Τρέπω conjugation

Conjugate τρέπω - turn

Present tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
τρέπω I turn
εσυ
τρέπεις you turn
αυτ(ος/ή/ό)
τρέπει he/she turns
εμείς
τρέπουμε we turn
εσείς
τρέπετε you all turn
αυτ(οί/ές/ά)
τρέπουν they turn

Aorist past tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
έτρεψα I turned
εσυ
έτρεψες you turned
αυτ(ος/ή/ό)
έτρεψε he/she turned
εμείς
τρέψαμε we turned
εσείς
τρέψατε you all turned
αυτ(οί/ές/ά)
έτρεψαν they turned

Past continuous tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
έτρεπα I was turning
εσυ
έτρεπες you were turning
αυτ(ος/ή/ό)
έτρεπε he/she was turning
εμείς
τρέπαμε we were turning
εσείς
τρέπατε you all were turning
αυτ(οί/ές/ά)
έτρεπαν they were turning

Future tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
θα τρέψω I will turn
εσυ
θα τρέψεις you will turn
αυτ(ος/ή/ό)
θα τρέψει he/she will turn
εμείς
θα τρέψουμε we will turn
εσείς
θα τρέψετε you all will turn
αυτ(οί/ές/ά)
θα τρέψουν they will turn

Imperfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
τρέπε be turning
εσείς
τρέπετεturn

Perfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
τρέψε turn
εσείς
τρέψτεturn

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for τρέπω

There is no additional usage information for the verb τρέπω.

Examples of τρέπω

Example in Modern GreekTranslation in EnglishFm.
Σκέφτομαι πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το γεγονός πως ένας ταχέως περιστρεφόμενος καθρέπτης μετα- τρέπει τα εικονικά φωτόνια σε αληθινά ως μέθοδος παρατήρησης σκοτεινής ενέργειας.I'm thinking about how one could use the fact that a rapidly rotating mirror turns virtual photons into real ones as a method of observing dark energy.
Γιατί έχετε ένα σοφό ταλέντο να μετα- τρέπετε την πληροφορία σε χρυσάφι.Because you have a savant's talent for turning information into gold.
Τους τρέψαμε σε φυγή, κύριε.We turned them, sir.
'ρα μια Ανώτερη Δύναμη θέλει να μ' απο- τρέψεις να βοηθήσω ανθρώπους στη Κένυα;So you think a higher power wants to stop me from helping people in kenya?
Αν θέλεις να πάρεις κάτι και να το μετα- τρέψεις σε κάτι άλλο, δεν έχω πρόβλημα.If you want to take something and turn it into something else, I'm fine with it.
Βάζεις τα δυνατά σου να μετα- τρέψεις έναν φίλο σε εχθρό.You're doing your best to turn a friend into an enemy.
Δε χρειάζεται να προσπαθήσεις να μετα- τρέψεις τον εαυτό σου σε καλλιτέχνη επειδή, λουλουδάκι μου, είσαι ήδη μία.You see, you don't have to try and turn yourself into an artist because, sweet pea, you already art one.
Δεν μπορείς να μετα- τρέψεις τους ανθρώπους σε εξισώσεις.You can't really turn people into equations.

Questions and answers about τρέπω conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about τρέπω
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Modern Greek conjugation game!

Practice Modern Greek verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Modern Greek with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Modern Greek to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
βλέπωsee
τέρπωdandle
τρέφωfeed
τρέχωrun
τρίζωcreak
Different length:
εκτρέπωdeviation