Születik conjugation

Conjugate születik - be born

Present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
születek I am born
Te
születsz you are born
Ő
születik he/she to be born
Mi
születünk we are born
Ti
születtek you all are born
Ők
születnek they are born

Past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
születtem I was born
Te
születtél you were born
Ő
született he/she was born
Mi
születtünk we were born
Ti
születtetek you all were born
Ők
születtek they were born

Future indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogok születni I will be born
Te
fogsz születni you will be born
Ő
fog születni he/she will be born
Mi
fogunk születni we will be born
Ti
fogtok születni you all will be born
Ők
fognak születni they will be born

Conditional present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
születnék I would be born
Te
születnél you would be born
Ő
születne he/she would be born
Mi
születnénk we would be born
Ti
születnétek you all would be born
Ők
születnének they would be born

Conditional past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
születtem volna I would have been born
Te
születtél volna you would have been born
Ő
született volna he/she would have been born
Mi
születtünk volna we would have been born
Ti
születtetek volna you all would have been born
Ők
születtek volna they would have been born

Conjugated infinitive tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
születnem I to be born
Te
születned you to be born
Ő
születnie he/she to be born
Mi
születnünk we to be born
Ti
születnetek you all to be born
Ők
születniük they to be born

Subjunctive present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szülessek (if/so that) I be born
Te
szüless (if/so that) you be born
Ő
szülessen (if/so that) he/she be born
Mi
szülessünk (if/so that) we be born
Ti
szülessetek (if/so that) you all be born
Ők
szülessenek (if/so that) they be born

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for születik

There is no additional usage information for the verb születik.

Examples of születik

Example in HungarianTranslation in EnglishFm.
, Jó e korban születni, jó most élni.""What a great time to be born. What a great time to be alive. "
- De fáj! Ez a gyerek meg akar születni.This child wants to be born, I know it!
- Ez a baba tényleg meg akar születni.-This baby really wants to be born.
- Maga nem tudja, milyen hátrány gazdagnak születni.- You don't know what a handicap it is to be born rich.
A mai világban nincs nagyobb bűn, mint lánynak születni.It's a sin to be born as a girl in this era
A medvék ölelkezése új életet eredményez... mely a barlang mélyén születik majd, a tél hidegében.Bear hugs will lead to the conception of new life to be born in the hibernation den in the dead of winter.
De mindez csupán egy tudományos maszlag a gyűjteményükből, hiszen a vezetés döntései alapján pakolják össze őket, ők döntik el, melyik hol születik, melyiket hova adják vagy viszik el.But that's just an artificial assemblage of their collection, however management decides they should mix them and whichever ones happen to be born or bought and brought in.
Egy csillag születik.A star is about to be born!
Ez nem egy halott világ, hanem egy... világ ami most születik.I believe so. Only we haven't returned to a dead world that's moved on without us, we've returned to a world that's waiting to be born.
Ha azt mondod a szavaiddal hogy gonosz és bűnös dolog karok nélkül születni, és egy gyerek karok nélkül születik.If you say in your word that it is evil and wicked to be born with no arms, and a child is born with no arms,
Mindig azzal a tudattal születek újjá, hogy felkészítsem a kiválasztottat... a harcára.I am born each time with the knowledge that my purpose is to prepare the Chosen One for her battle.
A mi időnkben, ha egy úr fiának születsz, akkor nem leszel úr.In our time, if you are born as a Lord's son you won't become a lord.
Akár embernek, akár istennek, akár állatnak, akár éhes szellemnek, féltékeny titánnak vagy pokolfajzatnak születsz nem szökhetsz meg az élet és a halál fájdalmai elől!Whether you are born as a god or a human or an animal, whether you are a hungry ghost, a jealous god or a hell being, you will again suffer the inescapable torments of living and dying.
Egyedül születsz, és rohadtul egyedül halsz meg.you are born alone, you damn sure die alone.
Farkasvérűnek születsz, Shannon.Wolfbloods are born, Shannon.
Nos, nem hiszem, hogy ez igazából választás, mert szerintem ilyennek születsz.Well, I don't think it's really a choice because I think you are born like that.
Az alagutakban születünk, élünk és halunk meg, egészen mostanáig.We are born, live and die in the tunnels until now.
Az űrben születünk, és ott is kell meghalnunk.We are born in space, and we must die in space.
Azok vagyunk, akiknek születünk.We are what we are born to be.
Bárhonnan is származik, vele születünk.Wherever we come from, we are born alone with it.
Egyedinek születünk.We are born unique.
"Azok, akik júliusban születtek." "Állj fel, állj fel, állj fel!"# Those who are born in July. # # Rise, rise, rise! #
- Az emberek mesztelenül születtek.Human beings are born naked.
A Raptoraid is fogságban születtek.Your Raptors are born in captivity.
A fiatalok a gyümölcs szezon idején születtek, épp jókor, mert az anyák szükségletei ilyenkor nagyobbak.The young are born during the fruiting season when demands on the mothers are heaviest.
A fiúk arra születtek hogy balsorsot hozzanak.Boys are born ... to destroy.
- Hülyeség, most születnek a lépések.These are the moments when moves are born.
- Mindennap születnek gyerekek.- Babies are born all the time.
- Most mondd, mit tehetnék? - Unokaöcsém, ne légy szívtelen. Kártevők és állatok minden nap születnek...Pests and animals are born everyday... but, the king of jungle is born once in a while... and as per my predictions, you are a king... and you are already born!
- Nyugodj meg, azt mondják, a frusztrációban fogant gyermekek keservesen születnek.- Oh, relax. They say children conceived in frustration are born bitter.
- Tudod, hogy a farkasok süketen születnek?Do you know that all wolves are born deaf?
"1647-ben születtem a Földön, Glasgowban."I was born in 1647 in Glasgow on Earth.
"A Rotunda Kórházban születtem, 1932. június 5.-én."I was born in the Rotunda Hospital, on June 5th, 1932,"
"A sötétben születtem.""I was born in the darkness."
"Ahol én születtem, egyszerű környék volt az is."[Roland] "Where I was born, Christabel Lamotte." "was a small place too.
"Arra születtem, hogy szeresselek."I was born to love you.
"Bosszúból születtél..."You were born for vengeance...
"Ha állni születtél, akkor sosem fulladsz meg."" If you were born to stand , never drown . "
"Karácsony van, és most születtél."You were born and it's Christmas. Two presents.
"Meztelenül születtél.""You were born nude."
'És Isten mondta Ábrahámnak, hagyd el a földet, a helyet, ahol születtél, az apád házát, és menj el egy új vidékre, arra a helyre, amit mutatni fogok.''Take yourself away from your land, away from the place you were born, away from your father's house... ( sighs ) and go to a new land, a place that I will show you.'"
""Mert született néktek ma egy gyermek David városában,Uh... ""and thus it came to pass ""that the child was born
"...és egy kapcsolat született közöttünk."..and a relation was born among us.
"1862-ben született Pitlochryban, Skóciában."was born in 1862 in Pitlochry, Scotland.
"1930-ban született... "'He was born In 1930...'
"A 70-es években született."He was born in the 1970s.
"26/11 miatt születtünk meg."'We were born, because of the 26/11.
* Amikor az írek büszkék és boldogok, * * a földre, ahol születtünk. *♪ When Irishmen are proud and glad ♪ Of the land Where they were born?
* Hogy ilyennek születtünk *♪ we were born this way ♪
* Vadnak születtünk, vadnak születtünk* We were born, born to be wild
* És nem tehetünk arról, hogy ilyennek születtünk *♪ and we can't undo it ♪ ♪ we were born this way... ♪
"Örüljetek, hogy itt születtetek.""Be glad that you were born here.
,Együtt születtetek és együtt is maradtok mindörökre.You were born together,and together you shall be forever more.
-Itt születtetek?So this was where you were born?
A csillagok, épp úgy együtt vannak most az égen mint ahogy ti ugyanabban az évben és hónapban, 6-án születtetek.Stars are quite bunched up right now... As you two were born on the 6th, same month and year.
Adóssághalmazba születtetek, remény nélküli szülőkhöz, és az egyetlen alapkő az életetekben a vállalatoknak dolgozni, míg vissza nem fizettek mindent...You were born into crushing debt, to parents without hope, and your only right is to work for the corporation until you pay it off...
Az ikertestvéremmel pontosan ugyanott, néhány perc eltéréssel születnénk. Születésünkkor a bolygók állása ugyanaz.My twin and I would be born in precisely the same place and within minutes of each other.
A megfelelő testtel kell születned mint például, nagyon rugalmas csípő, vállak, és hosszú nyak.You have to be born with the right body like very flexible hips and shoulders and long neck.
Azonkívül meg kellett születned, azt hiszem.Thereto you had to be born, I guess.
De elvesztette a képességét és aztán vissza is szerezte... Ez jelentheti azt, hogy nem kell Boszorkánynak születned?But she lost her powers and then got them back, so... so does that mean that you don't have to be born a Hexenbiest?
Hogy örökös légy, meg kell születned.To be an heir, one has to be born.
- Muszáj ott születnie.-Yeah. -Does he have to be born there?
A baba ... meg kell születnie ...The baby... has to be born...
Ahhoz lámpában kéne születnie.You got to be born in a lamp.
Ahhoz, hogy jól meg tudja kötni, itt kell születnie Burmában.It's necessary to be born here to tie it so it stay tight!
Azzal együtt kell születnie.You have to be born with it.
Korán kell születnünk.Bingo! We have to be born prematurely.
Nektek meg kellett születnetek.You and Sam needed to be born.
- Hadd szülessek meg, anya!- Let me be born, Mother.
...és nem tudok úgy dönteni hogy újra szülessek....and I cannot choose to be born again.
Ahogy a mag virággá lesz, hadd szülessek újra!That the seed becomes the flower, let me be born again.
Nem én kértem, hogy ilyennek szülessek.I didn't ask to be born this way.
Én sem kértem, hogy egy mezőn szülessek.I didn't ask to be born in a field.
- ...meg se szüless!- Don't be born!
Aztán szüless újra.And be born again.
De ahhoz újra kell szüless.But you must be born again.
Halj meg velem minden este és szüless velem újra minden reggel azzal, hogy ellenségeink szívébe mártod a kardodat!Die with me each night and be born again with me each morning... as you plant your sword into the hearts of our enemies.
Jelentős időben kell, hogy szüless, hogy kutya lehess.The time of birth is important if you have to be born as a dog.
"Várták, hogy egy baba szülessen és feláldozhassák Istenüknek, " "aki aztán feltámad és létre hoz egy új világot. ""They were waiting for a child to be born to be a vessel for their god, who would then be resurrected and make the world anew."
- Csak szülessen meg!- I just want it to be born.
A fiam szülessen bögyörő nélkül!My son will be born without a peepee!
A gépek Schwarzeneggert visszaküldték, hogy megölje Sarah Connort, hogy John Connor meg se szülessen.The machines send Schwarzenegger back to kill Sarah Connor so that John Connor could never be born.
A testem, a szívem, kérlek szülessen újra vele...My appearance, my heart, please be born with it.
Necsodálkozz,hogyazt mondtamneked, ti újjá kell szülessetek.Marvel not that I said unto thee, ye must be born again.
A sors akarta így, hogy egy napon szülessenek.It was fate for them to be born on the same day. Let's celebrate!
Eldönthetik, mikor szülessenek az ikrek.They can decide what day the twins are gonna be born.
Nem akartam látni a lányomat, hogy átéli mindazokat a fájdalmakat, amit én, csak hogy megkapja azt, amivel a többi lányok elég szerencsések voltak, hogy szülessenek.I didn't want to watch my daughter go through the pain that I endured only to have what other girls were lucky enough to be born with.
Néhányan nem elég szerencsések, hogy a megfelelő családba szülessenek.Some people are fortunate enough to be born into the right family.
Egy haldokló csillag a mi univerzumunkban, és egy születő csillag itt, újra létrehozná a megfelelő körülményeket.One star dying in our universe, and one star being born here would recreate the correct conditions.
Egy vagy a születő és meghaló generációkkal.You are generations being born and dying.

Questions and answers about születik conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about születik
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Hungarian conjugation game!

Practice Hungarian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
sörözdrink beer
szentesítsanctify
szennyezcontaminate
szigetelinsulate
szitálsift
szülgive birth
szűnikstop
táncoldance
taperolgrope
tárcsázdial