Tűnik conjugation

Conjugate tűnik - appear

Present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
tűnök I appear
Te
tűnsz you appear
Ő
tűnik he/she to appear
Mi
tűnünk we appear
Ti
tűntök you all appear
Ők
tűnnek they appear

Past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
tűntem I appeared
Te
tűntél you appeared
Ő
tűnt he/she appeared
Mi
tűntünk we appeared
Ti
tűntetek you all appeared
Ők
tűntek they appeared

Future indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogok tűnni I will appear
Te
fogsz tűnni you will appear
Ő
fog tűnni he/she will appear
Mi
fogunk tűnni we will appear
Ti
fogtok tűnni you all will appear
Ők
fognak tűnni they will appear

Conditional present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
tűnnék I would appear
Te
tűnnél you would appear
Ő
tűnne he/she would appear
Mi
tűnnénk we would appear
Ti
tűnnétek you all would appear
Ők
tűnnének they would appear

Conditional past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
tűntem volna I would have appeared
Te
tűntél volna you would have appeared
Ő
tűnt volna he/she would have appeared
Mi
tűntünk volna we would have appeared
Ti
tűntetek volna you all would have appeared
Ők
tűntek volna they would have appeared

Conjugated infinitive tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
tűnnöm I to appear
Te
tűnnöd you to appear
Ő
tűnnie he/she to appear
Mi
tűnnünk we to appear
Ti
tűnnötök you all to appear
Ők
tűnniük they to appear

Subjunctive present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
tűnjek (if/so that) I appear
Te
tűnj (if/so that) you appear
Ő
tűnjön (if/so that) he/she appear
Mi
tűnjünk (if/so that) we appear
Ti
tűnjetek (if/so that) you all appear
Ők
tűnjenek (if/so that) they appear

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for tűnik

This verb can also have the following meanings: seem, to seem

Examples of tűnik

Example in HungarianTranslation in EnglishFm.
"Donald Draper, vagy Don, ahogy mindenki ismeri talán megpróbál szerénynek tűnni, mégis csak egy jóképű senki."Donald draper, or don as he is known" Perhaps in an attempt to appear humble, is a handsome cipher.
- Mondom, nem akarunk mohónak tűnni.- I say, we don't want to appear greedy.
- Nem akarok zsugorinak tűnni.- I don't want to appear cheap.
- Nem akarunk mohónak tűnni. - Tessék?- We don't want to appear greedy.
A fickó megpróbál magabiztosnak tűnni... ráadásul összekuporodik.Guy's trying to appear confident... even though he's holding squat.
A sejtnedvek összekeveredtek a hemoglobinnal a vérében, emiatt tűnik lilának.Plasma mixes with the hemoglobin of the blood, causing it to appear purple.
Az üzlettársad olyan ember, aki úgy tűnik képes a Föld két ellentétes végén egy időben megjelenni.Your business partner's a man who seems to be able to appear at opposite ends of the earth simultaneously.
Azt ígérte, nem tűnik el.I kicked him on a promise to appear.
Eléggé összezavart ez az atropin méreg, mivel úgy tűnik, hogy csak a város egyik részében jelenik meg, vagy inkább egyszerre csak egy tározóban.Of course I'm rather baffled with this atropine poison because it only seems to appear in one part of the city, or rather one reservoir at a time. Curious.
Mert abban a házban lógni, várva a szellemek felbukkanására, időpocsékolásnak tűnik.Because hanging around that house, waiting for ghostly apparitions to appear is a waste of time.
"Akár elfogadod, akár nem de ismerősnek tűnök neked! ""Whether you accept it or not but I appear known to you!"
- Amíg el nem tűnök?Until I disappear?
- Hiányzik az izgalom... az álruhák, hogy más személyiségekben tűnök el...- I miss the excitement dressing up and down, disappearing into character.
- Nem tűnök.- I won't disappear.
A beosztottaim csodálkoznak, hová tűnök minden nap ebédidőben.Oh, boy, my staff is already wondering where I disappear to during lunch every day.
"Vissza?" Ezért tűnsz el folyton, hogy az elegáns barátaiddal ülhess?"Back"? Is that why you keep disappearing? To go sit with your fancy friends?
- Lássuk, hogy tűnsz el.- Let's see you disappear.
- Nem tűnsz nyominak.I think my parents would be happy if their freak son disappeared.
Akkor miért tűnsz el állandóan a dzsungelben?Then why do you keep disappearing into the jungle?
Amikor halottnak tűnsz és mégis életben vagy.It's how you can appear dead when you're still alive.
- Gyengének tűnünk tőle.Makes us appear weak.
- Nehéz lesz megmagyarázni, hová tűnünk el három napra.We're gonna have a hard time explaining why we disappear for three days.
A magunk szemében sosem tűnünk olyan öregnek, mint másoknak.we never appear as old to ourselves as we do to others.
Amiatt nem kell aggódnunk, hogy tökéletesnek tűnünk.Oh, I highly doubt we have to worry about appearing perfect.
Amikor arról beszélek, hogy eltűnünk ... akkor nem azt értem, hogy fizikailag tűnünk el.[ Man ] When I talk about "we" disappearing... I don't mean that we physically disappear.
- Várjatok! Hogyan tűntök el?How do you intend to disappear?
Ha tényleg azok vagytok, aminek tűntök.That is, of course, if you are... what you appear to be.
Nem tűntök boldognak, hogy láthattok.You don't appear happy to see me.
"A szeretteim, idegennek tűnnek számomra""my loved ones appear to be strangers to me"
"Boldognak tűnnek a gyerekek?"Do the kids appear happy?"
"Milyen szerelem hozott hozzád?" "Rózsa kerteknek tűnnek a parlagon heverő földek is.""Even rose-gardens appear to be the wastelands to me..."
"Néha a dolgok ponotsan olyanok, amilyennek tűnnek.""Sometimes things are exactly as they appear. "
"olyan ajtók tűnnek fel, amik előtte nem voltak ott" és nem mindenki láthatja ezeket" van ennek értelme?"doors will appear where there would not have been doors before and where there wouldn't be for anyone else' does that mean ?
Akarjátok tudni, miért tűntem el?You want to know the real reason I disappeared?
Azt hiszed, hogy csak én tűntem el?You think I'm the only one who disappeared?
Azért mert elkértem a kabátot a reptéren, naplopónak tűntem, de maga milliókat lopott, hogy hasonlíthat magához?For asking your coat in the airport, I appeared like a wastrel to you, you've stolen crores, how would you look like to me?
Azért tűntem gyengének, hogy lássam, ki nyúl a koronámért.I appeared weak because I wanted to see who would reach for the crown.
Ezért hoztak ki, ezért tűntem el.That's why they pulled me off the case, that's why I disappeared.
"Hová tűntél olyan hirtelen?""Where have you disappeared all of a sudden?"
- A te hibád, te tűntél el.- You disappeared on me.
- Azért tűntél el, mert nem akartál beszélni a zsarukkal, mi?- Disappeared because you didn't want to talk to the cops, right?
- Ezért tűntél el.That's why you disappeared.
- Hát... Egy éve tűntél el.Well, you disappeared a year ago.
"... tűnt elő."...appeared.
"80 ezer atléta és néző tűnt el... majd tért vissza!"'80,000 athletes and spectators, they disappeared, they've come back.
"A kastély látszólag ártalmatlan volt a forró napsütésben, és normálisnak tűnt, egy dolgot leszámítva: nem volt madárdal.""The castle appeared innocuous in the warm sun, and all seemed normal..." "...but for one thing: There were no birds singing".
"Első pillantásra szürkének tűnt Nadia számára a vidéki kastély.""At first glance, the manor house appeared drab to Nadia."
"Eltekintve a barnább színtől, a máj normálisnak tűnt a boncoláson. " Ezt nem lehet így csinálni. Bele kell nézni, meg kell nézni a máj szerkezetét, a vágási mintákat megnézni a mikroszkóp alatt, hogy nincsenek különbségek."Except for the darker brown colour, livers appeared normal at necropsy." I mean... you can't do that without looking inside, you have to look at the content inside the liver, taking sections, showing under the microscope
- Eddig 3289 ember előtt tűntünk fel.We've appeared to 3,289 people so far.
! Csak azon töprengek, hová tűntetek ma úgy kettesben...l'm just wondering where you disappeared to today.
Akkor biztos csak ugyanaz nap tűntetek el.I didn't take your laptop, dude. weird. it just disappeared the same day you left.
Már rég meg akartam kérdezni, hova tűntetek el azzal a gondolával?Yeah, you know I've been meaning to ask you. What happened when you and Jenny Delaney disappeared in that gondola?
Éhesebbek vagytok, mint amilyennek tűntetek.You are hungrier than you appeared.
"Az emberrabló gerillák szabadon engedtek három angolt, akik az év elején tűntek el, amíg megpróbáltak átvágni a dzsungelen."The guerrilla captors released three Englishmen who disappeared earlier this year while trying to cross the jungle."
"akik két azonosítatlan állampolgárt hibáztatnak az elfogásukkal. "akik a semmiből tűntek fel és magatehetetlenné tették őket.""blamed their capture on two unidentified citizens... who appeared from nowhere and rendered them unconscious."
'Hol máshol tűntek el emberek? ''Where else have people disappeared?
- A Semmiből tűntek fel, mindenütt az épületben.They just appeared out of nowhere, across the whole building.
- De nem tűntek el.But not disappeared.
Nos, mi is varázslatosnak tűnnék a kőkorszaki embereknek.Well, we would appear magical to Stone Age people.
A média szabadnak tűnne, de titokban egyetlen ember irányítaná a családjával.Your media would appear free but would secretly be controlled by one person and his family.
A szemünknek úgy tűnne, hogy 18.000-szer halványabb.But to our eyes it would appear to shine 18,000 times less brightly.
Akármi is történt Klaw-val úgy tűnne, hogy valamilyen hang-formává válik.Whatever's happened to Klaw it would appear that he's become some kind of sound-form.
Attól tartanak, hogy nagyobb hatalommal ruháznának fel független államokat, vagy, legalábbis úgy tűnne.They're concerned that they would be, or would appear to be, usurping the power of sovereign states.
Ebben William Blake azt írta, érzékelés ajtói megtisztulnának, minden úgy tűnne fel az ember előtt, amilyen valójában: végtelennek.In it, William Blake writes, "If the doors of perception were cleansed, "everything would appear to man as it is...
A lakóautók jobb megoldásnak tűnnének, de sajnos csak két típusuk van.Motorhomes would appear to be a better option but here we have a problem because there are only really two types.
Jóindulatúnak kell tűnnöd, aki nem törődik ilyenekkel.You want to appear gracious... Above the fray.
Megkaphatónak kell tűnnöd, de sosem kaphatnak meg.As of this moment you are to appear available, but never be available.
Amikor az Initiative végrehajtja majd, amit tervez, úgy kell tűnnie, hogy Mr. Mathis nem csak segítségükre volt az elkövetésben, hanem elsikkasztotta a pénzünket is.When the Initiative inevitably lowers its hammer, it needs to appear that Mr. Mathis not only assisted in the plot but has also taken off with our money.
Egy tökéletes álcázásnak természetes jellegűnek kellene tűnnie, de a verteron-részecskék mesterséges eredetűek.In order to succeed, it would have to appear to be a natural phenomenon. Verteron particles are artificial in nature.
Mindennek változatlannak kell tűnnie.We need everything to appear unchanged.
Természetes halálnak kell tűnnie, hogy elkerüljük a megtorlásokat.He needed to appear to die of natural causes, to avoid violent repercussions, and even more bloodshed-- his base of operations was Cyprus.
Úgy kell tűnnie, mintha meglepte volna a betörőt.It has to appear that she surprised the intruder.
Annyira kell normálisan tűnnünk, mint ő.We need to appear to be normal, Like her.
Buzgónak és pótolhatatlannak kell tűnnünk.We have to appear busy and irreplaceable.
Normálisnak kell tűnniük a dolgoknak Tom, Cooper és mindenki más számára.Things will have to appear normal. To Tom. To Cooper and the others.
* Vagy inkább tűnjek el? *♪ To disappear
- Akkor én is tűnjek el?- Will I just disappear, then?
- Lépjek le és tűnjek el?- I'm just gonna take off? Disappear?
- Mégis hogyan tűnjek el?How am I supposed to disappear?
Az kell, hogy alkalmatlannak tűnjek esküdtnek, de ne tűnjön szándékosnak.The trick is appearing unsuitable, not just for this but for any jury while avoiding a contempt citation.
- Azt akarják, hogy tűnj el.- They want you to disappear.
- Azt akarom, hogy tűnj el.I want you to disappear.
- Brian, tűnj el!- Brian, disappear.
- Jaj, ne tűnj már el!Don't disappear.
- Kérlek Tom, ne tűnj el.Please don't disappear, Tom
"Fogja az ötezer dollárt, és tűnjön el.""Take the $5,000 and disappear.
"Úgy fésülöm a hajam, hogy kócosnak tűnjön.""I comb my hair to make it appear As if I didn't comb my hair."
- Azt, hogy tűnjön el. Legalábbis egy időre.He wants you to disappear, at least for a little while.
- Hallgasson el vagy tűnjön el oda, ahonnan jött.Be quiet! Or disappear back where you came from!
- Hogy mégnagyobb kockának tűnjön.To appear more nerdy.
Azt akarta, hogy menjek vele, fogjuk a gyerekeket és tűnjünk el.She wanted me to go with her. Take the kids, just disappear.
Azt hittem, komolyan gondoltad, mikor azt mondtad, tűnjünk el, szabaduljunk meg az adósságtól, teremtsünk új otthont, új életet...I thought you meant it when you told me we could disappear, get out from under the debt, make a new home, make a new life for us.
Csak tűnjünk el, bébi. Te és én.Just disappear, baby, you and me.
Ezért nagyon fontos, hogy Goa'uldnak is kell tűnjünk.Therefore it's important that we appear to be Goa'uld.
Fogjuk a pénzt és tűnjünk el.Let's take this cash and disappear.
Egyszerű, fizessetek, vagy tűnjetek el.Simply pay, or disappear out of my life once and for all.
Keresd meg édesanyádat, és tűnjetek el!You have to get to your mom and disappear.
Nem tudunk semmit a Tizenkét Majom Hadseregéről, úgyhogy tűnjetek el.We don't know anything about an Army of the Twelve Monkeys so just disappear.
És bármit is csináltok, ne tűnjetek kevélynek.And whatever you do, do not appear overbearing.
Amit a férfiak a nyakuk körül viselnek, hogy civilizáltnak tűnjenek?That men wear around their necks to appear civilized?
Az NSI megmásította az iskolák teszteredményeit, hogy magasabbnak tűnjenek az eredmények, mint amekkorák valójában voltak.- So, what the NSR would do was inflate the schools' test scores to give the appearance that they had a greater success rate than they actually did.
Az iparágnak elemi érdeke fenntartani a látszatát annak, hogy az állatok továbbra is úgy tűnjenek, mintha kedves teddy mackók lennének, amelyek teljesen veszélytelenek.The industry has a vested interest in spinning these so that the animals continue to appear like cuddly teddy bears that are completely safe.
Azt mondtad, hogy ők tűnjenek el.You said you wished they would all disappear.
Csak tűnjenek el.Just disappear them.
Egy ártatlannak tűnő levél sorai közt, láthatatlan tintával, régies német gyorsírással írva, fontos utasításokat kapott a kémek egy csoportja.Between the lines of an innocent-appearing letter invisibly coded in an obsolete German shorthand were important instructions for one group of spies.

Questions and answers about tűnik conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about tűnik
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Hungarian conjugation game!

Practice Hungarian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
bániktreat someone
telikfill
tojiklay
törikbreak
Different length:
eltűnikdisappear
kitűnikexcel

Do you know these verbs?

VerbTranslation
teremyield
tévézikwatch tv
tornázikexercise
tömítcaulk
törődikget bruised/damaged
történikhappen
trónolbe/sit enthroned
túllépexceed
tükrözmirror
tüntetdemonstrate