הבין (hvyn) conjugation

Conjugate הבין (hvyn) - understand

Present tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
מביןmeviyn I/you/he (masculine) understand
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
מבינהməviynah I/you/she (feminine) understand
אנחנו/anakhnu
מביניםməviyniym we/you all/they (masculine) understand
אתם/atem
מבינותmeviynṿot we/you all/they (feminine) understand

Past tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
הבנתיhevanətiy I understood
אתה (ata)
הבנתhevanəta you (masculine) understood
את (at)
הבנתhevanətə you (feminine) understood
הוא (hu)
הביןheviyn he understood
היא (hi)
הבינהheviynah she understood
אנחנו (anakhnu)
הבנוhevanṿ we understood
אתם (atem)
הבנתםhevanətem you all (masculine) understood
אתן (aten)
הבנתןhevanəten you all (feminine) understood
הם (hem)/הן (hen)
הבינוheviynṿ they understood

Future tense

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אני (ani)
אבין’aviyn I will understand
אתה (ata)
תביןtaviyn you (masculine) will understand
את (at)
תביניtaviyniy you (feminine) will understand
הוא (hu)
יביןyaviyn he will understand
היא (hi)
תביןtaviyn she will understand
אנחנו (anakhnu)
נביןnaviyn we will understand
אתם (atem)
תבינוtaviynṿ you all (masculine) will understand
אתן (aten)
תבנהtavenah you all (feminine) will understand
הם (hem)
יבינוyaviynṿ they (masculine) will understand
הן (hen)
תבנהtavenah they (feminine) will understand

Imperative mood

Hebrew FormTransliterationEnglish TranslationEx.
אתה (ata)
הבןhaven understand!
את (at)
הביניhaviyniy understand!
אתם (atem)
הבינוhaviynṿ understand!
אתן (aten)
הבנהhavenah understand!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for הבין

There is no additional usage information for the verb הבין.

Examples of הבין

Example in HebrewTranslation in EnglishFm.
! אז לגרום להם להבין.

! ’z lgrṿm lhm lhvyn.

So make them understand.
! אז תדבר אתי ? אחרת איך אוכל להבין

! ’z tdvr ’ty ? ’ḥrt ’ykh ’ṿkhl lhvyn

Then talk to me, otherwise how can I understand?
! אנחנו חייבים לגרום להם להבין !

! ’nḥnṿ ḥyyvym lgrṿm lhm lhvyn !

We have to make them understand!
! אני לא יכול להבין את העניינים האלה !

! ’ny l’ ykhṿl lhvyn ’t h‘nyynym h’lh !

I cant understand those stuff!
! אני לא מבין מה יש להבין?

! ’ny l’ mvyn mh ysh lhvyn?

I don't understand!
" אף אחד לא הבין אותו, חוץ מאשתו"

" ’f ’ḥd l’ hvyn ’ṿtṿ, ḥṿts m’shtṿ"

"but no one understands him but his woman."
"איזה חלק ב -"אל תזוז ? הוא לא הבין

"’yzh ḥlḳ v -"’l tzṿz ? hṿ’ l’ hvyn

What part of "Don't move" did he not understand, huh?
'צריך להיות האובר-מנצ אנשים סירבו להבין .את המילים הללו הנביא, אשר הבין ,שהגיע מוקדם מדי

'tsrykh lhyṿt h’ṿvr-mnts ’nshym syrvṿ lhvyn .’t hmylym hllṿ hnvy’, ’shr hvyn ,shhgy‘ mṿḳdm mdy

lust that, man shall be to the Ubermensch! People refused to understand those words. The prophet, realizing he has come too soon returns to his solitude,
( המלך קסרקסס ) מרדכי , אולי אתה לא הבין את השאלה שלי.

( hmlkh ḳsrḳss ) mrdkhy , ’ṿly ’th l’ hvyn ’t hsh’lh shly.

(King Xerxes) Mordecai, perhaps you did not understand my question.
,אבא שלך לא הבין ,הוא אמר ילדה בת תשע, מה היא יכלה

,’v’ shlkh l’ hvyn ,hṿ’ ’mr yldh vt tsh‘, mh hy’ ykhlh

Your dad didn't understand,
! - אני לא מבין.

! - ’ny l’ mvyn.

- I do not understand.
! ? אתה מבין ?

! ? ’th mvyn ?

- Do you understand?
! ? אתה מבין אותי !

! ? ’th mvyn ’ṿty !

You understand me?
! ? אתה מבין אותי ?

! ? ’th mvyn ’ṿty ?

You understand me?
! ? אתה מבין אותי

! ? ’th mvyn ’ṿty

Do you understand me?
! ? את מבינה

! ? ’t mvynh

Do you understand me?
! ? האם אתה מבינה

! ? h’m ’th mvynh

Do you understand?
! אינך מבינה?

! ’ynkh mvynh?

Don't you understand?
! אני יכול לכבול אותך באזיקים ! את מבינה?

! ’ny ykhṿl lkhvṿl ’ṿtkh v’zyḳym ! ’t mvynh?

- I can cuff you, understand that?
! אני לא מבינה !

! ’ny l’ mvynh !

I don't understand.
! אתם לא מבינים !

! ’tm l’ mvynym !

You don't understand!
! אתם לא מבינים.

! ’tm l’ mvynym.

You don't understand.
! בבקשה, אינכם מבינים- !

! vvḳshh, ’ynkhm mvynym- !

- Please, you don't understand.
** ( ... ובכן אין לנו הרבה זמן ) ** * . אנחנו מבינות

** ( ... ṿvkhn ’yn lnṿ hrvh zmn ) ** * . ’nḥnṿ mvynṿt

We understand.
,אנחנו לא מדברות, לא מקשיבות ,לא מבינות

,’nḥnṿ l’ mdvrṿt, l’ mḳshyvṿt ,l’ mvynṿt

We don't talk, don't listen, understand,
,אנחנו מבינות אותה היטב .הוא מה שיציל את סוואנה שלנו .כדאי שנצא לדרך

,’nḥnṿ mvynṿt ’ṿth hyṭv .hṿ’ mh shytsyl ’t sṿṿ’nh shlnṿ .khd’y shnts’ ldrkh

Ruth: Oh, we understand all too well. He's going to be the thing that saves our girl Savannah.
,אני ואווה מבינות זו את זו .אבל היא עדיין לא יודעת את זה .יש תיק חדש .בצ'יינטאון

,’ny ṿ’ṿṿh mvynṿt zṿ ’t zṿ .’vl hy’ ‘dyyn l’ yṿd‘t ’t zh .ysh tyḳ ḥdsh .vts'yynṭ’ṿn

As I've said to her... you know, your lives, I don't care. Eva and I, we understand each other. She just doesn't know it yet.
,אני יודעת שזה נראה כך אך אינכן מבינות כמה מסובכים

,’ny yṿd‘t shzh nr’h khkh ’kh ’ynkhn mvynṿt khmh msṿvkhym

I know how this looks, but you just don't understand how complicated adult relationships can be.
"אף פעם לא הבנתי את זה. "מזרח תיכון "תיכון"... ?

"’f f‘m l’ hvnty ’t zh. "mzrḥ tykhṿn "tykhṿn"... ?

I never understood this "Middle East. " Middle...
"בכמה קשה העבודה של הנערה עכשיו הבנתי את מה שהיא הייתה עד

"vkhmh ḳshh h‘vṿdh shl hn‘rh ‘khshyṿ hvnty ’t mh shhy’ hyyth ‘d

"at how hard this girl's working. Now I understood what she was up to.
"הבנתי שמר אש שאל על רוחו של ילדו, שמת.

"hvnty shmr ’sh sh’l ‘l rṿḥṿ shl yldṿ, shmt.

[Roland Reading] "I understood at the time that Mr. Ash was inquiring... "after the spirit of a departed child ofhis own,
"ואת "אהבה בימי כולרה אני חושב ש הבנתי את שניהם ?

"ṿ’t "’hvh vymy khṿlrh ’ny ḥṿshv sh hvnty ’t shnyhm ?

and "Love in the Time of Cholera" and I think I've understood them. I mean, they're about girls, right?
, כשהייתי ילד , דיברתי כילד .הבנתי כילד , חשבתי כילד ,אבל כשהפכתי לגבר .זנחתי את הרגלי הילדות

, khshhyyty yld , dyvrty khyld .hvnty khyld , ḥshvty khyld ,’vl khshhfkhty lgvr .znḥty ’t hrgly hyldṿt

When l was a child, l spake as a child l understood as a child, l thought as a child. But when l became a man, l put away childish things.
".תמיד הבנת ללבי, טום"

".tmyd hvnt llvy, ṭṿm"

You've always understood what's at the heart of me, Tom.
,אבל, קרולין .לא הבנת אותי לגמרי ...רציתי אותך בטירוף, אבל

,’vl, ḳrṿlyn .l’ hvnt ’ṿty lgmry ...rtsyty ’ṿtkh vṭyrṿf, ’vl

But, Carolyn, you completely misunderstood me... I wanted you like crazy, but...
,אולי כי הבנת פתאום שלהרוג את עצמך ולהרוס את חייה של דיינה .לא יחזיר את עייסה לחיים

,’ṿly khy hvnt ft’ṿm shlhrṿg ’t ‘tsmkh ṿlhrṿs ’t ḥyyh shl dyynh .l’ yḥzyr ’t ‘yysh lḥyym

Maybe because you suddenly understood that killing yourself and ruining Dana's life wouldn't bring Issa back.
,אוקיי, אתה הבנת אותי שלא כהלכה בעבר .אז אני הולכת להיות מאוד ברורה הפעם

,’ṿḳyy, ’th hvnt ’ṿty shl’ khhlkhh v‘vr .’z ’ny hṿlkht lhyṿt m’ṿd vrṿrh hf‘m

Okay, you misunderstood me before, so I'm gonna be very clear on this.
,אז אפילו אם זה נמחק ממוחך ודאי הבנת את זה .בשלב מסוים

,’z ’fylṿ ’m zh nmḥḳ mmṿḥkh ṿd’y hvnt ’t zh .vshlv msṿym

Well, Walter, it's your handwriting, so, even if it was wiped from your mind, you must have understood it at some point.
,אז היא הבינה שמשאלתה למצוא את ,המקום הסודי שלה ,מקור הנשיות ,היא בקשה לתמידיות ,הרצון, להיות מקושרת לנצח .לחלק הנסתר שקיים בה

,’z hy’ hvynh shmsh’lth lmtsṿ’ ’t ,hmḳṿm hsṿdy shlh ,mḳṿr hnshyṿt ,hy’ vḳshh ltmydyṿt ,hrtsṿn, lhyṿt mḳṿshrt lntsḥ .lḥlḳ hnstr shḳyym vh

She understood then that her quest to find her own secret place, her Delta of Venus, was the quest for permanence, the desire to be forever linked to that hidden part of herself.
,אם היה משהו שאידי הבינה בו .זה היה טבעה של המלחמה

,’m hyh mshhṿ sh’ydy hvynh vṿ .zh hyh ṭv‘h shl hmlḥmh

If there is one thing Eddie Brit understood,it was nature of war after two fail marriages and countless rocky romances
,אמא לא הבינה כלום .בכל מקרה ...היי, הירגעי הירגעי

,’m’ l’ hvynh khlṿm .vkhl mḳrh ...hyy, hyrg‘y hyrg‘y

Mum hasn't understood anything, anyway. Hey, there there...
,אתה יודע, אני לא חושב שהיא הבינה .מה סינטל עשו בהתחלה

,’th yṿd‘, ’ny l’ ḥṿshv shhy’ hvynh .mh synṭl ‘shṿ vhtḥlh

You know, I don't think she understood what Synl was doing at first.
,היא הבינה אותי

,hy’ hvynh ’ṿty

She understood me.
,אנחנו רק מעטים .אתה יודע .הבנו זה את זה

,’nḥnṿ rḳ m‘ṭym .’th yṿd‘ .hvnṿ zh ’t zh

There are only a few of us, you know? We understood each other.
,אתה יכול להיות רגוע .הבנו את המסר

,’th ykhṿl lhyṿt rgṿ‘ .hvnṿ ’t hmsr

You can rest assured, message understood.
,דיברנו על הכל .תמיד הבנו זה את זו

,dyvrnṿ ‘l hkhl .tmyd hvnṿ zh ’t zṿ

We talked about everything always understood one another
,כשהיינו ילדים ...הייתה לנו שפה סודית .שרק אני ואחי הבנו

,khshhyynṿ yldym ...hyyth lnṿ shfh sṿdyt .shrḳ ’ny ṿ’ḥy hvnṿ

When we were kids, we had our own secret language that only me and my brother understood.
,מצד שני .אנחנו הבנו את פרץ הרגשות .אז עם שיתוף הפעולה עם הבולשת, חילצנו אותם .זה סוכן הבולשת לשעבר ג'ק קלונן

,mtsd shny .’nḥnṿ hvnṿ ’t frts hrgshṿt .’z ‘m shytṿf hf‘ṿlh ‘m hvṿlsht, ḥyltsnṿ ’ṿtm .zh sṿkhn hvṿlsht lsh‘vr g'ḳ ḳlṿnn

On the other hand, we understood the high emotions so, with coordination with the FBI, we got them out.
,אם מחר הוייטנאמים יהיו קומוניסטים .הם יהיו קומוניסטים וייטנאמים ואת זה אתם האמריקאים .אף פעם לא הבנתם

,’m mḥr hṿyyṭn’mym yhyṿ ḳṿmṿnysṭym .hm yhyṿ ḳṿmṿnysṭym ṿyyṭn’mym ṿ’t zh ’tm h’mryḳ’ym .’f f‘m l’ hvntm

I mean, if tomorrow the Vietnamese are Communists... they will be Vietnamese Communists. And this is something that you never understood, you American.
,פעם, מזמן, הבנתם מה זה פחד .אבל שכחתם מה זה מי ששכח לפחד .שכח גם להתחבא

,f‘m, mzmn, hvntm mh zh fḥd .’vl shkhḥtm mh zh my shshkhḥ lfḥd .shkhḥ gm lhtḥv’

You understood fear once, long ago, but you forgot what it means. Someone who's forgotten fear... has forgotten how to hide.
-נכון אילו הבנתם מחצית מהדברים ...שנאלצנו לעשות ,צילומי התמונות ...הטיסות לכל עבר .זה הזכיר מועדון גברים או נשים .זה בעצם הפך אותנו למשפחה

-nkhṿn ’ylṿ hvntm mḥtsyt mhdvrym ...shn’ltsnṿ l‘shṿt ,tsylṿmy htmṿnṿt ...hṭysṿt lkhl ‘vr .zh hzkhyr mṿ‘dṿn gvrym ’ṿ nshym .zh v‘tsm hfkh ’ṿtnṿ lmshfḥh

(Tristan) If you understood half of the stuff that we had to do... the photo shoots, the flying everywhere... it was like a fraternity or a sorority.
.אתם לא הבנתם את זה .זה בגלל שזה לא בשבילכם

.’tm l’ hvntm ’t zh .zh vgll shzh l’ vshvylkhm

You haven't understood it. It's because it's not for you.
.זה מה שאת ואביך אף פעם לא הבנתם.

.zh mh sh’t ṿ’vykh ’f f‘m l’ hvntm.

That's what you and your father never understood.
.אני מצטער מאוד .אולי אתן לא הבנתן .אולי אתה לא הבנת ?

.’ny mtsṭ‘r m’ṿd .’ṿly ’tn l’ hvntn .’ṿly ’th l’ hvnt ?

I'm very sorry. Perhaps you misunderstood. Perhaps you misunderstood.
? שמעתן, הבנתן והפנמתן

? shm‘tn, hvntn ṿhfnmtn

Heard, understood, acknowledged?
ואת כמו ג'ולי ראנצ'ר .אחרי נפילה למאפרה אתן מעולם לא הבנתן .תחת איזה לחץ הייתי

ṿ’t khmṿ g'ṿly r’nts'r .’ḥry nfylh lm’frh ’tn m‘ṿlm l’ hvntn .tḥt ’yzh lḥts hyyty

You guys never understood the pressure I was under.
, אה, אבות מייסדים הבינו, גברתי, ש, אממ, מצבי חירום מסוימים דורשים, אה... איך אני שם את זה?

, ’h, ’vṿt myysdym hvynṿ, gvrty, sh, ’mm, mtsvy ḥyrṿm msṿymym dṿrshym, ’h... ’ykh ’ny shm ’t zh?

The, uh, Founding Fathers understood, ma'am, that, um, certain emergencies require the, uh... How shall I put it?
,אינני יודע אם הם הבינו את זה .אך לא יכלתי לישון ביניהם .לא היו מבטים .ולא היו האשמות

,’ynny yṿd‘ ’m hm hvynṿ ’t zh .’kh l’ ykhlty lyshṿn vynyhm .l’ hyṿ mvṭym .ṿl’ hyṿ h’shmṿt

I don't know if they understood, but I could not sleep among them. There had been no looks, and there was no blame.
,אם הם הבינו את ההודעה שלנו .הם לא הגיבו .הנה התגובה שלך .להפעיל פעימת דפלקטור נוספת

,’m hm hvynṿ ’t hhṿd‘h shlnṿ .hm l’ hgyvṿ .hnh htgṿvh shlkh .lhf‘yl f‘ymt dflḳṭṿr nṿsft

If they understood our message, they haven't responded. There's your response. Activate another deflector pulse.
,אמרתי שלא הבינו אותך .אמרתי לאנשים שאתה גיבור .אבל כל האחרים צדקו

,’mrty shl’ hvynṿ ’ṿtkh .’mrty l’nshym sh’th gyvṿr .’vl khl h’ḥrym tsdḳṿ

Calling you misunderstood, telling people you were a hero. But everyone else was right.
,אני דואג שהמדינה תמשיך להתקיים אבל הרבה אנשים עדיין לא .הבינו את זה

,’ny dṿ’g shhmdynh tmshykh lhtḳyym ’vl hrvh ’nshym ‘dyyn l’ .hvynṿ ’t zh

I keep this country going, but many people haven't understood that yet.
,אם זה לא בסדר מצידך .אני אבין

,’m zh l’ vsdr mtsydkh .’ny ’vyn

♪ I just wanted you ♪ If you're not cool with that, I will understand.
,אני מאוד מצטער שנתפסת באמצע .מר. קינן .מה שתחליט, אני אבין

,’ny m’ṿd mtsṭ‘r shntfst v’mts‘ .mr. ḳynn .mh shtḥlyṭ, ’ny ’vyn

I'm very sorry you're caught in the middle, Mr. Keenan. Whatever you decide, I will understand.
,אתה פזיז ומרוחק .אך בשבילי זה לא משחק ...אני עוד אבין אותך ...מוזר

,’th fzyz ṿmrṿḥḳ .’kh vshvyly zh l’ mshḥḳ ...’ny ‘ṿd ’vyn ’ṿtkh ...mṿzr

♪ You are reckless and distant, but I will be persistent. ♪ I will understand you. Hello?
,בבקשה תספר לי מה עובר עליך .בכנות, אני אבין

,vvḳshh tsfr ly mh ‘ṿvr ‘lykh .vkhnṿt, ’ny ’vyn

Please, say me what's going on with you? I will understand, honestly.
.אבין אם תחליט לא לענות למכתב הזה .אבל אני אמור להשתחרר בקרוב

.’vyn ’m tḥlyṭ l’ l‘nṿt lmkhtv hzh .’vl ’ny ’mṿr lhshtḥrr vḳrṿv

I will understand if you choose not to respond to this letter. However, I am due to be released shortly.
, כבודו, אם יורשה לי להמשיך . תבין לאן אני חותר השופט גליסון, תסכים ?

, khvṿdṿ, ’m yṿrshh ly lhmshykh . tvyn l’n ’ny ḥṿtr hshṿfṭ glysṿn, tskhym ?

If I continue, will understand my argument.
,אבל כשתסתכלי על זה קטי ,את תדעי ,וג'ק, אתה תבין ,שאני מאוד רציני כשאני אומר שאני רוצה .את אשר גנבת ממני .ואני רוצה את זה עכשיו

,’vl khshtstkhly ‘l zh ḳṭy ,’t td‘y ,ṿg'ḳ, ’th tvyn ,sh’ny m’ṿd rtsyny khsh’ny ’ṿmr sh’ny rṿtsh .’t ’shr gnvt mmny .ṿ’ny rṿtsh ’t zh ‘khshyṿ

But when you look at this, Cathy, you will know and, Jack, you will understand, that I am very serious when I say that I want what you stole from me and I want it now.
,אך תבין, לא נכון, הוד מעלתך שיש כאלה ביננו שפוחדים מהמוות ?

,’kh tvyn, l’ nkhṿn, hṿd m‘ltkh shysh kh’lh vynnṿ shfṿḥdym mhmṿṿt ?

But you will understand, will you not, Excellency... that there are those among us... more afraid of death than yourself.
,אם אדבר איתה בכנות אם אומר לה מעומק לבי כמה אנחנו אוהבים .זה את זה, היא תבין

,’m ’dvr ’yth vkhnṿt ’m ’ṿmr lh m‘ṿmḳ lvy khmh ’nḥnṿ ’ṿhvym .zh ’t zh, hy’ tvyn

If I am really honest with her, if I tell her from the heart what we mean to each other, she will understand.
,אם אתה מבין מסירות .תבין את יפן

,’m ’th mvyn msyrṿt .tvyn ’t yfn

If you understand devotion, you will understand Japan.
"תביני"

"tvyny"

You will understand
,הקשיבי בכל לבך" .אז תביני הכול

,hḳshyvy vkhl lvkh" .’z tvyny hkhṿl

Listen with your heart You will understand
,ליתר דיוק, ואת תביני זאת ...העלמה ברוני, מכיוון שאת אישה ,ואת מבינה דרכי נשים ...מכאן שכל תפיסת הגחמה ...כפירה .היא מה שאני אומר שזה

,lytr dyṿḳ, ṿ’t tvyny z’t ...h‘lmh vrṿny, mkhyṿṿn sh’t ’yshh ,ṿ’t mvynh drkhy nshym ...mkh’n shkhl tfyst hgḥmh ...khfyrh .hy’ mh sh’ny ’ṿmr shzh

More to the point, and you will understand this, since you are a woman and understand women's ways, hence the concept of "whim", heresy is whatever I say it is.
,שולח לזיכרון מעתה ועד עולם" ".ביודעי שאת תביני"

,shṿlḥ lzykhrṿn m‘th ṿ‘d ‘ṿlm" ".vyṿd‘y sh’t tvyny"

"These I send in memory, knowing you will understand."
...ותגלי מי את את תביני שיש דברים שאת לא יכולה לעשות .דבר נגדם.

...ṿtgly my ’t ’t tvyny shysh dvrym sh’t l’ ykhṿlh l‘shṿt .dvr ngdm.

Someday when you have grown up and you've found out who you are... you will understand that there are some things you can do nothing about.
,איזה הצגה עמוקה אני בטוח ששליט אומת האש .יבין כשתסביר לו למה בגדת בו

,’yzh htsgh ‘mṿḳh ’ny vṭṿḥ shshlyṭ ’ṿmt h’sh .yvyn khshtsvyr lṿ lmh vgdt vṿ

What a moving and heartfelt performance. I'm certain the Fire Lord will understand when you explain why you betrayed him. Commander Zhao...
,אני בטוח שהוא יבין אותך .שאתה שולל ממנו את העונג .הוא טיפוס מאוד סלחן

,’ny vṭṿḥ shhṿ’ yvyn ’ṿtkh .sh’th shṿll mmnṿ ’t h‘ṿng .hṿ’ ṭyfṿs m’ṿd slḥn

I'm sure he will understand you depriving him of that pleasure. he's a very forgiving sort of man.
,אני בטוחה שמה שתחליטי .אמט יבין זאת לא נכון.

,’ny vṭṿḥh shmh shtḥlyṭy .’mṭ yvyn z’t l’ nkhṿn.

I'm sure whatever you decide, Emmett will understand. No, he won't.
,את יודעת ,מקס יבין .אבל את חייבת לספר לו

,’t yṿd‘t ,mḳs yvyn .’vl ’t ḥyyvt lsfr lṿ

You know, Max will understand, but you have to tell him.
,במקרה הזה .אני חושבת שאלוהים יבין

,vmḳrh hzh .’ny ḥṿshvt sh’lṿhym yvyn

In this case, I think God will understand.
.זה היה בתוכך .ועתה אנו נבין אותו

.zh hyh vtṿkhkh .ṿ‘th ’nṿ nvyn ’ṿtṿ

Now we will understand it.
אנחנו נבין אותם יותר מהיום ליום, אני בטוח.

’nḥnṿ nvyn ’ṿtm yṿtr mhyṿm lyṿm, ’ny vṭṿḥ.

We will understand them more by the day, I'm sure.
הלוואי והיה משהו שיכולתי .לעשות כדי לעזור ...אבל רק תדע שאני אבין .שכולנו נבין

hlṿṿ’y ṿhyh mshhṿ shykhṿlty .l‘shṿt khdy l‘zṿr ...’vl rḳ td‘ sh’ny ’vyn .shkhṿlnṿ nvyn

I wish there was something I could do to help. But just know that I'll understand-- we all will understand.
נבין את זה טוב יותר לאט לאט

nvyn ’t zh ṭṿv yṿtr l’ṭ l’ṭ

# We will understand it better # By and by
על איך שהתגברנו נבין אותו טוב יותר לאט לאט

‘l ’ykh shhtgvrnṿ nvyn ’ṿtṿ ṭṿv yṿtr l’ṭ l’ṭ

# Of how we've overcome # We will understand it better # By and by
...אני רואה שאתן עדיין בנותיי ,אז לכן תבינו שמה שקרה .היה סוף מתבקש

...’ny rṿ’h sh’tn ‘dyyn vnṿtyy ,’z lkhn tvynṿ shmh shḳrh .hyh sṿf mtvḳsh

I see you're still my daughters... ..so you will understand that what happened was a necessary end.
.תבינו כשהזמן יגיע

.tvynṿ khshhzmn ygy‘

You will understand in time.
אבל האופי הרגיש של העבודה שלי .דורש סודיות מוחלטת .אני יודע שאתם תבינו

’vl h’ṿfy hrgysh shl h‘vṿdh shly .dṿrsh sṿdyṿt mṿḥlṭt .’ny yṿd‘ sh’tm tvynṿ

But the sensitive nature of my work for the government demands utmost secrecy. I know you will understand.
אז החלטתי שאדבר איתכם .בדרך בה כן תבינו

’z hḥlṭty sh’dvr ’ytkhm .vdrkh vh khn tvynṿ

So I've decided I'll talk to you in a way that you will understand.
אך עד מהרה תבינו שהטהורים .הם המשפחה החדשה שלכם !

’kh ‘d mhrh tvynṿ shhṭhṿrym .hm hmshfḥh hḥdshh shlkhm !

I know right now you miss your families but soon enough you will understand the Pure Ones are your new family.
,אחרי שהם יראו את החקירה הם יבינו שהיית תקועה עם ההודאה ברצח הברוטאלי של קשיש ונכדו .ללא יכולת להשתמש בה במשפט ,ובהעדר מפלט משפטי

,’ḥry shhm yr’ṿ ’t hḥḳyrh hm yvynṿ shhyyt tḳṿ‘h ‘m hhṿd’h vrtsḥ hvrṿṭ’ly shl ḳshysh ṿnkhdṿ .ll’ ykhṿlt lhshtmsh vh vmshfṭ ,ṿvh‘dr mflṭ mshfṭy

After they see this interview, they will understand that you were stuck with the confession of a brutal murder of an elderly man and his grandchild that you couldn't use at trial.
,אלה מביניכם שהם רופאים ...יבינו, ואלה שלא

,’lh mvynykhm shhm rṿf’ym ...yvynṿ, ṿ’lh shl’

Those of you who are doctors will understand.
,אם תספר לאנשים ,הם יבינו ,ואז תוכל ללכת הביתה ...ולהתמודד באמת עם

,’m tsfr l’nshym ,hm yvynṿ ,ṿ’z tṿkhl llkht hvyth ...ṿlhtmṿdd v’mt ‘m

If you tell people, they will understand, and then you can go home, and you can really deal with--
,אני חייבת לספר לך מה קרה" כדי שאנשים יבינו את הפשעים" ".שאדם

,’ny ḥyyvt lsfr lkh mh ḳrh" khdy sh’nshym yvynṿ ’t hfsh‘ym" ".sh’dm

I must tell you what I saw so people will understand the crimes that men do to men.'
,הזמן שבו היינו בניו-יורק .שאנה, ארייה .החברות שלך יבינו

,hzmn shvṿ hyynṿ vnyṿ-yṿrḳ .sh’nh, ’ryyh .hḥvrṿt shlkh yvynṿ

The time we were in new york, shana, aria. Okay, well, your friends will understand.
" אנא הבן "והיא היה כמו," אני מקבל את זה, אל דאגה..

" ’n’ hvn "ṿhy’ hyh khmṿ," ’ny mḳvl ’t zh, ’l d’gh..

"Please understand." And she was like, "I get it, No worries.
"הבן שלי עדין מדי בשביל לשחק "פוסבול .או איך שתקרא לזה, עם הגורילות האלה ...את לא מבינה, גב' בושה

"hvn shly ‘dyn mdy vshvyl lshḥḳ "fṿsvṿl .’ṿ ’ykh shtḳr’ lzh, ‘m hgṿrylṿt h’lh ...’t l’ mvynh, gv' vṿshh

You see, my boy is too delicate to be playin' "fool's ball"-- or whatever you call it-- with them gargantuans. l don't think you understand, Mrs Boucher.
'ופייג ,ובכן, פייג' לא כמונו ,היא נורמלית והיא עוזרת לנו להבין את העולם בזמן שאנחנו עוזרים לה להבין .את הבן הגאון שלה

'ṿfyyg ,ṿvkhn, fyyg' l’ khmṿnṿ ,hy’ nṿrmlyt ṿhy’ ‘ṿzrt lnṿ lhvyn ’t h‘ṿlm vzmn sh’nḥnṿ ‘ṿzrym lh lhvyn .’t hvn hg’ṿn shlh

Well, Paige isn't like us. She's normal and translates the world for us while we help her understand her genius son.
'ופייג .ובכן, פייג' לא כמונו ,היא נורמלית והיא עוזרת לנו להבין את העולם בזמן שאנחנו עוזרים לה .להבין את הבן הגאון שלה

'ṿfyyg .ṿvkhn, fyyg' l’ khmṿnṿ ,hy’ nṿrmlyt ṿhy’ ‘ṿzrt lnṿ lhvyn ’t h‘ṿlm vzmn sh’nḥnṿ ‘ṿzrym lh .lhvyn ’t hvn hg’ṿn shlh

And Paige? Well, Paige isn't like us. She's normal and translates the world for us while we help her understand her genius son.
,אנא, הביני קפטן .נקלעתי לסיטואציה מאוד קשה

,’n’, hvyny ḳfṭn .nḳl‘ty lsyṭṿ’tsyh m’ṿd ḳshh

please understand, Captain, I'm caught in a most difficult situation.
...אנא הביני ,אינני מאשים אותך על התנהגותך ,כיוון שמנקודת מבט אבולוציונית .את שפחה לרצונך להתרבות

...’n’ hvyny ,’ynny m’shym ’ṿtkh ‘l htnhgṿtkh ,khyṿṿn shmnḳṿdt mvṭ ’vṿlṿtsyṿnyt .’t shfḥh lrtsṿnkh lhtrvṿt

Now, please understand... I don't hold you responsible for your behavior because, see, from an evolutionary standpoint, you're a slave to your desire to reproduce.
.אם תבחרי למחות, הביני זאת אם רק אחוז אחד מציבור ,החללית יעשה כמוך

.’m tvḥry lmḥṿt, hvyny z’t ’m rḳ ’ḥṿz ’ḥd mtsyvṿr ,hḥllyt y‘shh khmṿkh

If you choose to protest, understand this.
.אני בטוחה אנא הביני, המחלה הזו הורגת .את העם שלי כבר מאות שנים

.’ny vṭṿḥh ’n’ hvyny, hmḥlh hzṿ hṿrgt .’t h‘m shly khvr m’ṿt shnym

I'm sure it is. Please understand, this disease has been killing my people for hundreds of years.
.ג'יימי, הביני משהו .עבודתי היא להיות זהיר

.g'yymy, hvyny mshhṿ .‘vṿdty hy’ lhyṿt zhyr

Jamie, understand something. It is my job to be discreet.
! -איזו אי הבנה .מצערת, זה שובר לבבות ?

! -’yzṿ ’y hvnh .mts‘rt, zh shṿvr lvvṿt ?

-What a terrible misunderstanding.
! זו אי הבנה! אל תהרוג אותי

! zṿ ’y hvnh! ’l thrṿg ’ṿty

Only a misunderstanding Don't kill me!
! לפחות אנחנו נקיים מהאי הבנה

! lfḥṿt ’nḥnṿ nḳyym mh’y hvnh

At least we've cleared up that misunderstanding!
"... באתי אליכם ברוח של הבנה"

"... v’ty ’lykhm vrṿḥ shl hvnh"

"In a spirit of understanding.
".אי-הבנה"

".’y-hvnh"

- "Misunderstanding." - Don't--no, no, no.

Questions and answers about הבין conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about הבין
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
הביאbring
הביטlook
זייןfuck

Do you know these verbs?

VerbTranslation
גולהbe discovered
גילהdiscover
גילחshave
דימםdo
דרשdemand
הביטlook
הבליעinsinuate
הולידsire
הוסףbe added
הסתירhide