Gondol conjugation

Conjugate gondol - think something

Present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
gondolok I think something
Te
gondolsz you think something
Ő
gondol he/she to think something
Mi
gondolunk we think something
Ti
gondoltok you all think something
Ők
gondolnak they think something

Present definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
gondolom I think something
Te
gondolod you think something
Ő
gondolja he/she thinks something
Mi
gondoljuk we think something
Ti
gondoljátok you all think something
Ők
gondolják they think something

Past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
gondoltam I thought something
Te
gondoltál you thought something
Ő
gondolt he/she thought something
Mi
gondoltunk we thought something
Ti
gondoltatok you all thought something
Ők
gondoltak they thought something

Past definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
gondoltam I thought something
Te
gondoltad you thought something
Ő
gondolta he/she thought something
Mi
gondoltuk we thought something
Ti
gondoltátok you all thought something
Ők
gondolták they thought something

Future indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogok gondolni I will think something
Te
fogsz gondolni you will think something
Ő
fog gondolni he/she will think something
Mi
fogunk gondolni we will think something
Ti
fogtok gondolni you all will think something
Ők
fognak gondolni they will think something

Future definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogom gondolni I will think something
Te
fogod gondolni you will think something
Ő
fogja gondolni he/she will think something
Mi
fogjuk gondolni we will think something
Ti
fogjátok gondolni you all will think something
Ők
fogják gondolni they will think something

Conditional present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
gondolnék I would think something
Te
gondolnál you would think something
Ő
gondolna he/she would think something
Mi
gondolnánk we would think something
Ti
gondolnátok you all would think something
Ők
gondolnának they would think something

Conditional present definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
gondolnám I would think something
Te
gondolnád you would think something
Ő
gondolná he/she would think something
Mi
gondolnánk we would think something
Ti
gondolnátok you all would think something
Ők
gondolnák they would think something

Conditional past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
gondoltam volna I would have thought something
Te
gondoltál volna you would have thought something
Ő
gondolt volna he/she would have thought something
Mi
gondoltunk volna we would have thought something
Ti
gondoltatok volna you all would have thought something
Ők
gondoltak volna they would have thought something

Conditional past definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
gondoltam volna I would have thought something
Te
gondoltad volna you would have thought something
Ő
gondolta volna he/she would have thought something
Mi
gondoltuk volna we would have thought something
Ti
gondoltátok volna you all would have thought something
Ők
gondolták volna they would have thought something

Conjugated infinitive tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
gondolnom I to think something
Te
gondolnod you to think something
Ő
gondolnia he/she to think something
Mi
gondolnunk we to think something
Ti
gondolnotok you all to think something
Ők
gondolniuk they to think something

Subjunctive present definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
gondoljam (if/so that) I think something
Te
gondold (if/so that) you think something
Ő
gondolja (if/so that) he/she think something
Mi
gondoljuk (if/so that) we think something
Ti
gondoljátok (if/so that) you all think something
Ők
gondolják (if/so that) they think something

Subjunctive present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
gondoljak (if/so that) I think something
Te
gondolj (if/so that) you think something
Ő
gondoljon (if/so that) he/she think something
Mi
gondoljunk (if/so that) we think something
Ti
gondoljatok (if/so that) you all think something
Ők
gondoljanak (if/so that) they think something

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for gondol

This verb can also have the following meanings: to think somehow, think, to think ofabout something

Examples of gondol

Example in HungarianTranslation in EnglishFm.
"Próbálj valami másra gondolni.""Try to think something new."
Akármire gondolok az ellentéte valósul meg?Every time I think something, the opposite happens.
Csak kisétált az ajtón, nem gondolok semmit.She just walked out the door, I don't think anything. You have to think something.
Én mást is gondolok.I think something else.
Én valami nagyszerűre gondolok, ami már közel van.I think something great is just around the corner.
- Arra gondolsz, hogy valami baja esett?- Do you think something is wrong?
Amikor azt mondod, hogy fontos vagyok neked, akkor igazából arra gondolsz, hogy segítsek neked elszakadni a Darby Internationaltől.So when you say that you think something of me, what you actually mean is you want me to help you to bail on Darby International.
Arra gondolsz... például, hogy olyan elcseszett módon nevetsz, amikor valamit nagyon, de nagyon viccesnek találsz?You mean the way, the way you can't control that messed up way that you laugh when you think something's really, really funny?
De legközelebb, ha ilyenre gondolsz, szólj, oké?Just next time you think something, just ask, okay? Don't dwell on it.
Mit gondolsz, mit csinál az, amit katasztrófamérőnek hívnak?- What do you think something called a disasterometer does?
Mit gondoltok, hogy sikerült ezt így összehozni?How do you think something like this comes together?
Amikor elkezdesz kevesebbet foglalkozni vele, hogy mit gondolnak rólad az emberek, elkezdesz szabaddá válni, igazán szabaddá, és én azt hiszem, amikor igazán szabaddá válsz, akkor azt hiszem, valami megnyílik neked, ami életerőt ad neked olyasmit, tudod... én egy csatornának hívom ezt.When you start to care less about what people think about you, you start to become free, really free, and I think when you become really free, then I think something opens up that gives you the capacity to sort of, like, you know... I call it a conduit.
De ha egy hapsi, vagy fiú viszi haza Jodyt, az emberek rosszra gondolnak.But if it's a bloke or a boy taking Jody home, people think something bad.
Mit gondolnak, valami, amin dolgozott, szerepet játszott a halálában?Why, do you think something he was working on played a part in his death?
Azt gondolom valami nekem jött.I think something just crashed into me.
Ezért gondolom, hogy tényleg történt vele valami.That's why I think something actually happened.
Ha valaki kedves hozzám, azt gondolom, valami biztosan nincs rendben.When someone's nice to me, l think something must be wrong.
Igen, gondolom... gondolom magának meg sem kottyan az ilyesmi.I suppose you could really overthink something like this.
Komolyan gondolom. Azt hiszem Tonyról van valami meg a fiúkról.I think something might have happened to Tony and the boys.
- Mire gondolod, hogy nem stimmel?Why do you think something's wrong?
- Még nem akarom, hogy tudjon róla. - Nem gondolod, hogy... ha valamit titkolnod kell a szeretteid elől, akkor az talán nem jó ötlet?Hey, you think something you have to keep from everyone you love might not be the best idea in the first place?
- Úgy gondolod valami történt?You think something's happened?
- Úgy gondolod, valami megvédelmezte őket?- You think something protects them?
-gondolod, hogy valami veszélyes... -Caspar!Tell me do you think something dangerous...
A Hang úgy gondolja, hogy abban van valami ami segít legyőzni őt.Voice thinks something in there might help us defeat him.
A lányom kicsit kutakodott az iskolában, és úgy gondolja, történhetett valami a nyári táborban... Már elnézést.I had my daughter do a little digging at school, and she thinks something might have happened at summer camp...
Csak hívd fel az apámat, hogy ne gondolja azt, hogy valami történt velem.If you could just call my father and make it where he thinks something happened to me.
Senki nem gondolja, hogy ez a kicsi dolog egy nagyobb bűntett bűnjele, de az, és ezzel kihűltek a nyomaink.No one ever thinks something this small could be a clue to a bigger crime, but it is, and that's how our trails run cold.
Tudom, de nyilvánvalóan azt gondolja valami lesz.I know, but obviously she thinks something is going on.
- és úgy gondoljuk, valami van ott fent.And, we think somethings up there.
Ebből gondoljuk, hogy valami nagy dolog készül.That's whywe think something really big is going down.
Igen. Épp ezért gondoljuk, hogy más is van a háttérben. Például lehet, hogy más, erősebb démonok védelme alatt állnak.Yeah, that's why we think something else is going on, like maybe they're being protected by other demons, more powerful demons.
Mr. Acoss, úgy gondoljuk, hogy történt valami, ami ezt az egészet okozta.We think something happened on your hunt that caused all this.
Úgy gondoljuk, a vadászok vannak veszélyben.Look, we think something's happening.
Akkor ti... - Úgy gondoljátok, hogy megint van valami abban a házban?So you think something's back in that house?
Tényleg úgy gondolják, hogy itt érhette valami, amitől beteg lett?You really think something around here could have made her sick?
Ugye nem gondolják, hogy valami történt vele?You don't think something's happened to him, do you?
Ugye nem gondolják, hogy vele is történt valami?You don't think something happened to him, too, do you?
- Tegnap tartotta azt gondoltam, valami történt.- He did yesterday so I thought something's up.
24 01:26:58:20 Én mindig arra gondoltam, 05 01:27:03:18 Lehet, hogy el kellett volna költöznöm.I always thought something could have happened between us. Maybe I should have made the first move. Are you gonna do yourself too?
Ahogy azt gondoltam, hogy valami nincs rendben, a vezetőséghez fordultam, ők meg azt mondták, majd kezelik az ügyet.The second I thought something was going on, I went to the administration, and they told me they would handle it.
Amint ez a leányzó azt mondta, itt akar maradni, mindjárt gondoltam, hogy itt valami nincs rendben.From the moment that wench there said she would be staying here, I thought something was strange.
Arra gondoltam, talán köze lehet a dolgok alakulásához.I thought something might have gone sideways in that regard.
Mr. Beach... valami olyasmit gondolt... hogy meg kellene szabadulni a kölyköktől.Mr Beech, he thought something about getting rid of all the students.
Szóval, Isten biztos valami jót gondolt ki számára.So, God would've surely thought something good for him.
Valami olyanra gondolt, hogy Fin ki akarta őt tenni a cégből, aztán láttam, hogy a telefonban egy Rigands nevet említ.He thought something about Fin ushing him out of the company, then I saw him on the phone mentioning someone named Rigands.
Azt gondoltad, hogy akkor valami rossz fog történni.'Cause if-if I didn't, then... Then you thought something bad was going to happen.
Az anyám, amikor úgy gondolta, hogy a dolog túl jó ahhoz, hogy igaz legyen, azt szokta mondani, hogy "Az ördög puccos kalapban".My mama when she thought something was too good to be true she'd say, "Satan in a Sunday hat."
Azt gondolta, hogy valami biztosan történt veled, de...szerintem nem.She thought something must have happened to you, but... I guess not.
Azt hiszem, sosem gondolta volna, hogy ilyesmi megtörténhet vele.Bet she never thought something like could happen to her.
De most komolyan, úgy értem, ki gondolta volna, hogy egy olyan különös dolog, mint a lyukkameraBut seriously, I mean, who'd have thought something as strange as a camera obscura
Emlékeznék, ha anyám úgy gondolta volna, történik valami.I would remember if my mom thought something was happening.
Azt gondoltuk, magával történt valami.Um, we thought something happened to you.
Rettenetes tekintete volt; gondoltuk, valami végzetes történt...He looked terrible, we thought something disastrous had happened
Egy kicsit többre gondolnék, mint a... - ...pezsgő.I would think something more like champagne.
Most át kell gondolnom valamit.I need to think something through now.
Miből gondoljam hogy bármit is elloptak tőle?What makes you think something was stolen?
Akkor megkeresem őt. De ha úgy gondold, hogy valami történt, ...I'll try and track him down, but if you think something happened, I need...
Helen, Helen, gondolj valamire.Helen, helen, think something.
Ne gondolj ilyenekre.Don't even think something like that.
Raju, gondolj ki valamit.'Raju, think something."
Rendben, gondolj helyettem is.Yes you think, think something for me too.
Azt akarjuk, hogy a polgármester első benyomása önről az legyen, hogy olyan nő, aki elbírja a sok hatalmat. Hogy amikor önre néz, valami olyasmire gondoljon...But we want the Mayor's first impression of you to be as a woman capable of handling a lot of power, to look at you and think something like...
Egyszóval, óhajtják, hogy gondoljon nekünk valamit?Well, show we have him to think something for us?
Nem akarom, hogy rosszra gondoljanak.Someone will think something's going down. $5000?

Questions and answers about gondol conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about gondol
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Hungarian conjugation game!

Practice Hungarian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
gondoztend
landolland
Different length:
átgondolthink over

Do you know these verbs?

VerbTranslation
gátolhinder
gépeltype
gerjeddo
gitározikplay the guitar
gombázikmushroom
gondolkodikponder
gürcölbabble
gyógyítheal
gyógyulrecover
gyónconfess