Közöl conjugation

Conjugate közöl - report

Present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
közlök I report
Te
közölsz you report
Ő
közöl he/she to report
Mi
közlünk we report
Ti
közöltök you all report
Ők
közölnek they report

Present definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
közlöm I report
Te
közlöd you report
Ő
közli he/she reports
Mi
közöljük we report
Ti
közlitek you all report
Ők
közlik they report

Past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
közöltem I reported
Te
közöltél you reported
Ő
közölt he/she reported
Mi
közöltünk we reported
Ti
közöltetek you all reported
Ők
közöltek they reported

Past definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
közöltem I reported
Te
közölted you reported
Ő
közölte he/she reported
Mi
közöltük we reported
Ti
közöltétek you all reported
Ők
közölték they reported

Future indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogok közölni I will report
Te
fogsz közölni you will report
Ő
fog közölni he/she will report
Mi
fogunk közölni we will report
Ti
fogtok közölni you all will report
Ők
fognak közölni they will report

Future definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogom közölni I will report
Te
fogod közölni you will report
Ő
fogja közölni he/she will report
Mi
fogjuk közölni we will report
Ti
fogjátok közölni you all will report
Ők
fogják közölni they will report

Conditional present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
közölnék I would report
Te
közölnél you would report
Ő
közölne he/she would report
Mi
közölnénk we would report
Ti
közölnétek you all would report
Ők
közölnének they would report

Conditional present definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
közölném I would report
Te
közölnéd you would report
Ő
közölné he/she would report
Mi
közölnénk we would report
Ti
közölnétek you all would report
Ők
közölnék they would report

Conditional past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
közöltem volna I would have reported
Te
közöltél volna you would have reported
Ő
közölt volna he/she would have reported
Mi
közöltünk volna we would have reported
Ti
közöltetek volna you all would have reported
Ők
közöltek volna they would have reported

Conditional past definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
közöltem volna I would have reported
Te
közölted volna you would have reported
Ő
közölte volna he/she would have reported
Mi
közöltük volna we would have reported
Ti
közöltétek volna you all would have reported
Ők
közölték volna they would have reported

Conjugated infinitive tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
közölnöm I to report
Te
közölnöd you to report
Ő
közölnie he/she to report
Mi
közölnünk we to report
Ti
közölnötök you all to report
Ők
közölniük they to report

Subjunctive present definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
közöljem (if/so that) I report
Te
közöld (if/so that) you report
Ő
közölje (if/so that) he/she report
Mi
közöljük (if/so that) we report
Ti
közöljétek (if/so that) you all report
Ők
közöljék (if/so that) they report

Subjunctive present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
közöljek (if/so that) I report
Te
közölj (if/so that) you report
Ő
közöljön (if/so that) he/she report
Mi
közöljünk (if/so that) we report
Ti
közöljetek (if/so that) you all report
Ők
közöljenek (if/so that) they report

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for közöl

This verb can also have the following meanings: convey, publish, announce

Examples of közöl

Example in HungarianTranslation in EnglishFm.
A feljegyzései szerint Gordon bizonyítékot akart közölni egy offshore kajmán-szigeteki bankszámláról, ami a titkosszolgálat szerint Nikita Mears nevén van.According to his notes, Mr. Gordon was set to report on evidence of an offshore Cayman account that, according to NSA, was in Nikita Mears's name.
A munkád leellenőrizhető tényeket közölni, amiket a képernyőre írhatok.Your job is to report verifiable facts so I can put 'em on the goddamn screen.
Hölgyeim és uraim, jó hírt szeretnénk közölni Önökkel!Ladies and gentlemen, we're happy to report some good news.
Mint alapító családtag úgy találom, hogy az én feladatom közölni pár igen aggasztó hírt.I find it's my duty to report some very distressing news.
Találkoztam Dannel nem sokkal azután, hogy kirúgtak a tévéből, mert nem akartam kósza híreket közölni Nathanről és a róla szóló pletykákról.I remember seeing Dan not long after I got fired... for refusing to report the rumors about Nathan and the pregnancy allegations.
Magáról azt híresztelik, és ne feledje, én csak szimplán tényeket közlök, és szerintem a vád rendkívül igazságtalan, magáról azt híresztelik, hogy a saját fia ejtette teherbe!You are a woman who is rumoured, and bear in mind I am simply reporting a fact here, and I think the accusation is incredibly unfair, a woman who is rumoured to have been impregnated by her own son.
A későbbiekben a fosztogatásokról közlünk információkat.Continued reports of looting are coming in.
De mi gyártjuk az embereket és az eseményeket, amit maguk hírként közölnek.We manufacture people and events that you report as news.
Eddig a pontig nem érkezett bizonyíték, miszerint Nathan Scott bűnös lenne ebben az ügyben, és mégis bűnösebbnek tűnik, mint amit közölnek róla.To date, there has been no new evidence to suggest that Nathan Scott is guilty of these allegations, and yet he looks guiltier the more that we report on him.
Megígéri, hogy minden jelentést közölnek velünk?Will you promise if any reports come in, you'll let us know?
A pénzt Mr. O'Shaughnessy adja, amint közlöm vele az időjárásjelentést.Mr. O'Shaughnessy does when I meet him and give him the weather report.
Brandt szenátor, sajnálattal közlöm, hogy Steven G. Rogers kapitány harmadikán eltűnt ellenséges területen.Senator Brandt, I regret to report that Captain Steven G. Rogers went missing behind enemy lines on the third.
Csupán a tényeket közlöm.I'm just reporting the facts.
Fájó szívvel közlöm, hogy Larue nővér saját kezével vetett véget életének.It is with heavy heart that I report Sister Larue died at her own hand.
Igen, sajnálattal közlöm, hogy a felesége, az anyósa, a fia és a lánya...- Yes, sir I'm sorry to report that your wife, mother-in-law, son and daughter... - What?
Riporterként dolgozik. Ha csak a felét közlöd vele, amit velem is közöltél arról, hogy a Védelmi Minisztérium miként veszi semmibe az alkotmányt, akkor ő címlapra teszi.She's a reporter, and if you tell her even half of what you told me about the DoD's flagrant disregard for the U.S. Constitution, it... it would be front page.
Te közlöd a sztorit.You report the story.
Serény levelezést folytatott Szent Jeromossal, aki közli, hogy a hölgy 15 gyereket hozott világra.She exchanged letters with St. Jerome, who reports she brought 15 children into the world.
- Amint helyreállt a rend, majd... kitaláljuk, hogyan közöljük.When order is restored, we'll... figure out how to report it.
- Nem közöljük a sajtóval.- We won't tell the reporters.
Az igazgató arra utasított, hogy csak vele közöljük, amit találunk.The Director told us to report our findings only to him.
Az igazságot közöljük.We always report the truth.
Elmegyünk és közöljük a világgal, hogy összeházasodtunk.I'll report our unification to the government.
Nick és Jess szakítottak, és ezt úgy közlitek, mint azt, hogy ma esni fog?Nick and Jess break up. and you spring this on me like a, like it's a freaking weather report?
Mindig ők gyűjtik be, és jelentik az egyesült szerv elosztónak, akik cserébe közlik, hová küldjék a szíveket, májakat és mindent.Now, each time they harvest, they report to the united network for organ sharing, who in turn tell them where to send the hearts, the livers, and stuff.
Rémes titokban ezt közlik velem, én harmad éjjel őrt állok velök; s ahogy leírták, pontban, az időt, a tárgy alakját, minden szó igaz lesz, a tűnemény jő.This to me in dread and secrecy did they impart, and I with them the third night kept the watch, where, as theyd reported both in time, form of the thing, each word made true and good, the apparition comes.
Valószínűleg épp most közlik, hogy úgy 160 milkója lehet ma a páncélteremben, de mi csak a felét fújjuk meg.As your manager's probably reporting, you have over $ 160 million in your vault tonight. We 're only packing up half that.
- Tényként közöltem egy tündérmesét.I reported a fairy tale as fact.
Megkaptam az információt, és közöltem a csapattal. Azt hittem azt akarod, hogy Harrington is lássa.The information came to me, I reported it to the team... and thought you'd want Harrington to see it.
- Újságom olyan hírt közölt, hogy ír munkáltatók toboroznak ide honorárium fejében.My newspaper has reported Irish labor bosses conscripting them out here for a fee.
A CIA és drogok utáni egyik első felfedésem az volt, hogy bebizonyítottam: a CNN hazudott a '98-as Hátszél botránynak nevezett ügyben, melyben a CNN helyesen közölte, April Oliver producerük közölte, hogy a CIA ideg-gázt használt Laoszban a vietnámi háborúban,One of my first exposés after CIA and drugs, was that I proved CNN was absolutely lying in something called the Tailwind scandal of 1998, where CNN had correctly reported, their producer April Oliver had reported that CIA had used sarin gas in Laos during the Vietnam War, and Henry Kissinger authorized it.
A poryázó megölt két vámpírt egy benzinkútnál... aztán közölte a nővel, hogy azért mentette meg, idézem:...Vigilante reportedly killed two vampires at a gas station and then asked the women he saved if they'd:
Boyd-ék egyetlen számottevő jelentése azt közölte, hogy minden élet, ami a 451-en létezett, nemrég egycsapásra kihalt.The one thing Boyd reported was that... ..whatever indigenous life there may have been on 451 recently became extinct.
De a sajtó azt is közölte hogy Bhopalban sokan sírtak örömükben amikor hallották a híreket, aztán keserűen csalódtak 762 00:37:25,500 -- 00:37:28,500 Ártottunk volna azoknak, akiknek segíteni akartunk?But the media also reported that many of the victims in Bhopal cried tears of joy upon hearing the news and were then bitterly disappointed.
Először a SeaWorld azt közölte, hogy egy idomár megcsúszott beesett a medencébe és megfulladt.At first, Sea World reported that a trainer slipped and fell in the water and was drowned.
Ahogy már korábban közöltük, a pénzügyminiszter egész nap tárgyalásokat folytatott a G7-ek pénzügyminisztereivel és a világ legnagyobb bankjainak vezetőivel.As we reported earlier, the treasury secretary has been in negotiations all day with finance ministers from the G7 member nations and the heads of major banks from around the world.
Ezt közölték?Is that what they reported?
India küzd a terroristák ellen... megkezdték a béketárgyalásokat. Egy katonai támadás során Délnyugat-Pakisztánban... Augusztus 28-án a rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen, közölték a hatóságiak.News of worst terrorist acts are reported from all parts of world
- Mit? Rossz híreket kell közölnöm.I have to report some bad news.
Ami a sugárpajzs helyreállítására vonatkozó kéréseteket illeti... Szomorúan kell közölnöm: ez meghaladja a képességeimet.About your request for radiation shielding, sorry to report this request has been denied.
De sajnálattal kell közölnöm, hogy tudta, hogyan kell használni a fegyvert is.... ...ráadásul az én fegyveremet.But I regret to report that she also knew how to handle a gun... my gun.
Ez jó, mert valamit közölnöm kell Unnival.That's good, because I had something to report to you.
Fiúk, munkatársak... néhány rossz hírt kell közölnöm.Boys, members of staff... I have some very unfortunate news to report.
Amit most mondok neked, azonnal közölnöd kell Fellerrel.What I will tell you now, you have to report to Feller right away.
Neked közölnöd kéne a híreket, nem benne lenni.You're supposed to report the news, not be it.
Olyan híreket kell közölnünk, amit... a 'miért-is-vagyunk-itt' civil újságírók nem tudnak.Our job is to report the news that the "why-are-we-here" civilian newsmen ignore.
Azért hívtam össze rendkívüli ülést a Villámcsapás Közösségben, hogy közöljem: Dr. Eggman otthagyta a búvóhelyét.I called this emergency meeting of the Lightning Bolt Society to report that Dr Eggman has deserted his lair.
Felkértek, hogy közöljem, hogy az FBI és a rendőrség közös munkájának hála sikeresen tárgyaltunk az emberrablókkal, és elengedték Mrs. Gloria Malnik-ot.I am pleased to report That in a joint lapd and fbi eort, We were able to successfully negotiate
Sajnálattal kell közöljem, hogy a tegnap esti bridzs parti, amit Frank szervezett, katasztrófális volt.I'm sorry to report that last night's bridge evening, wich Frank arranged, was a disaster.
Szomorú, hogy ma este azt kell közöljem, hogy ez a zombi őrület nem ért véget.It was sadness that I report to you tonight that this zombie epidemic has not been contained.
Tartsd szemmel őket, és közöld velünk a híreket.Monitor them and report back with their progress.
Azonosítsa magát, és közölje helyzetét!Identify yourself and report your status.
Válasszanak képviselőt maguk közül! Jelentkezzen be és közölje a beosztását.Select a representative to contact the bridge and report on your status.
\"Heuréka\", kiáltja, s annyira fellelkesül, hogy utcákon át meztelenül rohanva siet a királyhoz, hogy közölje felfedezését.He screams "Eureka!" and he is so overwhelmed, he runs naked through the streets to the king's palace to report his discovery.
Az egyik alapító család tagjaként, kötelességemnek érzem, hogy néhány nagyon aggasztó hírt közöljek.As a founding family member, it's my duty to report some distressing news.
Gondolod, hogy én nem harcolok nap mint nap a főnökömmel, hogy olyan sztorikat közöljünk, amiknek van jelentőségük?You don't think that I fight with my bosses every day so that I can report on stories, that damn well matter?
Újságíró barátaim, nincs mit közöljünk.Friends from the media, there's nothing to report.
Azt hittem, azért írnak újságot, hogy tényeket közöljenek, de rájöttem, hogy az emberek nem mindig a tényeket akarják.I thought journalism was supposed to be about reporting the facts, but what I found out is that people don't always want the facts.

Questions and answers about közöl conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about közöl
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Hungarian conjugation game!

Practice Hungarian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
kooperálcooperate
koroggrowl
kotyvasztcook/mix something hastily or incompetently
körbeveszsurround
kötbind
közlekedikrun
közvetítmediate
lacafacázikhesitate
látogatvisit someone or something
lébecollive an easy life