Σκέφτομαι conjugation

Conjugate σκέφτομαι - think

Present tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
σκέφτομαι I think
εσυ
σκέφτεσαι you think
αυτ(ος/ή/ό)
σκέφτεται he/she thinks
εμείς
σκεφτόμαστε we think
εσείς
σκέφτεστε you all think
αυτ(οί/ές/ά)
σκέφτονται they think

Aorist past tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
σκέφτηκα I thought
εσυ
σκέφτηκες you thought
αυτ(ος/ή/ό)
σκέφτηκε he/she thought
εμείς
σκεφτήκαμε we thought
εσείς
σκεφτήκατε you all thought
αυτ(οί/ές/ά)
σκέφτηκαν they thought

Past continuous tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
σκεφτόμουν I was thinking
εσυ
σκεφτόσουν you were thinking
αυτ(ος/ή/ό)
σκεφτόταν he/she was thinking
εμείς
σκεφτόμαστε we were thinking
εσείς
σκεφτόσαστε you all were thinking
αυτ(οί/ές/ά)
σκέφτονταν they were thinking

Future tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
θα σκεφτώ I will think
εσυ
θα σκεφτείς you will think
αυτ(ος/ή/ό)
θα σκεφτεί he/she will think
εμείς
θα σκεφτούμε we will think
εσείς
θα σκεφτείτε you all will think
αυτ(οί/ές/ά)
θα σκεφτούν they will think

Imperfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
- be thinking
εσείς
σκέφτεστεthink

Perfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
σκέψου think
εσείς
σκεφτείτεthink

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for σκέφτομαι

There is no additional usage information for the verb σκέφτομαι.

Examples of σκέφτομαι

Example in Modern GreekTranslation in EnglishFm.
" Είναι παράξενο να σκέφτομαι ότι έχω ένα μήνα να σε δω."It is strange to think I have not seen you in a month.
"Όχι, τώρα που το σκέφτομαι, δεν είδα. Δεν είδα κανέναν.No, come to think of it, I didn't.
"Γυρνάω στενοχωρημένος και την σκέφτομαι ενώ προσπαθώ να μην την σκέφτομαι";"I'm gonna walk around sad, thinking about her "while I try not to think about her," sort of thing?
"Δεν είμαι για να σου μιλάω, είμαι να σε σκέφτομαι."I am not to speak to you, "I am to think of you.
"Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι θα μπορούσε να έχει συμβεί στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.""I don't even want to think about what could have happened in the mean time."
" Μη σκέφτεσαι πώς θα γεμίσεις τα χρόνια.... ..σκέψου μόνο πώς θα γεμίσεις τη στιγμή που ζεις""Do not think about how you fillings over the years .... Just think .. how to fill Once you live "
" Τραίνο" σκέφτεσαι ότι σκέφτομαι;You thinkin' what I'm thinkin'?
"... να με σκέφτεσαι την ώρα που σε παίρνει ο ύπνος.""thinking about me," "as you drift off to sleep."
"... ότι ίσως να με σκέφτεσαι καμιά φορά.""perhaps you sometimes think about me.
"....αν τουλάχιστον διαβάζεις τα γράμματα αυτά ή αν με σκέφτεσαι έστω για λίγο ?""...without knowing if at least you read my letters, if you think of me at all ?"
"Διεφθαρμένο είναι για όποιον σκέφτεται διεφθαρμένα""Evil to him who evil thinks."
"Θεέ μου", σκέφτεται, "ήρθε πάλι αυτή"!Oh, God, he thinks, "Oh, no, it's her!"
"Καλή η καρδιά που δε λέει κακίες, μα πιο καλή όποια δε σκέφτεται κακό""It's a good heart that says no ill, but a better heart that thinks none".
"Μερικές φορές, το παιδί είναι χαρισματικό... και σκέφτεται διαφορετικά από τους συμμαθητές του""Sometimes the child is gifted... "and thinks differently than his or her peers.
"Ντάβιλσον, αγαπημένε μου γιε η μητέρα σου σπαράζει όταν σε σκέφτεται μικρό να γελάς μέσα στα μάτια της." Davilson, dearest son your mother weeps when she thinks of you when you were little laughing deep into my eyes.
" Δεν σκεφτόμαστε τη θλίψη καθόλου.""We don't want to think about sorrows."
" Η αιτία το μπάνιο που είναι ένα μέρος όπου μπορείτε απλά να παραμείνετε, 10 λεπτά για να κάνετε ένα ντους, να βουρτσίζετε τα δόντια σας έτσι δεν πρέπει να αξίζει πολλά... αλλά, ξέρετε, σκεφτόμαστε να ξανακάνουμε το μπάνιο μας, σωστά, έτσι..'Cause bathroom is a place where you just spend, like, 10 minutes to take shower, brush your teeth so it doesn't have to be very... but, you know, how much money people are.... because I can't...yhm... because we are thinking about redoing our bathroom, right, so.. in my mind... it's very interesting
"'Οταν μιλάμε για νέα εδάφη πρέπει να σκεφτόμαστε τη Ρωσία".When we speak in a new territory, we must think about Russia, the proper destination points with respect to there.
"...φαίνεται να καταλαβαίνει τον τρόπο που σκεφτόμαστε."..."seems to understand the way we think."
"Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε να επιστρέψουμε στις μητέρες μας,""We began to think of returning to our mothers,"
"Δεν σκέφτεστε ότι σας επιβλεπω,""You don't think that I'm watching,"
"Κριός. Να σκέφτεστε τι λέτε πριν μιλήσετε.""Aries, think about what you say, Before you speak. "
"Μην σκέφτεστε," λέει το ράδιο, "και θα σας πληρώσουμε γι'αυτό"."Don't think," says the radio, "and we'll pay you for it.
"Ξέρω τι σκέφτεστε πολλοί από σας."I know what many of you are thinking.
"Ούτε να το σκέφτεστε!"Don't think about singing about touching it."
" σκέφτονται από την άποψη της ενέργειας, συχνότητας και οι δονήσεις ""think in terms of energy, frequency and vibration."
". Αλλάξτε τον τρόπο που σκέφτονται, να αλλάξετε τη ζωή σας""Change how you think, change your life."
"Γιατί συνέβη αυτό σε μένα" ότι δεν σκέφτονται ακόμη μια φορά,That I didn't even think once, "Why did this happen to me?"
"Δεν καταλαβαίνω γιατί σκέφτονται, ότι κάνει ο Κρίστιαν Μέισον είναι και καλό"l just want to say that l don't know why people think Christian Mason is so cool. - Okay.
"Δεν τους αρέσει να διαβάζουν και να σκέφτονται."they do not like to read or think.
" Αυτό που σκέφτηκα ήταν θλίψη, τώρα φαίνεται bIiss"."What I thought was sadness, now seems bliss."
"'Ατυχος ο τύπος απ'το Σάο Πάολο", σκέφτηκα .How do I get to Bara? "The guy from Sao Paolo was unlucky", I thought.
"...σκέφτηκα ότι ίσως τρελλάθηκες από δικό μου φταίξιμο."I thought you went crazy because of ne."
"10.000 βελανιδιές", σκέφτηκα απο μέσα μου,"10,000 oak trees," l thought to myself,
"8:00 ξύπνησα, 8:15 βούρτσισα τα δόντια μου, 8:25 σκέφτηκα."Eight a.m., got up. Eight fifteen, brushed teeth. Eight twenty-five, had impure thoughts.
"Κόνραντ, σε ευχαριστώ που με σκέφτηκες, ελπίζω να μείνουμε για πάντα μαζί";"Wow, Conrad, that was incredibly thoughtful, and I wish our time together would never end"?
"Σακάτεψες" τον εαυτό σου, γιατί σκέφτηκες, ότι αυτό θα κάνει τη διαφορά.Got yourself beaten up, cos you thought it would make a difference.
# Το καλύτερο που σκέφτηκες ήταν..."Best was when you thought,
'Η θα ενθουσιαστεί που τον σκέφτηκες.Or he'll be thrilled that you thought of him.
'Ολα αυτά που είπες, έκανες, ή σκέφτηκες να κάνεις. 'Ολα βρίσκονται εκεί.Everything you've ever said or done or thought about doing... right there in that file cabinet.
" Οι κάτοικοι της Βικτώριας σκέφτηκε ότι ήταν λίμνη Βικτώρια,"The Victorians thought it was Lake Victoria,
""Καλώς", σκέφτηκε, καθώς ο άνεμος της μάζευε τα μαλλιά."Good, she thought, as the wind gathered up her hair."
""Καλώς", σκέφτηκε"Good, she thought,
"'Τώρα', σκέφτηκε ο Κρίστιαν, 'τι πρέπει να κάνω;'""'Now,'thoughtChristian, 'What shall I do?"'
"Αν με άκουγαν οι άλλοι," σκέφτηκε, "θα νόμιζαν πως είμαι τρελλός."If the others heard me, " he thought, "they would think I am crazy.
"Αυτό που είμαστε, είναι το αποτέλεσμα όσων σκεφτήκαμε. Αυτό που σκεφτόμαστε είναι αυτό που γινόμαστε."All that we are is the result of what we thought, what we think is what we become.
'Ημαστε σοβαροί. Ποτέ μας όμως δε σκεφτήκαμε να κάνουμε κακό σε κανένα.It was serious, but we never thought anyone would get hurt.
'ρτι, σκεφτήκαμε ότι θα αναρρώσεις καλύτερα εδώ, αλλά πρέπει να υποσχεθείς ότι θα προσπαθήσεις να ξεκουραστείς.Artie, we thought you would recuperate better here, but you got to promise that you're gonna try to get some rest.
) σκεφτήκαμε, "Ο Jeremy πάντα μας περιμένει, οπότε δεν θα τον περιμένουμε.") Well I thought, "Jeremy always waits for me, so I'll not wait for him."
- ...σκεφτήκαμε πως χρειάζεστε βοήθεια.- thought you might like some help.
"Γάμος στο Βέγκας, γνωρίστηκαν στα ζάρια", και σκεφτήκατε..."Vegas wedding, met at the craps table," and thought...
"Προκαλέσει σκεφτήκατε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει προς όφελός σας.'Cause you thought it might work to your advantage.
'ρα... υπήρξε κάποια στιγμή που σκεφτήκατε...so was there ever a moment when you thought,
- Όταν είπατε οτι σκεφτήκατε...- When you said you thought about...
- Όχι, εσείς το σκεφτήκατε.- No, you thought of it.
"Και οι σοφοί σκέφτηκαν ότι κάποτε θα γεννηθούν πάλι δίδυμα... και ο νεότερος θα σκοτώσει τον μεγαλύτερο."And the wise have thought that once again there shall be twins "and the younger shall slay the older.
"Τι ήταν αυτό;" Και σκέφτηκαν, "Να σηκωθούμε να φύγουμε από 'δω. ""What was that?" And they thought, "Let's get outta here."
"Τι τύχη!" σκέφτηκαν."What good fortune!" they thought.
'Ετσι σκέφτηκαν το πάρτι... για να την απαγάγουν.They must know she's pregnant. That's why they thought up party. To kidnap her.
'Ισως σκέφτηκαν πως δεν είναι του γούστου σου το πάρτι.I suppose they thought it was not your sort of a party
"Γεια Τάλι, χαίρομαι που πήρες, σε σκεφτόμουν, μόλις θα σε έπαιρνα.""Oh, Talie, I'm so glad you called. I was just thinking about... I was thinking about you.
"Σε σκεφτόμουν, γι αυτό σκέφτηκα να σου στείλω ένα μικρούλη μήνυμα μηνυματάκι"."I was thinking about you, so I thought I'd send you a little texty text."
"προπονητά, σκεφτόμουν να απέχω από την ομάδα φέτος"."coach, I was thinking of red-shirting." Can you believe that?
'Ακου, σκεφτόμουν... Η πιθανότητα ένα διερχόμενο πλοίο να εντοπίσει την σχεδία εκεί έξω είναι αρκετά μικρή.Hey, listen, I was thinking, the chance of a passing ship spotting this raft out there is pretty slim.
'Αλφι, σκεφτόμουν.Alfie, I was thinking.
'Ηξερε ότι την αγαπούσες κι ότι τη σκεφτόσουν.She knew that you loved her and were thinking of her.
'κουσα πως σκεφτόσουν να γυρίσεις στον διαστημικό σταθμό…. .καιωςκάποιος που ήταν εκεί μαζί σου…. Ξέρεις πως οι αστροναύτες χρειάζονται τα "σωστά εργαλεία";Well, I heard you were thinking about going back up to the space station, and as someone who's been there with you... well, you know how astronauts need to have the "right stuff"?
'ραγε με σκεφτόσουν;Maybe you were thinking of me?
- - Θα σκεφτόσουν;- You were thinking?
- Tο σκεφτόσουν και εσύ.-Well, you were thinking it.
- Ίσως γι' αυτό σκεφτόταν να φύγει.Maybe that's why he was thinking about getting out.
- Για να τρομάξει τον Ντελάρτζ; - Δεν ξέρω τι σκεφτόταν.- I don't know what she was thinking.
- Δε νομίζω ότι σκεφτόταν εσένα.- I don't think he was thinking about you at all.
- Δεν θα μάθουμε ποτέ τι σκεφτόταν.We'll never know what she was thinking.
- Δεν ξέρω τί σκεφτόταν ο Κορνάρο, να μας επιτεθεί στο ίδιο μας το σπίτι.I don't know what Cornaro was thinking, attacking us in our own house.
Αυτό σκεφτόσαστε, έτσι δεν είναι;That's what you were thinking of, wasn't it?
Λοιπόν, εάν σκεφτόσαστε για λαθρεμπόριο, αυτή είναι η ιδανική κρυψώνα.Well, if you were thinking of smuggling something, this'd be the perfect hiding place.
Αλήθεια; Αυτό σκέφτονταν όταν έστελναν έναν μεσαίου επιπέδου διευθυντή ανθρώπινου προσωπικού να με απαλλάξει από τα καθήκοντά μου;That's what they were thinking when they sent a mid-level human resources manager to relieve me of my duties?
Αν και δεν ξαναείδα τι σκέφτονταν οι άνθρωποι εκείνος μου άφησε ένα διαρκές χάρισμα.And though I never again saw what people were thinking there was an enduring gift that he left me.
Δεν δίνω δεκάρα για το τι σκέφτονταν οι άλλοι, ή το πως ένιωθαν.I didn't give a damn what other people were thinking, or what they were feeling.
Δεν είχα καμιά ιδέα για το τι σκέφτονταν οι Ρώσοι.I had no idea what the Russians were thinking.
" Μη σκέφτεσαι πώς θα γεμίσεις τα χρόνια.... ..σκέψου μόνο πώς θα γεμίσεις τη στιγμή που ζεις""Do not think about how you fillings over the years .... Just think .. how to fill Once you live "
"Max, σκέψου μόνο, με έβγαλες από τη χορωδία και με έκανες πρωταγωνίστρια."Max, just think, they took me out of the chorus and gave me the lead.
"Όταν ξυπνάς το πρωί σκέψου τι προνόμιο είναι να είσαι ζωντανός. "When you arise in the morning, think what a privilege it is to be alive.
"Αν εμείς οι εραστές έχουμε προσβληθεί σκέψου μόνο αυτό και όλα θα κολλήσουν.""If we lovers have offended, "think but this and all is mended."
"Απλά σκέψου άσχημα πράγματα...Maybe if I think about bad things...
"Έχει κανείς σκεφτεί την καρδιά της καρδιάς;"Has anyone thought of the heart's heart?
"Όχι ιδιαίτερα, δεν το έχω σκεφτεί". "Φυσικά". "Εγώ επισημαίνω ένα γεγονός"."Not especially, I shouldn't have thought." "Naturally." "In point of fact."
"Κάνει πράγματα, που ούτε τα έχουν σκεφτεί στο Ντιτρόιτ".He does things they haven't thought of in Detroit.
"Και με αυτό που ασχολήθηκε ούτε καν το είχε σκεφτεί""And what he did, he never thought about again!"
"Πριν λίγες μέρες, συνειδητοποίησα κάτι που δεν είχα σκεφτεί πριν.""A few days ago I noticed something I hadn't thought about before.
! - Μην το σκεφτείς καν.- Don't even think about it.
"Όχι, ούτε να το σκεφτείς."No, absolutely not.
"Αλλά πρέπει να σκεφτείς τι θα κάνεις..." "...αν εσύ και εγώ είναι να παντρευτούμε."'But you must think about what you will do... 'if you and I should marry.'
"Αν μπορείς να σκεφτείς Και δεν κάνεις τις σκέψεις σου στόχο."If you can think, And not make thoughts your aim.
"Αν μπορείς να σκεφτείς, και να μην κάνεις τις σκέψεις σου στόχο,"If you can think, And not make thoughts your aim.
" Προσπαθήστε να σκεφτείτε κάτι νέο"."Try to think something new."
"Για σκεφτείτε το:"Just think about it."
"Για σκεφτείτε, Ανησύχησα κατσαρόλα μου δεν θα πάει πάνω.""To think, I was worried my casserole wouldn't go over."
"Με τον Ήλιο ευθυγραμμισμένο με τον Δια και πίσω απ' τον Πλούτωνα είναι καλύτερα να μην "σκύβετε για το σαπούνι" σήμερα. Αλλά σκεφτείτε θετικά. Η αγάπη μπορεί να βρεθεί στα πιο παράξενα μέρη".With the sun aligned with Jupiter and behind Pluto... it's best you not bend over for the soap later today, but think positive, love can be found in the strangest places.
"Ούτε να το σκεφτείτε."Don't think about touching it.

Questions and answers about σκέφτομαι conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about σκέφτομαι
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Modern Greek conjugation game!

Practice Modern Greek verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Modern Greek with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Modern Greek to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in