Φτάνω conjugation

Conjugate φτάνω - arrive

Present tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
φτάνω I arrive
εσυ
φτάνεις you arrive
αυτ(ος/ή/ό)
φτάνει he/she arrives
εμείς
φτάνουμε we arrive
εσείς
φτάνετε you all arrive
αυτ(οί/ές/ά)
φτάνουν they arrive

Aorist past tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
έφτασα I arrived
εσυ
έφτασες you arrived
αυτ(ος/ή/ό)
έφτασε he/she arrived
εμείς
φτάσαμε we arrived
εσείς
φτάσατε you all arrived
αυτ(οί/ές/ά)
έφτασαν they arrived

Past continuous tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
έφτανα I was arriving
εσυ
έφτανες you were arriving
αυτ(ος/ή/ό)
έφτανε he/she was arriving
εμείς
φτάναμε we were arriving
εσείς
φτάνατε you all were arriving
αυτ(οί/ές/ά)
έφταναν they were arriving

Future tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
θα φτάσω I will arrive
εσυ
θα φτάσεις you will arrive
αυτ(ος/ή/ό)
θα φτάσει he/she will arrive
εμείς
θα φτάσουμε we will arrive
εσείς
θα φτάσετε you all will arrive
αυτ(οί/ές/ά)
θα φτάσουν they will arrive

Imperfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
έφτανε be arriving
εσείς
φτάνετεarrive

Perfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
έφτασε arrive
εσείς
φτάστεarrive

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for φτάνω

This verb can also have the following meanings: reach, come up to, come to, rival, come, extend, end up, stretch, draw near, touch, near, amount to, amount, be imminent, suffice, equal, be reduced to, be enough

Examples of φτάνω

Example in Modern GreekTranslation in EnglishFm.
Με τρελαίνει να φτάνω αργοπορημένος, λυπάμαι πολύ.It drives me crazy to arrive so late. I'm sorry.
Ήμουν πριν λίγο στο παράθυρο και σε είδα να φτάνεις.I saw you arrive.
Όταν φτάνεις στην κορυφή, θέλουν κι οι άλλοι μερίδιο. Και σε καταστρέφουν καταγ- γέλοντας την καταγωγή σου.When you arrive to the summit, others they want a piece of the cake... and they can simply collapse denouncing your origin.
Όταν φτάνεις, ο πελάτης έχει φύγει.And when you arrive the customer's gone.
Όταν φτάνεις, συχνά ξεχνάς τη διαδρομή.When you arrive, you often forget the journey.
"Έκτακτος Απεσταλμένος φτάνει Παρασκευή στις 7:00 με πλήρη εξουσία."Envoy Extraordinary arrives Friday, 7:00, with fuÉÉ power.
"Όταν φτάνει ο Πινιό, αρχίζει η διασκέδαση"."When Pinon arrives, the fun starts," people said.
"Αλλά όταν φτάνει στο βενζινάδικο στην Ελβετία, είναι Dunlop 426", ή κάτι τέτοιο."but when it arrives at the petrol station in Switzerland, they're Dunlop's 426s", or something.
"Διακόψτε διαπραγματεύσεις αμέσως. "Ειδικός Απεσταλμένος φτάνει Πέμπτη 5.20 μ.μ. με πλήρη εξουσιοδότηση."Envoy Extraordinary arrives Thursday 5:20 p.m. with full power.
.. και φτάνουμε εδώ.Then arrive here
Έτσι φτάνουμε στο τέλος μας.And that's how we arrive at our ending.
Όταν τελικά φτάνουμε στο Νότο... νοικιάζουμε μια μεγάλη αποθήκη, όπου αποξηραίνουμε την γύρη των λουλουδιών.When arrived in the South, we rent there a big storage room, where we dry the pollen of the flowers.
Όταν φτάνουμε στο χωριό, τραβάμε την ασφάλεια.When we arrive at my village we pull the chain.
Έτσι, φτάνετε καθυστερημένα.So, you've arrived at last.
Όταν φτάνετε, διαπιστώνεται ότι ο καθεδρικός φρουρείται από πάλαντινς.You arrive to find the cathedral guarded by paladins.
Αλλά αναρωτιέμαι, πώς είναι δυνατόν να δίνω εντολές να μην πιάσετε αιχμαλώτους, και να φτάνετε με χιλιάδες;But l ask myself, why is it that l give orders not to take prisoners, and you arrive with thousands?
Μένετε τρία τετράγωνα μακριά και φτάνετε πάντα τελευταίοι.Three blocks away and the last to arrive.
"Όπως έχουμε τελειώσει ablutions μας... " .. οι διάφορες φατρίες άρχισαν να φτάνουν.'As we finished our ablutions... '..the various factions started to arrive.
# Μη σε νοιάζουν οι ήττες που φτάνουν...Don't be overcome by defeats still to arrive Don't be overcome by defeats still to arrive Don't be crushed by the load
- Όπου νάναι φτάνουν, Μπαρ.- They're about to arrive, Bar.
- Είδες αστυνομικούς να φτάνουν;Did you see the officers arrive?
"Αγάπη μου, έφτασα καλά.My love, I have arrived without setbacks.
"Αναχώρησα από το Λονδίνο, την 16η Απριλίου 1905, και έφτασα στην Κένυα την 20η Μαΐου.Let's see. "Departed London, April 16, 1905, arrived.
"που θα μπορούσε να έχει φτιαχτεί ειδικά για σένα." Όταν έφτασα στην πίστα, όλα έδειχναν ευοίωνα."that could have been made specifically with you in mind." JEREMY CACKLES When I arrived at the track, everything looked promising.
'Όταν έφτασα, οι δημοσιογράφοι μου έκαναν την εξής ερώτηση :''When I arrived, one question the American journalists asked me was:'
"Χαίρομαι που έφτασες στη Βιέννη."I'm glad you arrived in Vienna
"και μόλις έφτασες στο νοσοκομείο" "ενώ η Molly είναι καθ' οδόν, για να σε δει.""you've just arrived at the hospital and Molly is on her way to see you."
' Εχ ουμε αυτόπτη μάρτυρα ... που ισχυρίζεται ότι κά ποιος ντυμένος 'Α γιος Βασίλης... έφευ γ ε από το μαγ αζί την ώρα που έφτασες εσύ .We got an eye-witness account that a man dressed as Santa Claus was seen leaving the store about the same time you said you arrived.
- Όταν έφτασες, το είχαν βρει αυτό; / - Ναι.- When you arrived, this had been found;
" Δεν είχαμε καλή τύχη αφότου έφτασε εδώ"We have had no good fortune since there arrived here
" Το βράδυ που θα μείvεις ξύπvια έφτασε.""The night to stay awake has arrived."
"Όπως υποστήριξε, μια πρόκληση έφτασε."'As we argued, a challenge arrived.'
"Όταν ο Τζων έφτασε στη Στοκχόλμη, δανείστηκε χρήματα για το νοίκι."When John arrived in Stockholm, he borrowed money for rent.
" Τελικά, φτάσαμε στη λίμνη Edward. "'Eventually, we arrived at Lake Edward.'
"... φτάσαμε στο σπίτι του Suzujiro."we arrived at Suzujiro's residence.
"Ήταν απόγευμα όταν φτάσαμε."It was afternoon when we arrived.
"Αλλά πέρα από τη Μάρτα, γουστάρω, μ' αρέσει πολύ κι έτσι φτάσαμε στο σήμερα.""But, leaving aside Marta, "I like it, I adore it... "and so it is that we have arrived to the present day."
- Όχι, κυρία μου. - Και όταν φτάσατε στη σκηνή και βρήκατε τον πελάτη μου, όπως λέτε, καλυμμένο με αίμα,- And when you arrived at the scene and you found my client, as you say, covered with blood,
- Δόξα το Θεό, φτάσατε!- Thank good Lord you have arrived!
- Είπατε ότι φτάσατε λίγο πριν τις 10:30.You said you arrived just before 10:30.
- Ευχαριστώ τον Θεό που φτάσατε έγκαιρα.Thank heaven you've arrived in time.
"... έφτασαν σήμερα στο σπίτι απ'τον Γουίλιαμ και την Κάθριν.""I arrived at the house today, "and found William and Katherine.
"...έφτασαν αυτοί οι άντρες στην πατρίδα μας.These men arrived to our country.
"Εντωμεταξύ πολλοί άντρες έφτασαν στο παλάτι ... για να ζητήσουν το χέρι της Πηνελόπης. ""Meanwhile, many men arrived at the court... To seek the hand of Penelope. "
"Με συγχωρείτε, οι χορευτριούλες του καμπαρέ έφτασαν ή ακόμη;"Excuse me, have the girls arrived already or not?
Ήξερε πότε έφτανα.He knew when I was arriving.
Δεν είχα ιδέα ότι έφτανα πάνω στην ώρα... για το κοινωνικό γεγονός της σεζόν.I had no idea I was arriving in time for the social event of the season.
Δε θα πάω. Είπες στον 'λμπερτ ότι θα έφτανες μια μέρα νωρίτερα.You told Alembert you were arriving a day early, didn't you?
Τι έκπληξη! Νόμιζα ότι θα έφτανες αύριο.I thought you were arriving tomorrow.
Όχι, ακούσαμε μόνο ότι θα έφτανε σήμερα το πρωί.No, we only heard the man was arriving this morning.
Αφήσαμε την Lancia να κρυώσει Επειδή Hammond έφτανε.We left the Lancia to cool down because Hammond was arriving.
Θέλεις να μου πεις πως ήξερες ότι αυτός ο τύπος, έφτανε στο αεροδρόμιο, πριν καν να μου τηλεφωνήσει ο Τζόνας;You want to tell me why you knew that guy was arriving at the airport before Jonas even called me?
Λοιπόν, το τρένο έφτανε, ήτανε ώρα αιχμής... άνθρωποι σκουντιόντουσαν, σπρωχνόντουσαν, συζητούσανε.So, the train was arriving, it was rush hour. People pushing, shoving, talking.
- Γιατρέ, τηλεφώνησα στην κλινική... και τους είπα ότι φτάναμε...- Doctor, I phoned to the clinic and I said we were arriving...
Νόμιζα ότι θα φτάνατε αύριο.I thought you were arriving tomorrow.
Eνώ αναρωτιόντουσαν γιατί είχε παντρευτεί έναν ηλίθιο... οι μπουλντόζες τού Λάιλ... έφταναν για να διώξουν τα ζώα απ΄ το Mπουκούβου.While they tried to figure out why Ursula was married to an idiot, Lyle's bulldozers were arriving to clear the animals out of the Bukuvu,
"...φτάνοντας με τον κρυφό γιο της, ιδιοκτήτη μαγαζιού, τον Τζακ Πόρτερ." Είναι ωραία φωτογραφία."by arriving on the arm of her secret son, local tavern owner Jack Porter."
'Μετά το λεχριτό σκάνδαλο με τον Bruce Babbish, μετά η ξαφνική 'ηγετική νίκη που οδήγησε σε αυτή την πιστευτή εκλογική επιτυχία... ' 'εδώ είναι, φτάνοντας μαζί για να παραλάβουν τα ηνία της δύναμης – ένας σαν'After the Bruce Babbish sleaze scandal, then the surprise 'leadership victory which led to that convincing election victory...' 'Here they are, arriving together to take up the reins of power - one as
Από τη Μέση Ανατολή ένας άλλος τομέας ανθρώπων κατευθύνθηκε βορειο-δυτικά, φτάνοντας στην Ευρώπη περίπου 45 χιλιάδες χρόνια πρίν.From the Middle East, another branch of humans headed north-west, arriving in Europe around 45,000 years ago.
Αυτές οι αισθηματικές ιστορίες με είχαν κάνει τόσο ευαίσθητο ώστε φτάνοντας εδώ ήμουν τρελά ερωτευμένος, αν και δεν γνώριζα το αντικείμενο της επιθυμίας μου.These sentimental stories had softened my soul so much that arriving here I was madly in love, although I didn't know the object of my desire.
" Από τη στιγμή που έχεις φτάσει. ""Since you've arrived. "
"84" είναι επιβεβαίωση ότι έχει φτάσει στον τόπο."84" is confirmation he had arrived on the scene.
"Όταν θα το διαβάζεις θα έχεις φτάσει στην νέα σου δουλεία."By the time you read this you'll have arrived at your new job.
"Όταν φτάσει στο φεγγάρι θα 'ναι όλα όπως τα 'χει ονειρευτεί;" Once arrived on the moon, dreamed it would all like him? "
" Όταν φτάσεις στην τελευταία σελίδα, κλείσε το βιβλίο. ""When you come to last page, close the book. "
"...θα σου πει ότι για να το κάνεις, πρέπει να φτάσεις..."" knows , that if you're going to do this, you have to get at the "
"Όταν θα φτάσεις στον προορισμό σου," "προχώρα βαθιά μέσα στην ύπαιθρο. "'When you arrive at your destination, 'walk deep into the countryside.
"Ακολούθησε τον ήλιο, και θα φτάσεις στο Αύριο"."Follow the sun." "You'll make it to Tomorrow."

Questions and answers about φτάνω conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about φτάνω
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Modern Greek conjugation game!

Practice Modern Greek verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Modern Greek with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Modern Greek to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
κλάνωfart
πιάνωhold
φέρνωbear
φθάνωdo
φταίωbe to blame

Do you know these verbs?

VerbTranslation
φαγουρίζωitch
φιλιώνωenvy
φοβίζωgive someone the creeps
φορώwear
φρεσκάρωrefresh
φταίωbe to blame
φταρνίζομαιsneeze
φυλάσσομαιharbour
φυλλομετρώdo
χαίρωrejoice