הסביר (hsvyr) conjugation

Conjugate הסביר (hsvyr) - explain

Present tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
מסבירmasəviyr I/you/he (masculine) explain
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
מסבירהmasəviyrah I/you/she (feminine) explain
אנחנו/anakhnu
מסביריםmasəviyriym we/you all/they (masculine) explain
אתם/atem
מסבירותmasəviyrṿot we/you all/they (feminine) explain

Past tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
הסברתיhisəvarətiy I explained
אתה (ata)
הסברתhisəvarəta you (masculine) explained
את (at)
הסברתhisəvarətə you (feminine) explained
הוא (hu)
הסבירhisəviyr he explained
היא (hi)
הסבירהhisəviyrah she explained
אנחנו (anakhnu)
הסברנוhisəvarənṿ we explained
אתם (atem)
הסברתםhisəvarətem you all (masculine) explained
אתן (aten)
הסברתןhisəvarəten you all (feminine) explained
הם (hem)/הן (hen)
הסבירוhisəviyrṿ they explained

Future tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
אסביר’asəviyr I will explain
אתה (ata)
תסבירtasəviyr you (masculine) will explain
את (at)
תסביריtasəviyriy you (feminine) will explain
הוא (hu)
יסבירyasəviyr he will explain
היא (hi)
תסבירtasəviyr she will explain
אנחנו (anakhnu)
נסבירnasəviyr we will explain
אתם (atem)
תסבירוtasəviyrṿ you all (masculine) will explain
אתן (aten)
תסברנהtasəverənah you all (feminine) will explain
הם (hem)
יסבירוyasəviyrṿ they (masculine) will explain
הן (hen)
תסברנהtasəverənah they (feminine) will explain

Imperative mood

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אתה (ata)
הסברhasəver explain!
את (at)
הסביריhasəviyriy explain!
אתם (atem)
הסבירוhasəviyrṿ explain!
אתן (aten)
הסברנהhasəverənah explain!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for הסביר

This verb can also mean the following: clarify

Examples of הסביר

Example in HebrewTranslation in EnglishFm.
! - לנה! המילים שלנו, השפה שלנו לא יכול להסביר את כל מה שיש.

! - lnh! hmylym shlnṿ, hshfh shlnṿ l’ ykhṿl lhsvyr ’t khl mh shysh.

Our words, our language... cannot explain all that there is.
! ? איך אני אוכל להסביר זאת לאבא

! ? ’ykh ’ny ’ṿkhl lhsvyr z’t l’v’

How am I ever going to explain this to Pop?
! אין זמן להסביר!

! ’yn zmn lhsvyr!

No time to explain!
! אני יכולה להסביר

! ’ny ykhṿlh lhsvyr

I can explain!
! הרשי לי להסביר

! hrshy ly lhsvyr

Let me explain!
"כח שהוא היה צריך שיראו לו" .זהו זה- ,אז הוא הסביר את הפרויקט" "וג'ורג' האב הסכים בתנאי אחד

"khḥ shhṿ’ hyh tsrykh shyr’ṿ lṿ" .zhṿ zh- ,’z hṿ’ hsvyr ’t hfrṿyḳṭ" "ṿg'ṿrg' h’v hskhym vtn’y ’ḥd

- That's it. So he explained the project, and George Sr. Agreed on one condition.
"שתקראי למקום "מרכז לוגיסטי .ולא פנטלנד צ'ופיטו הסביר לך- .מדוע קראתי לך?

"shtḳr’y lmḳṿm "mrkhz lṿgysṭy .ṿl’ fnṭlnd ts'ṿfyṭṿ hsvyr lkh- .mdṿ‘ ḳr’ty lkh?

No Pantiland. - Did Chupito explained you why I made you come? - Yes.
'ואז הוא הסביר חיק הליצן. "

'ṿ’z hṿ’ hsvyr ḥyḳ hlytsn. "

'Then he explained the joker lap.'
'כבר ve הסביר לבלש גורדון, שכיועץ למר אדמס יש לי מומלץ לא לדבר יותר.

'khvr ve hsvyr lvlsh gṿrdṿn, shkhyṿ‘ts lmr ’dms ysh ly mṿmlts l’ ldvr yṿtr.

I explained to detective gordon, as counsel to mr. Adams I'd advised him against speaking further.
** ( ? האם הקיסר יודע שאת כאן ) ** * האם הקיסר הסביר ? למה אני מעוכבת

** ( ? h’m hḳysr yṿd‘ sh’t kh’n ) ** * h’m hḳysr hsvyr ? lmh ’ny m‘ṿkhvt

Has the emperor explained why I'm to be detained?
! לפחות זה מסביר את הכל

! lfḥṿt zh msvyr ’t hkhl

Well, that explains it!
" בויל מסביר כי הם אכלו לובסטרים בחג ההודיה הראשון. "

" vṿyl msvyr khy hm ’khlṿ lṿvsṭrym vḥg hhṿdyh hr’shṿn. "

"Boyle explains that they ate lobsters at the first Thanksgiving."
",בוא נעשה את זה" .וזה אשכרה תפס .כן, זה עדיין לא ממש מסביר זאת

",vṿ’ n‘shh ’t zh" .ṿzh ’shkhrh tfs .khn, zh ‘dyyn l’ mmsh msvyr z’t

"let's do this thing," and it really took off. Yeah, that still doesn't really explain it.
"איך ה"סטרנסברגיאן ? שלנו מסביר זאת זה קשור איכשהו לכל ?

"’ykh h"sṭrnsvrgy’n ? shlnṿ msvyr z’t zh ḳshṿr ’ykhshhṿ lkhl ?

How does our "Stjärnsbergian" explain that?
"אני קורא לה "החברה שלי .כי אנשים מבינים את זה אם הייתי מסביר, הם פשוט .היו חושבים שאני פסיכי

"’ny ḳṿr’ lh "hḥvrh shly .khy ’nshym mvynym ’t zh ’m hyyty msvyr, hm fshṿṭ .hyṿ ḥṿshvym sh’ny fsykhy

I call her my "girlfriend" because people understand that. If I explained it, they'd just think I was a weirdo.
,אבל למיה יש תוכנית היא מסבירה לבמאית אֵמַה נָאפֶּר שהיא כבר התקינה על .חלק מהפוסות צמידי-מעקב

,’vl lmyh ysh tṿkhnyt hy’ msvyrh lvm’yt ’emah na’fer shhy’ khvr htḳynh ‘l .ḥlḳ mhfṿsṿt tsmydy-m‘ḳv

But Mia has a plan. She explains to director Emma Napper that she has already fitted some of the fossa with radio collars.
,איך את מסבירה את זה ? גברת פראט

,’ykh ’t msvyrh ’t zh ? gvrt fr’ṭ

How do you explain this, Mrs. Pratt?
,איך את מסבירה את זה ? דוקטור

,’ykh ’t msvyrh ’t zh ? dṿḳṭṿr

How do you explain this, Doctor?
,אם הייתה לך היא הייתה מסבירה לך שכל הלחצים שיש לך ,בשבועות האחרונים בנוסף לעובדה שאבא של סוף סוף יוצא .השאירו אותך קצת...

,’m hyyth lkh hy’ hyyth msvyrh lkh shkhl hlḥtsym shysh lkh ,vshvṿ‘ṿt h’ḥrṿnym vnṿsf l‘ṿvdh sh’v’ shl sṿf sṿf yṿts’ .hsh’yrṿ ’ṿtkh ḳtst...

If you did, she would explain to you that all the pressures you've been under the last few weeks, plus the fact that your dad's finally dating, has left you feeling a little... unmoored.
,אם להשתלט זה כל כך טוב איך את מסבירה ?

,’m lhshtlṭ zh khl khkh ṭṿv ’ykh ’t msvyrh ?

If taking control is so great, then how do you explain your personal life?
"נכון כי אני עונדת, "ליי .(זר פרחים לצוואר בהוואי) .זה לא מצחיק אם מסבירים את הבדיחה

"nkhṿn khy ’ny ‘ṿndt, "lyy .(zr frḥym ltsṿṿ’r vhṿṿ’y) .zh l’ mtsḥyḳ ’m msvyrym ’t hvdyḥh

Right. 'Cause I'm wearing a lei. It isn't funny if you explain the joke.
,הם דיברו ודיברו, מסבירים הא ודא .על הטבעת, על הנוצות והפרווה

,hm dyvrṿ ṿdyvrṿ, msvyrym h’ ṿd’ .‘l hṭv‘t, ‘l hnṿtsṿt ṿhfrṿṿh

They talked and talked, explaining this and explaining that... stories of rings, stories of fur and feathers.
,כשאתה שחור, קודם השוטרים מסתערים .ואז הם מסבירים למה

,khsh’th shḥṿr, ḳṿdm hshṿṭrym mst‘rym .ṿ’z hm msvyrym lmh

? cops charge, then they explain the charge.
.אחרים לא מסבירים

.’ḥrym l’ msvyrym

Others don't explain.
.אני יכולה להסביר .לא- .אמנות לא מסבירים

.’ny ykhṿlh lhsvyr .l’- .’mnṿt l’ msvyrym

I can explain. I... No.
,אם אין חייזרים ? אין אתן מסבירות את זה

,’m ’yn ḥyyzrym ? ’yn ’tn msvyrṿt ’t zh

If there weren't any aliens how do you explain these?
,וספג כוויות בריאות .וזו הסיבה לשיעול עם הדם אילו רק הכוויות בריאות היו .מסבירות את אבדן ההכרה והשיתוק

,ṿsfg khṿṿyṿt vry’ṿt .ṿzṿ hsyvh lshy‘ṿl ‘m hdm ’ylṿ rḳ hkhṿṿyṿt vry’ṿt hyṿ .msvyrṿt ’t ’vdn hhkhrh ṿhshytṿḳ

If only burnt lungs explained the passing out and paralysis.
-לא .הראיות מסבירות .אז עזור לי למצוא ראיות-

-l’ .hr’yṿt msvyrṿt .’z ‘zṿr ly lmtsṿ’ r’yṿt-

The evidence explains. Then help me find some evidence.
.החבורות אינן מסבירות את הפרקינסון ?

.hḥvṿrṿt ’ynn msvyrṿt ’t hfrḳynsṿn ?

Lesions aren't explained by Parkinson's.
:"בפרקים הקודמים של "חניבעל .אתה מגיע למסקנות לא מוסברות- .הראיות מסבירות .אז עזור לי למצוא ראיות-

:"vfrḳym hḳṿdmym shl "ḥnyv‘l .’th mgy‘ lmsḳnṿt l’ mṿsvrṿt- .hr’yṿt msvyrṿt .’z ‘zṿr ly lmtsṿ’ r’yṿt-

'Previously on "Hannibal"...' 'You make jumps you can't explain.' - The evidence explains.
"אני לא אמרתי רק "אני אוהבת אותך אני גם הסברתי כמה אני אוהבת אותך, ואתה אפילו לא .הסתכלת עלי שאמרת את זה

"’ny l’ ’mrty rḳ "’ny ’ṿhvt ’ṿtkh ’ny gm hsvrty khmh ’ny ’ṿhvt ’ṿtkh, ṿ’th ’fylṿ l’ .hstkhlt ‘ly sh’mrt ’t zh

I did not just say "I love you", I actually explained how much I love you, plus you weren't even looking at me.
'עלולות לגלות להם שאני לא בת אני לא יודע .בשביל מה הבדיקות .הסברתי את זה .זה העולם שלי, שרה

'‘lṿlṿt lglṿt lhm sh’ny l’ vt ’ny l’ yṿd‘ .vshvyl mh hvdyḳṿt .hsvrty ’t zh .zh h‘ṿlm shly, shrh

I don't know what the tests are for. I explained that. This is my world, Sarah.
( אז הסברתי אליוט כי אנחנו צריכים לעשות יותר זמן זה לזה ,לפני שהתינוק מגיע

( ’z hsvrty ’lyṿṭ khy ’nḥnṿ tsrykhym l‘shṿt yṿtr zmn zh lzh ,lfny shhtynṿḳ mgy‘

So I explained to elliot that we have to make more time For each other before the baby comes,
(צנרור אבל הסברתי לו שזה רק מאריך את חייה .והיא סובלת .עשיתי כמיטב יכולתי

(tsnrṿr ’vl hsvrty lṿ shzh rḳ m’rykh ’t ḥyyh .ṿhy’ sṿvlt .‘shyty khmyṭv ykhṿlty

But I explained to him that it's only prolonging things, and she's suffering. I've done everything I can do.
,'הסברתי בתיק ב כיצד מצאתי באופן אינסטינקטיבי את הכישרון .להגן על עצמי ,כשחיי כשל סוכן-חשאי

,'hsvrty vtyḳ v khytsd mts’ty v’ṿfn ’ynsṭynḳṭyvy ’t hkhyshrṿn .lhgn ‘l ‘tsmy ,khshḥyy khshl sṿkhn-ḥsh’y

I have explained in portfolio B how I instinctually found the talent to preserve myself.
,אבל דוקטור .הבחורה הזאת, קלרה .לא הסברת לנו

,’vl dṿḳṭṿr .hvḥṿrh hz’t, ḳlrh .l’ hsvrt lnṿ

But, Doctor, that girl - Clara. You haven't explained.
,אתה יודע, כמה שהסברת את זה .אתה אף פעם לא באמת הסברת את זה

,’th yṿd‘, khmh shhsvrt ’t zh .’th ’f f‘m l’ v’mt hsvrt ’t zh

You know, as much as you've explained it, you've never really explained it.
,גב' מרטינו הסברת מההתחלה שלא תיקחי חלק .במשפט הזה

,gv' mrṭynṿ hsvrt mhhtḥlh shl’ tyḳḥy ḥlḳ .vmshfṭ hzh

Mrs Martino, you explained from the start you wouldn't take part in this court action.
,הסברת מדוע העפת אותי מהגשר אז המעט שאני יכול לעשות .זה להסביר איך אני מרגיש

,hsvrt mdṿ‘ h‘ft ’ṿty mhgshr ’z hm‘ṭ sh’ny ykhṿl l‘shṿt .zh lhsvyr ’ykh ’ny mrgysh

You explained why you ran me off the bridge, so least I could do is explain how I feel.
,ואז אתם כותבים סיקור על זה ואז כמה בחורים אחרים כותבים .על זה וכך הלאה והלאה והלאה הסברת מאוד יפה .האקדמיה, בריידי אז, אני אכתוב ואומר .בשביל כולכם

,ṿ’z ’tm khṿtvym syḳṿr ‘l zh ṿ’z khmh vḥṿrym ’ḥrym khṿtvym .‘l zh ṿkhkh hl’h ṿhl’h ṿhl’h hsvrt m’ṿd yfh .h’ḳdmyh, vryydy ’z, ’ny ’khtṿv ṿ’ṿmr .vshvyl khṿlkhm

You very neatly explained academia, Brady.
"אנני הסבירה לי ש"בלי מתנות .אומר להביא מתנות .אני מבין את זה .לא" אומר כן"

"’nny hsvyrh ly sh"vly mtnṿt .’ṿmr lhvy’ mtnṿt .’ny mvyn ’t zh .l’" ’ṿmr khn"

Oh, Annie explained to me that "no gifts" means "bring gifts." I'm getting it. No means yes.
,אנבת' הסבירה הכל ואני מזועזעת, פגועה רגשית .ומורשמת בבת אחת

,’nvt' hsvyrh hkhl ṿ’ny mzṿ‘z‘t, fgṿ‘h rgshyt .ṿmṿrshmt vvt ’ḥt

AnnaBeth explained everything, and, well, I am horrified, scandalized and impressed all at once.
,אני יודע שאת כועסת ,ויש לך זכות מלאה לכעוס .אבל בבקשה תשמעי אותי עד הסוף .טס כבר הסבירה לי הכול-

,’ny yṿd‘ sh’t khṿ‘st ,ṿysh lkh zkhṿt ml’h lkh‘ṿs .’vl vvḳshh tshm‘y ’ṿty ‘d hsṿf .ṭs khvr hsvyrh ly hkhṿl-

I know you're mad, and you have every right to be, but please just hear me out. Tess already explained this to me.
,אני לא יודע איך היא הסבירה את זה ?

,’ny l’ yṿd‘ ’ykh hy’ hsvyrh ’t zh ?

I don't know how she explained it, but I, I had to be honest, you know?
,דיברנו אחרי הריאיון .והיא הסבירה לי שהיה לה יום רע ?

,dyvrnṿ ’ḥry hry’yṿn .ṿhy’ hsvyrh ly shhyh lh yṿm r‘ ?

After the interview, she explained to me she was just having a bad day. - A bad day?
,אז הסברנו את הכסף את הגאג'טים .ואת תיק המסמכים

,’z hsvrnṿ ’t hkhsf ’t hg’g'ṭym .ṿ’t tyḳ hmsmkhym

So we've explained the money, the gadgets and the briefcase.
,אז הסברנו לו הכל ,וכשסיימנו .קרה משהו מדהים

,’z hsvrnṿ lṿ hkhl ,ṿkhshsyymnṿ .ḳrh mshhṿ mdhym

So we explained everything to him, and when we were done, something amazing happened.
,הסברנו לכם קודם שהמחקרים מראים שעם העלייה בכמות האנשים שנוסעים בקביעות והנדירות היחסית ,של פאבים בפרוורים .אנשים שותים יותר בבית

,hsvrnṿ lkhm ḳṿdm shhmḥḳrym mr’ym sh‘m h‘lyyh vkhmṿt h’nshym shnṿs‘ym vḳvy‘ṿt ṿhndyrṿt hyḥsyt ,shl f’vym vfrṿṿrym .’nshym shṿtym yṿtr vvyt

We explained to you before that research shows that with the rise in commuters and the relative scarcity of suburban bars, people are drinking more in the home.
... אתה יודע ,גם אם זכותה של התאוריה שלך אנחנו עדיין לא הסברנו את פוליסת הביטוח .שנרכש על ידי האישה

... ’th yṿd‘ ,gm ’m zkhṿth shl ht’ṿryh shlkh ’nḥnṿ ‘dyyn l’ hsvrnṿ ’t fṿlyst hvyṭṿḥ .shnrkhsh ‘l ydy h’yshh

You know... even if your theory's right, we still haven't explained the insurance policy purchased by the wife.
.גברת נובאק, הסברנו לך את זכויותייך .את לא חייבת לדבר איתנו

.gvrt nṿv’ḳ, hsvrnṿ lkh ’t zkhṿyṿtyykh .’t l’ ḥyyvt ldvr ’ytnṿ

Mrs. Novack, we've explained your rights to you. You are not obligated to speak to us.
באמת מסוגל לשכוח דבר כזה עדיין לא הסברתם לי .מה אתם סבורים שעשיתי אתה שכרת 'את נאדים אל חאג

v’mt msṿgl lshkhṿḥ dvr khzh ‘dyyn l’ hsvrtm ly .mh ’tm svṿrym sh‘shyty ’th shkhrt '’t n’dym ’l ḥ’g

Does a man like you ever really lose a taste for that? You still haven't explained what it is you think I did.
הסברתן שהוא יכול להעיד ?

hsvrtn shhṿ’ ykhṿl lh‘yd ?

You explained he could testify in camera?
"ערעורים" :אז אמרנו . "בסדר, אנחנו נגיש ערעור" , ג'ון ווטרס, במאי "איזו בושה" , לפני כן התקשרתי , שאלנו איך זה עובד , הם הסבירו את החוקים והאישה :שלא הייתה המנהלת, אמרה

"‘r‘ṿrym" :’z ’mrnṿ . "vsdr, ’nḥnṿ ngysh ‘r‘ṿr" , g'ṿn ṿṿṭrs, vm’y "’yzṿ vṿshh" , lfny khn htḳshrty , sh’lnṿ ’ykh zh ‘ṿvd , hm hsvyrṿ ’t hḥṿḳym ṿh’yshh :shl’ hyyth hmnhlt, ’mrh

I said: "OK, we're gonna do the appeal." Before I call, we ask how it works, and they explained the rules and a woman, who's not the head woman said:
,זאת פעם ראשונה שעושים את זה ,הם הסבירו לנו שאנחנו הראשונים ,ופתחתי את הלפטופ שלי .ואני מחובר

,z’t f‘m r’shṿnh sh‘ṿshym ’t zh ,hm hsvyrṿ lnṿ sh’nḥnṿ hr’shṿnym ,ṿftḥty ’t hlfṭṿf shly .ṿ’ny mḥṿvr

And they had never Done that before. They explained to us That we were, like, One of the first aircraft.
,טוקי לא ידע כלום .אבל האחרים הסבירו לי .קראתי על הבורסה

,ṭṿḳy l’ yd‘ khlṿm .’vl h’ḥrym hsvyrṿ ly .ḳr’ty ‘l hvṿrsh

Touki was useless, but others explained. I'd read about the stock market.
,כשלמדו בני-האדם על עברם מן הסיפורים הסבירו את ההווה בסיפורים ,וחזו את העתיד בסיפורים אז נשמר המקום הטוב ליד האח

,khshlmdṿ vny-h’dm ‘l ‘vrm mn hsyfṿrym hsvyrṿ ’t hhṿṿh vsyfṿrym ,ṿḥzṿ ’t h‘tyd vsyfṿrym ’z nshmr hmḳṿm hṭṿv lyd h’ḥ

When people told themselves their past with stories... explained their present with stories... foretold the future with stories... the best place by the fire was kept for... the Storyteller.
,לפחות כך הם הסבירו לי את זה ,יותר מדיי אנשים על כדור הארץ, אין מקום .לעמוד, הכבשה הסתכלה למעלה

,lfḥṿt khkh hm hsvyrṿ ly ’t zh ,yṿtr mdyy ’nshym ‘l khdṿr h’rts, ’yn mḳṿm .l‘mṿd, hkhvshh hstkhlh lm‘lh

At least, that's how they always explained it to me-- too many people on Earth, no place to stand, the sheep look up.
, לעזאזל .אנחנו בניו-יורק .הכול הגיוני- ,למען האמת, כלום לא הגיוני .אבל אני אסביר.

, l‘z’zl .’nḥnṿ vnyṿ-yṿrḳ .hkhṿl hgyṿny- ,lm‘n h’mt, khlṿm l’ hgyṿny .’vl ’ny ’svyr.

- We are in New York. - It all makes sense. Actually, it makes no sense, but I will explain.
,אם תואילי להקשיב .אני אסביר לך .ואני אהיה לצידו ככל שיידרש

,’m tṿ’yly lhḳshyv .’ny ’svyr lkh .ṿ’ny ’hyh ltsydṿ khkhl shyydrsh

If you will kindly listen, I will explain to you... I'm going to stay at his side as long as he needs me.
,אנחנו לא נפגע בך .ואני אסביר הכל

,’nḥnṿ l’ nfg‘ vkh .ṿ’ny ’svyr hkhl

We're not going to hurt you and I will explain everything.
,אני אסביר הכל .והוא יאמין לכל מילה

,’ny ’svyr hkhl .ṿhṿ’ y’myn lkhl mylh

I will explain it all away, and he will believe every word.
,דבר מוזר מאוד .ואני אסביר מאוחר יותר אני רק בחור שעומד ...מול בחור אחר

,dvr mṿzr m’ṿd .ṿ’ny ’svyr m’ṿḥr yṿtr ’ny rḳ vḥṿr sh‘ṿmd ...mṿl vḥṿr ’ḥr

I mean, I'm just a guy standing in a food truck, which I know is confusing and I will explain later maybe. I don't know.
,"תוכלו להתאכסן ב"בית ההורים ,קרוב לביה"ח עובדת הרווחה .תסביר לכם איך זה עובד

,"tṿkhlṿ lht’khsn v"vyt hhṿrym ,ḳrṿv lvyh"ḥ ‘ṿvdt hrṿṿḥh .tsvyr lkhm ’ykh zh ‘ṿvd

- You can stay in the Parents Wing to be nearby. Our social worker will explain.
,ד"ר מונטגומרי בדרך לכאן .היא תסביר לכן הכול ...אבל התינוקת

,d"r mṿnṭgṿmry vdrkh lkh’n .hy’ tsvyr lkhn hkhṿl ...’vl htynṿḳt

Dr. Montmery is on her way, and she will explain everything. But the baby...
...אני יכול .אני יכול להסביר בקשר לכסף ...אתה תסביר

...’ny ykhṿl .’ny ykhṿl lhsvyr vḳshr lkhsf ...’th tsvyr

I can... I can explain about that money. You will explain $63?
.אבא, הרשה לי להסביר את עצמי .אתה תסביר

.’v’, hrshh ly lhsvyr ’t ‘tsmy .’th tsvyr

Father allow me to explain myself. You will explain.
.אני אסביר, אך רק לך .אם לא תסביר, תשדר את הקוד .אני מצטער-

.’ny ’svyr, ’kh rḳ lkh .’m l’ tsvyr, tshdr ’t hḳṿd .’ny mtsṭ‘r-

I will explain it, but only to you. - If you won't explain it, transmit the code. - I'm sorry.
היה איזה אסון .של כנפיים חריפות .אני אסביר בדרך לפארק .תסבירי את זה, ילדונת-

hyh ’yzh ’sṿn .shl khnfyym ḥryfṿt .’ny ’svyr vdrkh lf’rḳ .tsvyry ’t zh, yldṿnt-

There was a chicken wing disaster. I will explain it on the way to the bar. Explain this on the way, girl.
,טוב דמיאן יסביר לכם את .התוכנית

,ṭṿv dmy’n ysvyr lkhm ’t .htṿkhnyt

Well, you pass the word a... Damien who... will explain his plan.
.הרופא יסביר לך

.hrṿf’ ysvyr lkh

The doctor will explain.
.השתגעת .התובע יסביר הכל, כשתראה אותו

.hshtg‘t .htṿv‘ ysvyr hkhl, khshtr’h ’ṿtṿ

- You're out of your mind. - The prosecutor will explain everything when you see him.
.זה יסביר הכל ...אני רק רוצה

.zh ysvyr hkhl ...’ny rḳ rṿtsh

This will explain everything. I just want...
.זה תזכיר חשוב עבור הניצב .זה יסביר מה עשיתי עם האסיר

.zh tzkhyr ḥshṿv ‘vṿr hnytsv .zh ysvyr mh ‘shyty ‘m h’syr

That is an important memo for the prefect. It will explain what l've done with the prisoner.
-הייתה לי .שיחה רצינית עם אד הופמן כעת, נסביר את נוהלי הריגול .של המלך לסוכן שלו

-hyyth ly .shyḥh rtsynyt ‘m ’d hṿfmn kh‘t, nsvyr ’t nṿhly hrygṿl .shl hmlkh lsṿkhn shlṿ

I have spoken to Mr. Hoffman very sharply. Now, we will explain the king's espionage laws to his agent.
.אמך ואני נסביר לך כשתגדל אם הייתי גורם לה להוריד אותם כמו שהייתי צריך, הייתי רואה את הבוהן

.’mkh ṿ’ny nsvyr lkh khshtgdl ’m hyyty gṿrm lh lhṿryd ’ṿtm khmṿ shhyyty tsrykh, hyyty rṿ’h ’t hvṿhn

Your mom and I will explain when you're older. If I'd made her take them off like I should've, I would've seen the toe and I would've solved the case days ago.
.אנחנו נסביר את מה שקרה כיצד התחלת לשמוע את .קולו של קופר בראשך

.’nḥnṿ nsvyr ’t mh shḳrh khytsd htḥlt lshmṿ‘ ’t .ḳṿlṿ shl ḳṿfr vr’shkh

We will explain what happened. How you started hearing Cooper's voice in your head.
פייר .לא, ברצינות- .אנו נסביר הכל .שקרן

fyyr .l’, vrtsynṿt- .’nṿ nsvyr hkhl .shḳrn

Pierre! - No, seriously. We will explain everything.
.הם יסבירו לנו דברים רבים .כמו כן, מדוע נחטפת- ומדוע שמו לי שתל .כדי להסיר אותו אח"כ

.hm ysvyrṿ lnṿ dvrym rvym .khmṿ khn, mdṿ‘ nḥṭft- ṿmdṿ‘ shmṿ ly shtl .khdy lhsyr ’ṿtṿ ’ḥ"kh

When we meet the Visitors face-to-face they will explain so many things to us Including why you were taken And why they put an implant in me
.הם יסבירו

.hm ysvyrṿ

They will explain.
איך הרגל שלו אני מניחה שהוא .עבר כמה ניתוחים .הרופאים פה יסבירו

’ykh hrgl shlṿ ’ny mnyḥh shhṿ’ .‘vr khmh nytṿḥym .hrṿf’ym fh ysvyrṿ

Uh,how's his leg? Uh,well,I guess he's had a couple of surgeries. Uh,the doctors here will explain.
איפה ספרת-המשחק שלנו .תחזירו את המגבת הביתה .הם יסבירו הכל

’yfh sfrt-hmshḥḳ shlnṿ .tḥzyrṿ ’t hmgvt hvyth .hm ysvyrṿ hkhl

Get the towel home. They will explain everything. Please, hurry.
הנשיאים לשעבר של ,זי.בי.זי ואומגה-קאי והם יסבירו לכם מדוע .זה רעיון טוב

hnshy’ym lsh‘vr shl ,zy.vy.zy ṿ’ṿmgh-ḳ’y ṿhm ysvyrṿ lkhm mdṿ‘ .zh r‘yṿn ṭṿv

Now, I even have with me two recent CRU grads, the former presidents of ZBZ and Omega Chi, and they will explain to you why this is a really good idea.
,אבידות אמריקאיות חסרות הסבר .טקטיקות קרב מפוקפקות הדליפה אלצה את הבית הלבן .להגן על האסטרטגיה שלו באפגניסטן

,’vydṿt ’mryḳ’yṿt ḥsrṿt hsvr .ṭḳṭyḳṿt ḳrv mfṿḳfḳṿt hdlyfh ’ltsh ’t hvyt hlvn .lhgn ‘l h’sṭrṭgyh shlṿ v’fgnysṭn

Unexplained American deaths, questionable battlefield tactics. The leak has forced the White House to defend its Afghan strategy.
,או שהחשמל נדלק ונכבה .ללא הסבר .אנשים דיווחו על רעשים משונים

,’ṿ shhḥshml ndlḳ ṿnkhvh .ll’ hsvr .’nshym dyṿṿḥṿ ‘l r‘shym mshṿnym

Or the electricity will go on and then go off, unexplained. People have been reporting odd sounds.
,אולי יש לזה הסבר הגיוני, אולי לא .אבל זה לא שווה את העובדה שאת קורעת את עצמך ...אף אחד מהדברים האלה לא שווה את זה ...ובדבר המשוגעת הזו למעלה

,’ṿly ysh lzh hsvr hgyṿny, ’ṿly l’ .’vl zh l’ shṿṿh ’t h‘ṿvdh sh’t ḳṿr‘t ’t ‘tsmkh ...’f ’ḥd mhdvrym h’lh l’ shṿṿh ’t zh ...ṿvdvr hmshṿg‘t hzṿ lm‘lh

Maybe it's explainable. Maybe it isn't. But it's not worth getting yourself worked up over.
,אם אמצא אותו .יהיה הסבר להכל

,’m ’mts’ ’ṿtṿ .yhyh hsvr lhkhl

If I found him, everything would be explained
,אנחנו מעריכים זאת, אבל הסבר לו .אנחנו מחפשים אדם

,’nḥnṿ m‘rykhym z’t, ’vl hsvr lṿ .’nḥnṿ mḥfshym ’dm

We appreciate that. But explain to him we are here to find a man.
,וודו מאמא ג'וג'ו הסבירי את משיכתך .לאמנויות האופל

,ṿṿdṿ m’m’ g'ṿg'ṿ hsvyry ’t mshykhtkh .l’mnṿyṿt h’ṿfl

voodoo mama juju,explain your dalliance with the dark arts.
,יפה ככל שהייתי .בפעם היחידה שלבשתי אותה אז הסבירי לי שוב מדוע אני .מודדת את שמלת הכלולות שלך

,yfh khkhl shhyyty .vf‘m hyḥydh shlvshty ’ṿth ’z hsvyry ly shṿv mdṿ‘ ’ny .mṿddt ’t shmlt hkhlṿlṿt shlkh

As beautiful as I looked the one and only time I wore it. So please explain to me one more time why I'm trying on yourwedding dress.
-אני עדיין לא .מאמינה שהוא עשה את זה אז הסבירי לי למה ,הוא לא מסגיר את עצמו ונותן לנו לעזור לו למצוא .את הגורם השלישי המסתורי הזה

-’ny ‘dyyn l’ .m’mynh shhṿ’ ‘shh ’t zh ’z hsvyry ly lmh ,hṿ’ l’ msgyr ’t ‘tsmṿ ṿnṿtn lnṿ l‘zṿr lṿ lmtsṿ’ .’t hgṿrm hshlyshy hmstṿry hzh

Then explain to me why he's not turning himself in, and letting us help him find this mysterious third party.
-הן חברות, כבודה מר רות'לו, בבקשה הסבירי את טיב .היחסים בינך לבין גברת קיטינג .אל תשמיטי אף פרט

-hn ḥvrṿt, khvṿdh mr rṿt'lṿ, vvḳshh hsvyry ’t ṭyv .hyḥsym vynkh lvyn gvrt ḳyṭyng .’l tshmyṭy ’f frṭ

Ms. Rothlo, please explain the extent of your relationship with Ms. Keating. Don't spare any details.
-הסבירי לי בבקשה את .הסתיגותך להסיר את הבשר מהעצמות .זה בסדר מבחינתי .אם זה נחוץ לחלוטין ...אפילו את החלק המבושל אבל אולי תוכל להכיר בעובדה

-hsvyry ly vvḳshh ’t .hstygṿtkh lhsyr ’t hvshr mh‘tsmṿt .zh vsdr mvḥynty .’m zh nḥṿts lḥlṿṭyn ...’fylṿ ’t hḥlḳ hmvṿshl ’vl ’ṿly tṿkhl lhkhyr v‘ṿvdh

Please explain to me your reluctance to remove the flesh from the bones I'm all right with it, Zack if it's absolutely necessary even the boiling part... but perhaps you could at least acknowledge that this is a person

Questions and answers about הסביר conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about הסביר
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
הותירleave behind
הזכירremind
הכשירkasher
הסתירhide

Do you know these verbs?

VerbTranslation
הוסיףcontinue
הוסעbe transported
הופיעappear
הזכירremind
הכילcontain
הכירknow
הסבcause a change in course
הסיעtransport
הפחידscare
התמלאfill up