he on vacation?
-Aha, kaip suvažinėtas. Kad ir kur jis atostogavo, aš ten nenoriu.Wherever he went, I do not want to go.
Žinai, praėjusiais metais ten atostogavo Dženifer Lopez su vyru.J. Lo and Marc Anthony vacationed there last year
Ispanijoje. Atostogavome Tolede.In Spain, when we were vacationing at Toledo.
- Mes atostogavome.- We were on vacation.
Kada paskutinį kartą mes atostogavome?When was the last time you took me on holiday?
Taip pat turite prisiminti, kur atostogavote, kokios jūsų alergijos, su kuo turėjote romaną.And then add to that: where do you vacation, what are you allergies, who'd you have an affair with.
Kas bus, kai mes ,neatostogausime", tu atsibusi ir suprasi, kad tai tikra.What happens when we're not on fake-cation and you wake up and realize this is real?
Dalyvaudamas ten, prispaustas prie jo krūtinės, tuoj bepravirkstąs, jaučiausi tarsi atostogaučiau.Being there, pressed agains these tits, ready to cry. This was my vacation.
Jei būčiau žinojęs, vis dar atostogaučiau.If I did, I'd still be enjoying my vacation.
Ką turiu padaryti, kad su manimi paatostogautum?What do I have to do to take a vacation with you?

Questions and answers about atostogauti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about atostogauti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Other Lithuanian verbs with the meaning be on holidays

Verb
poilsiauti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
apmąstyticonsider
kvatotiguffaw
linksmintishave fun
minėtimention
permainytitransfigure
plėstisexpand
slūgtisubside
spardytisbuck
susirašinėticommunicate by mail
užsimintimention