פתח (ftḥ) conjugation

Conjugate פתח (ftḥ) - open

Present tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
פותחfṿoteḥa I/you/he (masculine) open
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
פותחתfṿotaḥat I/you/she (feminine) open
אנחנו/anakhnu
פותחיםfṿotəḥiym we/you all/they (masculine) open
אתם/atem
פותחותfṿotəḥṿot we/you all/they (feminine) open

Past tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
פתחתיfataḥətiy I opened
אתה (ata)
פתחתfataḥəta you (masculine) opened
את (at)
פתחתfataḥətə you (feminine) opened
הוא (hu)
פתחfataḥ he opened
היא (hi)
פתחהfatəḥah she opened
אנחנו (anakhnu)
פתחנוfataḥənṿ we opened
אתם (atem)
פתחתםfətaḥətem you all (masculine) opened
אתן (aten)
פתחתןfətaḥəten you all (feminine) opened
הם (hem)/הן (hen)
פתחוfatəḥṿ they opened

Future tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
אפתח’efətaḥ I will open
אתה (ata)
תפתחtifətaḥ you (masculine) will open
את (at)
תפתחיtifətəḥiy you (feminine) will open
הוא (hu)
יפתחyifətaḥ he will open
היא (hi)
תפתחtifətaḥ she will open
אנחנו (anakhnu)
נפתחnifətaḥ we will open
אתם (atem)
תפתחוtifətəḥṿ you all (masculine) will open
אתן (aten)
תפתחנהtifətaḥənah you all (feminine) will open
הם (hem)
יפתחוyifətəḥṿ they (masculine) will open
הן (hen)
תפתחנהtifətaḥənah they (feminine) will open

Imperative mood

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אתה (ata)
פתחfətaḥ open!
את (at)
פתחיfitəḥiy open!
אתם (atem)
פתחוfitəḥṿ open!
אתן (aten)
פתחנהfətaḥənah open!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for פתח

There is no additional usage information for the verb פתח.

Examples of פתח

Example in HebrewTranslation in EnglishFm.
! אבל אז את חייבת לפתוח את הדלת

! ’vl ’z ’t ḥyyvt lftṿḥ ’t hdlt

But then you must open the door!
! אלן- .היא אוהבת לקחת קרח בלי לפתוח את הדלת-

! ’ln- .hy’ ’ṿhvt lḳḥt ḳrḥ vly lftṿḥ ’t hdlt-

- She likes getting ice without having to open the door.
! אני לא יכול לפתוח את זה ! אני לא יכול לפתוח את זה

! ’ny l’ ykhṿl lftṿḥ ’t zh ! ’ny l’ ykhṿl lftṿḥ ’t zh

I can't open it!
! אני לא מצליח לפתוח את הדלת

! ’ny l’ mtslyḥ lftṿḥ ’t hdlt

I can't get the door open!
! אני לא מצליח לפתוח את החופה

! ’ny l’ mtslyḥ lftṿḥ ’t hḥṿfh

I can't get the canopy open!
! אדוני, פתח את השער, בבקשה

! ’dṿny, ftḥ ’t hsh‘r, vvḳshh

Sir, please open the door.
! אוון, פתח את הדלת

! ’ṿṿn, ftḥ ’t hdlt

Evan, open the door!
! אוליבר, פתח את הדלת

! ’ṿlyvr, ftḥ ’t hdlt

Oliver, open the door!
! איאן, פתח את הדלת

! ’y’n, ftḥ ’t hdlt

Ian, open the door!
! איג'י פתח את הדלת- .רק רגע-

! ’yg'y ftḥ ’t hdlt- .rḳ rg‘-

- Iggy, open up.
! אחי, כשאלוהים סוגר דלת הוא פותח חלון

! ’ḥy, khsh’lṿhym sṿgr dlt hṿ’ fṿtḥ ḥlṿn

Boy, when God closes a door, He opens a window.
! אני פותח את הדלת- !

! ’ny fṿtḥ ’t hdlt- !

- Let me open it!
"דם פותח את המנעול ואתה תהיה למצוא כל מה שכתב עליך אמון בקסם שלך."

"dm fṿtḥ ’t hmn‘ṿl ṿ’th thyh lmtsṿ’ khl mh shkhtv ‘lykh ’mṿn vḳsm shlkh."

"Blood opens the lock and you shall find all that is written about you. Trust in your magic."
"דם פותח את המנעול ואתה תהיה למצוא... כל מה שכתב עליך

"dm fṿtḥ ’t hmn‘ṿl ṿ’th thyh lmtsṿ’... khl mh shkhtv ‘lykh

"Blood opens the lock and you shall find... all that is written about you.
"טאר'ס פותח את גופתה"

"ṭ’r's fṿtḥ ’t gṿfth"

"Tears open her bodice."
! בר, תפתחי לי .אני לא פותחת- בר, אמא בטלפון.

! vr, tftḥy ly .’ny l’ fṿtḥt- vr, ’m’ vṭlfṿn.

Bahr, open up!
(עוץ לי גוץ לי .מצטערת. פותחת, פותחת ?

(‘ṿts ly gṿts ly .mtsṭ‘rt. fṿtḥt, fṿtḥt ?

Sorry. Opening,opening. What was that?
, ואת נתקלת ביומן שלו , ואת פותחת אותו , וכתוב בו ."אני שונא את אמא שלי"

, ṿ’t ntḳlt vyṿmn shlṿ , ṿ’t fṿtḥt ’ṿtṿ , ṿkhtṿv vṿ ."’ny shṿn’ ’t ’m’ shly"

And you come across his journal, and you open it, and it says, "l hate my Mom."
,'ג'נט אוהבת 'אל פרסקו" למה שלא תצטרפו אליה כשהיא פותחת לרווחה באוויר" ?"הפתוח?" מה זה "אל פרסקו

,'g'nṭ ’ṿhvt '’l frsḳṿ" lmh shl’ ttsṭrfṿ ’lyh khshhy’ fṿtḥt lrṿṿḥh v’ṿṿyr" ?"hftṿḥ?" mh zh "’l frsḳṿ

"Janet loves alfresco fun, so why not join her as she spreads herself wide in the open air?"
,אבל אם הוא היה רשום ...הייתי פותחת אותו .מכיוון שזה מה שהיא רוצה

,’vl ’m hṿ’ hyh rshṿm ...hyyty fṿtḥt ’ṿtṿ .mkhyṿṿn shzh mh shhy’ rṿtsh

But if it did, I would open it - because that's what she wants
"אנחנו פותחים הלילה את "חידות !

"’nḥnṿ fṿtḥym hlylh ’t "ḥydṿt !

We're opening Puzzles tonight.
"פותחים את המערכה על אוקיוואנה"

"fṿtḥym ’t hm‘rkhh ‘l ’ṿḳyṿṿ’nh"

"opening the battle for Okinawa."
'איפה הקאץ .אני עוברת למיאמי מצעים ועוד" פותחים" ,סניף חדש שם

'’yfh hḳ’ts .’ny ‘ṿvrt lmy’my mts‘ym ṿ‘ṿd" fṿtḥym" ,snyf ḥdsh shm

I'm moving to Miami. Sheets N' Things is opening a new branch down there, and they have asked me to manage it.
,אבל אם אתן רוצות לעזוב .כפי שאמרתי, אתן יכולות אבל אנחנו לא פותחים .את השערים לאחר השקיעה

,’vl ’m ’tn rṿtsṿt l‘zṿv .khfy sh’mrty, ’tn ykhṿlṿt ’vl ’nḥnṿ l’ fṿtḥym .’t hsh‘rym l’ḥr hshḳy‘h

If you want to leave, as I said, you're free to do so. But we don't open the gates past dusk.
,אז אנחנו פותחים במחירה ?

,’z ’nḥnṿ fṿtḥym vmḥyrh ?

So we'll open the floor, and who'll start us off?
,אם היינו פותחות את הדלתות .היה מתחולל תוהו ובוהו ?

,’m hyynṿ fṿtḥṿt ’t hdltṿt .hyh mtḥṿll tṿhṿ ṿvṿhṿ ?

If we'd opened the doors, there would have been chaos.
- אתן פותחות את הארונית .ובחורהה משוגעת בפנים ,אתן הולכות לישון בלילה .ונחשו מי מתחת למיטה

- ’tn fṿtḥṿt ’t h’rṿnyt .ṿvḥṿrhh mshṿg‘t vfnym ,’tn hṿlkhṿt lyshṿn vlylh .ṿnḥshṿ my mtḥt lmyṭh

You open up that locker -- crazy girl inside. You go to sleep at night, guess who's underneath that bed.
."נראה אתכן פותחות את הדלת"

."nr’h ’tkhn fṿtḥṿt ’t hdlt"

"I dare you to open the door".
.אנו פותחות את המתנות בעוד חמש דקות ,אם לא תרדי למטה

.’nṿ fṿtḥṿt ’t hmtnṿt v‘ṿd ḥmsh dḳṿt ,’m l’ trdy lmṭh

Okay. We're opening up presents in five minutes!
.אנו פותחות את המתנות עכשיו אם לא תרדי למטטה תוך חמש דקות, המתנות שלך

.’nṿ fṿtḥṿt ’t hmtnṿt ‘khshyṿ ’m l’ trdy lmṭṭh tṿkh ḥmsh dḳṿt, hmtnṿt shlkh

We're opening up gifts right now!
! הרגע פתחתי חשבון יש לך סכום כלשהו ?

! hrg‘ ftḥty ḥshvṿn ysh lkh skhṿm khlshhṿ ?

I just opened an account!
"פתחתי את ליבי"

"ftḥty ’t lyvy"

# You opened up my heart... #
'ובכן, מה איתי, מארג .רק עזבתי את הפגישה הראשונה שלי .ואפילו לא פתחתי את הפה שלי עדיין ?

'ṿvkhn, mh ’yty, m’rg .rḳ ‘zvty ’t hfgyshh hr’shṿnh shly .ṿ’fylṿ l’ ftḥty ’t hfh shly ‘dyyn ?

Well, what about me, Marge? I just left my first session. I haven't even opened my mouth yet.
(מצחקק) פתחתי רק לפני כחצי שנה, אז אני עדיין רק חצי פרקתי.

(mtsḥḳḳ) ftḥty rḳ lfny khḥtsy shnh, ’z ’ny ‘dyyn rḳ ḥtsy frḳty.

(chuckles) I only opened about six months ago, so I'm still only half unpacked.
, אני ,פתחתי אותו וראיתי שהייתה הודעה מאיימי ... ושהיא רוצה לפגוש אותך ו

, ’ny ,ftḥty ’ṿtṿ ṿr’yty shhyyth hṿd‘h m’yymy ... ṿshhy’ rṿtsh lfgṿsh ’ṿtkh ṿ

I opened it up, and I saw that there was this message from Amy and that she wanted to meet you and...
! פתחת את הקופסא ?

! ftḥt ’t hḳṿfs’ ?

You've opened the box!
"ועכשיו כשאפשרת ל"כן ,להתפזר בעולם .פתחת סכר

"ṿ‘khshyṿ khsh’fshrt l"khn ,lhtfzr v‘ṿlm .ftḥt skhr

My job is to spend the day saying "no" to people, and now that you have let a "yes" spread out into the world, you have opened the floodgates.
"פתחת את "באדז .ואחר כך את חנות היין זאת אומרת

"ftḥt ’t "v’dz .ṿ’ḥr khkh ’t ḥnṿt hyyn z’t ’ṿmrt

You opened Buds and then the wine shop. So this...
'אתה פתחת את המגירה, נכון?

'’th ftḥt ’t hmgyrh, nkhṿn?

-You opened the drawer, right? -No, I didn't.
,אגפיה, לו פתחת סניף במוסקבה .ל'אנגלטר היה פושט את הרגל

,’gfyh, lṿ ftḥt snyf vmṿsḳvh .l'’nglṭr hyh fṿshṭ ’t hrgl

Agafia, if you opened up in Moscow, the I'Angleterre would go out of business.
"גברתי, "האילינוי .פתחה את הדלתות .היא הולכת לירות !

"gvrty, "h’ylynṿy .ftḥh ’t hdltṿt .hy’ hṿlkht lyrṿt !

Ma'am, "Illinois" Just opened her doors.
,אבל כשהיא פתחה את הדלת

,’vl khshhy’ ftḥh ’t hdlt

But when she opened the door,
,אם את מכירה את הסיפור ,תוכלי להיזכר כל תשוקות בני-התמותה שוחררו כאשר סבתי פתחה את התיבה

,’m ’t mkhyrh ’t hsyfṿr ,tṿkhly lhyzkhr khl tshṿḳṿt vny-htmṿth shṿḥrrṿ kh’shr svty ftḥh ’t htyvh

If you know the story, you'll remember, all the desires of mortals were released when my grandmother opened it.
,הבת שלי פתחה את זה .אני מצטער

,hvt shly ftḥh ’t zh .’ny mtsṭ‘r

My daughter opened it. Sorry.
,היא פתחה את הדלת ...פתחה את חגורת הבטיחות ואז פשוט כאילו הסתובבה .והביטה בי

,hy’ ftḥh ’t hdlt ...ftḥh ’t ḥgṿrt hvṭyḥṿt ṿ’z fshṿṭ kh’ylṿ hstṿvvh .ṿhvyṭh vy

I mean, she shrugged it off, but both times, once we got up in the air, she opened the door, she undid the seat belt, and then just kind of hung out, looked at me.
,אז פרשנו שמיכה נחמדה פתחנו בקבוק יין

,’z frshnṿ shmykhh nḥmdh ftḥnṿ vḳvṿḳ yyn

So we spread out a nice blanket, opened up a bottle of vino, and watched the sun set over the water.
,אני .ונורם, הקופאי ...פתחנו את הדלת ?

,’ny .ṿnṿrm, hḳṿf’y ...ftḥnṿ ’t hdlt ?

Norm, the bag boy. - We opened the door... - Where's Norm?
,אני וחמי, שה שינג פתחנו בעצמנו ,סטודיו לאיגרוף/קאראטה

,’ny ṿḥmy, shh shyng ftḥnṿ v‘tsmnṿ ,sṭṿdyṿ l’ygrṿf/ḳ’r’ṭh

Me and my father-in-law, Cha Ching, opened us up our very own boxing gym/karate studio.
,אשמור אותה, אבל כמו שאמרתי קודם , רק פתחנו .אז אני לא מחפשת עובד עכשיו

,’shmṿr ’ṿth, ’vl khmṿ sh’mrty ḳṿdm , rḳ ftḥnṿ .’z ’ny l’ mḥfsht ‘ṿvd ‘khshyṿ

I'll hang on to this, but as I said before, we just opened... so I'm not really looking to hire anybody right now.
,במשך העשור האחרון ,אנו פתחנו את ביתנו לפניכם, חברינו מתוך רצון לעזור לאנשים .פחות ברי מזל מאיתנו

,vmshkh h‘shṿr h’ḥrṿn ,’nṿ ftḥnṿ ’t vytnṿ lfnykhm, ḥvrynṿ mtṿkh rtsṿn l‘zṿr l’nshym .fḥṿt vry mzl m’ytnṿ

For the past 10 years, we have opened our home to you our friends, in the spirit of helping those less fortunate than ourselves and through this, you have become our family.
! הם פתחו פורטל אחר !

! hm ftḥṿ fṿrṭl ’ḥr !

They opened another portal!
,אזעקת נשק גרעיני .הם פתחו את דלתות הטילים

,’z‘ḳt nshḳ gr‘yny .hm ftḥṿ ’t dltṿt hṭylym

Radiological detection. - They've opened their missile doors.
,אסיר פדראלי .במהלך השבתו לכלא לוונוורת פריטי בוי" ושותפיו האכזריים" ...פתחו באש במקלעי טומי גאן ?

,’syr fdr’ly .vmhlkh hshvtṿ lkhl’ lṿṿnṿṿrt fryṭy vṿy" ṿshṿtfyṿ h’khzryym" ...ftḥṿ v’sh vmḳl‘y ṭṿmy g’n ?

Pretty Boy and his associates opened fire with guns blazing...
,במהרה פתחו אותם הפועלים והחלו להרכיב את .החתיכות והחלקים השונים

,vmhrh ftḥṿ ’ṿtm hfṿ‘lym ṿhḥlṿ lhrkhyv ’t .hḥtykhṿt ṿhḥlḳym hshṿnym

It wasn't long before workmen had opened them And begun assembling the various parts and pieces.
,הדרך של קריסטל לפנות מקום ,באופן סמלי, לבאק, כאב חלופי ,וברגע שהרומן הזה נחשף ,שהיה משורש בכל טראומות הילדות שלה זה היה כאילו פתחו את הסכר ועכשיו היא רודפת אחרי פנטזיה .בת 16 שנים, על אהבה ומשפחה ,טוב, ריברס מוקף בעורכי דין

,hdrkh shl ḳrysṭl lfnṿt mḳṿm ,v’ṿfn smly, lv’ḳ, kh’v ḥlṿfy ,ṿvrg‘ shhrṿmn hzh nḥshf ,shhyh mshṿrsh vkhl ṭr’ṿmṿt hyldṿt shlh zh hyh kh’ylṿ ftḥṿ ’t hskhr ṿ‘khshyṿ hy’ rṿdft ’ḥry fnṭzyh .vt 16 shnym, ‘l ’hvh ṿmshfḥh ,ṭṿv, ryvrs mṿḳf v‘ṿrkhy dyn

Crystal's way of symbolically making room for Buck as the surrogate father, and once that affair was uncovered, which was totally rooted in all the childhood traumas, it was like the floodgates opened and now she's chasing a 16-year-old fantasy of love and family.
'אני אפתח את קארת לעולם כפי שכפיתי אותה .להיפתח בפניי

'’ny ’ftḥ ’t ḳ’rt l‘ṿlm khfy shkhfyty ’ṿth .lhyftḥ vfnyy

I will open Qarth to the world as I have forced it to open itself to me.
,אם תקרא למר מורולטו לדוכן ,ועדותו תעורר חשד .אפתח את הדלת ...כבודו .זה הוגן, פרקליט-

,’m tḳr’ lmr mṿrṿlṭṿ ldṿkhn ,ṿ‘dṿtṿ t‘ṿrr ḥshd .’ftḥ ’t hdlt ...khvṿdṿ .zh hṿgn, frḳlyṭ-

If you call Mr. Morolto, and his testimony raises any red flags, I will open the door. Your Honor...
.אם אני אצטרך לפתוח את זה, אני אפתח את זה .יהיה המחיר אשר יהיה

.’m ’ny ’tsṭrkh lftṿḥ ’t zh, ’ny ’ftḥ ’t zh .yhyh hmḥyr ’shr yhyh

If I have to open it, I will open it. Cost whatever it cost.
.אני אסיים עם המצרכים .אני אפתח מאחור

.’ny ’syym ‘m hmtsrkhym .’ny ’ftḥ m’ḥṿr

I will finish up with the groceries. I will open up the back.
.אני אפתח את הבקבוק

.’ny ’ftḥ ’t hvḳvṿḳ

I will open the bottle.
! תיבת בראשית תפתח

! tyvt vr’shyt tftḥ

The Genesis Ark will open!
,אם היא ענתה נכון .היא תפתח את המנעול

,’m hy’ ‘nth nkhṿn .hy’ tftḥ ’t hmn‘ṿl

If she answered correctly,she will open the lock.
,אתה תפתח את עינייך ...ותקשיב לי ...כשתראה את

,’th tftḥ ’t ‘ynyykh ...ṿtḳshyv ly ...khshtr’h ’t

You will open your eyes. And listen very carefully.
,ואז, נזמין מקלות גבינה .כמנת פתיחה ,אבא יפתח את מתנתו .ואמא תפתח את שלה

,ṿ’z, nzmyn mḳlṿt gvynh .khmnt ftyḥh ,’v’ yftḥ ’t mtntṿ .ṿ’m’ tftḥ ’t shlh

Then we'll order some mozzarella sticks for appetizers. Dad will open his present and Mom will open hers.
,במקודם או במאוחר .את תפתחי את העיניים הללו

,vmḳṿdm ’ṿ vm’ṿḥr .’t tftḥy ’t h‘ynyym hllṿ

Sooner or later you will open those eyes.
,והיא, שאת, מרסדס ג'ונס תפתחי את עינייך ותביני .שאנחנו מושלמים אחד לשנייה

,ṿhy’, sh’t, mrsds g'ṿns tftḥy ’t ‘ynyykh ṿtvyny .sh’nḥnṿ mṿshlmym ’ḥd lshnyyh

That you, Mercedes Jones, will open your eyes and realize that we're perfect for each other.
-את הנתיב את תפתחי את השער .לעבר המפלה

-’t hntyv ’t tftḥy ’t hsh‘r .l‘vr hmflh

You will open the gate to the Undoing.
.רק עוד כמה דקות- .גברת, תפקידי לברר שהיא שם- ,אם לא תפתחי את הדלת .אני אפתח אותה בעצמי

.rḳ ‘ṿd khmh dḳṿt- .gvrt, tfḳydy lvrr shhy’ shm- ,’m l’ tftḥy ’t hdlt .’ny ’ftḥ ’ṿth v‘tsmy

Just a few more minutes. Ma'am, it's my job to make sure she's there. If you don't open the door, I will open it myself.
.שרה, תפתחי ?

.shrh, tftḥy ?

Sarah, will open.
,אם הכול היה בסדר .הוא יפתח ספר במרפסת

,’m hkhṿl hyh vsdr .hṿ’ yftḥ sfr vmrfst

At all clear, he will open a book on the porch.
,אם תלמד כיצד לשלוט בו וי יפתח את מוחך לדברים .שאתה מפספס סביבך

,’m tlmd khytsd lshlṿṭ vṿ ṿy yftḥ ’t mṿḥkh ldvrym .sh’th mfsfs svyvkh

If you can learn to control it V will open up your mind to everything you missing around you.
,אתם תצללו, תשחררו תיבה .ותשחו איתה בחזרה לחוף ,הזוג האחרון יפתח את התיבה .וישתמש בחלקים שבתוכה כדי לפתור את הפאזל

,’tm ttsllṿ, tshḥrrṿ tyvh .ṿtshḥṿ ’yth vḥzrh lḥṿf ,hzṿg h’ḥrṿn yftḥ ’t htyvh .ṿyshtmsh vḥlḳym shvtṿkhh khdy lftṿr ’t hf’zl

You'll dive down,release a Chest,swim it back to shore. The final pair will open that Chest and use the pieces inside To solve the puzzle.
,אתם, מכל שוטי-האהבה .אמורים להריע למסירות שלו הוא יפתח את הסכר לכל יצור על-טבעי .שאי-פעם מת

,’tm, mkhl shṿṭy-h’hvh .’mṿrym lhry‘ lmsyrṿt shlṿ hṿ’ yftḥ ’t hskhr lkhl ytsṿr ‘l-ṭv‘y .sh’y-f‘m mt

You, of all lovesick fools, should applaud his devotion. He will open the floodgates for every supernatural being that has ever died.
,בחרו במשפט הנכון לדעתכם .קחו את המפתח, וחזרו להתחלה .אם צדקתם, המפתח יפתח מנעול

,vḥrṿ vmshfṭ hnkhṿn ld‘tkhm .ḳḥṿ ’t hmftḥ, ṿḥzrṿ lhtḥlh .’m tsdḳtm, hmftḥ yftḥ mn‘ṿl

Choose the statement you think is true,grab the key,race back to the start. If you're right,your key will open a lock.
! אחורה, אחרת נפתח באש

! ’ḥṿrh, ’ḥrt nftḥ v’sh

Stand away, or we will open fire.
,אם תתקרב .נפתח באש אנחנו חמושים היטב .ומוכנים להגן על עצמנו

,’m ttḳrv .nftḥ v’sh ’nḥnṿ ḥmṿshym hyṭv .ṿmṿkhnym lhgn ‘l ‘tsmnṿ

If you come any closer, we will open fire. We are well-armed and prepared to defend ourselves.
,נפתח .בציפייה שגם הקרבן ייפתח ...עכשיו .תגידי לי את השמות האמיתיים

,nftḥ .vtsyfyyh shgm hḳrvn yyftḥ ...‘khshyṿ .tgydy ly ’t hshmṿt h’mytyym

Opened up, with the expectation that the subject, too, will open up.
.אבל יחד, נפתח את ארנקו אתה בטוח שלא כדאי להמתין ?

.’vl yḥd, nftḥ ’t ’rnḳṿ ’th vṭṿḥ shl’ khd’y lhmtyn ?

But together we will open his purse. Are you sure we shouldn't wait until after Thomas' memorial service?
.דבה, אתה ואני נפתח בחבטות ננסה להחזיק מעמד .עד סוף המשחק היום

.dvh, ’th ṿ’ny nftḥ vḥvṭṿt nnsh lhḥzyḳ m‘md .‘d sṿf hmshḥḳ hyṿm

Deva, you and I will open the batting. We will hang in there till the end of play today.
עכשיו רק רבע לשמונה מהיום תפתחו ב-6 .ואף אחד לא ייכנס אחרי 6:

‘khshyṿ rḳ rv‘ lshmṿnh mhyṿm tftḥṿ v-6 .ṿ’f ’ḥd l’ yykhns ’ḥry 6:

It's only a quarter to 8. From now on, you will open at 6 and no one will be admitted after 6: 1 5.
ואז נהיה פנויים לא, ואז אנחנו נצטרך להכניס לחץ בחזרה ,לתוך המנהרות ,ואז הדלתות האטומות למים תפתחנה .וכך האנשים יוכלו לחזור הביתה

ṿ’z nhyh fnṿyym l’, ṿ’z ’nḥnṿ ntsṭrkh lhkhnys lḥts vḥzrh ,ltṿkh hmnhrṿt ,ṿ’z hdltṿt h’ṭṿmṿt lmym tftḥnh .ṿkhkh h’nshym yṿkhlṿ lḥzṿr hvyth

Then we evacuate? No, then we put pressure back into the tunnels, then the watertight doors will open up, then people go home.
+ אז הם אומרים שאם המעבורת תנסה לחזור לדסטיני או אם נעשה מהלך .עוין, הם יפתחו באש ?

+ ’z hm ’ṿmrym sh’m hm‘vṿrt tnsh lḥzṿr ldsṭyny ’ṿ ’m n‘shh mhlkh .‘ṿyn, hm yftḥṿ v’sh ?

So they're saying that if the shuttle tries to return to Destiny, or if we make any hostile moves, they will open fire.
,"הכוח של "יער הקמים לתחייה ... והדם שלה .יפתחו את השער לצד השני

,"hkhṿḥ shl "y‘r hḳmym ltḥyyh ... ṿhdm shlh .yftḥṿ ’t hsh‘r ltsd hshny

The power of the Forest of Resurrection and her matured blood will open the gate to the other side.
,אם תסובב את הידית העליונה ! הכנפיים יפתחו

,’m tsṿvv ’t hydyt h‘lyṿnh ! hkhnfyym yftḥṿ

If you turn the upper handle, the wings will open!
,הדלתות הללו יסגרו מאחוריהם .אבל דלתות חדשות יפתחו הילדים הללו, שנותרו חיים ,במשבר של לפני 10 שנה

,hdltṿt hllṿ ysgrṿ m’ḥṿryhm .’vl dltṿt ḥdshṿt yftḥṿ hyldym hllṿ, shnṿtrṿ ḥyym ,vmshvr shl lfny 10 shnh

Those doors will close behind them, but new ones will open. These kids, who were spared by the crisis 10 years ago, have nothing but opportunity ahead of them.
,סמית וברטון יפתחו .עם סמית מאחור

,smyt ṿvrṭṿn yftḥṿ .‘m smyt m’ḥṿr

Smith and Burton will open, with Smith to face.
! אמא, פתחי את הדלת

! ’m’, ftḥy ’t hdlt

Mommy, open the door.
! אנה, פתחי את הדלת

! ’nh, ftḥy ’t hdlt

Anna, open the door.
! אנני, פתחי את הדלת

! ’nny, ftḥy ’t hdlt

Annie, open this door!
! בבקשה פתחי את הדלת!

! vvḳshh ftḥy ’t hdlt!

Please open the door.
! ג'ניס, פתחי את הדלת

! g'nys, ftḥy ’t hdlt

Janice, open the door!
'אתם פתחתם במילחמה,רצח, רימוי,שקרתם לנו, 'וניסתם לגרום לנו להאמין שזה רק לטובתנו, ולמרות זאת אנחנו הפושעים.

'’tm ftḥtm vmylḥmh,rtsḥ, rymṿy,shḳrtm lnṿ, 'ṿnystm lgrṿm lnṿ lh’myn shzh rḳ lṭṿvtnṿ, ṿlmrṿt z’t ’nḥnṿ hfṿsh‘ym.

'You wage wars, murder, cheat, lie to us, 'and try to make us believe it's for our own good, yet we're the criminals.
,אם אתם יכולים לראות אותי אתם בוודאי פתחתם מחדש את קבצי העלילה של התסריט הטקטי .שאתם עובדים עליו ?

,’m ’tm ykhṿlym lr’ṿt ’ṿty ’tm vṿṿd’y ftḥtm mḥdsh ’t ḳvtsy h‘lylh shl htsryṭ hṭḳṭy .sh’tm ‘ṿvdym ‘lyṿ ?

well, if my scanning services are no Ionger required,
,ורק הרגע פתחתם את הרדיו .אתם יודעים שלא החמצתם הרבה ואתם יודעים שזה היופי בתכנית ?

,ṿrḳ hrg‘ ftḥtm ’t hrdyṿ .’tm yṿd‘ym shl’ hḥmtstm hrvh ṿ’tm yṿd‘ym shzh hyṿfy vtkhnyt ?

And if you're a regular listener, and you've just tuned in, you know that you haven't missed much. And you know that's the beauty of the show, right, Shep?
,סמל הנדרי ? פתחתם את הארגז

,sml hndry ? ftḥtm ’t h’rgz

Did sergeant Hendry, already open the trunk?
,פתחתם במסע ללבה של ממלכת החיות היכן שרבים מהכוחות העל-טבעיים של הטבע .ממתינים להתגלות

,ftḥtm vms‘ llvh shl mmlkht hḥyṿt hykhn shrvym mhkhṿḥṿt h‘l-ṭv‘yym shl hṭv‘ .mmtynym lhtglṿt

You have started a journey into the heart of the animal world, where many of nature´s supernatural powers are waiting to be revealed.

Questions and answers about פתח conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about פתח
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
בטחrely on
ברחescape
זנחabandon
זרחshine
לקחtake
מרחsmear
משחanoint with oil
נבחbark
סלחforgive
פגעhurt
פגשmeet
פחדfear
פסלdisqualify
פצעwound
פקדcount

Do you know these verbs?

VerbTranslation
כיסהcover
לןstay overnight
נמצאbe found
נתןgive
פחדfear
פינהclear
פקדcount
פרץbreach to break open a
ציירdo
ריחףhover