Működik conjugation

Conjugate működik - function

Present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
működöm I function
Te
működsz you function
Ő
működik he/she to function
Mi
működünk we function
Ti
működtök you all function
Ők
működnek they function

Past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
működtem I functioned
Te
működtél you functioned
Ő
működött he/she functioned
Mi
működtünk we functioned
Ti
működtetek you all functioned
Ők
működtek they functioned

Future indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogok működni I will function
Te
fogsz működni you will function
Ő
fog működni he/she will function
Mi
fogunk működni we will function
Ti
fogtok működni you all will function
Ők
fognak működni they will function

Conditional present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
működnék I would function
Te
működnél you would function
Ő
működne he/she would function
Mi
működnénk we would function
Ti
működnétek you all would function
Ők
működnének they would function

Conditional past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
működtem volna I would have functioned
Te
működtél volna you would have functioned
Ő
működött volna he/she would have functioned
Mi
működtünk volna we would have functioned
Ti
működtetek volna you all would have functioned
Ők
működtek volna they would have functioned

Conjugated infinitive tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
működnöm I to function
Te
működnöd you to function
Ő
működnie he/she to function
Mi
működnünk we to function
Ti
működnötök you all to function
Ők
működniük they to function

Subjunctive present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
működjek (if/so that) I function
Te
működj (if/so that) you function
Ő
működjön (if/so that) he/she function
Mi
működjünk (if/so that) we function
Ti
működjetek (if/so that) you all function
Ők
működjenek (if/so that) they function

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for működik

There is no additional usage information for the verb működik.

Examples of működik

Example in HungarianTranslation in EnglishFm.
A jó hír az, hogy a szíve továbbra is jól fog működni.The good news is your heart will continue to function just fine.
A mellizmok... valószínűleg megbénultak és a bordaközi izmok képtelenek voltak működni.The pectoral muscles... probably became paralyzed and the intercostal muscles were unable to function.
A te úgynevezett burkod egészen addig fog működni fizikailag, amíg el nem ér a méltatlan halál.Your so-called shell will continue to function physically until the unworthy death comes to you.
Addig viszont commissario- ként szeretnék működni.Until then, I intend to function as commissario.
Alig tudunk így működni.We're barely able to function.
A kérdéses személy úgy tűnik, jól működik, valójában alig van, vagy abszolút nincs tudatában annak, amit tesz. .The person in question still appears to function but is only partly aware or totally unaware of what they are doing.
A testek apró elektromos impulzusokat bocsátanak ki, amelyek miatt a sejt működik.Bodies regulate tiny electrical impulses that allow cells to function.
A testük látszólag egy szokatlan pszichokinetikus szinten működik.Their bodies appear to function on an unusual psychokinesis level.
A tudatos elme már nem működik annál a pontnál.The conscious mind ceases to function at that point.
Alig működik itt valami.Barely able to function.
Abnormálisan működöm.Highly dysfunctional.
Ahogy látja, én elég jól működöm implantátum nélkül.As you can see, I function pretty well without an implant.
Hogy is működöm?How do I function?
Hogy kemikáliák nélkül nem működöm.I hate that I can't function without being chemically altered.
Igen, de kiválóan működöm.Yes, but I'm extremly high functioning.
- Hibásan működsz.You are malfunctioning.
Lefotóznám, mennyire nem jól működsz.I'm going to take a picture of your dysfunction.
Miért akarnák, hogy így maradj, ha nem működsz megfelelően.Why would they want to keep you this way if you're not functioning properly?
Nem működsz teljes kapacitással.You do not function at full capacity.
Nem működsz tökéletesen, mikor az érzelmeid kavarognak bennek.You can't function when your emotions have been compromised.
- Az ön távollétében is működünk.We do function in your absence, Commander.
- Mi logikusan működünk.-We function logically.
...együtt éppen hogy működünk.Together, we're barely functional.
Művészet és kereskedés. Ebben a metszéspontban működünk, Mr. Maguire.Art and commerce, that is the intersection where we function, Mr. Maguire.
Teljes kapacitással működünk?Are we at full function?
Mert ha egy csapatként működtök és dolgoztok, uraim, ezt figyeljétek!Because when you're functioning and working as a team, gentlemen, look out!
! Mivel a biztonsági rendszerek a jelek szerint nem működnek, figyelembe kell vennünk a lehetőségét.Since the safety programs are malfunctioning, we must consider the possibility.
- A belső érzékelők nem működnek.- Internal sensors aren't functioning.
- A fô rendszerek működnek.- Major systems functional.
- A kommunikátorok nem működnek.Communicators are dysfunctional.
- A transzporterek nem működnek.- The transporters won't function.
A jedik parancsot adtak, hogy gátló chipet implantáljanak belénk a születésünkkor. De Tupé nem működött.The Jedi instructed that inhibitor chips be implanted in us at birth, but Tup's malfunctioned.
A kapcsolatunk csak máshol működött.Our relationship functioned outside it.
A légszűrő rendszer meghibásodott, de az elhatároló rendszer működött.The air filtration system malfunctioned, but the containment system worked.
A lézerspektroszkóp megint rosszul működött.The laser spectra-scope malfunctioned again.
A megoldás, bár működött, alapjában hibás volt és létrehozta azt az egyébként önellentmondó anomáliát ami tönkre is teheti a rendszert.While this answer functioned, it was fundamentally flawed thus creating the otherwise contradictory systemic anomaly that, if left unchecked, might threaten the system.
Amikor az őseitek erre a bolygóra jöttek, az űrhajóik működtek!When your ancestors first arrived at this planet, their star ships functioned!
Ezek olyan emberek voltak, ...akik valahogy kapocsként működtek, ...a halandó világ és a halhatatlan világ között, ...az istenek és az emberek között.These were people who functioned sort of as liaisons between the mortal world and the immortal world, between the gods and the humans.
Vallási szektához hasonlóan működtek, a számok szentek voltak számukra, istenek, akik a világot alakították.They functioned like a religious sect, numbers were sacred to them, gods that conformed the world.
Így működtek a falvak és a törzsek évezredeken át.It's how villages and tribes have functioned for thousands of years.
A testünknek működnie kell...Our bodies are meant to function...
Az agyadnak működnie kell addig, amíg elárulsz nekem még egy dolgot.I need your brain to function long enough to tell me one more thing.
Az állambiztonság szerveinek nem áll módjában... a maga országán belül működnie.The organs of state security are not allowed to function within the borders of your country.
Az én feladatom, hogy megmutassam, hogyan kell működnie egy trillnek. Ez minden.My job is to show him what it's like to function as a joined Trill.
Nos, nem, utánanéztem a bátyád beállításainak, és a processzor túlmelegedett annál a sebességnél, aminél rendesen kellene működnie.Well, no, I went over your brother's specs and that processor is going to overheat at the speeds necessary for it to function properly.
Egy ideig eltart, míg alkalmazkodnak, míg rájönnek hogyan kell működniük az új helyzetben.I mean,it will take them some time to adapt, to figure out how to function within the new parameters.
Csak nagyon fáj, hogy gyógyszert kell szednem, hogy működjek.Just really hurts to know that I need to take pills simply to function.
A művész célja, hogy működjön, az élet ellenére is.- The function of the artist is to triumph over life.
A processzoromnak legalább 6.2, de maximum 8.7-re van szüksége, hogy rendesen működjön.My cpu requires a minimum of 6. 2 And a maximum of 8. 7 Continuous voltage in order to function properly.
A testemet nem arra tervezték, hogy működjön ezen a korai órán.- My body wasn't designed to function At this ungodly hour. I'm sorry.
Abszolút fontos, hogy tovább működjön.It's absolutely vital that that continues to function.
Ahhoz, hogy működjön egy biológiai rendszer, szüksége van genetikai információra a fehérjék építéséhez és kell a fehérje gépeknek is információ, hogy fenntartsák a sejt működési funkcióit.That is to say that DNA functions like a software program, only more complex than any anyone has ever created or devised. For a biological system to run and operate, it needs genetic information to build the proteins and build the protein machines that cause the cells to maintain their function.
A tudós csapataink azonnal munkához látnak, hogy összekapcsolják a szubtér- és navigációs rendszereinket, hogy egyetlen hajóként működjünk.Our science teams will get to work right away conjoining our warp and navigation systems so we will function as a single ship.
Az energia megőrzésének törvényei szerint, azért, hogy a testszervek rendben működjenek, nekik elegendő energiamennyiséget kell kapniuk!According to the Laws of energy conservation... in order for the organs of the body to function... they must receive fuel energy.
Biztosítsák, hogy a készülékek működjenek.They've got to check and make sure that these things function.
Bárhogy is működjenek, az biztos, hogy nem tudjuk újjáéleszteni Cybertront, ha nincs a birtokunkban mind a négy Omega kulcs.Whatever their function, this much is certain ... we cannot restore Cybertron without all four Omega keys in our possession.
Csak biztosítsa, hogy a Doktor műszerei ne működjenek.All you have to do is to ensure that the Doctor's instruments don't function.
- Ez azt jelenti, hogy Crossnak van egy működő anomália detektora.You realize this means that Cross still has a functioning detection network.
- Nem csak becsapja az embereket, de amikor balesetet szenvednek, nem lesz működő légzsákjuk.- Not only does he cheat people, but if they get into an accident, they don't have a functioning airbag.
- Van működő energiaforrása.It has a functioning power source.
- Ő csak egy hibásan működő gép, ennyi.She's just a machine that's malfunctioning, that's all.
10.000 méter van közted és a föld között és a tökéletesen működő repülők hangja megnyugtat, mert tudod hogy nem éhes vagy hanem csak feszült és magányos és látod, hogy a labda beesik a lyukba.There is 30,000 feet of air between you and the ground and the sound of those perfectly functioning jet engines is making you feel calm because you know that you are not hungry and that these are feelings of stress and loneliness and that you will see the ball cross the green and disappear into the hole.

Questions and answers about működik conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about működik
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Hungarian conjugation game!

Practice Hungarian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
meggyilkolmurder
merészeldare
mozdítmove something
mutatshow
muzsikálmake music
működtetoperate
grow
növekszikgrow
nyugtalanítfret
nyújtstretch