Szól conjugation

Conjugate szól - speak

Present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szólok I speak
Te
szólsz you speak
Ő
szól he/she to speak
Mi
szólunk we speak
Ti
szóltok you all speak
Ők
szólnak they speak

Present definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szólom I speak
Te
szólod you speak
Ő
szólja he/she speaks
Mi
szóljuk we speak
Ti
szóljátok you all speak
Ők
szólják they speak

Past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szóltam I spoke
Te
szóltál you spoke
Ő
szólt he/she spoke
Mi
szóltunk we spoke
Ti
szóltatok you all spoke
Ők
szóltak they spoke

Past definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szóltam I spoke
Te
szóltad you spoke
Ő
szólta he/she spoke
Mi
szóltuk we spoke
Ti
szóltátok you all spoke
Ők
szólták they spoke

Future indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogok szólni I will speak
Te
fogsz szólni you will speak
Ő
fog szólni he/she will speak
Mi
fogunk szólni we will speak
Ti
fogtok szólni you all will speak
Ők
fognak szólni they will speak

Future definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogom szólni I will speak
Te
fogod szólni you will speak
Ő
fogja szólni he/she will speak
Mi
fogjuk szólni we will speak
Ti
fogjátok szólni you all will speak
Ők
fogják szólni they will speak

Conditional present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szólnék I would speak
Te
szólnál you would speak
Ő
szólna he/she would speak
Mi
szólnánk we would speak
Ti
szólnátok you all would speak
Ők
szólnának they would speak

Conditional present definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szólnám I would speak
Te
szólnád you would speak
Ő
szólná he/she would speak
Mi
szólnánk we would speak
Ti
szólnátok you all would speak
Ők
szólnák they would speak

Conditional past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szóltam volna I would have spoken
Te
szóltál volna you would have spoken
Ő
szólt volna he/she would have spoken
Mi
szóltunk volna we would have spoken
Ti
szóltatok volna you all would have spoken
Ők
szóltak volna they would have spoken

Conditional past definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szóltam volna I would have spoken
Te
szóltad volna you would have spoken
Ő
szólta volna he/she would have spoken
Mi
szóltuk volna we would have spoken
Ti
szóltátok volna you all would have spoken
Ők
szólták volna they would have spoken

Conjugated infinitive tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szólnom I to speak
Te
szólnod you to speak
Ő
szólnia he/she to speak
Mi
szólnunk we to speak
Ti
szólnotok you all to speak
Ők
szólniuk they to speak

Subjunctive present definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szóljam (if/so that) I speak
Te
szóld (if/so that) you speak
Ő
szólja (if/so that) he/she speak
Mi
szóljuk (if/so that) we speak
Ti
szóljátok (if/so that) you all speak
Ők
szólják (if/so that) they speak

Subjunctive present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
szóljak (if/so that) I speak
Te
szólj (if/so that) you speak
Ő
szóljon (if/so that) he/she speak
Mi
szóljunk (if/so that) we speak
Ti
szóljatok (if/so that) you all speak
Ők
szóljanak (if/so that) they speak

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for szól

This verb can also have the following meanings: to be about, to notify, call, react, to react, let someone know, apprise, say, handle, talk to someone, tell an opinion, notify

Examples of szól

Example in HungarianTranslation in EnglishFm.
- Brutus fog szólni...- Brutus is going to speak..
- Erről szerettem volna szólni ma pár szót, az új világról, ami kezd formát ölteni körülöttünk. Az Új Világrend lehetősége, most már csak egy karnyújtásnyira van.And that's why I wanted to speak to you today about the new world taking shape around us, about the prospects for a New World Order now within our reach.
- Ted szeretne szólni hozzátok.Ah, Ted would like to speak.
- Volnál szíves szólni az egyik alkalmazottnak, kérlek?- Would you prefer to speak to one of the employee, please?
- mert szólni mertek a hazájukért.~ for daring to speak up for home rule.
'Nyughatatlanul szól hozzád.'"They're restless to speak.."
A barátom egy nagy elméhez hasonlította önt, mit szól hozzá?- Huh? My friend says you look like a quack. He wants to speak to you.
A béke prófétája vélhetően egész Indiához szól.The Prophet of Peace presumes to speak for all India.
A fivérének szól.I want to speak to his brother.
A józan ész ellen szól, hogy beszéljek önnel.It's against all better judgement for me to speak with you.
" Ha embereknek, vagy angyaloknak nyelvén szólok is szeretet pedig nincsen énbennem olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom."Though I speak with the tongues of men and of angels and have not love I am become as a sounding brass or a tinkling cymbal.
" Ma este, barátom Sydney nevében szólok önökhöz""Tonight I'm speaking on behalf of my friend Sydney..." And, um...
"Egy messzemutató és súlyos katonai vereség nyomasztó árnyéka alatt szólok önökhöz."I speak to you all under the shadow of a heavy and far-reaching military defeat.
"Ha angyalok nyelvén szólok is, ha megkaptam a prófétálás ajándékát, ha olyan erős hitem van, hogy hegyeket is elmozdítok vele, és ha ismerek minden titkos igazságot, de nincs bennem isteni szeretet, semmi vagyok.""If I speak with tongues of angels, if I have powers of prophecy and faith to move mountains and I understand all mysteries but I don't have love, then I gain nothing."
"Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is,"THOMAS: "Though I speak with the tongues of men and of angels
- Azt mondtam... kussolsz, és nem szólsz hozzám.- I told you... to shut your mouth and not speak to me.
- Gyermekem, igazat szólsz!- Child, you speak the truth!
- Jó herceg, miért nem szólsz?-Sweet prince, why speak not you? -What should I speak?
- Miért nem szólsz?"Why don't you speak? Say something, please"
- Nem? Vagy egy szót se szólsz?- None... or none you will speak of?
*Most mind itt vagyunk, És egy hangon szólunk.*We're all here and speaking out with one voice
- Csinálhatjuk másképp is, szólunk a zsaruknak.- We can do another way, we speak the cops.
A Szövetség nevében szólunk.We speak on behalf of the coalition.
A holtakért szólunk.We speak for the dead.
- Testvéreim, a nyelvemen szóltok.Brethren, you're speaking my language.
Blake-hez meg alig szóltok hozzá.Blake you can barely speak to.
Csak akkor szóltok hozzám, amikor kérdezek.You'll speak to me only when you're spoken to.
Miért szóltok úgy hozzá?What are you speaking English to him for!
Nem dumáltok! Egymáshoz se szóltok, míg engedélyt nem adok, oké?Do not talk with anyone and only speak one with others if I say I can.
"...ha ellenséggel szólnak a kapuban.""...but they speak with their enemies in the gate."
"Az előző részek tartalmából... " A látnokok Arthur vesztérőI szólnak.The prophets speak of Arthur's Bane.
"az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe...""In my name shall they cast out demons. "They shall speak with new tongues. "
'Nyugtalanok, ha szólnak.'"They are restless to speak."
- Nem mindenki nevében szólnak.The council doesn't speak for everyone.
Az igazat szólom, amikor most azt mondom neked: hogy hataloméhséged vérontáshoz és szenvedéshez vezet.I speak the truth when I tell you now that your hunger for power will lead to bloodshed and suffering.
Főnök, én csak az evangéliumot szólom.Boss man, I'm just speaking gospel.
De ha az Atya azt helyezte a szívünkbe, hogy az igazságot szóljuk... a tűzzel játszol, ha néma maradsz.But when the father lays it on our hearts to speak the truth you're messing with fire if you choose to go mute.
Nos, ne szóljuk el magunkat.Well, don't speak too soon.
"Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint egy gyermek, úgy értettem, mint egy gyermek, úgy gondolkodtam, mint egy gyermek."When I was small, spoke as a child Reasoned like a child I think as a child
"Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek."When I was a child, I spoke as a child.
"úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam,"I spoke like a child, I understood
- Azt hiszem idő előtt szóltam...I think I may have spoken too soon.
- Bocsánat, hogy szóltam, Uram!Oh, sorry I spoke, sir.
"Amíg nem szóltál hozzám"Until You spoke to me
- Bocs, azt hittem nekem szóltál.I thought you spoke to me.
- Négy éve nem szóltál hozzám.-We haven`t spoken in four years.
Alig szóltál hozzá egész este.You hardly spoke to him all night.
Ami azt illeti, hozzám se szóltál mióta hazajöttünk.In fact, you haven't spoken to me since we got back.
"A herceg - mondta, a herceg kívánja", de magától egy szót sem szólt.Then he was urged to tell my tale again - "Thus saith the duke, thus hath the duke inferred" - but nothing spoke in warrant from himself.
"Egy szót sem szólt, csak rám nézett"He spoke no word but looked on me
- A férje nem szólt, hogy jövünk?- Your husband hasn't spoken to you about this?
- A királynö szólt.- The queen has spoken. - Maybe it's too soon.
- A nép szólt.- The public has spoken.
Alig szóltunk valamit. Nem voltak rá szavaim.He hardly spoke, I could not hear a word in response.
Egymáshoz alig szóltunkWe barely spoke
Hetekig nem is szóltunk egymáshoz.And for weeks, we never spoke to each other.
Nagyszerű kapcsolatunk volt apámmal... alig szóltunk egymáshoz.My father and I, we had a great relationship... Hardly ever spoke.
Napok óta alig szóltunk egymáshoz, most meg ez?We've barely spoken for days and now this?
Tegnap este óta még csak nem is szóltatok egymáshoz.You haven't spoken to each other since last night.
- Ellenem szóltak?- Someone spoke poorly of me?
A Masterson végakarat gépelt sorai ékesebben szóltak, mint ahogy ő szóban tette azt egykori életében.♪ I was so lonely and so blue... ♪ MATURE JENNY: 'The typed formal lines of the Master's will, 'spoke with greater eloquence than he could do in life.
A Próféták szóltak hozzám a kristályon át, Kiválasztott.The Prophets have spoken to me through the Orbs, Emissary.
A saját gyerekeim sem szóltak hozzám soha ilyen stílusban.My own children never spoke to me so loudly!
A tudományos világ tele van olyanok jóhírének a foszlányaival, akik azelőtt szóltak, mielőtt biztosak voltak a dolgukban.The world of science is littered with the reputation of men and women who spoke out before they were certain.
Ha szólna az érdekemben Kagijánál...If you would speak to Merchant Kagiya for me...
Hát ki más szólna még hozzám?Who else would speak to me?
Van ... van barátod, aki szólna az érdekedben?Have... Have you any friends that would speak for you ?
Van bárki, aki szólna az érdekedben?Is there anyone here who would speak on your behalf?
És mit szólna ehhez a szóhoz: ambíció.And I would speak to you of ambition.
Igen... és újra szólnom kell a néphez.Yes, and I need to speak to the people again.
Lehetne nagyon sürgősen szólnom, uram?Permission to speak really quite urgently, sir!
Már hónapok óta nem az, szólnom kell Veronicának róla.It hasn't worked for months. I'll have to speak to Veronica about it.
És ha hozzá kell szólnom a gyerekeimhez?I may be forced to speak to our children.
Úgyhogy szólnom kellett.So I had to speak.
- Spanyolul kell szólnod hozzá.You have to speak to him in spanish.
Csak szólnod kell.Mm, you only have to speak it.
Még csak szólnod sem szabad hozzám többé, ezt mondtam!- Quark. l told you never to speak to me again.
Nem kell hozzájuk szólnod.No need to speak to them.
Nem kell szólnod, csak ne ellenkezz.You don't have to speak Just support me in this
Aki a kezében tartja, annak igazat kell szólnia.It compels the holder to speak the truth.
Valakinek szólnia kell érte.Someone has to speak for him.
És Mrs. Wilkes, ha véletlen meglát az utcán nem kell szólnia hozzám.And Miss Wilkes if you ever see me on the street, you don't have to speak to me.
A sokaság pánikban van, és életek milliói keresnek irányt, és nekünk szólnunk kell ezekhez az életekhez, a remény üzenetét kell eljuttatnunk hozzájuk ezekben a sötét időkben.Now we have a multitude in panic, and millions of lives that are looking for a direction, and we have to speak into those lives a message of hope in these dark times.
Reméljük nem kell többé egymáshoz szólnunk.In fact, we never need to speak to each other again.
Ülni, és hallgatni a rádiót, és nem beszélni, mert olyan jól ismerlek, hogy egyáltalán nem kell szólnunk.Sit, and listen to the wireless and not talk, because I know you so well we don't have to speak at all.
A gyerekeken túl nagy a nyomás, hogy beszéljenek, ezért egyértelművé tesszük, hogy itt egy szót sem kell szólniuk.Now these kids, they're under too much pressure to speak... so we make it very clear that in here, they need not say a word.
Uram, nem vagyok rá méltó, hogy a tetőm alá jöjj, de csak szóld az igét, és a lelkem gyógyírre talál.Lord I am not worthy, that you should enter under my roof, but speak the word only and my soul shall be healed.
"Hallgassak-e vagy szóljak-e neki?"Shall I hear more, or shall I speak at this?
- Azt mondtad hogy soha többé ne szóljak hozzád.- You said never to speak to you again.
- Had szóljak mint egy barát.I need to speak to you as a friend.
- Tommy naponta rágja a fülem, hogy szóljak neked, beszélj Jake-kel, rendezzük a dolgot.Tommy tells me every day to talk to you and speak to Jake to straighten this thing out,
Akarod, hogy szóljak Mr Peterson-nak.. - az órai viselkedésedről?Now, do you want me to go and speak to Mr Peterson about you misbehaving in my class again?
"Ne szólj szám!""Don't speak."
- Abe, menj már át és szólj nekik.- Abe, go speak to them.
- Ha gond van, most szólj!Any problems, speak now.
- Ha nem értesz egyet, csak szólj.- If you disagree you should speak up.
- Hallgass meg, ne szólj közbe.Listen. Don't speak, listen.
" - Egy szót se szóljon, csak figyeljen! "- Do not speak, Agent.
"...nem kötheti össze életét a házasság szent kötelékében az most szóljon, vagy hallgasson örökre.""...should not be joined together in holy matrimony let him speak now or forever hold his peace."
"Ha valaki önök közül ismer olyan indokot, ami miatt ez a jegyespár törvényesen nem kelhet egybe, az most szóljon, vagy ezután maradjon örökre csendben.""If any man here can show just cause... "why they may not be lawfully joined together... "let him now speak, or else hereafter forever hold his peace."
- Akkor ne szóljon.- Then don't. Just speak for you.
- Akárki volt, most szóljon és elfelejtjük.If somebody did, speak up now, it's forgiven.
Az apjáról beszéltem, ő ajánlotta, hogy szóljunk Peters-nek és Boone-nak.No, I was speaking of your father suggesting that we bring down Peters and Boone.
Hogy mi is szóljunk hozzá?What, we should speak?
Kérlek, Petruchio, hadd szóljunk mi is a többi kérők.Saving your tale, Petruchio, I pray Let us that are poor petitioners speak too.
Nézzük meg a szénalabirintust, és ne szóljunk egymáshoz!Why don't we just go check the hay maze, and not speak.
De ez a vörös hajú, pántok férfi szóljatok a...But this red-haired, strapping man ye speak of...
Egy szót se szóljatok kivéve engem.Neither of you speak a word... .. except to me.
Ha bármi problémátok van, amiről úgy gondoljátok, hogy tudnom kell, most szóljatok.If there are special considerations either of you would like me to take into account, now's the time to speak up.
Ha csakugyan beláttok az idő Vetésébe, hogy mely mag nő, s melyik vész, szóljatok hozzám is.If you can look into the seeds of time and say which grain will grow and which will not, speak then to me.
Ha nem szeretnétek, ha szivaroznék és finganék a kocsiban, csak szóljatok!Hey, if you guys don't want me to smoke or fart in here, just speak up.
"Szánjanak meg. Ó, szóljanak, könyörgöm.""'In pity speak, oh, speak, I pray you.'"
Azt javaslom, hagyják, hogy az ügyvédjeik szóljanak maguk helyett.I suggest you let your attorneys speak for you.
Bagózhatnak, ha kedvük tartja, és szóljanak, ha nem hallanak ott hátul!You can smoke if you want to... and speak up if you can't hear me in the back.
Bűnük világos, szót se szóljanakLet them not speak a word! The guilt is plain!
Csak szóljanak, ha bármire szükségük van.Just whatever you wanna say. you just speak up.
"Kedves Superman, az iskolában az elnök fegyverkezési versenyről szóló beszédéről volt szó."dear Superman, my teacher Is speaking "about the president's speech on the arms race.
- Egy ékesen szóló szónok vagyok?But l know about speaking my heart. - You.
Ha már a szavaknál hangosabban szóló testbeszédnél tartunk...Talk about actions speaking louder than words.
Hamarosan hallani fogod a Legfelső Miniszter neked szóló rögzített beszédét.Shortly, you will hear the recorded voice of the High Minister speaking personally to you.
Jól van, Terry, átnéztem a könyveidet, amik igazából mind csak fiataloknak szóló novellák, amikbe a számlákat dugtad, és ezért szépen szólva nagy szarba kerültünk.Okay, Terry, so I looked through your books-- which are actually just young adult novels you've shoved receipts into-- and technically speaking, we're in some deep deuce.

Questions and answers about szól conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about szól
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Hungarian conjugation game!

Practice Hungarian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
síelski
szabtailor
szánpity
szedtake from somewhere
szeghem
szelslice
szidchide
szítinstigate
szórsprinkle
szülgive birth
szűrstrain
Different length:
beszólcall
szólalspeak
szólítcall

Do you know these verbs?

VerbTranslation
súgwhisper
szabványosítstandardize
szakadtear
szaporítmultiply
szerződikcontract
szokikget used to something
szólalspeak
szomjazikthirst
tákolknock up
támadarise