Feláll conjugation

Conjugate feláll - stand up

Present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
felállok I stand up
Te
felállsz you stand up
Ő
feláll he/she to stand up
Mi
felállunk we stand up
Ti
felálltok you all stand up
Ők
felállnak they stand up

Past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
felálltam I stood up
Te
felálltál you stood up
Ő
felállt he/she stood up
Mi
felálltunk we stood up
Ti
felálltatok you all stood up
Ők
felálltak they stood up

Future indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
fogok felállni I will stand up
Te
fogsz felállni you will stand up
Ő
fog felállni he/she will stand up
Mi
fogunk felállni we will stand up
Ti
fogtok felállni you all will stand up
Ők
fognak felállni they will stand up

Conditional present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
felállnék I would stand up
Te
felállnál you would stand up
Ő
felállna he/she would stand up
Mi
felállnánk we would stand up
Ti
felállnátok you all would stand up
Ők
felállnának they would stand up

Conditional past indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
felálltam volna I would have stood up
Te
felálltál volna you would have stood up
Ő
felállt volna he/she would have stood up
Mi
felálltunk volna we would have stood up
Ti
felálltatok volna you all would have stood up
Ők
felálltak volna they would have stood up

Conjugated infinitive tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
felállnom I to stand up
Te
felállnod you to stand up
Ő
felállnia he/she to stand up
Mi
felállnunk we to stand up
Ti
felállnotok you all to stand up
Ők
felállniuk they to stand up

Subjunctive present indefinite tense

Hungarian FormEnglish TranslationEx.
Én
felálljak (if/so that) I stand up
Te
felállj (if/so that) you stand up
Ő
felálljon (if/so that) he/she stand up
Mi
felálljunk (if/so that) we stand up
Ti
felálljatok (if/so that) you all stand up
Ők
felálljanak (if/so that) they stand up

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for feláll

This verb can also have the following meanings: to quit a job, stand, give, to give ones notice

Examples of feláll

Example in HungarianTranslation in EnglishFm.
**** az utolsó pillanatban, az Ozzy fog felállni, hogy - adni ... *** Úgy értem, mint rick nyúz bálványt, és -The last second,ozzy is going to stand up,give -- ...give*** i mean,have like rick flay idol and --
- Oké elég, nem fogok tudni felállni!Okay. - Stop. I won't be able to stand up.
- Próbálj felállni!Sure l do. Try to stand up.
- Segítek felállni.-I am helping you to stand up.
- Én nem fogok felállni!I'm not going to stand up.
Eric, egy férfi... feláll és odamondja!Eric, a man... has to stand up and be heard.
Már most feláll a hátamon a szőr.No, why is the hair on the back of my neck starting to stand up?
Utálom Bobby-t a tökéletesen álló szemöldökéért és az annyira-hihetetlen képességéért, hogy feláll egy pillanatnyi figyelemért.I hate Bobby for her professionally tweezed eyebrows and her oh-so-incredible ability to stand up at a moment's notice.
- ...de kiesik, mikor felállok.- ...so it pops out when l stand up.
Akkor majd felállok és azt mondom:And I'll stand up, and I'll say:
Akkor most felállok, és kicsit hangosabban fogok beszélni!Hey, I'm gonna stand up, and start talking slightly louder.
Amit teszek, nem más, mint hogy egyszerűen felállok, és az egyenrangúak szemébe nézek.The things I do, just simply to stand up and look my equals in the eye.
Biztos amint felállok...I'm sure as soon as I stand up...
- Úgy értem, lehetne... lehetne, hogy mondjuk felállsz vagy...- I mean, could you... could you, like, stand up or...
Amit tenned kéne, hogy felállsz és harcolsz a jogaidért!What you need to do is stand up and fight for yourself.
Az annyira nem profi és a meleg és azok a ragadós linóleum ülések olyan lesz, mintha letépnél egy sebtapaszt a combodról minden alkalommal mikor felállsz.It's not professional. And all that heat and those sticky vinyl seats it'll be like ripping a bandaid off your thigh every time you stand up.
Bár ehhez jobb, ha felállsz.You need to stand up for this, though.
Csak beszélsz róla vagy felállsz és teszel is érte valamit?Do you just talk about it or do you stand up and do something about it?
Amikor eljutunk a végére, és mind megőrülünk és egymásnak ugranánk, akkor újra felállunk.When we get to really the end and we all want to go absolutely crazy, and, like, jump on each other, then we'll stand up again. You know what I mean?
Az emberi élet szent, és mint ilyen, úgy helyes, ha felállunk, és egyként kijelentjük, hogy nem felejtjük el az elhunytakat.Human life is sacred, and as such it is only right that we stand up and with one voice declare that we will not forget those who perished.
Az emberiségnek, nekünk el kell döntenünk, hogy inkább térden csúszva akarunk élni, úgy, hogy minden nap permeteznek és mérgeznek bennünket és állandó fenyegetettségben élünk, vagy felállunk és szabad emberként élünk akik az igazságért, az igazságosságért, a békéért és a szabadságért és a szabadságért mindenkiért.... Isten MINDEN gyermekéért meghalunk!The human beings, we, need to decide, whether to live on our knees while being sprayed and poisoned every day while being under a continual threat or whether we are going to stand up and live as free human beings and seek truth, justice, peace and freedom for all ...
Csak hogy tisztázzuk. Háromra felállunk, vagy pisilünk?Wait, just to clarify, when you get to three do we stand up or do we pee?
Elszámolok háromig, mindketten felállunk, és átöleljük egymást.I'm gonna count to three, and we're both gonna stand up, and we're gonna hug each other.
De ha felálltok, nem lesztek olyan fáradtak, és jobban tudtok koncentrálni.If you stand up, you wake up and your concentration improves.
Most felálltok, és futtok, amerre láttok.You will stand up and run, in any direction you please.
Amikor azt mondom, álljanak fel, felállnak.If i tell you to stand up, you'll stand up.
Inkább felállnak és meghátrálnak.They stand up and fight back.
Kérjük, ha felállnak, tegyék a kezüket a hátuk mögé.If you'd like to just stand up for us,please,and put your hands behind your backs.
Megtennék, hogy felállnak!Kindly do me a favor and stand up, would you?
Melegebbek, mint a motorok, maguktól felállnak.They're warmer than bikes, they stand up by themselves.
Amikor felálltam és tiszta célpontot nyújtottam, nem lőtt.When I stood up and presented a target, he didn't shoot.
Amikor felálltam, hogy vissza kell mennem dolgozni, azt mondta, maradjak, és kicsatolta az övét.So I stood up and I tell him I should get back to work. He says, "Stay." He unbuckled his belt.
Aztán felálltam.And I stood up.
Egy napon elegem lett, felálltam, és így kezdtem:But one day when they were teasing me I just stood up to them and said,
Aztán felálltál?You got stood up?
Mike-ot azelőtt kellett volna felhívnod, mielőtt felálltál abban az istállóban.The time to call Mike would have been before you stood up at that... barn.
Mikor felálltál és beszéltél azoknak az embereknek, azt gondoltam:When you stood up and told off those people, I thought,
Nem segített, amikor felálltál a megbeszélésen, és azt mondtad, hogy "Csinálni akarom Nina-val".Well, it didn't help when you stood up at the staff meeting... and said, "I want to do it with Nina."
Nézd, Stewie, felálltál Isten, és a játékaid előtt és megesküdtél, hogy kiszállsz, ha a dolgok eldurvulnak.Look, Stewie, you stood up before God and all your toys and you took an oath to stick it out when things got tough.
"Anélkül, hogy tudta volna, miért, felállt.""And so without knowing why just yet, she stood up."
"Henry nagybácsi hirtelen felállt."/"Suddenly, Uncle Henry stood up." Get out of the square!
- Csak úgy felállt?- It just stood up.
- Egyszer csak felállt.- It just stood up.
- Tehát, felállt a székre... így. - Gyere le, Ethan.Okay, so she stood up like this?
Amikor felálltunk, mindketten véreztünk.When we stood up, we were both bleeding.
Jah, szerintem mi már felálltunk egy B-17 sem látható.Yeah, I think we've been stood up not a B-17 in sight.
Mind felálltunk, és előadtuk a szép elveinket.We all stood up and delivered ourselves of our principles.
Őt köszöntöttük azzal, hogy felálltunk.He's the one we all stood up for.
Te és Merlotte polgármester felálltatok a templomban, és azt mondtátok, bízzunk meg a vámpírokban.You and Mayor Merlotte, you stood up there in church and you told us to trust the vampires.
Anonymous és a többi ember a neten felálltak és azt mondták:Anonymous and the people on the internet, stood up and said:
Az emberek felálltak.People just stood up, you know.
Ezután a hozzám hasonló tudósoknak, akik felálltak és azt mondták: "Álljunk meg egy percre, nekem ez nem tetszik!"And then scientists like myself that stood up and said,
Mégis, 30 évvel később, a nagy dohány társaságok vezérigazgatói felálltak és eskü alatt mondták a kongresszusnak, hogy a nikotin nem okoz függőséget.Yet 30 years later, the CEOs of all the big tobacco companies stood up under oath and told Congress that nicotine wasn't addictive.
De bármelyikük is sétálna be az ajtón, felállnék,But if any of them were to walk in here, I would stand up,
Örülnék, ha felállna, amikor bejön magához az alelnök.It would be great if you would stand up when the vice president enters a room.
Nem kell felállnod tisztelegni.Don't bother to stand up and salute.
Nem kell felállnia miattam.You don't have to stand up for me.
És már megbocsáss, de hányszor kell egy lánynak felállnia vacsoránál?And excuse me, but how many times does a girl need to stand up at dinner?
"Ilyeneknek?" Most jött el az ideje, hogy felálljak a kaja mellől!"These people"? This is the moment in the meal when I stand up!
Akarja, hogy felálljak?Do you want me to stand up?
Az én munkám, hogy felálljak, Missyért.Now, my job... is to stand up for Missy.
Azt akarják, hogy felálljak a dobozra, bekössem a szemem, essek le, és azt várjam, hogy ezek a lekvár bohócok elkapjanak?So you want me to stand up on that box, put a blindfold on, fall, and expect these weak-ass clowns to catch me?
Ha engedi, hogy felálljak, mutatok valamit...If you let me stand up, I'm gonna show you something...
De előbb a földre kell kerülni, hogy felállj, és megmutasd, hogy értékes vagy.But you can only get pushed down so far before you have to stand up and tell them you have value.
Hagyd, hogy felálljon!Get him to stand up, Night Shift.
Készen áll rá, hogy felálljon, és...- You are ready. Just stand up-
Semmivel se tudom rávenni, hogy felálljon.I can't get it to stand up.
Személyes problémák és politikai... kudarcok sorozatai... adták neki az erkölcsi bátorságot, hogy felálljon... és szembeszálljon ezzel az elnökválasztási versennyel.It was a series of personal hardships... and political defeats... that gave him the moral courage to stand up... and face these presidential races.
Vártam, hogy valaki felálljon, és azt mondja, tévedés történt.I was waiting for someone to stand up and say there'd been some mistake.
Az idő, hogy felálljunk.♪ It's time to stand up tall
Arra vártam hogy felálljanak és kisétáljanak a teremből, de nagy meglepetésemre, ülve maradtak és kuncogtak magukban.I was waiting for them to all stand up and walk out of the cinema! And to my amazement they were still sat there, giggling!
Miért hajtja őket ennyire mior még ahhoz is fáradtak,hogy felálljanak?Why does he keep driving 'em on when they're too tired to stand up?
Nem tanácsolnám, hogy felálljanak és táncolni kezdjenek, oké?I implore you not to stand up and dance, okay?
Nincs akaraterejük, hogy felálljanak, és azt tegyék, amit én.They haven't the guts to stand up and to walk about like me!
Oké, hogy vegyem rá őket, hogy felálljanak?How am I gonna get them to stand up?

Questions and answers about feláll conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about feláll
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Hungarian conjugation game!

Practice Hungarian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
felkelget up
Different length:
felállítset up
felszállfly up

Do you know these verbs?

VerbTranslation
drágulget more expensive
érvénytelenítannul
exhumálexhume
feketíthead up
félfear
feladhand up something
feláldozsacrifice
felállítset up
felkérask
felnagyítmagnify