Χρειάζομαι conjugation

Conjugate χρειάζομαι - need

Present tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
χρειάζομαι I need
εσυ
χρειάζεσαι you need
αυτ(ος/ή/ό)
χρειάζεται he/she does need
εμείς
χρειαζόμαστε we need
εσείς
χρειάζεστε you all all need
αυτ(οί/ές/ά)
χρειάζονται they need

Aorist past tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
χρειάστηκα I did need
εσυ
χρειάστηκες you did need
αυτ(ος/ή/ό)
χρειάστηκε he/she did need
εμείς
χρειαστήκαμε we did need
εσείς
χρειαστήκατε you all all did need
αυτ(οί/ές/ά)
χρειάστηκα they did need

Past continuous tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
χρειαζόμουν I was needing tricked
εσυ
χρειαζόσουν you were needing tricked
αυτ(ος/ή/ό)
χρειαζόταν he/she was needing tricked
εμείς
χρειαζόμαστε we were needing tricked
εσείς
χρειαζόσαστε you all all were needing tricked
αυτ(οί/ές/ά)
χρείαζονταν they were needing tricked

Future tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
θα χρειαστώ I will need
εσυ
θα χρειαστείς you will need
αυτ(ος/ή/ό)
θα χρειαστεί he/she will need
εμείς
θα χρειαστούμε we will need
εσείς
θα χρειαστείτε you all all will need
αυτ(οί/ές/ά)
θα χρειαστούν they will need

Imperfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
χρειάσου you need!
εσείς
χρειαστείτεyou all be needing tricked!

Perfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
να χρειάζεσαι you be needing tricked!
εσείς
χρειάζεστεyou all be needing tricked!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for χρειάζομαι

There is no additional usage information for the verb χρειάζομαι.

Examples of χρειάζομαι

Example in Modern GreekTranslation in EnglishFm.
Αν με χρειάζεσαι για το μεγάλο πέσιμο, είμαι μέσα.If you need me for the big throw-down, I'm in.
Μπορεί η αγάπη, που εσύ και αυτή η νεκρή μοιράζεστε, να σου έδωσε το θάρρος.. δεν θα σου δώσει όμως τις ικανότητες που χρειάζεσαι.The love you and this dead person share may have given you the courage... but it won't give you the skills you need.
Δεν με χρειάζεσαι περισσότερο αυτές τις μέρες;Don't you need me the most on days like this?
Σου είπα ότι αν έρθεις σ' εμένα όταν με χρειάζεσαι, δεν θα στο αρνηθώ.If you came to me because you needed me, I said I wouldn't avoid you.
Ταε Γκονγκ Σιλ, γιατί δεν δοκιμάζεις τον εαυτό σου για να δεις αν τον χρειάζεσαι πραγματικά ή όχι;Miss Tae Gong Shil, why don't you test yourself to see if you really need him or not?
Αν αυτά δεν μας δώσουν αυτά που χρειαζόμαστε, χρησιμοποιούμε δυναμικές τεχνικές ανάκρισης.If that doesn't give us what we need, we employ enhanced interrogation techniques.
Το χρειαζόμαστε για να επιστρέψουμε στην Γη.We need it to get back to earth.
Δεν χρειαζόμαστε τίποτε άλλο, παρά την αγάπη μας. Χαμογέλα.We don't need anything else but our love.
Τζεν, χρειαζόμαστε ενέργεια τώρα.Jen, we need power now.
Πραγματικά το χρειαζόμαστε αυτό;Do we really need this?
Σίγουρα υπάρχουν πολλά άλλα μέρη που χρειάζονται καθάρισμα. Γιατί απ' όλα τα μέρη επέλεξες αυτό;I'm sure that there are plenty of other places that needs cleaning.
Οι Χαλκς χρειάζονται βοήθεια.Hulks need help.
Χρειάζονται μερικές πινελιές, μα πού δεν χρειάζονται;Of course, we still need a few finishing touches, but who doesn't? This is the heart of the residential district.
Αν οι μύγες ζεσταίνονται σαν εμένα, τότε τον χρειάζονται!If the files are as hot as I am, they need it!
Έχω μελετήσει αρκετά γεωλογία, και χρειάζονται νέους μηχανικούς εκεί πέρα..I've studied enough geology, and they need new engineers out there.
Όταν χρειάστηκα την πίστη σου, μου την αρνήθηκες.When l needed your faith, you withheld it.
Όταν χρειάστηκα τη βοήθειά σου, τι έκανες;When I did need your help, and badly, what'd you do?
Τώρα πρόσφατα τα χρειάστηκα.Never needed them until lately.
Γιατί όταν χρειάστηκα κι εγώ κάποτε βοήθεια, κάποιος μου στάθηκε.Because somebody was good to me once when I needed somebody.
Με βοήθησε όταν το χρειάστηκα.He helped me when I needed it.
Δεν χρειάστηκες ποτέ πολύ επίμονα χρήματα... που θα ήσουν πρόθυμος να ρισκάρεις τη ζωή σου γι αυτά;Didn't you ever need money so badly... you were willing to risk your life for it?
-Σου έδωσα πολλά όταν δε τα χρειάστηκες- I kicked in plenty when I didn't need you.
Στο σταθμό όμως χρειάστηκες βοήθεια και, φυσικά, ήμουν εγώ εκεί πάντα έτοιμη στις διαταγές σουAt the station you needed help, and I was standing there already... at your orders
- Και δεν χρειάστηκες.- And needed none.
Αλλά χρειάστηκες τη βοήθεια μιας του δρόμου, για να σκοτώσεις τον δεύτερο.But you needed the help of an alley cat to kill the second.
Μόνο επειδή ποτέ δεν χρειάστηκε ως τώρα χρήματα... τέτοια εποχή άλλοτε, Αύγουστε.only because he's never needed money at this time of the year before, Augustus.
Δεν χρειάστηκε.He didn't need to.
Κανείς από την οικογένεια μου δεν χρειάστηκε μόρφωση κολεγίου.None of my family needed no college education.
Δε χρειάστηκε φτιάξιμο στο δικό σου γάμο.Didn't need no fixing when you was married.
Δεν σε χρειαστήκαμε!There's no need for you to look at it
Πού ήσουν όταν σε χρειαστήκαμε;Where were you when we needed you?
Όπως προσπαθούσα να πω, δεν χρειαστήκαμε τρυπάνι.As I was trying to say, we didn't have no big drill. We didn't need it.
Ποτέ δεν τα χρειαστήκαμε.We've never needed it.
- Δεν χρειαστήκαμε ποτέ το φλας.We've never had occasion to need the reminder.
- Τότε θα χρειαστείς ένα σοφέρ.- Then you will need someone, a chauffeur...
Ένας καλός στρατιώτης θα χρειαστεί μόνο μία.No. A good soldier will need only one.
Η επανάσταση θα χρειαστεί φίλους.The revolution will need friends.
Άκου, Μπόμπι... αν τυχόν μου συμβεί κάτι, η μητέρα σου και η Μπέτυ Λου... θα χρειαστούν έναν άντρα για να τις προστατεύει.Listen, Bobby, in case anything happens to me... your mother and Betty Lou will need a man to protect them.
Για να βγουν με εγγύηση θα χρειαστούν χρήματα.To make bail they will need money.

Questions and answers about χρειάζομαι conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about χρειάζομαι
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Modern Greek conjugation game!

Practice Modern Greek verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Modern Greek with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Modern Greek to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Verb need in other languages

Verb
EE
vajama
EN
need
PL
potrzebować