Folytat conjugation

Conjugate folytat - continue

Present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
folytatok I continue
Te
folytatsz you continue
Ő
folytat he/she to continue
Mi
folytatunk we continue
Ti
folytattok you all continue
Ők
folytatnak they continue

Present definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
folytatom I continue
Te
folytatod you continue
Ő
folytatja he/she continues
Mi
folytatjuk we continue
Ti
folytatjátok you all continue
Ők
folytatják they continue

Past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
folytattam I continued
Te
folytattál you continued
Ő
folytatott he/she continued
Mi
folytattunk we continued
Ti
folytattatok you all continued
Ők
folytattak they continued

Past definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
folytattam I continued
Te
folytattad you continued
Ő
folytatta he/she continued
Mi
folytattuk we continued
Ti
folytattátok you all continued
Ők
folytatták they continued

Future indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogok folytatni I will continue
Te
fogsz folytatni you will continue
Ő
fog folytatni he/she will continue
Mi
fogunk folytatni we will continue
Ti
fogtok folytatni you all will continue
Ők
fognak folytatni they will continue

Future definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogom folytatni I will continue
Te
fogod folytatni you will continue
Ő
fogja folytatni he/she will continue
Mi
fogjuk folytatni we will continue
Ti
fogjátok folytatni you all will continue
Ők
fogják folytatni they will continue

Conditional present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
folytatnék I would continue
Te
folytatnál you would continue
Ő
folytatna he/she would continue
Mi
folytatnánk we would continue
Ti
folytatnátok you all would continue
Ők
folytatnának they would continue

Conditional present definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
folytatnám I would continue
Te
folytatnád you would continue
Ő
folytatná he/she would continue
Mi
folytatnánk we would continue
Ti
folytatnátok you all would continue
Ők
folytatnák they would continue

Conditional past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
folytattam volna I would have continued
Te
folytattál volna you would have continued
Ő
folytatott volna he/she would have continued
Mi
folytattunk volna we would have continued
Ti
folytattatok volna you all would have continued
Ők
folytattak volna they would have continued

Conditional past definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
folytattam volna I would have continued
Te
folytattad volna you would have continued
Ő
folytatta volna he/she would have continued
Mi
folytattuk volna we would have continued
Ti
folytattátok volna you all would have continued
Ők
folytatták volna they would have continued

Conjugated infinitive tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
folytatnom I to continue
Te
folytatnod you to continue
Ő
folytatnia he/she to continue
Mi
folytatnunk we to continue
Ti
folytatnotok you all to continue
Ők
folytatniuk they to continue

Subjunctive present definite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
folytassam (if/so that) I continue
Te
folytasd (if/so that) you continue
Ő
folytassa (if/so that) he/she continue
Mi
folytassuk (if/so that) we continue
Ti
folytassátok (if/so that) you all continue
Ők
folytassák (if/so that) they continue

Subjunctive present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
folytassak (if/so that) I continue
Te
folytass (if/so that) you continue
Ő
folytasson (if/so that) he/she continue
Mi
folytassunk (if/so that) we continue
Ti
folytassatok (if/so that) you all continue
Ők
folytassanak (if/so that) they continue

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for folytat

There is no additional usage information for the verb folytat.

Examples of folytat

Example in HungarianTranslation in EnglishFm.
"Igyekszem úgy nézni a dolgokat hogy folytatni tudjam az életem tudván, hogy már külön utakon járunk."I struggle to put it together in a way that allows me to continue knowing that we're on separate roads.
"Nem tudom, képes leszek-e folytatni a tanulmányaimat.""I don't know if I will be able to continue studies."
"Szeretnénk folytatni nagylelkű közös munkánkat, függetlenül a rossz szolgálattól" Egyáltalán nem."We are going to continue to tip generously despite the bad service." Not at all.
"Te is tudod, milyen nehéz volt, és mennyire lehetetlen tovább folytatni.""You know how hard it has been and how impossible it is to continue."
'Elsőnek menjenek a laborba folytatni a munkát.'First, make your way to the lab to continue our work.
Akkor, folytatok mindent a terv szerint.Then, I'll continue with the plan.
És ennek ellenére privát megbeszéléseket folytatsz a pekingi követtel?And yet you continue to have private conversations - with Beijing's supposed emissary.
Amit a Starbucksban folytatunk?To be continued at the Starbucks?
Az Ori seregei folytatják azon bolygók bitorlását, melyeken kereskedelmet folytatunk, és persze ott van a Tau'ri is. Igen.The armies of the ori continue to usurp the planets upon which we've established trade, and of course there's the tau'ri... yes.
Áldd meg eme ételt, óh, Uram, és bennünket szolgálatodra, amit hű istenfélelemben folytatunk a neved dicséretére, és dicsőségére.Bless this food, oh, Lord, and ourselves to thy loving service that we may always continue in thy faith and fear to the honor and glory of thy name.
A jövőben minden város egyetemi város lesz, amelyek folyamatosan fejlődnek, és állandó eszmecserét folytatnak.That all the cities of the future will be university cities that grow, that continue to exchange ideas.
Sajnos, mind a mai napig ilyen tevékenységeket folytatnak,Unfortunately, these type of activities continue to this day.
Újabb kutyakísérleteket folytatnak!Canine research continues.
"rád gondolok és folytatom tovább, mert..."I think of you and I continue on, because"...
"Én folytatom a megjavulást" "Mrs. Reid nagylelkű jótékonyságának pártfogása alatt."I myself continue to improve under the auspices of Mrs Reid's generous charity.
- Akkor folytatom a szerepjátékot.I will continue the reenactment. Mm-hmm.
- Akkor pedig nem folytatom.- Then I refuse to continue.
- Igen, folytatom..- I'm gonna continue.
"menj a pokolba", mert a saját utadat folytatod.because you continue your ways.
- Akkor folytatod?- So you're going to continue?
- Csődbe megyünk, ha folytatod a vásárlásokat.- We are bankrupt while you continue shopping...
- Ha folytatod, ugyanaz lesz...- If you continue, will be the same ...
- Ha tovább folytatod, elmondalak anyámnak!-If you continue, I'll tell my mother.
" Kinyitja a könyvet, és folytatja a vizsgálatot. ""Opens his book and continues revision."
"a híres zoológus, Dr. Alan Kessler... "folytatja a kísérleteit..."noted zoologist Dr. Alan Kessler continues his experiments
(folytatja a szimatolást)(continues sniffing)
* A tanár folytatja a párbeszédet. *teachercontinuesdialogueinthis language.
- De ha Beth folytatja az ügyet,I know. But if Beth continues with the case,
"De, ha ezek a lázadók tovább folytatjuk törvénytelen gyülekezésüket,"but if these rebels continue with their illegal assemblies
"Ezt folytatjuk,..."This cycle will continue
"Nincs jelentenivaló, folytatjuk a kutatást."Nothing to report so far will continue to search.
"belátva azt, hogy ha így folytatjuk a gyűlölködést"from understanding that if we continue on this slide of hatred
- A jövő héten folytatjuk a beszélgetést.- We can continue this next week.
*Hittetek az igazatokban, * *de most ismerjétek el, hibáztatok. Ha folytatjátok, * *rosszul értelmezett hűségből, az ellenállást, * *nyíltan fellázadtok a császárotok ellen.* *Nevetekre örök szégyen száll.*Though you believed you were right and now admit to error, but continue to offer... resistance based on misplaced loyalties by openly rebelling against your Emperor your names will live forever in infamy
Addig folytatjátok a csatát, míg a homok innen ki nem ürült.You will continue fighting until the sand in this upper globe has drained.
Akkor jobb lesz, ha folytatjátok az ásást.So it is better to continue to dig.
Aliciával folytatjátok, és mi nem mondunk ennél többet.You and Alicia continue, and we'll say no more.
Arra számítottunk, hogy folytatjátok azt a taktikát.We all expected you to continue that strategy.
"Adjátok a Fekete Hegyeket és a régi vadászterületeket nekünk vagy nem fogunk tovább etetni benneteket, és megöljük Ülő Bikát és azokat akik folytatják a harcot."Give the Black Hills and your old hunting lands to us or we will no longer feed you, and we will kill Sitting Bull and all those who continue to fight."
"Miközben folytatják a lövöldözést a rendőrökre."They continue to fire into police officers.
"Szörnyű a pusztítás..." "A fegyveresek folytatják a lövöldözést a rendőrökre, hogy menekülhessenek."The devastation is terrible... as the gunmen continue to fire at the police officers as they try to make their getaway.
- A szövetséges erők folytatják az előrenyomulást." - Jól csinálják.Allied forces continue advance." They're doing all right.
- Az emberei folytatják az összes érintett feljegyzését?Your men continue their survey of all afflicted? They do.
14 éves koromtól, én folytattam.From the age of 14 upwards, I continued.
1984-ben Etiópiában dolgoztam... És folytattam a Száhel-övezetben 85-ben és 86-ban.I worked in Ethiopia in 1984... and continued across the Sahel in '85 and '86.
Aligha tudtam volna rámutatni arra, miszerint Henrynek mostantól nem igazán lesz alkalmas semmiféle tevékenység űzésére, éppen ezért inkább folytattam a beszélgetést a jövőjéről.I could hardly point out that Henry now had no time left... for any kind of activity... so I continued to discuss his future.
Anyai kötelességeim mellett, folytattam ügyvéi karrieremet is.Besides my motherly duties. I continued with my profession as a lawyer.
Az eredmény egy kiváló deszka lett, így hát folytattam a többi elkészítését.The result was a real nice board, so I continued to fashion others.
- És a folytatott támogatás Oroszországtól.And the continued support of Russia.
-Szóval ön tudta hogy ő egy gyilkos, mégis romantikus kapcsolatot folytatott vele?So you believed him to be a murderer, but you continued to be romantically involved?
A klingonokkal folytatott tárgyalások során a jelenlétem úgyis csak teher lenne Sisko kapitánynak.My continued presence on Deep Space 9 would only be a liability to Captain Sisko in his dealings with the Klingons.
A technológiát melyet Kisaragi Professzor fejlesztett és melyet Utsugi Professzor folytatott akit elraboltak...The technology that Professor Kisaragi was developing, and then the kidnapping of Professor Utsugi who continued his research...
A tovább folytatott és befejezett munkáid fejében, amit a Beltran-ügyben és a további 3 évben végzel majd, teljes védettséget élvezel minden, a ma esti vallomásodban elhangzottakkal szemben.It states that in exchange for your continued and complete assistance with the beltran investigation and your serVices for three years, you will be granted full immunity for any and all truthful statements you make tonight.
Azt gondolkjuk, hogy August volt az, akit elcsáíbtottak Vegas fényei, amíg te folytattad az igazi bűvészet gyakorlását.So, we're thinking that August was the one who was seduced by the bright lights of the strip while you continued to practice real magic.
Ha folytattad volna a cserkészkedést, megtanultad volna.If you continued with the Scouts, you would have learned that.
Igen, de te folytattad, mintha azt sugalltad volna, hogy én nem mondtam helyesen.Right, but you continued As if to imply I wasn't saying it correctly.
És még folytattad is az evést.And actually continued to eat.
"Ellenkezőleg viszont - folytatta Subidu - ha így volna, akkor így lehetne;"'Contrariwise', continued Tweedledee. If it was so, it might be;
"Megúntam az egészet" - folytatta."I'm bored with this place," she continued.
- Anderson, ellenszegült a tanácsomnak és folytatta a műveletet, ami hazai földön a védelme alatt álló két kínai állampolgár erőszakos halálához vezetett.Anderson, you went against my advice, and you continued with an operation that led to the violent deaths of two Chinese citizens under your protection on American soil.
- Apa nem hagyott végrendeletet. és Maurice – Isten nyugosztalja – vette át a két üzlet és ott folytatta a munkát.Dad didn't leave a will and Maurice, rest his soul, took the two shops, and continued working there.
- További híreinkben, Jimmy Carter, korábbi elnők Pekingben folytatta- In other news, former President Jimmy Carter continued his campaign
'Miután bizonyítottuk, hogy a mi autóink biztonságosabbak, mint a sportos ferdehátúak, 'folytattuk az utazásunkat és nemsokára elértünk egy különleges helyre.''Having proved, as a team, that our cars are safer than hot hatches, 'we continued onwards and soon, we were in a very special place. '
- Ezért folytattuk...-...so we continued--
A következő reggel folytattuk utunkat egy olyan helyen, ahol a dombokat egyszer angol vér áztatta.The next morning, we continued our journey through a region where the hills were once soaked with British blood.
Addig folytattuk ezt, míg Dr.Webber és én is úgy nem láttuk hogy a szíve nem fog újraindulni.We continued in this manner until both Dr. Webber and I decided that his heart would not start.
Az elhunyt után nyomozás a kosárlabda miatt indult, de... folytattuk a nyomozást Ludwig bíró pénzügyi gondjai miatt.We started looking into the deceased because of the basketball games, but... we continued our investigation because of Justice Ludwig's financial troubles.
- A fiúk még meg sem születtek. A nagybácsi kezdhette a gyilkolást, a fiúk meg folytatták a tradíciót.The uncle must have started the killing, the boys have continued the tradition.
- A nyomozást nem folytatták?- Was the case discontinued?
7 napja történt, hogy a tornádó végigsöpört a Lila akác közön, és a lakók folytatták életük darabkáinak összeszedését.it had been seven days since a tornado devastated wisteria lane, and the residents continued to pick up the pieces of their lives.
A Pentagon segített az oroszoknak beindítani a másik kaput,... ..cserébe folytatták az információk és technológiák megosztását.The Pentagon made the Russians deep-six their gate... ..in exchange for continued sharing of information and technology.
A britek folytatták a zsidókkal teli hajók feltartóztatását.The British continued to intercept ships full of Jewish immigrants from Europe.
"Eppur si muove" ez azt jelentette, folytatná a tanulmányait és kiadásait...When Galileo said "Eppur si muove" it meant he would continue to study and publish...
Magát nem akartam belerángatni ebbe, Mr. Reese. Mert azt reméltem, ha én nem térnék vissza, maga folytatná azt, amit mi ketten elkezdtünk.I didn't want to involve you in this business, Mr. Reese, because I had hoped that, if I hadn't returned, you would continue what we had started.
Amikor befejeztem az iskolát, tudtam hogy valahogyan folytatnom kellene a rögbit.When I left school, I knew I just had to continue rugby in some way.
Bocsásson meg, de ideje folytatnom az utam.Please forgive me, it's time for me to continue my journey.
De ha ezt kell folytatnom, akkor meg fogod duplázni a fizetésem.But if l have to continue this, you will have to double my salary
Kell ezt folytatnom?I mean, do I need to continue?
Kérlek mondd, hogy megöltek valakit, különben folytatnom kell az írást.Please tell me there's been a murder, otherwise, I'll have to continue writing.
A nagyapád azért ment át, hogy legyőzze. Most neked kell folytatnod a harcát.Your grandfather went off to defeat him, and now it's up to you to continue his fight
De egyelőre a sztárod nélkül kell folytatnod.But for now, you're going to have to continue staging without your star.
Egyedül kell folytatnod.You'll have to continue alone.
Mindenképp folytatnod kell az ügyet?Do you have to continue the case?
Ming, folytatnod kell. Kérlek!Ming, you have to continue, please.
- ...immunszupresszív neoral adagolását aminek a szedését folytatnia kell egész életében hogy elkerülje a transzplantált szerv kilökődését.- immunosuppressive neoral, which you'll need to continue for the rest of your life, to avoid rejecting your transplant.
Figyelmeztettem, hogy felelőtlenség folytatnia a kísérletet.i warned him that it was reckless to continue his research.
Mindketten tudjuk, mi történt eddig ma, de ez nem jelenti azt, hogy folytatnia kell.We both know what's already happened here tonight, but it doesn't mean it has to continue.
Nem hiszem, hogy egészséges magának Tovább folytatnia a munkát velem.I don't really think it's healthy for you to continue working with me.
Nem kell folytatnia ezt a haszontalan nyomozást.There's no need for you to continue this useless investigation.
- Így kell folytatnunk a beszélgetést.We have to continue to talk like this.
Attól tartok, folytatnunk kell a kezeléseket. Sokkal jobban vagyok.I'm afraid we will need to continue the treatments.
Bármi is történik, folytatnunk kell.Look at me! No matter what, we have to continue.
Csak annyit kell tudnunk, hogy mikor kell folytatnunk a munkánkat.All you need to know when we need to continue our work.
De attól félek valahol máshol kell folytatnunk ezt a beszélgetést.But I'm afraid we'll have to continue our conversation elsewhere.
Azt hiszem, lejárt az időnk, így a társalgásotokat azokról a cipőkről engedéllyel rendelkező terapeuta nélkül kell folytatnotok.Okay, I think we're out of time, so you'll have to continue this conversation about shoes without a licensed therapist in the room.
De Mi Nam belépett, folytatnotok kell még néhány évig, nem igaz?But with Mi Nam joining in, they have to continue for a few more years, right?
Később kell folytatnotok.You'll have to continue later.
- Elnézést, szeretnéd, hogy folytassam?- I'm sorry, would you like me to continuel?
- Hadd folytassam!- Let me continue.
- Sy, ha hagynád, hogy folytassam...Sy, if you'll let me continue with my line of questioning.
- Szeretnéd, hogy folytassam?Do you want me to continue?
...hogy folytassam a szolgálatot......To continue that service...
- Alexander, ne folytasd ezt a...- Do not continue...
- Apu folytasd!- Dad, continue.
- Elnézést, folytasd csak.- I'm sorry, continue.
- Hadd tanuljon meg életben maradni ebben a környezetben és folytasd a kutatásod.- Let It learn to survive In this environment... and, continue yöur research.
- Igaz, folytasd!- Right, continue.
"Az ember csak folytassa így tovább a környezetszennyezést, és akkor természet fel fog lázadni."Just let man continue to pollute the earth "the way he is, and nature will rebel.
"Azt akarom, hogy folytassa...""I want you to continue..."
"Maga... folytassa."You... continue.
- Az írnok folytassa a névsort!The clerk will continue with the roll call.
- Bugler, kürtöljön visszavonulást, de folytassa a tüzelést.Bugler, sound retire and continue firing.
"Csak érdeklődnék, alkalmas-e az időpont, hogy folytassuk társalgásunkat.." "..az űrutazásnak a pozitronhálózatomra tett hosszútávú hatásairól."I was wondering if this might be an appropriate time... to continue our discussion on the long-term effects of space travel... on my positronic net.
"Igyál még egyet, és folytassuk."Have another drink and continue.
"LengtaH 'e' yIchaw'." (Hadd folytassuk az útunk.)"LengtaH 'e' yIchaw'. Let them continue on their way.
- Akkor folytassuk. - Nem.- Let's continue.
- Akkor folytassuk:To continue, then.
"ha összeesek a színpadon, csak vigyetek le és folytassátok mert én csak egy vagyok közületek.""If I collapse on the stage, just drag me off and continue with the show... because I'm only one person."
- Csak folytassátok.- Just continue. - How you doing?
- folytassátok most beszél!Let's continue... Talk now!
A feladatotok, hogy folytassátok.Your assignment is to continue it.
A város törvényei teljesen megtiltják nektek, hogy folytassátok a poszterek kihelyezését.You are absolutely forbidden by the rules of the city to continue putting up posters.
"Megkérem családomat és barátaimat, hogy folytassák az imádkozást, folytassák a megbocsájtást, folytassák a küzdelmet."I ask my family and friends that you all continue to pray, that you all continue to forgive, continue to fight this fight.
- Addig is, folytassák a keresést!Meanwhile, continue to scan the area.
- Kérem, folytassák!Please continue.
- Kérem, folytassák.- Please continue.
- hogy a kapcsolatot folytassák, míg...- relationship to continue, whereas you see...
Mr. Spock, folytasson a terratin szóval kapcsolatos kutatást!Mr. Spock, continue research on the word "terratin."
Amit maga tett, Tom, az lehetővé teszi, hogy folytassunk egy háborút, amit meg kell nyernünk.What you have done, Tom... is to allow us to continue to fight a war we must win.
Ne folytassunk vitát egy pusztán elméleti programról!We can't continue to debate a purely hypothetical program.
Nyilván sok mindent, de azért kérdezem, mert találkoznom kellett volna vele, hogy folytassunk egy beszélgetést.A lot of things, I imagine, but the reason I'm asking is 'cause I was supposed to meet up with him, continue a conversation.
A legenda szerint mindenszentek napján, kikelnek sírjaikból és visszatérnek az életbe, hogy a fekete mágia körébe tartozó rítusokat és praktikákat folytassanak.According to the legend... on All Saints Day... They rise from the dead and continue their Black Rituals.

Questions and answers about folytat conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about folytat
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Hungarian conjugation game!

Practice Hungarian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
feladhand up something
felhasználuse
fermentálferment
fésülcomb
figyelmeztetwarn
fogadwelcome
fogyasztconsume
folyikflow
folytatódikcontinue
forradalmasítrevolutionise