Következik conjugation

Conjugate következik - follow

Present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
következem I follow
Te
következel you follow
Ő
következik he/she to follow
Mi
következünk we follow
Ti
következtek you all follow
Ők
következnek they follow

Past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
következtem I followed
Te
következtél you followed
Ő
következett he/she followed
Mi
következtünk we followed
Ti
következtetek you all followed
Ők
következtek they followed

Future indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogok következni I will follow
Te
fogsz következni you will follow
Ő
fog következni he/she will follow
Mi
fogunk következni we will follow
Ti
fogtok következni you all will follow
Ők
fognak következni they will follow

Conditional present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
következnék I would follow
Te
következnél you would follow
Ő
következne he/she would follow
Mi
következnénk we would follow
Ti
következnétek you all would follow
Ők
következnének they would follow

Conditional past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
következtem volna I would have followed
Te
következtél volna you would have followed
Ő
következett volna he/she would have followed
Mi
következtünk volna we would have followed
Ti
következtetek volna you all would have followed
Ők
következtek volna they would have followed

Conjugated infinitive tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
következnem I to follow
Te
következned you to follow
Ő
következnie he/she to follow
Mi
következnünk we to follow
Ti
következnetek you all to follow
Ők
következniük they to follow

Subjunctive present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
következzek (if/so that) I follow
Te
következz (if/so that) you follow
Ő
következzen (if/so that) he/she follow
Mi
következzünk (if/so that) we follow
Ti
következzetek (if/so that) you all follow
Ők
következzenek (if/so that) they follow

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for következik

This verb can also have the following meanings: to result from something, result

Examples of következik

Example in HungarianTranslation in EnglishFm.
- Nem szeretnék utána következni.- I wouldn't want to have to follow that. - No.
Amelyből biztosan letartóztatás és durva szemérmetlenség vádja fog következni.In which case, an arrest and a charge of gross indecency are certain to follow.
Mi fog következni?What is going to follow?
Senki sem szeretett állat színészek után következni.Nobody liked to follow animal acts. - Oh, the mess.
Adás következik.Affirmative. Broadcast to follow.
Azt hiszem, ha nem hallod többé, hogy, "hölgyem" meg "uram", akkor hamarosan ez következik.But I think once you quit hearing' sir and ma'am, the rest is soon to follow.
Ezt követően elkezdődik a lakásátkutatás, az eredményességi jelentés következik.House search and report to follow.
Kliens értékelése következik.Slave unit assessment to follow.
Most bizonyára megsajnálták Kaylie Cruzt, hiszen ő következik Genji után.You've got to feel a little sorry for Kaylie Cruz right now. She's the gymnast that has to follow that.
Nem igazán érdekel, hogy ki után következem.I don't care who I have to follow.
Mi csak a szívünkre hallgathatunk és én épp ezt teszem. Most te következel. Ha a szíved azt mondja ... hogy ez helyes, akkor nyújtsd a kezed ... vagy menj el és én megígérem, hogy soha nem kerülök az utadba többé.We can only follow our hearts thats exactly what I am doing... now its your turn - if your heart says that this is right then put your hand forward... otherwise walk away, and I promise l"ll never come in yourway.
Szar lehet, hogy pont egy ekkora bemutató után következel.'Cause I sure wouldn't want to follow what I showed them with a speech and a couple of posters.
Utána jön a nővéred, majd, ha helyre nem hozod a kárt, te következel.Your sister will follow, and unless you repair the damage, you're next.
Én vagyok legfelül, utánam jön a kutya, kutya... aztán a macska, majd te következel...The top dog is me, followed by the top dog, the dog... then the cat and then you...
"Zsidó-ellenes a rendeletek gyors egymásutánban következtek.."Anti-Jewish decrees followed in quick succession.
"A felsoroltak közül melyik politikai akció sértette meg a szabadság elidegeníthetetlen jogait, amelyek a Függetlenségi Nyilatkozatból következnek?""Which of the following political actions "violated the principles of unalienable rights of liberty that evolved from the U.S. Declaration of independence?"
"További utasítások következnek."- "Further orders to follow."
A Stockholmban végbemenő változásokról hírt adunk melyek a robbanás után következnek be.We'll bring you more on the developing situation in Stockholm following that reported explosion, as we get it.
A mal est önkéntes vendéggyógyítói Jimmy Lee után következnek.The guest healers who volunteered for tonight's show will follow Jimmy Lee.
A továbbiakban adományok következnek különböző szervezeteknek.There follow a number of bequests to various charities.
- Hasi fájdalommal, lázzal, és légzési nehézséggel hozták be, majd hirtelen szívhalál következett.Abdominal pain, high fever, respiratory distress followed by cardiac arrest.
1955-ben következett a "Barátnők", 1959-ben pedig a világhírű trilógia első filmje, "A kaland", amely híven tükrözi a cél nélküli lét unalmát, nyugtalanságát, értelmetlenségét és agóniáját.Le amiche followed in 1955 And 1959 saw the first of antonioni's world-famous trilogy L'avventura, an acute study of boredom, restlessness
A hadjárat kemény hat hónapja után... egy békés időszak következett.After six months ofhard campaigning there followed an interval of peace.
A kiábrándító Boxos és a haver után következett egy elhibázott lépés a komoly drámai szerepek felé.The disappointing buddy comedy Chitlin' the Dude was followed by an ill-advised venture into serious dramatic territory.
A zémonok a nyomomba eredtek, és tudjátok mi következett.Zemonii started after me, and you know what followed.
Azoktól, akiknek utánunk kellett volna következnie.That's the shift unit that's supposed to follow us.
Láthatóan a kölyök volt rosszabb állapotban, és hogy katéterezés közben szívtamponád következzen be, az olyan, mintha az üzemanyagtartálya a képébe robbanna tankolás közben.Yours won't follow you for too long. What do you mean? Well, the kid was obviously the sicker patient, and to have a cardiac tamponade during an angio is kind of like having your gas tank explode when you're filling her up.
Most pedig következzen bűneinek sora.What follows is a list of his crimes.
És most következzenek a hírek... Ó...Up next is the news followed by...
"A kézfogás csak a következő körülmények közt megengedett:""Hand-holding is only allowed "under the following circumstances.
"A következő üres oldalakra gyűjtse össze álmait és vágyait!""Use the following blank pages to write down all of your dreams and desires."
"Ami a Nemzeti park konferencián történik... azt összefoglalják és e-mailben kiküldik a következő hétfőn.""What happens at a national parks conference... Is compiled and emailed to you in a PDF the following Monday."
"Amikor a következő sorokat írtam, pontosabban a legjavát, egyedül éltem egy erdőben, egy mérföldre minden szomszédomtól, egy házban, melyet magam építettem, a Walden-tó partján."When I wrote the following pages, or rather, the bulk of them I lived alone in the woods, a mile from any neighbor, in a house which I had built myself, on the shore on the shore of Walden Pond.
"Az első teszt a következő:"The first test is the following.

Questions and answers about következik conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about következik
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Hungarian conjugation game!

Practice Hungarian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
keletkezikcome into being
Different length:
bekövetkezikoccur

Do you know these verbs?

VerbTranslation
keresztülfolyikflow through
kipárnázcushion
konzultálconsult
kóricáldo
koszorúzwreaths
körülírdescribe
követelclaim
következtetinfer
lamentállament
láthatpotential form of lát