Žiūrėti conjugation

Conjugate žiūrėti - to watch

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
žiūriu I watch
Tu
žiūri you watch
Jis/ji
žiūri he/she does watch
Mes
žiūrime we watch
Jūs
žiūrite you all watch
Jie/jos
žiūri they watch

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
žiūrėjau I did watch
Tu
žiūrėjai you did watch
Jis/ji
žiūrėjo he/she did watch
Mes
žiūrėjome we did watch
Jūs
žiūrėjote you all did watch
Jie/jos
žiūrėjo they did watch

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
žiūrėdavau I used to watch
Tu
žiūrėdavai you used to watch
Jis/ji
žiūrėdavo he/she used to watch
Mes
žiūrėdavome we used to watch
Jūs
žiūrėdavote you all used to watch
Jie/jos
žiūrėdavo they used to watch

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
žiūrėsiu I will watch
Tu
žiūrėsi you will watch
Jis/ji
žiūrės he/she will watch
Mes
žiūrėsime we will watch
Jūs
žiūrėsite you all will watch
Jie/jos
žiūrės they will watch

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
žiūrėčiau I would watch
Tu
žiūrėtum you would watch
Jis/ji
žiūrėtų he/she would watch
Mes
žiūrėtume we would watch
Jūs
žiūrėtute you all would watch
Jie/jos
žiūrėtų they would watch

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
žiūrėk you watch!
Jūs
žiūrėkiteyou all watch!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for žiūrėti

This verb is also one of the main verbs with the meaning "to look"

Examples of žiūrėti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
tojas nusprendžia, kada žiūrėti programą.applied to non-linear services, where the user decides when to watch the programme.
Didesnė žiniasklaidos priemonių įvairovė yra viena iš priežasčių, kodėl atsiranda alternatyvių žiniasklaidos erdvių: Europoje gyvenantys imigrantai gali žiūrėti savo kilmės šalies ar regiono arba etninių Europos žiniasklaidos organizacijų kabelinę televiziją, klausytis jų radijo programų, skaityti interneto naujienas ir dalyvauti diskusijų forumuose.The increased choice in media partly explains the development of parallel media spaces where immigrants in Europe are able to watch satellite television, listen to radio broadcasts and view internet news sites and discussion forums from their country or region of origin, or from ethnic media organisations in Europe.
Jūs nenorite žiūrėti čempionato?Don't you want to watch the World Series?
O aš eisiu į miestą žiūrėti žaidimo.'Cause I'm going downtown to watch the World Series, anyway. McMURPHY:
Nori žiūrėti čempionatą?Want to watch the World Series?
Visada žiūriu čempionatą.I watch the Series.
-Ne, žiūriu "Casablanca".- No, I was watching "Casablanca".
Kai žiūriu televizorių, sėdžiu tik šiame krėsle.When I watch TV, I sit in it.
Aš valgau bevertį maistą ir žiūriu nesąmones.Guys, I'm eating junk and watching rubbish!
Kiekvieną dieną aš žiūriu, kaip tu dėlioji tas paklodes... lyg jos kada nors pasibaigtų.Every day l watch you go through these sheets... like you gonna get to the end of them.
Jokia aplinkybė neleidžia manyti, kad televizijos žiūrovų apsauga turi būti mažesnė tada, kai jie žiūri regioninės televizijos kanalus.There is no reason to believe that viewers should be less protected when they watch local television stations.
Tačiau atsižvelgus į akivaizdų faktą, kad vienas televizijos žiūrovas vienu metu žiūri tik vieną kanalą, ieškovės vartojama frazė „platesnė auditorija“ ir galimi samprotavimai apie tai, ką ji galėtų reikšti, yra ypač migloti, nes ieškinyje nėra jokio paaiškinimo.Given the obvious fact that any given television viewer only watches one channel at a time, the expression ‘broader range’ used by the applicant and, consequently, the possible reasoning that could lie behind it are, in the absence of any explanation in the application, particularly vague.
Siekiant suprasti šią frazę, bandymas ją performuluoti taip, jog ji darytų nuorodą į Prancūzijos televizijos BESP potencialą padidinti savo programų žiūrimumą dėl to, kad ji turi du kanalus, o to negali padaryti privatūs transliuotojai, nesuteikia jokio aiškumo vien dėl to paties fakto, kad vienas televizijos žiūrovas vienu metu žiūri tik vieną televizijos kanalą.The attempt to rephrase this expression, in order to try and understand it, whereby it refers to the SGEI potential of French broadcasting to increase the range of its programmes by virtue of its organisation into two channels, which the private channels would not be able to do, does not provide any clarification due again to the fact that a given television viewer only watches one programme at a time.
Jie žiūri TV.They're watching TV.
Tu žiūri?David, are you watching this?
- Kam mes visa tai žiūrime? Aš nesuprantu.Why are we watching this?
Mes žiūrime tavo laidą.It's so good to see you. We've been watching you on E!
Mes jau žiūrime. Bet nesijaudink, aš...Actually, we're watching it right now, Mick, but don't worry about it.
Mes su Keise žiūrime rungtynes namuose.Casey and I, we're here and watching the game at home.
Tiesiog žiūrime filmą.We're just trying to watch this movie.
Dabar visą laiką tai žiūrėjau ir buvau bepradedas ne visai gerai jaustis.Now, all the time I was watching this I was beginning to get very aware of, like, not feeling all that well.
Praėjusią naktį iki 4.00 val. ryto žiūrėjau "Leave It To Beaver" ispanų kalba.I watched "Leave It to Beaver" in Spanish. "Buenos días, Seòor Cleaver. ?
Mimi gulėjo ant grindų ir vilkėjo tik palaidinę ir nieko daugiau žiūrėjo seną amerikiečių muilo operą, įgarsintą vokiečių kalba. lr aš ant sofos žiūrėjau kaip ji tyso, kaip koks apsvaigęs girtuoklis.Mimi on the floor wearing a T-shirt and nothing else... watching some old American soap dubbed in German... and me on the couch watching her... sprawled in a sort of boozy stupor.
Stovėjau ir žiūrėjau kaip jis rėžė dangų.I stood there and watched it streak across the sky.
Ir po to aš pamačiau lauką savo akimis. žiūrėjau, kaip jos verčia negyvus kūnus į skystį kad juo galima butu maitinti į veną gyvus.And then I saw the fields with my own eyes watched them liquefy the dead so they could be fed intravenously to the living.
Tu žiūrėjai ją su juo?Did you watch it with him?
Tu žiūrėjai jį su juo?Did you watch it with him?
Tu žiūrėjai, kaip Meri En miršta.You watched Mary Anne bleed to death from here.
Kodėl žiūrėjai?Why did you watch?
Leidai man galvoti, kad mirsiu ir žiūrėjai kaip nužudžiau savo geriausią draugą.(sobs) You let me think I was going to die, and you watched me kill my best friend.
vidutinis muzikos įrašų ir (arba) filmų parsisiųsdinimo dažnumas pastaruosius tris mėnesius (kiekvieną dieną arba beveik kiekvieną dieną; bent vieną kartą per savaitę (bet ne kiekvieną dieną); bent vieną kartą per mėnesį (bet ne kiekvieną savaitę); rečiau negu kartą per mėnesį; netaikytina (tik klausėsi muzikos ir (arba) žiūrėjo filmus).average frequency of downloading music and/or films in the last three months (every day or almost every day; at least once a week (but not every day); at least once a month (but not every week); less than once a month; not applicable (only listened to music and/or watched films).
Tomukas į juos žiūrėjo pasipiktinęs ir nesiliovė prie savęs glaudęs Lilę.Back in Lenny’s boat Tom watched them angrily as they swam ashore.
Mimi gulėjo ant grindų ir vilkėjo tik palaidinę ir nieko daugiau žiūrėjo seną amerikiečių muilo operą, įgarsintą vokiečių kalba. lr aš ant sofos žiūrėjau kaip ji tyso, kaip koks apsvaigęs girtuoklis.Mimi on the floor wearing a T-shirt and nothing else... watching some old American soap dubbed in German... and me on the couch watching her... sprawled in a sort of boozy stupor.
Prisimenu, kaip Tūkstantis Devyni Šimtasis žiūrėjo, kai jis vaikščiojo dokuose. Ir prisimenu, kad viskas, ką jis pasakė, buvoI remember Nineteen Hundred watched him as he walked off the dock and all he said was...
Jis žiūrėjo televizorių, bet, viskas kas truko ilgiau negu keletą minučių buvo per daug painu, jis negalėjo prisiminti kuo viskas prasidėjo.He'd watch TV but anything longer than a couple of minutes was too confusing,... ..he couldn't remember how it began.
Mes čia truputį žiūrėjome televiziją.We were just watching a little TV. I wanted you to find us, Jim. It meant nothing.
Mes žiūrėjome filmą.We watched a video.
Aš tiesiog nuvažiavau, ir kol mes su Marku laukėme Vanesos, žiūrėjome "Smurto magą",I don't know, I just did. And while Mark and I were waiting for Vanessa, we watched The Wizard of Gore,
Praėjusią savaitę žiūrėjome laidą.We watched the show last week.
mes stovėjome ir žiūrėjome."We just stood by and watched."
Ne, aš žiūrėdavau televizorių ir matavausi drabužius.No, no, no! I used to watch TV and try on clothes, you know?
Kai buvau mažas, dažnai su tėvu žiūrėdavome į vaivorykštę...When I was small, I often used to watch the rainbow with my father...
Per jį žiūrėdavome, ką nufilmavę.We used to watch home movies on it.
žiūrėsiu, už jus čia.I will watch for you out here.
Noriu, kad į tai žiūrėtumėte blaiviai.I want you to be realistic about this.
Taigi noriu jausti ritmą ir noriu, kad visi žiūrėtumėte į horizontą.Grrr. So I want to have a pulse on each beat, and I want to have everybody's eyeline on the horizon going like this and I want some people to do this because everyone's doing this right now.
Noriu, kad žiūrėtumėte.Now, we're gonna need 12 courageous volunteers.
Sandra, žiūrėk vaikus.Sandra, watch the kids.
- Ei, žiūrėk kur važiuoji!- Hey, watch where you're goin'!
Tik žiūrėk, aš pasikeisiu Žiūrėk! Aš keičiuosiJust watch me change Here I go.
Tu žiūrėk mano užnugarį, o aš tavo.Look, you just watch my back, and l'll watch yours, alright?
Gustav'ai, žiūrėk į jį.Gustav, keep watching him.

Questions and answers about žiūrėti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about žiūrėti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apsižiūrėtilook around
apžiūrėtiexamine
įžiūrėtidiscern
pasižiūrėtisee
pažiūrėtiwatch
peržiūrėtiview

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
žiojėtigape
Different length:
apžiūrėtiexamine
įžiūrėtidiscern
pažiūrėtiwatch
žiūrinėtilook around

Other Lithuanian verbs with the meaning watch

Verb
pasaugoti
pažiūrėti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
atsisuktiturn
bandytitry
čiuožinėtiskate
drįstidare
išmąstytithink of
išskleistiexpand
pasimankštintiexercise
ridentiroll
suleistiinject
užklotisheet