Hisz conjugation

Conjugate hisz - believe

Present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
hiszek I believe
Te
hiszel you believe
Ő
hisz he/she to believe
Mi
hiszünk we believe
Ti
hisztek you all believe
Ők
hisznek they believe

Present definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
hiszem I believe
Te
hiszed you believe
Ő
hiszi he/she believes
Mi
hisszük we believe
Ti
hiszitek you all believe
Ők
hiszik they believe

Past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
hittem I believed
Te
hittél you believed
Ő
hitt he/she believed
Mi
hittünk we believed
Ti
hittetek you all believed
Ők
hittek they believed

Past definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
hittem I believed
Te
hitted you believed
Ő
hitte he/she believed
Mi
hittük we believed
Ti
hittétek you all believed
Ők
hitték they believed

Future indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogok hinni I will believe
Te
fogsz hinni you will believe
Ő
fog hinni he/she will believe
Mi
fogunk hinni we will believe
Ti
fogtok hinni you all will believe
Ők
fognak hinni they will believe

Future definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogom hinni I will believe
Te
fogod hinni you will believe
Ő
fogja hinni he/she will believe
Mi
fogjuk hinni we will believe
Ti
fogjátok hinni you all will believe
Ők
fogják hinni they will believe

Conditional present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
hinnék I would believe
Te
hinnél you would believe
Ő
hinne he/she would believe
Mi
hinnénk we would believe
Ti
hinnétek you all would believe
Ők
hinnének they would believe

Conditional present definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
hinném I would believe
Te
hinnéd you would believe
Ő
hinné he/she would believe
Mi
hinnénk we would believe
Ti
hinnétek you all would believe
Ők
hinnék they would believe

Conditional past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
hittem volna I would have believed
Te
hittél volna you would have believed
Ő
hitt volna he/she would have believed
Mi
hittünk volna we would have believed
Ti
hittetek volna you all would have believed
Ők
hittek volna they would have believed

Conditional past definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
hittem volna I would have believed
Te
hitted volna you would have believed
Ő
hitte volna he/she would have believed
Mi
hittük volna we would have believed
Ti
hittétek volna you all would have believed
Ők
hitték volna they would have believed

Conjugated infinitive tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
hinnem I to believe
Te
hinned you to believe
Ő
hinnie he/she to believe
Mi
hinnünk we to believe
Ti
hinnetek you all to believe
Ők
hinniük they to believe

Subjunctive present definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
higgyem (if/so that) I believe
Te
hidd (if/so that) you believe
Ő
higgye (if/so that) he/she believe
Mi
higgyük (if/so that) we believe
Ti
higgyétek (if/so that) you all believe
Ők
higgyék (if/so that) they believe

Subjunctive present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
higgyek (if/so that) I believe
Te
higgy (if/so that) you believe
Ő
higgyen (if/so that) he/she believe
Mi
higgyünk (if/so that) we believe
Ti
higgyetek (if/so that) you all believe
Ők
higgyenek (if/so that) they believe

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for hisz

This verb can also have the following meanings: think, to think, have faith in

Examples of hisz

Example in HungarianTranslation in EnglishFm.
"... nincs okunk azt hinni, hogy bárki más is felelős lett volna."At this point, we have no reason to believe... that there were any other parties responsible.
"Abszurd azt hinni, hogy az állandó fájdalom, mely minket súlyt,"It is absurd to believe that the constant pain afflicting us"
"Különben jobb nem hinni.""Otherwise it's better not to believe.
"Ezután a lelke a tükörben ragadt, és várja, hogy bosszút állhasson, vár valakire, aki hisz benne, valakire aki kiszabadítja.""Now she's trapped in the mirror and seeking vengeance, waiting for someone to believe in her and someone to release her."
- Maga hisz ebben?- You choose to believe that?
- Mit gondolsz, kinek hisz majd?Who do you think she's going to believe?
! Nem hiszek Istenben.I don't believe in God.
"Arról, amit én hiszek. "This is about what I believe.
! Amikor még te sem hiszel nekem?When you don't believe me?
! Mi a gyors igazságszolgáltatásban hiszünk.We believe in swift justice.
"Mert szívvel hiszünk az igazságra,"For, with the heart, we believe unto justice
"Segítesz rajta azzal, hogy feladsz mindent, amiben hiszünk?"Help him by standing up for what we believe in,
"Ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok.""Unless you believe, you will not understand."
"Úgy látom, nem hisztek bennem, ezért bebizonyítom az erőmet.""None of you really believe in me, so I'll have to prove my power."
- A bűnözőknek hisztek?You're gonna believe a bunch of criminals?
- A tesztek szerint nem. Kinek hisztek?Who you going to believe?
"A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében."the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams -
"Akik hisznek, Istenért harcolnak, és akik nem hisznek, a Sátánért.""those who believe fight in the way of God and those who disbelieve fight in the way of satan."
"Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik:"And these signs shall follow them that believe.
"Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik:"And these signs shall follow them that believe.
! - Nem hiszem el!I don't believe it!
"Adad, "hiszed, mint a királyod, hogy egy vagyok az isteneik közül?"- Hey, dad, do you believe, as your king believes, I am one of their gods?
"Akár hiszed, akár nem de mindkettőnk kezének azonos a sorsa""Whether you believe it or not but both our hands, have similar fate!"
"Azért tedd mert hiszed, nem azért mert féled!" Mindig ezt mondta.You do it because you believe it, not because you fear it. That's what she always said.
"Haver, el sem hiszed, mit tettek velem!He looks up like: "Dude... You're not going to believe what they did to me...
"A bátyja, Don, aki különleges ügynök az FBI Los Angeles-i irodájánál, úgy hiszi, Charles Eppes nemrég teljesítette a barátság legnagyobb kihívását:"His brother Don, a special agent "in the Los Angeles office of the FBI, "believes Charles Eppes has recently conquered "the greatest challenge of friendship.
"Ez a csoport úgy hiszi, hogy a genetikailag módosított termény a válasz a világéhezésre" Hát többé már nem! "Nemzeti Bajnokság második helyezett"."This house believes that GM crops are the answer to world famine" - not any more!
"Szerintem Hardy ügynököt személyes bosszúvágy vezérli Strauss ellen, mert azt hiszi róla, hogy kapcsolatban áll Joe Carrollal."He said, "I believe Agent Hardy has a personal vendetta "against Strauss because he believes he is connected to Joe Carroll."
"Úgy hisszük, hogy a könyve azt_BAR_éri el francia konyhával Amerikában,"We believe that your book will do for French cooking in America
- "Úgy hisszük"?- "We believe"?
- Ahol vagy találkozott, vagy nem Jason Byrne-nel, attól függ melyik vallomását hisszük el.Where she did or didn't meet Jason Byrne, depending on which statement you believe.
- Azonban, mi hisszük, hogy sokat jelentene, ha Franciaország és az Egyesült államok tenne egy közös nyilatkozatot, a két ország álláspontját illetően, a nemzetközi adósság csökkentésének határidejéről és feltételeiről.- However we believe that... it would make a big difference if France and the U. S. would release a common statement on the position of our two countries concerning the terms { COUGHING } A conditions of the reduction of international debt.
"...de nem is hiszitek el, milyen sokáig tart ez az egész."...but you can't believe how long this is taking.
- Azt hiszitek, hogy a világ 12.000 éves?- You believe the world's 12 thousand years old? - "That's right."
- El sem hiszitek, mennyien írták alá a petíciónkat!You guys would not believe the number of signatures I got on this petition last night.
- Ezt ti el is hiszitek?- Can you believe that?
! Ugye nem hiszik el?Can you even believe that?
"A britek nem hiszik, hogy elkötelezettek vagyunk.""The British do not believe we are committed to our cause.
"Mert a lelkük mélyén hiszik"'Cause deep in their souls they believe
" Sosem hittem el a magazinban megjelenő vad, buja sztorikat, egészen mostanáig,"I never believed the wild and lascivious letters in your magazine were true until now."
"De amikor beszélt, hittem neki."But when she spoke, I believed her.
! Nem is tudom, melyik a rosszabb... hogy ezt mondta vagy, hogy hittél neki?Oh, I don't know what's sadder that he said that or that you actually believed him.
- A filmben még hittél bennem.- You believed in me in the movies.
- Bárcsak hittél volna nekem.I wish you had believed me.
"Dam-dam-dam-dam-dam, sok-sok ember hitt Josephnek, dam-dam-dam-dam-dam"Why would he make that up? Many people believed Joseph
"Egyedül Uther király volt képes visszafordítani a Szász hordákat..." "...és Avalon megmenthetett valaki által, ki hitt az Istennőben."King Uther alone would turn back the Saxon hordes and Avalon would be saved by one who believed in the Goddess.
"Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg?""Who hath believed our report... and to whom is the arm of the Lord revealed?"
"Semmi sem olyan mulatságos, mint a nyomorúság." Beckett hitt ebben.“Nothing funnier than unhappiness.” Beckett believed that.
- Amit soha nem hittünk.- Which we never believed.
- Azt állítja, hogy önvédelem volt, és hittünk neki.She claims she did it in self-defense, and we believed her.
Abban az időben mindenesetre hittünk az emberiség jövőjében.- We believed in the future then.
- Mindig is hittetek Kan Apóban, nem?-Look, you've always believed in the Hogfather, yes?
De ha sosem hittetek el semmit, amit mondtam...But if you haven't ever believed anything I've ever told you...
De ti hittetek neki, és úgy döntöttetek, hogy meghaltok.But you have believed his words and decided to lose your life
"Ők csak az Arsenal-ban hittek, ezért te elpusztítottad őket."'They believed in Arsenal Football Club and it took you to destroy it.
- ...az embereknek akik hittek benned.-...on people that believed in you.
- A rendőrök hittek neked?- Are you sure the police believed you?
- Emlékszel, hogy ők hittek...- You remember how they believed...
- A küldetést választottad, mert belül mindig is azt hitted, hogy valami jó is van a Divízióban.You put the mission before Alex, because you've always believed deep down that there's something good about Division.
- Azt hitted, hogy...- Have you believed...
A nyomorúság olyan hatalmas, hogy olyasmire is kényszeríthet, amire sosem hitted volna, hogy képes vagy.Misery so powerful it can make you do things, things you never believed yourself capable of.
"A Fell család úgy hitte, nekem és nem másnak kellene megvédenie a boszorkány varázskönyvét, de én féltem, hogy még a túlvilágról is kísértene engem."The Fell family believed it should be I, not them who protected the witch's spell book. But I feared she would haunt me from the hereafter.
"Amikor felnőtt, azt hitte, csak úgy teljesítheti be végzetét, ha hátat fordít a szüleinek, és nem vesz tudomást a Földre közeledő sötét erőről.When he became a man, he believed the only way to seize his destiny was to turn his back on both his parents and refuse to see the darkness descending on Earth.
"Azt hittük, hogy a kiképzésünk megfelelő volt."'We believed that our training and experience were adequate.'
"Én" ...az 1990-es években három orvosi Nobel-díjas kiemelkedő kutatással felfedte, hogy a DNS elsődleges funkciója nem a fehérjeszintézis, mint ahogy azt a múlt században hittük, hanem az elektromágneses energiafelvétel és -továbbítás.Self ...during the 1990's, three Nobel laureates in medicine, advanced research that revealed the primary function of DNA lies not in protein synthesis, as widely believed for the past century, but in electromagnetic energy reception and transmission.
De megijesztett benneteket, mert azt hittétek, hogy az.But it scared you, because you believed it was.
"Az idősek úgy hitték, hogy amíg a portálok zárva vannak a Harmonikus Összehajlás idején, Vaatu börtönében marad, és a jó és rossz közötti csatát nem vívják meg újra."The elders believed that as long as the portals "are closed during the harmonic convergence, "Vaatu will remain imprisoned
"Voltak, akik a beletörődést támogatták, akik azt hitték, hogy a nyílt fellépés felbőszíti az ellenséget.""There were some who advocated accommodation, "who believed the enemy would only be enraged "by outright rebellion.
- A babona miatt. A korai keresztények úgy hitték, hogy Bagul magukban a képekben él, és azok átjárók az ő világába.Early Christians believed that Bughuul actually lived in the images themselves... and that they were gateways into his realm.
- Azt hitték, a Kormány kémje.- They believed he was a Government spy.
- Azt hinnék konkurens kereskedő vagyok.- They would believe I was a competitor and would take advantage of it.
Arisztotelész állítaná az ellenkezőjét, akkor hinnék Önnek."Galileo your demonstration is so convincing that were it not that Aristotle positively states the contrary, I would believe you.'
Azt hiszem, hinnék neki, de...I think I would believe him, but...
Csak egyszer az életben hinnél bennem!I just wish for once you would believe in me.
Először is hadd mondjam el, elnézést kérek, hogy ennyi ember előtt beszélek erről, de fontosnak tartottam, hogy jelen legyenek, mert ők már tudják az igazat és azt hiszem, másképp nem is hinnél nekem.Let me say in advance I'm sorry to make this such a public display, but I felt it was important to do this in front of these people because they already know the truth and because I didn't think that you would believe me otherwise.
Mondtam ezt már nagyon régen, bárcsak hinnél nekem.l would've said it a long ago if l felt you would believe it.
Nem tudom, miért hinnél nekem.I don't know why you would believe me.
"Ha a hit könnyű volna, mindenki hinne."everyone would believe.
"Nem, ki hinne egy bevándorlónak?""Who would believe an immigrant?"
- Hidd el, senki nem hinne neki.- Trust me, no one would believe him.
Ez egy szenvedélyes projekt volt régebb óta, mint hinnétek.It's been a passion project for longer than you would believe.
Amikor megláttam ezt az újságot,... tudtam, hogy maguk hinnének nekem.Well, when I saw this paper... I knew that you would be the people who would believe me.
Nem hinném, hogy bárki a véletlen művének tartaná, ami történt.I don't think anyone would believe the Dementors were there by coincidence, minister.
Nem vagy annyira felelős a szenvedésedért mint hinnéd.You are not as responsible for your own misery as you would believe.
- Ki hinné ezt el magának?- Who would believe that?
- Senki sem hinné el!No one would believe that.
A te szádból senki nem hinné el, te disznó?! If you told, nobody would believe it, you pig?
"És a többi amerikaihoz hasonlóan nekem is hinnem kell benne, hogy van remény.""And I, like other Americans, need to believe that there's still hope out there."
- Akkor mit kéne hinnem?- So I am to believe, what?
"Kedves naplóm, ölni akarok..." "és el kell hinned, hogy nem csak önző okokból," "vagy csak mert épp menstruálok.""Dear diary, I want to kill... and you have to believe it's for more than just selfish reasons, more than just a spoke in my menstrual cycle.
- Akkor hinned kell.Then I need you to believe.
- Anya, hinned kell nekem, oké?Mom, you've got to believe me.
- Anya, hinned kell nekem.- Mom, you have to believe me. - I'm leaving!
- Az meg mit jelenthet? - Brick, hinned kell!Brick, you have to believe.
- De hinnie kell nekem, nem Joseph hibája.But you have to believe me, it wasn't Joseph's fault.
- El kell hinnie, amit mond.You have to believe what you say.
- El kell hinnie.- You've got to believe that.
- Ha akarja, beválik, de hinnie kell benne.- If you want it to work, yes, but you have to believe.
- Elkellene hinnünk Eric, hogy, ez a kölyök megölte ezt a nőt, és megvárta, amíg a szétfröccsent vér megszárad, aztán elcsúszott, és beleesett a vértócsába?- We are to believe, Eric, that this kid killed this woman, waited for the spattered blood to dry, and then slipped and fell in the blood pool.
- Úgy értette, hogy hinnünk kell neki.- He means we have to believe in him now.
- El kell hinnetek.- You got to believe.
Allison, Henry, hinnetek kell nekem!Allison, Henry, you have to believe me.
Anyu, apu, hinnetek kell nekem, esküszöm, hogy nem voltam sehol.Mom, Dad, you have to believe me, I swear I didn't go anywhere.
Csak hinnetek kell bennem.You just have to believe me.
- A bosziknak is el kell hinniük.The witches will have to believe this.
- Azt kell hinniük, hogy meghaltál.They need to believe you're dead.
A baj az, hogy nincs miben hinniük.The problem is you've got nothing to believe in.
# Hadd higgyem #Make me believe
- Azt akarja, hogy el is higgyem? - Nem.You expect me to believe that?
- Azt várja tőlem, higgyem el, vissza akarta könyörögni magát azok után, hogy tönkretette a házasságát?Do you actually expect me to believe that she asked you for her job back after she ruined your marriage?
- Azt várja, hogy el is higgyem?- Do you expect me to believe that?
"Egy szavát se hidd el," mondta Irving.[Welles] "don't believe a word of it," said Irving.
"Később" sokkal nehezebb mint "előbb", hidd el nekem.'Later' is a lot harder than 'sooner', believe me.
* Ó, jaj, legyen eszed, * * s el ne hidd, mit mond neked!♪ ooh-ooh, better be wise and don't believe his lies ♪
"Mástól származó információt tilos felhasználni azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a tanárt félrevezesse, vagy úgy beállítani, hogy a tanár az adott munkát a prezentáló személy sajátjának higgye.""One may not get information "from another in an intentional attempt to mislead a teacher "or to make that teacher believe the work one is presenting is one's own."
"Vaspolónak" minden oka megvolt, hogy azt higgye vagy az erdő, vagy pedig egy farkas végzett az apámmal.Iron Shirt had every reason to believe that the forest or wolves had killed my father.
- Akarta, hogy bűnösnek higgyük? - Nem. Teljesen semleges voltam.You wanted us to believe that you were guilty?
- Anyáink akarják, hogy ezt higgyük.That's what our moms would like us to believe.
- Azt várod, hogy ezt el is higgyük?And you expect us to believe that?
"Bármit is hallotok rólam, kérlek titeket, ne higgyétek el!"that which you hear said about me... please don't believe any of it.
"Kérlek higgyétek el, hogy a veletek töltött idő...""Please believe that the time I spent with you
- Ne higgyétek, amit beszél!- Don't believe her.
- Nem, nem vagyok, higgyétek el.Is that what he said? No, I'm not too old for it, believe me.
- higgyétek el, ha megkívánja az italt, meg fogja fizetni az árát.- believe me, he wants a drink, he'll pay the price for it.
- Ez tuti okot ad az összeesküvés elméleteseknek hogy azt higgyék, eltussolunk egy gyilkosságot.This is really gonna give the conspiracy theorists a reason to believe we're covering up a murder.
- Higgyék el! - Higgyék el! S én abban a percben, higgyék el, a mennyben járok!-...and believe me -...and believe him there is heaven right here on earth.
- Hogy ne higgyék el.Okay? - I tried to get them not to believe me.
- Ne higgyék, hogy egyedül van.You can't honestly believe there's only one.
"Időre van szükségem, hogy higgyek neked. "It takes a lot for me to believe you.
"Nincs mód, hogy higgyek..."No way to believe...
- Azt akarja, hogy higgyek...You know, he led me to believe- - I know.
"Boldoggá teszlek, csak bennem higgy.""I'll make you happy so believe only in me."
"Ne higgy semmit, amíg nincs közvetlen tapasztalatod"."No, you can't believe anything until you have direct perception of it".
"Wendy, kérlek higgy nekem."Wendy please believe me
"Fontos, hogy higgyen nekem!"It is important that you believe me.
"Ne higgyen az apának, megengedheti ezt magának.""Don't believe the father you really can afford it."
- Akkor higgyen nekem!- Then believe me.
" Figyelj, miben higgyünk?Listen; what can we believe in?
"Azt akarják, hogy mi is higgyünk ebben.""They want us to believe in this too."
- Akkor kinek higgyünk?- Then who can you believe?
- Miért higgyünk nekik?Why should we believe that?
"De higgyetek nekem, Én kijutok Skid Row-ból!""But believe me, l've got To get out of Skid Row! "
"Szeretteim... ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-é, mert sok hamis próféta jött ki a világba.""Beloved, do not believe every spirit, "but test the spirits "to see whether or not they are from God,
- Akkor higgyetek nekem!Well, then, you need to believe me.
- Eskü, gyíkok, higgyetek nekem!I'm telling you guys. I swear. You have to believe me.
- Akkor ne higgyenek nekem!Come on. Well, then don't believe me!
Annyira vágyom már a napot, amikor a Földön mindannyian el tudunk fordulni a sekélyes földi vágyaktól, és hívő lélekkel örvendezni, hogy a mi Urunk a mennyben majd megjutalmaz bennünket.The only way to get a man like Mr Darcy is to make him up. I do long for the day when every one of us on earth can turn away from shallow worldly desires, believing, rejoicing, that our Lord will reward us in heaven.
Azt hiszem épp most lettem hívő ember.I think I just became a believing man.
Aztán visszatér, Egyre nagyobb számban ő következőkben Minden hívő , hogy ő a Messiás,Then he will return, with ever greater numbers in his following, all believing that he is the Messiah, all willing to be part of a rebellion that brings him to the throne.
Ezért a legtöbb hívő, a társadalmunkban, nekiáll válogatni a vallási dogmák közül. És amit teljesen abszurdnak tartanak, azokat elvetik.They want to believe in believing and so most people of faith, I think, in our society naturally pick and choose from the doctrine those things they find absolutely ridiculous and throw out.

Questions and answers about hisz conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about hisz
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Hungarian conjugation game!

Practice Hungarian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
hintscatter
leszbecome
teszdo
veszbuy
vészperish
viszcarry
Different length:
elhiszbelieve

Do you know these verbs?

VerbTranslation
hagyományozbequeath
hamvasztcremate
harsogdo
hidegszikget cold
hirdetadvertise
hitelesítcertify
hordcarry
hozzájárulcontribute
igézenchant
iktatauthorize