Szólít conjugation

Conjugate szólít - call

Present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szólítok I call
Te
szólítasz you call
Ő
szólít he/she to call
Mi
szólítunk we call
Ti
szólítotok you all call
Ők
szólítanak they call

Present definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szólítom I call
Te
szólítod you call
Ő
szólítja he/she calls
Mi
szólítjuk we call
Ti
szólítjátok you all call
Ők
szólítják they call

Past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szólítottam I called
Te
szólítottál you called
Ő
szólított he/she called
Mi
szólítottunk we called
Ti
szólítottatok you all called
Ők
szólítottak they called

Past definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szólítottam I called
Te
szólítottad you called
Ő
szólította he/she called
Mi
szólítottuk we called
Ti
szólítottátok you all called
Ők
szólították they called

Future indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogok szólítani I will call
Te
fogsz szólítani you will call
Ő
fog szólítani he/she will call
Mi
fogunk szólítani we will call
Ti
fogtok szólítani you all will call
Ők
fognak szólítani they will call

Future definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogom szólítani I will call
Te
fogod szólítani you will call
Ő
fogja szólítani he/she will call
Mi
fogjuk szólítani we will call
Ti
fogjátok szólítani you all will call
Ők
fogják szólítani they will call

Conditional present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szólítanék I would call
Te
szólítanál you would call
Ő
szólítana he/she would call
Mi
szólítanánk we would call
Ti
szólítanátok you all would call
Ők
szólítanának they would call

Conditional present definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szólítanám I would call
Te
szólítanád you would call
Ő
szólítaná he/she would call
Mi
szólítanánk we would call
Ti
szólítanátok you all would call
Ők
szólítanák they would call

Conditional past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szólítottam volna I would have called
Te
szólítottál volna you would have called
Ő
szólított volna he/she would have called
Mi
szólítottunk volna we would have called
Ti
szólítottatok volna you all would have called
Ők
szólítottak volna they would have called

Conditional past definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szólítottam volna I would have called
Te
szólítottad volna you would have called
Ő
szólította volna he/she would have called
Mi
szólítottuk volna we would have called
Ti
szólítottátok volna you all would have called
Ők
szólították volna they would have called

Conjugated infinitive tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szólítanom I to call
Te
szólítanod you to call
Ő
szólítania he/she to call
Mi
szólítanunk we to call
Ti
szólítanotok you all to call
Ők
szólítaniuk they to call

Subjunctive present definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szólítsam (if/so that) I call
Te
szólítsd (if/so that) you call
Ő
szólítsa (if/so that) he/she call
Mi
szólítsuk (if/so that) we call
Ti
szólítsátok (if/so that) you all call
Ők
szólítsák (if/so that) they call

Subjunctive present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szólítsak (if/so that) I call
Te
szólíts (if/so that) you call
Ő
szólítson (if/so that) he/she call
Mi
szólítsunk (if/so that) we call
Ti
szólítsatok (if/so that) you all call
Ők
szólítsanak (if/so that) they call

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for szólít

There is no additional usage information for the verb szólít.

Examples of szólít

Example in HungarianTranslation in EnglishFm.
"Igen, Monsieur". Nyilván fél Gilnek szólítani."Yes, monsieur." Feel free to call me Gil.
- A smasszerek, őket kell így szólítani.We're supposed to call them that. - Why?
- Akkor a gyerekünk is próbaidős apának fog szólítani?Will our child have to call me "Daddy On Probation"?
- Bíró úr, szeretnénk szólítani egy tanút, aki bebizonyítja, hogy ez nem igaz.- our work product. - Your Honor, we'd like to call a hostile witness to prove that this isn't true.
- Furcsa érzés így szólítani.- It feels weird to call you that now.
Azonban van egy szó az Ótestamentumban, mely csendre szólít fel az utazások között.However, there's a word in the Old Testament... used to call for silence between passages.
Azóta édesget, mióta itt vagy, és a gyermekem, az én vérem, úgy fog felnőni, hogy téged szólít apának.She's adored you since she arrived. And now my child, my blood, will grow up to call you father.
Ha már egyszer a keresztnevemen szólít, miért nem hív ""Constance néninek""?If he has to call me by my Christian name, why can't he make it "Aunt Constance"?
- Figyelj, TJ, az a helyzet, hogy én szólítok.Tj, actually, the way that this works is that I call on the person and they answer.
- Én szólítok fel embereket, Sherri.- I like to call on people, Sherri.
Elöször akit szólítok olvasson fel valamit valamelyik tankönyvböl.First, as l call your name will you read anything you like from one of your school books?
Ha egy nevet szólítok, az a tiéd lesz.When I call a name. It'll be your name.
"Miért szólítasz Dr. Heimlich-nak?"Why are you calling me Dr. Heimlich?
- Miért nem szólítasz Ralph-nak?-Why don't you call me Ralph?
- Miért szólítasz bennünket testvéreknek?My brothers, stay calm. - Why do you call us brothers?
- Te... szólítasz engem?You.. are you calling me?
- Tudod, hogy nem szeretem, amikor így szólítasz.I don't like when you call me that.
Apánknak szólítunk, de nem vagyunk olyanok, mint te.We call you Father. Yet we are not like you.
Az Ivar Olaj elleni nemzetközi bojkottra szólítunk fel mindenkit, amíg nem vállalják a felelősséget tetteikért, nem tisztítják meg a vizet, és nem fizetik ki Rebecca orvosi költségeit.We are calling for a national boycott of Ivar Oil until they take responsibility for their actions, clean up the water, and pay for little Rebecca's medical bills.
Ez lesz a titkos neved a törzsön belül, de választanod kell egy nevet, a férfiasság nevét... amin a nyilvánosság előtt szólítunk.This is your secret name in our troop, but you must choose the name of manhood... which we will call you openly.
Helló tanárok, szülők, mostohák,... testvérek, szülők pasijai és csajai... mindenféle rokonok, szüleitek barátai... akiket nagynéninek, bácsinak szólítotok, pedig nem is azok. és... Dodge igazgató úr.Hello, teachers, parents, stepparents, siblings, boyfriends and girlfriends of parents, assorted relatives, friends of your mom and dad who you call aunt and uncle who really aren't, and Principal Dodge.
Hogyhogy ti new york-iak mindenkit 'haver'- nak szólítotok?Hey, how come you guys from New York call everybody Buddy?
Most te és ő is így szólítotok, ami nem furcsa vagy ilyesmi.Well, I guess now you and him both call me that, which isn't weird or anything.
És ha jól csinálom, egy szép napon, mikor anyának szólítotok,And if I do it right, some day when you call me "Mom",
#Még ha a nevemen szólítanak semEven if they call me by name
- A barátaim Lexie-nek szólítanak.- My friends call me Lexie.
- A legtöbben Bellának szólítanak.Most people just call me Bella.
- A neveden szólítanak. - Hogy csináltad?They're calling your name.
- A szüleim Fez-nek szólítanak.They call me fez.
"Csöpp"-nek szólítom, így hívták a cimborái apámat.[Moaning over p. a., feedback] I call him Bub. That's what the club fellas used to call my father.
"Ha az erdei elfek ősi nyelvén szólítom,"When I call upon him in the native tongue of the tree elf
- Annak szólítom, aminek akarom!- I call you as I want!
# A székeket, amiket eltörök, mikor szólítod a nevem ## For the chairs I break when you call my name #
- Kicsi lánynak szólítod a mamádat?You call your mom "girlfriend"?
- Miért szólítod Wendynek?Wait a minute. Why did she call you Wendy?
"A vád szólítja Dr. Malcolm Sears-t.""The prosecution calls Dr. Malcolm Sears. "
- A felperes Hugh Kinget szólítja az emelvényre.- Plaintiff calls Hugh King to the stand.
- A nevén szólítja önt?Oh, so it specifically calls to your name?
"Teddy"-nek szólítjuk.That's what we call him... "Teddy."
- A legközelebbi szellemet szólítjuk.- We call on a nearby spirit. - Ever try this before?
- Rendben. - Várjon, míg szólítjuk!And wait for us to call his name.
A 10 és 30 közti sorokat szólítjuk a beszállásra.Now calling rows 10 to 30 for boarding.
Azt hittétek, csak nevén szólítjátok, és ennyi az egész.You thought you could just call his name and that would be all.
Srácok, még mindig "ahjumma"-nak szólítjátok, nem anyának?You guys still call her 'Lady' and not 'Mom'?
- Barátai hogy szólítják?- What do your friends call you?
- Bettinának szólítják?So they call you Bettina?
- Csak "Odin"-nak szólítják.They just call him Odin.
- Fiamnak szólítják?- Do they call you son?
"A felhö közepén szólítottam a neved."In the middle of the cloud I called your name.
'Uram'-nak szólítottam, és rám sem pillantott.I called you "sir" and you didn't even flinch.
- A nevén szólítottam, ő pedig felébredt.- I called his name and he woke up.
- Matthew előtt szólítottam őt.- I called him in front of Matthew.
- Sose szólítottam Ross-t Freddy-nek.I´ve never called Ross "Freddy". - I´ve heard you call him "Freddy".
"A nevemen szólítottál."You called me by name.
- Billnek szólítottál.- You called me Bill.
- Fiadnak szólítottál!- You called me your boy!
- Gary, drágámnak szólítottál.Gary, you just called me sweetie.
"Bátyám"-nak szólított, igaz?You called me, "Brother" Isn't it Then, you are like my Sister.
"Milady"-nek szólított, és én is "Milady"-nek hívtam őt.She called me "Milady, " and I called her "Milady, "
"Szerelmem"-nek szólított.He's in love with you? ! He called you "My love."
Hármat szólítottunk mindegyik kasztból: dolgozó, harcos, vallásos.We have called three from each caste: Worker, Warrior, Religious.
Téged szólítottunk.He called your name.
Lássuk csak az utóbbi pár mondatban dagadéknak sertésnek és zsíragynak szólítottatok.Well, let's see, in the last 3.2 seconds you've called me fat-ass, butthole, and douche bag.
* Régen máshogy szólítottak *♪ They called me a different name then ♪
- A nevemen szólítottak.Because they called me names.
- De harcba szólítottak.-They'd called us out to fight.
- Már durvábbnak is szólítottak.I've been called worse. Listen to me.
- Husinak szólítottad?- You called your advisor 'missy? '
- Jonah-ot épp most szólítottad "uram"-nak.- You just called Jonah "sir".
- Mindig Mrs. Juergens-nek szólítottad.You always called her Mrs. Juergens.
- Sosem szólítottad még bébinek.You've never called her baby before
- Zoeynak szólítottad?- You called her Zoey.
"Mahatma Katie". Így szólította őt."Mahatma Katie." That's what she called her.
- A keresztnevén szólította az áldozatot.-You called her by her first name.
- Biztos benne, hogy Danielnek szólította?And you're positive she called the soldier Daniel
- Fel kellene készülnünk. - Pius eddig a Führer mindegyik születésnapjára gratulált, és "Mélyen Tisztelt Adolf Hitlernek" szólította.Pius has always congratulated the Führer on his birthday and called him an esteemed gentleman.
Daegonna-nak szólítottuk.We called her Daegonna.
Mi mindig is így szólítottuk őt.We've called her that from the very beginning.
Mindig Miss Maier-nek szólítottuk.We always called her Miss Maier.
Nem foglalkozunk azzal, kinek mi a valódi neve... az lesz a nevük, ahogy mindig is szólítottuk magukat.We're not concerned with what your real names are your names will be what we have always called you!
Sok volt felesége túlélte, és mi itt a Greendale-en, akik barátunknak szólítottuk.He's survived by many ex-wives and all of us here at Greendale that called him friend.
- A pasast, aki megölte Natalie-t, így szólították.The guy who killed Natalie, that's what they called him.
- Az Ön számát már szólították uram.- Your number's already been called, sir.
- Igen, így szólították.-Yeah. They called him Mischka.
A 15 éves herceget... aki bátran harcolt a csatában, így szólították a katonák.For the fifteen years old prince who was brave and fought in the battle field, every soldiers called you by that name.
Bárcsak mindenki Tigrisnek szólítana.I wish people would call me Tiger.
Szeretném, ha Joachimnak szólítana.I wish you would call me Joachim.
Ismételten Judy Birk-öt szólítanám a tanúk padjára.I would call Judy Birk for questioning.
- Bocsi, nem kéne állatnéven szólítanom.Sorry. I'm not supposed to call you food.
- Szóval nem kell apunak szólítanom?- I thought you wanted me to call him Daddy?
Akkor mostantól Whit-et apunak kell szólítanom?So do I have to call Whit "Dad" now?
"Meg kell szólítanod Harvis igazgató sötét lelkét azzal""You are to call upon the dark spirit of the Warden Harvis...
- Nem kell így szólítanod.- You don´t have to call me that.
Akkor engem sem kell nagybácsinak szólítanod.Then you definitely don't have to call me uncle.
Amíg itt vagyunk, Mr. Donaghy-nek kellene szólítanod.Uh, while we're here, I need you to call me Mr. Donaghy.
- Muszáj így szólítania?- Do you have to call me that?
- Nem kell "uram"-nak szólítania.You don't have to call me sir. I do. It helps me.
- Nem kell atyámnak szólítania.- Oh, thank you. - You don't have to call me Father.
- Nem kell már uramnak szólítania. - Tudom.- You don't have to call me sir any more.
- Többé nem kell így szólítania.You don't have to call him that anymore.
A feleségét Mrs. Carsonnak kell majd szólítanunk?Will we have to call her Mrs Carson?
Hogy azt mondd: Kizárt, hogy egy nőt, akivel lefeküdtem, úgy kelljen szólítanunk, hogy "apu".I want you to tell me that there is no chance that either of us will ever have to call a woman I slept with "Daddy. "
-De nem kell így szólítanotok.You don't have to call us that though.
Nem kell Mr. Agosnak szólítanotok.Uh, you don't... you don't have to call me Mr. Agos.
A civileknek nem kell uramnak szólítaniuk.Oh, and civilians don't have to call me sir.
- Akkor hogy szólítsam?What'd you want me to call ya?
- Akkor szólítsam Mrs. Millernek?Should I call you mrs. Miller?
- Azt mondta, szólítsam csak Creasynek.He said to call him just Creasy. - Uh-huh.
- Ne szólítsd apának!-Don't call me Father!
- Ne szólítsd őt felségnek.Don't call her Your Grace.
- Oh, szólítsd Dianának.~ Oh, you must call her Diana.
Akkor szólítsa Thomas-nak?You wanna call him Thomas?
Akkor szólítsa.Then call him to the stand.
Csak arra érem, hogyha utánam beszédet intéz hozzájuk szólítsa fel öket, hogy támogassanak.All I ask is that you speak on the radio after my address and call on your people to aid us in their liberation.
Csak szólítsa Stiles-nak.Just call him Stiles.
Ha nem akarja, hogy érvénytelen legyen a tárgyalás, akkor szólítsa a tanúját!Then if you don't want a mistrial, call your witness.
"Jerry a galád"-nak szólítsuk.We call him Jerry the Nipper.
- Azt akarja, hogy szólítsuk egyszerűen Hansnak.- He just wants to be called Hans.
- Hogy szólítsuk?What do we call him?
A kérdés nyilvánvalóan az, hogy szólítsuk-e Josephet a tanúk padjára.The question obviously is... whether to call Joseph to the stand.
Amikor egy vendég érkezik, ne "uramnak" szólítsátok.When a guest arrives, do not call him "sir."
Ne szólítsátok egymást gúnyneveken!Stop calling each other names!
És ha meghallja, hogy a nevén szólítsátok, akkor eljön értetek.And if he hears you call his name, he'll come for you.
És ne szólítsátok őt teljesen nyilvánvaló gúnynevén.Do not call her by the obvious dirty nickname.
- és nincs gyomruk ahhoz hogy őt "Lord"-nak szólítsák.~ And I don't think anyone quite has the stomach to call him "My Lord".
A barátok szólítsák nevükön egymást.Friends should be able to call each other by name.
Alapvetően két fajta férfi létezik, az egyik, akik megnéznek egy lányt, aki egy kicsit is gyönyörű, de csak együtt van bátorságuk, hogy meg szólítsák őt. Olcsó viselkedés. Ezek vagytok ti.Basically boys are of two types, type one, if they see any girl who is little beautiful, that's it, they'll chase her with a cheap gang like them, and behave cheaply, type two, if they like a girl, go directly and daringly tell her,
Amikor az emberek nagyon jól megismerik, hogyan szólítsák?When people get to know you awfully well, what do they call you?
Bírónő, ha megengedi, hoy szólítsak egy utolsó tanút, garantálom, hogy véget vethetünk ennek az ügynek.Your honor, if you let me call a single witness, I guarantee I can put an end to this trial.
Bírónő, szeretném megragadni a lehetőséget, hogy olyan embert szólítsak, aki tényleg tanúsítja, hogy az ügyfelem megváltozott.Your honor, I'd like the opportunity to call a character witness to testify that my client truly has changed.
Hadd szólítsak egy tanút, egy elfogult tanút, aki szerintem, - történjék bármi, elmondja az igazat.Let me call a witness, a hostile witness, who I think will tell the truth no matter what.
Legalább had szólítsak egy tanút, vagy kettőt.At least let me call a witness or two.
"Ne szólíts nagyinak!""Don't call me Grandma. "
* Bébi, szólíts angyalnak, hadd tárjam szét a szárnyaimat. *♪ Baby, call me angel, gonna spread my wings ♪ ♪ Out wide -- you ready?
- Ben, én vagyok, de szólíts Viviannek és kérdezd meg, mit akarok.Hello? - Ben, it's me, but call me Vivian and ask me what I want.
- Chao, mondtam már, ne szólíts így, mert falnak megyek.Listen Chao, stop calling me like that!
- Csak ne szólíts anyának.- Just don't call me "Mom."
"Csak szólítson Joe-nak! ""Just call me Joe. "
- Csak szólítson Mr. Kangnak.- Just call me, Mr. KANG.
- És most hogy szólítsunk?- What should we call you?
Akkor hogyan szólítsunk?So what are we supposed to call you?
Bíró úr, ha megengedi, hogy szólítsunk egy tanút, aki alátámasztja, hogy a védelem hazudik.Your Honor, if we could call a witness to the stand to speak to the defense's lies?
Hogy szólítsunk?What do we call you?
- Szó szerint 20 perce itt vagyok, titeket vártalak, hogy szólítsatok félre.- I have literally Been over here for 20 minutes waiting for you guys To call me over.
A darkos nevemen szólítsatok! Éjkínnak!I like to be called by my goth name, NightPain.
Az ük-üknagyapám még úgy hívta a szellemeket de egy nap Xe-Is azt mondta: "Csak szólítsatok!"My great-great-grandfather used to call up the spirits that way,... ..but one day Xe-Is just said "Call my name!"
Azt hittem már mondtam, hogy Vörös Íjásznak szólítsatok.I thought I told you guys to call me Red Arrow.
- Kérem, szólítsanak Dawnnak!Please, call me Dawn.
- Kérem, szólítsanak Jaxnek!People call me Jax.

Questions and answers about szólít conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about szólít
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Hungarian conjugation game!

Practice Hungarian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
szakíttear
számítcount
szárítdry
szépítembellish
szólalspeak
szorítpress
szőkítbleach one's hair
szűkítnarrow

Do you know these verbs?

VerbTranslation
szelslice
szenderülfall asleep
szeretlove
szinkronizálsynchronize
szívathaze
szívódikbe absord
szolgáltatprovide
szomjazikthirst
taglalcover a topic in detail
takaríttidy