Lesz conjugation

Conjugate lesz - become

Present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
leszek I become
Te
leszel you become
Ő
lesz he/she to become
Mi
leszünk we become
Ti
lesztek you all become
Ők
lesznek they become

Past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
lettem I became
Te
lettél you became
Ő
lett he/she became
Mi
lettünk we became
Ti
lettetek you all became
Ők
lettek they became

Future indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogok lenni I will become
Te
fogsz lenni you will become
Ő
fog lenni he/she will become
Mi
fogunk lenni we will become
Ti
fogtok lenni you all will become
Ők
fognak lenni they will become

Conditional present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
lennék I would become
Te
lennél you would become
Ő
lenne he/she would become
Mi
lennénk we would become
Ti
lennétek you all would become
Ők
lennének they would become

Conditional past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
lettem volna I would have become
Te
lettél volna you would have become
Ő
lett volna he/she would have become
Mi
lettünk volna we would have become
Ti
lettetek volna you all would have become
Ők
lettek volna they would have become

Conjugated infinitive tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
lennem I to become
Te
lenned you to become
Ő
lennie he/she to become
Mi
lennünk we to become
Ti
lennetek you all to become
Ők
lenniük they to become

Subjunctive present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
legyek (if/so that) I become
Te
légy (if/so that) you become
Ő
legyen (if/so that) he/she become
Mi
legyünk (if/so that) we become
Ti
legyetek (if/so that) you all become
Ők
legyenek (if/so that) they become

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for lesz

This verb can also have the following meanings: will be, will

Examples of lesz

Example in HungarianTranslation in EnglishFm.
"A Világ Nagy Stúdió nyilvános meghallgatást tart békák részére, akik gazdagok és híresek szeretnének lenni.""World Wide Studios announces open auditions for frogs... wishing to become rich and famous."
"Azért akart híres lenni, hogy segíthessen másokon."He wanted to become famous to help people.
"Figyelj öreg, nem akarjuk itt adni a hülyét, sztárok akarunk lenni.""Friend ... let us not kid ourselves. We want to become the star! "
"Ha egy gonosz ember az ellenséged akar lenni, először mindig barátodként próbál tetszelegni.""any sinister person who means to be your enemy always start by trying to become your friend."
"Ha ez így van, " "akkor a haláltól való félelmet úgy lehetne leírni, ..." "mint a félelmet, attól, hogy valaki nem lesz az, aki szeretett volna lenni."' If this is the case,' 'the fear of death might be described' ' as the fear of not been able to become whom one planned to be.'
! Az lesz belőle, amivé tesszük.It will become what we help it to become.
""A těveděs nem lesz hiba...""An error doesn't have to become a mistake...
"Azt hisszük, barátainkból felnőve orvos, mérnök, vagy épp háziasszony lesz."'We think our friends will grow up to become a doctor,.. ..an engineer or a housewife..
"Ha akarod, az alkony hosszú lesz.""if you want the twilights to become long."
"Ha ez így van, " "akkor a haláltól való félelmet úgy lehetne leírni, ..." "mint a félelmet, attól, hogy valaki nem lesz az, aki szeretett volna lenni."' If this is the case,' 'the fear of death might be described' ' as the fear of not been able to become whom one planned to be.'
"Amint megnyered a világbajnokságot, a barátnőd leszek""When you win the world championship, I will become your girlfriend."
"Amíg nem én vagyok a legjobb, ...nem leszek elégedett.""There is no such thing as satisfaction until you become the greatest."
"Egy hal leszek egy patakban és elúszom tőled.""I will become a fish in a trout stream and I will swim away from you." Look he's
"Egy idegen leszek számodra,""You'll become a stranger"
"Erősebb leszek, mint képzeled." Hát persze."l shall become more powerful than you could possibly imagine." Of course.
"Egy nap álmaim királynője leszel..."One day you shall become the queen of my dreams..
"Ha elég sokáig hazudsz, egy idő után, magad leszel a hazugság.""You live the lie long enough, you'll become the lie."
"Miért nem leszel jobb ember?""Why don't you become a better man?"
"Valakinek ma, a kedvese leszel.""Today you will become somebody's beloved."
"a csodálatos nővé, aki leszel!"the amazing woman you're gonna become.
"Ha szívunk egy slukkot, hősök leszünk tőle.""When we take a puff, we become heroes."
"Mi leszünk a bíró, az esküdtszék és Isten."We become judge, jury and God.
"hogy milyenekké váltunk, hogy kik vagyunk és kik leszünk.""Of what we have become, Who we are, and what we will be."
"Őrültek, mámorosak leszünk, a félelem és a rémület eluralkodik rajtunk."We become mad and delirious, and fears and terrors assail us.
'Büszkék vagyunk Bristolra, amiért gyermeket vállal, és még büszkébbek, hogy nagyszülők leszünk.'"We're proud of Bristol's decision to have her baby and even prouder to become grandparents."
"Mert ha nem lesztek olyanná, mint a gyermek, nem lesz tiétek a Mennyország.""Unless we become as little children, we cannot enter paradise."
# Mielőtt egymásé lesztek Fontosat teszel.# Before two can become one There's something you must do
- még Lazio drukkerek lesztek.My kid could become a Lazio fan.
1986-ban, Kínában, azt hiszem - egy rakás Angol diáknak, ezt mondta, "Ne maradjatok itt sokáig, mert egy idő után ti is ferde szeműek lesztek."It was 1986, I think, China - a bunch of British students there, he went up and said, "Don't stay here too long, you'll become all slitty-eyed."
A konfirmációval Krisztus igaz katonái lesztek.With Confirmation, you will become true soldiers of the Church.
"A Sárkány hatalmas, de bajba fog jutni, mikor szél és felhő viharrá lesznek együtt.""The Dragon is powerful but will be stranded when Wind and Cloud become a storm"
"A fokozatos és tervszerű fajkísérletek következtében, a születéskori különbségek uralkodó és elnyomott között annyira élesen különbözőek lesznek, hogy szinte két külön faj lesz belőlük."Gradually, by selective breeding, the congenital differences - between rulers and ruled will increase until they become - almost different species.
"A halál bekövetkezik, mikor a légzést szabályzó izmok teljesen mozdulatlanok lesznek.""Death occurs when the muscles used in breathing become completely immobile."
"Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.""For this thing shall a man leave his father and mother "and cleave unto his wife, and the twain shall become one flesh." Whoa.
"Barátaink lesznek, majd idegenekké válunk egymás számára.""We'll have friends, and have become strangers to each other,
"Csak te tudod, hogyan lettem a tied. ""Only you know how I became yours."
"Egy Zhandu balzsam lettem miattad, drágám"I became a Zhandu balm because of you, darling
"Férjezett asszony lettem."I became a married woman.
"Kicsi voltam még, mikor a menyasszonya lettem""Just a little girl was I when I became his bride"
"Minekutána pedig nővé lettem, elhagytam a gyermkehez illő dolgokat.""But when I became a woman, I put aside childish things."
"Ezért te lettél az ár."So you became the prize.
"Nie Wen", "Nie Wen"... mielőtt Sun Na lettél, én már Nie Wen voltam!"Nie Wen", "Nie Wen"... long before you became Sun Na, I'd already made Nie Wen!
"És tudom, mondtam már, de a nap, amikor Clarke lettél, életem egyik legbüszkébb pillanata.""And I know I said this before, but the day you became a Clarke was one of my proudest moments."
- Amióta családtag lettél.- Ever since you became family.
- Ezért lettél te is tűzoltó?- Is that why you became a fireman ?
"""'A" kő, a KlSStéria köve, az lett a zálog!That rock, the rock of Kissteria, became the key.
"A kő, melyből a szobor lett... hatalmas heggyé vált és betöltötte a Földet.""The rock that struck the statue... "became a huge mountain and filled the whole Earth."
"Ahogy tekintetünk találkozott, a szellő illatos lett, mint a mennyben.""When our eyes met, the breeze became fragrant like in heaven."
"Az enyém is lett.""...became mine."
"Az összes szeretőd a barátom lett."♫ All yöur lovers became my friends. ♪
"Lucy és én elválaszthatatlanok lettünk.We became inseparable, Lucy and I.
"Mély sóhajtás, és beléd szerettem. Eggyek lettünk."By deep breaths I have loved you, we became one.
- Barátok lettünk.- We became friends.
- De! Barátok lettünk.- We became best friends.
- Legendásak lettünk.- We became legends.
A háborúban megszöktetek, és az ellenállás hősei lettetek.The Germans bombed the prison and you all escaped, joined the Underground and became heroes.
Amikor Spencer befogta a jelet, ti lettetek a majmok.When Spencer bounced the signal, you became the lab monkeys.
Arra a napra, mikor Grace-szel a családom tagjai lettetek?The day you and grace became mine?
Aztán ti ketten legjobb barátok lettetek, én meg, nem tudom, féltékeny lettem.And then you two became best friends and, I don't know, I got jealous.
Barátnök lettetek?So you two became friends?
"Mások heréltek lettek a Mennyei Királyságért."Others became eunuchs for the Kingdom of Heaven.
'97-ben kijöttünk egy kislemezzel, nagyon sikeresek lettek Kanadában,By' 97, "we got it going on," "Quitplayinggames" Allbecamehugelysuccessful in canada.
- Barátok lettek.They became friends.
- Követői minden évben kevesebben lettek. -Every year his disciples became fewer in number.
- St. Clare-rel szeretők lettek.He and St. Clare became lovers.
Akkor én lennék az udvar hercege?Then, I would become Prince of the Court?
Azon gondolkodtam, ha én lennék a tényleges császár, akkor most Kína uralkodója lennék.I was thinking if I was a real emperor I would become the ruler of China now.
Királyi esküvőnk lenne, méltó egy hercegnőhöz mert hát az is lennék miután hozzá megyek.We would have a royal wedding, befitting a princess which is what I would become upon marrying him.
És én lennék a Waterman Kábel első asszonya.And then I would become the first lady of Waterman Cable.
és kevésbé... lennék önmagam.And with each ensuing day, I would become... less and less... myself.
Te lennél az egyetlen hivatalos özvegy akkor.You would become the only official widow by then.
És most azt kérdezném, lennél-e Franciaország jelképe?And I am asking you if you would become a symbol for all of France.
- Egy olyan életre, amelyben minden pillanat feladat lenne, nem volnánk teljesen felkészülve.I mean - Well, you know, I could imagine a life, Wally... in which each day would become an incredible, monumental, creative task... and we're not necessarily up to it.
A legtöbb ilyen esetben, Gui-ok Jeong, az anyós... lenne az unokaöccse gyámja.In most cases like this Gui-ok Jeong, the mother-in-law would become the legal guardian of your nephew
A tér amit elfoglalnál, ez idő alatt nagyon kicsivé válna de a tömeg, mondjuk a testem nehezebb lenne mint ezer tehervagon.The space l occupy, during that time, would become very small, but my mass, let's say my body, would be harder to pull than a thousand freight trains.
Adele... legkedvesebb Adele-em... Nagyon boldoggá tenne... várakozáson felül boldoggá, ha a feleségem lenne.Adele my dearest Adele it would make me very happy happy beyond expectation if you would become my wife.
Annyira magányos vagyok, és nem is tudom, mi lenne velem a látogatásaid nélkül.I'm so alone that I don't know what would become of me without your visits
Megvenném a Paradise-t, és társtulajdonosok lennénk.I would purchase The Paradise and we would become joint owners.
Szeretem Richardot, de ha ő meg én úgy együtt lennénk... az erőm elpusztítaná.I love Richard. But if he and I were to be together in that way he would become confessed.
Megnéznénk, hogy jól kijöttök-e, és ha igen, akkor ti lennétek a nevelőszülei.See if it's a good fit, then, assuming it is, You guys would become his foster parents.
A tengeri kincsei, például a halak eltűnnének, és még a strandok is használhatatlanok lennének évekig, a sugárzás miatt.Marine resources such as offshore drilling, commercial fishing, even recreational beach usage would become hazardous or impossible for many years.
Azok milyenek lennének?What would become of them?
Gondolnak arra mi lenne ha maguk és mi köztünk nem lennének szavak?Have you thought what would become of you and me if words didn't exist?
Látod, ezért nem mentem soha gyakorlatra mert az ilyen seggfejek a kollégáim lennének.You see, that's why i never went into practice, because a-holes like that would become my colleagues.
Mert ha összejönnék vele, akkor a végén meggondolnám magam, mint mindig, és csak megbántanám. Aztán a munkahelyen kínosak lennének a dolgok.Because if I went out with him, then I would start having second thoughts, like I always do, and then he would get hurt, and then my workplace would become awkward.
A fia voltam, de, hogy megnyerjem Köztársaság Várost, másnak kellett lennem.I was his son. But in order to win Republic City, I had to become someone else.
Azt mondta, profi hazudozónak kell lennem, ha jól akarom ezt csinálni.She told me I have to become one to be good at this job.
De ti vagytok az oka annak, hogy nekem bírónak kell lennem!But you're the reason I have to become a judge!
Ezért azzá kellett lennem, aki lettem.l would become what l needed to become to achieve this.
Hogy magamnak kell olyanná lennem, amilyen apát akartam.That I had to become the man I wished my father was.
A dolog egyetlen nehézsége az, hogy a csicseriborsó szakértőjének kell lenned.The only downside is you might have to become an expert on chickpeas.
Azt akarom, hogy azzá az emberré válj, akinek mindig is lenned kellett volna.I need you to become the man you were always meant to be.
Azt hiszem neked nem kéne ilyen kanosnak lenned ha majd betöltöd a negyvenet.I thought you were supposed to become less horny when you turned 40.
Azzá leszel, amivé lenned kell.Become what you're meant to become.
Azért hoztam ide, hogy olyan apád legyen, amilyen sosem volt, hogy megtanítsa, hogyan legyél olyan férfi, amilyennek mindig is lenned kellett volna.I brought him here to be the father you never had, to teach you to become the man you always longed to be.
A hűségnek őszinte barátságba kell lennie a szívvel.Loyalty is to become friends from the heart.
Ahhoz elnöknek kell lennie, hogy használja.You have to become president to use it.
Ahhoz, hogy valaminek a szakértője légy, nem elég, ha régóta csinálod, egyetemi diplomádnak is kell lennie.Normally to become an expert in something, you have to not just have done it for a long time but have an advanced degree as well.
Annak soha nem lenne szabad normálisnak lennie, ha egy orvos gyilkol!It should never be normal for doctors to become killers!
Annak, aki szörnyetegek ellen harcol, óvatosnak kell lennie, nehogy saját maga váljon szörnyeteggé.A man who fights a monster, must be careful not to become a monster himself.
Hogy eljussunk oda, tízmilliárdszor kisebbnek kell lennünk, mint amekkorák vagyunk.To get there, we'll need to become ten billion times smaller than we are.
Ha itt boldogok akartok lenni, tagoknak kell lennetek.Fool! If you want to be happy here, you've to become a member.
! Azt mondod legyek szerzetes?Are you telling me to become a monk?
"Eljöttem, hogy a részed legyek!""To become a part of you, l have come!"
"Ha nem szeretnéd, hogy idegen legyek neked...""lf you wanted me to become a stranger to you..."
"Lehetőségem nyílt, hogy az legyek, ami mindig szerettem volna lenni - remete, aki az Isten háta mögött él egy kunyhóban.""lt gave me permission to become the person l've always longed to be - a hermit, living in a shack in the middle of nowhere."
"hogy legyek a te szolgád..."l'll become your minister.
"Készülj fel és légy 100%-ban kész.""Mug up and become 100% ready."
"Ne légy hirtelen a lelkedben a haragra; mert a harag a bolondok kebelében nyugszik.""Be not quick in your spirit to become angry, for anger lodges only in the bosom of fools."
"Ne légy katona, hacsak nem szeretsz keményen harcolni."Don't become a soldier unless you like to fight hard
"Oh zengj még! s légy, ha már süket fülem"To thy high requiem become a sod
"Sámsonizálás - hogyan növeszd meg a hajad, hogy sokkal erősebb légy?""Samsonized -- how to grow your hair to become a more powerful you."
"...bármilyen kérdés, vagy rejtély legyen az bármennyire bonyolult szinte gyerekjátékká válik. ""...any question or riddle, however complicated, becomes no more than child's play."
"Arra rendeltettett, hogy sorozatgyilkos, vagy krimiíró legyen." Komolyan, anya?"He was destined either to become a serial killer or a mystery writer." Mother, really?
"Ezrek halnak meg, hogy a császár nagy legyen", mondják.What thousands must die so that Caesar may become great
"Ezrek halnak meg, hogy nagy legyen a császár.What thousands must die so that Caesar may become great
"Hívja ezt az ingyenes számot, hogy hogyan legyen doktor.""Call toll free for information on how to become a doctor."
"Hadd, legyünk szilajok, mint a raga Ranjani!""Let us become turbulent like raga Ranjani!"
- Soha ne legyünk olyanok, mint ők.- Let's never become like them. - [Under breath] Definitely.
...legyünk szellemek....then we become ghosts.
A következő 65 évben nem azzá az országgá váltunk, amit Roosevelt szeretett volna, hogy legyünk.For the next 65 years we would not become the country that Roosevelt wanted us to be.
A módszer, hogyan legyünk szépek egy hét alatt, huh?Is there a more simple way to become beautiful in a week?
- Nos, nagyon boldog vagyok, hogy adhatattam egy okot arra, hogy össze jöjjetek, és barátok legyetek.I'm so happy that I could give you a reason to come together and become friends.
A fiammal barátok kell, hogy legyetek.You and my son have to become friends
A kapcsolatotok célja, hogy egymás iránt felelõsséggel legyetek?Is the purpose of your relationship to become the liability of each other?
Ahhoz, hogy teljes jogú kappások legyetek, át kell mennetek a Három Tűzpróbán.In order to become full-fledged Kappas, you have to pass the three Trials of Fire.
Az edzés célja, hogy bajnokok legyetek, hogy annak érezzétek magatokat, és úgy is gondolkozzatok."our country, every ounce of ourselves. " Choose to see ourselves as champions. Walk, talk, eat, drink, think like champions, we become unstoppable.
"Kövessék a hód-cimborák példáját, hogy igazi kedves cimbora amigo-k legyenek.""Follow the example of the Buddy Beavers to become true bosom buddy amigos." Pssh!
- Lúzereket. - ...próbálunk rávenni, hogy ifirendőrök legyenek.Losers. To sign up to become Junior Police Officers.
- És hogy bármit megteszünk, hogy segítsünk új barátainknak, hogy politikailag nagyobb biztonságban legyenek, - hogy globálisan, gazdaságilag egyre inkább vibrálóak legyenek. - Helyes.And that we will do anything to help our new friends become more politically secure, as well as increasingly globally economically vibrant.
A beszédterápia kétségtelenül abban segíti őket tulajdonképpen, hogy jobb bűnözők legyenek.Apparently, the talking cure Actually helps them become better criminals.
A három testvér arra hivatott, hogy a világ legerősebb gonosz varázslói legyenek.Three brothers destined to become the most powerful force for evil the world has ever known.
Hogy különbséget tegyenek önmaga és a színpadon levő személy között. De a vonat gyorsított, és már senki nem akart leszállni.It is becoming harder and harder to distinguish between himself and the person who appears onstage.
Néha izgalmában megragadta a karomat, vagy a kezemet, elfelejtvén, hogy a munkaadóm, amikor a vásznon levő színésznő annyira elragadtatta.Sometimes as we watched, she'd clutch my arm or my hand... forgetting she was my employer. Just becoming a fan, excited about that actress up there on the screen.

Questions and answers about lesz conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about lesz
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Hungarian conjugation game!

Practice Hungarian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
hiszbelieve
leadpass down
leégburn down
leírwrite down
lelőkill with a shot
leülsit down
teszdo
veszbuy
vészperish
viszcarry
Different length:
levesztake down

Do you know these verbs?

VerbTranslation
leépítbuild something on a lower area
lekengrease
lelfind
lemegygo down
lengetwaved
leoltswitch off
lesspy
leszállfly down
letelepítsettle
makoggibber