Παίρνω conjugation

Conjugate παίρνω - take

Present tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
παίρνω I take
εσυ
παίρνεις you take
αυτ(ος/ή)
παίρνει he/she takes
εμείς
παίρνουμε we take
εσείς
παίρνετε you all take
αυτοί
παίρνουν they take

Aorist past tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
πήρα I took
εσυ
πήρες you took
αυτ(ος/ή)
πήρε he/she took
εμείς
πήραμε we took
εσείς
πήρατε you all took
αυτοί
πήραν they took

Past continuous tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
έπαιρνα I was taking
εσυ
έπαιρνες you were taking
αυτ(ος/ή)
έπαιρνε he/she was taking
εμείς
παίρναμε we were taking
εσείς
παίρνατε you all were taking
αυτοί
έπαιρναν they were taking

Future tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
θα πάρω I will take
εσυ
θα πάρεις you will take
αυτ(ος/ή)
θα πάρει he/she will take
εμείς
θα πάρουμε we will take
εσείς
θα πάρετε you all will take
αυτοί
θα πάρουν they will take

Imperfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
παίρνε be taking
εσείς
παίρνετεtake

Perfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
πάρε take
εσείς
πάρτεtake

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for παίρνω

This verb can also have the following meanings: get, move, gain

Examples of παίρνω

Example in Modern GreekTranslation in EnglishFm.
"Όπως σου έχω ξαναπεί "νιώθω να έχω δυο εαυτούς "βλέπω τα πάντα αστεία, χαίρομαι τη ζωή "από τη μια πλευρά ο πληθωρικός μου χαρακτήρας "και η ικανότητά μου να μην παίρνω σοβαρά τα πράγματα "εννοώ εδώ ότι δε βρίσκω κάτι άσχημο στο φλερτ "να φιλάς και να αγκαλιάζεις κάποιον "ή να λες κάποιο έξυπνο αστείο...As I've told you several times, my soul is split in two. On one side, my exuberant cheerfulness my mocking approach to everything, my joy in life and my ability to take things lightly. By that, I mean not seeing any wrong in flirting giving a kiss, embracing someone or telling a tasteless joke.
'ρχισα ήδη να παίρνω προφυλάξεις.I've already begun to take precautions.
- Ένας σοφός μου είπε κάποτε όταν δεν ήμουν καν υπαρχιφύλακας να μην παίρνω ποτέ τα εύσημα όταν πέφτει η εγκληματικότητα εκτός κι αν θέλω να αναλάβω την ευθύνη όταν αυτή ανεβαίνει.- Why not, Major? - A wise man once told me years ago when I wasn't even a sergeant that you should never take credit when the crime rate drops unless you want to take the blame when it rises.
- Αν σκέφτεστε σοβαρά κάτι τέτοιο, παίρνω το φάκελο και φεύγω.If you're seriously considering doing something like that, I'm going to take the file and leave.
" Ξέρεις πως πρέπει να τα παίρνεις... "# You knows you gots to takes it #
"'λις Μέιμπερι, παίρνεις αυτόν τον άνδρα σαν νόμιμο σύζυγο;"Do you, Alice Maybery, take this man to be your lawfully wedded husband?
"Όσο περισσότερο φόβο προκαλείς, τόσο περισσότερα λάφυρα παίρνεις."remember my motto, "the more fear you make, the more loot you take,"
"Όταν παίρνεις τη ζωή κάποιου... χάνεις κάτι απ'τον εαυτό σου.""When you take someone's life you give up part of yours."
" Είμαι βέβαιος, ότι ο υπάλληλος μου, Κρίς Ρίλι παίρνει διαταγές από τον Τέντυ Ο Ντονοβαν που ξέρω ότι είναι θέμα μεγάλης προτεραιότητα για σας. ""I am now certain my own employee, Chris Reilly, takes orders from trench-coat thug, Teddy O'Donovan, who I know is a top priority for you. "
"Brian παίρνει ένα σκληρό αριστερό,"Brian takes a hard left,
"Όταν η ψυχή μου δε θα παίρνει πλέον αυτή τη μορφή..."When my soul no longer takes this form..."
"Αν έχεις δύο αυτοκίνητα,το κράτος παίρνει το ένα, και το δίνει σ'αυτόν που δεν έχει."'If you have two cars, the state takes one, gives it to the man with no car.
" Το παίρνουμε αυτό κυριολεκτικά?" Do we take that literally?
"Δεν είμαι ο μόνος που σκέπτεται πόσο εύθραυστη" "είναι η ασφάλεια που παίρνουμε σαν δεδομένο.""I'm not alone in thinking how fragile is the security we take for granted. "
"Εμείς, οι υπογράφοντες, δεν παίρνουμε αυτή την πράξη ελαφρά τη καρδία."We, the undersigned, do not undertake this deed lightly.
"Επιπρόσθετη ασφάλεια" παίρνουμε σε συνέδρια στη Γενεύη."Additional security" is what we take to conferences in Geneva.
" Μην το παίρνετε στα σοβαρά" . Αν δεν το παίρνετε στα σοβαρά δεν θα πληγωθείτε.If you never take it seriously, you never get hurt.
"Γνωρίζω τη διαδρομή που παίρνετε.""I know the route that you take."
"Μη το παίρνετε με αλκοόλ. ""Not to be taken with alcohol."
"και παίρνετε μαζί σας τις ελπίδες και τις προσευχές όλης της Αμερικής.""...and take the hopes and prayers of all Americans with you."
"...έπειτα παίρνουν τις ψυχές τους στην Valhalla, όπου τις προετοιμάζουν για την τελική παγκόσμια μάχη.""...then take their souls to Valhalla, where they prepare them for the final world battle."
"Όλοι όσοι υπηρετούν στην Αρχιεπισκοπή θα πρέπει να πιστεύουν στον Θεό... να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό... να προσεύχονται... να σέβονται τις εκκλησιαστικές αρχές... να μην παίρνουν δημόσια θέση, η οποία να έρχεται σε αντίθεση με την Καθολική Εκκλησία...""All who serve in the archdiocese should believe in God... support belief in Jesus Christ... engage in prayer... respect ecclesiastical authority... not take a public position contrary to the Catholic Church... "
"Όταν σκιές μακριές παίρνουν την μέρα" " και το κακό μας υποδουλώνει"* when shadows long o'er take the day * * and evil doth enslave us *
"Αν παίρνουν λεφτά"; Όλοι τα παίρνουν."Do they take money?" Everyone takes money.
" Αλλά ένας ναυτικός έπεσε στο αμπάρι και κτύπησε "έτσι πήρα την θέση του στο κατάστρωμα"But a sailor fell into the hold and hurt himself, so I took his place on deck."
"...κι εγώ πήρα αυτόν που έχει χρησιμοποιηθεί λιγότερο."I took the one less traveled."
"...σας στέλνω το μισό νεφρό που πήρα από μια γυναίκα"."Mr Miles, sir, I send you half the kidney I took from one woman, reserved it for you."
"…κι αντί να της πάρω τα ρούχα…" "…βέβαια, της πήρα το κεφάλι.""and instead of taking off her clothes, of course, I took off her head."
" πήρες τόσο ισχυρούς"You took so strong?
"Αν δεν επιστρέψεις ό,τι πήρες και εννοώ τα πάντα, θα καλέσω την αστυνομία"."If you don't return what you took, "and I mean everything, I'm gonna call the cops."
"Εγώ σε "ταϊζω" κομμάτια και σε κάνω να πιστεύεις ότι τα πήρες. " "Ότι εσύ είσαι πιο έξυπνος κι εγώ πιο χαζός".The art is for me to feed pieces to you, and make you believe you took those pieces, because you're smarter and I'm dumber.
"Η μέρα που μου πήρες το δαχτυλίδι, ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου"."The day you took my ring was the happiest day of my life."
" Εκτός αν εννοείς εκείνον το πρεζόνι που μπήκε σε ένα κατάστημα και πήρε όλες τις μπάρες σοκολάτας χθες βράδυ.."Unless you count the pothead "who took out all the Cap'n Crunch last night at the -2-Zed."
" Μου πήρε το παιχνίδι" . " Μου έκρυψε το αρκουδάκι" . "Θέλω τουαλέτα."He took my toy." "She hit my bear."
" Ο δρόμος που πήρε κατά την είσοδο μας στην πυραμίδα έχει αποκλειστεί."The path we took upon our entry into the pyramid has been blocked.
"..που πήρε την ανάσα μου.. μακριά από μένα.. προς εσένα.""That it took my breath away from me and towards you."
"Εμείς, πολύπαθοι Αχαιοί..." "γυρίζουμε από την Τροία μες στα θαλασσοπέλαγα και με λογής ανέμους" "...να πάμε στην πατρίδα μας, μα πήραμε άλλο δρόμο.""We, the people of Achaia, on our way back from Troy through oceans and various winds, longing to return home, but took the wrong way..."
"Με λύπη αναφέρω ότι ο Ρέτζιναλντ, ένας κυνηγός που πήραμε μαζί μας,""I regret to report that Reginald, "one of our hunters we took with us,
'Ενας από τoυς επικoινωνητές πoυ πήραμε λείπει.By the way, one of the communicators we took from you is missing.
'Ετσι την πήραμε μαζί μας.So we took her with us.
" Τα πάντα πήρατε από μένα ,"Everything you took from me,
"Επισκέπτες", πήρατε τον αδερφό μου, έχει φακίδες και μοιάζει με μπάλα ποδοσφαίρου.Visitors, you took my brother. He's freckled and looks like a football.
# μου πήρατε την ζοφερή καρδιά μου, περνώντας έξω από το σπίτι μου.you took my sad heart to go outside my house."
'ρα ο Τσαρλς πιστεύει πως όταν σώσατε τα κορίτσια πήρατε κάτι δικό του;So Charles thinks when you rescued the girls that you took something from him?
" Έτσι μπήκαν στο ντουλάπι μου στο σχολείο, και πήραν το iPhone μου,"So they broke into my locker at school, and they took my iPhone,
" Να ρωτήσεις τον στρατιώτη πώς, πήραν στον πόλεμο, το λόφο... τον λόφο ""Ask Soldier how, in the war, they took Hill... Hill ..."
" Τι έκανες σήμερα όταν πήραν το τηλέφωνό σας; ""What did you do today when they took your phone?"
" με πήραν να ζήσω μαζί τους στο Ταινσκάστλ."they took me to live with them in Tynecastle.
- Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι έπαιρνα μακριά όλα αυτά.I never thought I was taking away all of that.
- όταν έπαιρνα την κόρη σου σε μαθήματα για κλαρινέτο και προπόνηση- That's when I was taking your daughter to her clarinet lessons and her soccer practise.
Hey, ακούει, έπαιρνα μια δημιουργική πορεία γραφή... ένα χρόνο στο κολλέγιο της κοινότητας.Hey, listen, I was taking a creative writing course... one time in community college.
Έκανα πως έπαιρνα το αυτοκίνητο για δοκιμή, έπαιρνα τα κλειδιά.I'd act like I was taking a car for a test drive. I'd grab the keys. Brianna would strut her stuff.
'Επαιρνες... έπαιρνες τα μισά από τα πάντα!You were taking... taking half of everything!
Όταν έπαιρνες κάτι από μια ξαπλώστρα.You were taking something off of a chair.
Όταν κατάρρευσες ήθελα να ελέγξω αν έπαιρνες κάποιου είδους φάρμακο... και έπρεπε να ψάξω στοιχεία για το Ερλοπ...Well, when you collapsed, I wanted to check to see if you were taking any medication, and I had to look up, uh... Erlopa.
Όταν μου έπαιρνες τα μετρητά μου.When you were taking my cash. I want it back.
"Εκείνο το τραίνο σε έπαιρνε από τη ζωή μου.""That train was taking you out of my life."
'κουσα ότι έπαιρνε λίγο... χρόνο διακοπών.I heard she was taking some... vacation time.
'λλος παλαβός, έπαιρνε εισιτήριο όταν έφευγε το τρένο.Another nut case was taking his ticket when the train's just leaving.
- Ή αυτή έπαιρνε αυτόν ;- Or she was taking him?
Ήξερες ότι παίρναμε ρίσκο.You knew we were taking a chance.
Γι αυτό τον λόγο παίρναμε τις φωτογραφίες.That's why we were taking the pictures.
Δεν θα παίρναμε το λεωφορείο;.I thought we were taking the bus.
Η οικογένεια ήξερε ότι ο λόγος που παίρναμε τον Νίκολας στο Χιούστον ήταν γιατί είχε περάσει τραύμα.The family was told that the reason we were taking Nicholas to Houston was because he'd been through trauma.
- Ωστόσο παίρνατε... αυτά τα χάπια που προκαλούν υπερδιέγερση; - Ναί.- But you were taking them... these pills that tend to overstimulate?
Ένα πράγμα το οποίο δεν πιάνω ακριβώς, ωστόσο ήταν εσύ και ο Cosmo, παίρνατε όλα αυτά τα μεγάλα ρίσκα για ποιο λόγο; Ήμαστε νέοι.One thing I don't quite get, though, is... was you and Cosmo, you were taking all these chances... all these big chances, what for?
Όχι, ίσως παίρνατε ρεπό και πηγαίνατε...No, I just thought that maybe you were taking the day off to go and...
Εσύ και η Μαρσέλα παίρνατε "μανιτάρια".You and Marcela were taking shrooms.
Peter, σκέφτηκα ότι θα έπαιρναν μας σε ένα νέο σημείο κατανάλωσης.Peter, I thought you were taking us to a new drinking spot.
Άνθρωποι έπαιρναν την ευθύνη.People were taking responsibility.
Άφησε την Σούελ-Όγκουστιν επειδή έπαιρναν πολλές υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων.He axed Sewell Augustine because he felt like they were taking on too many cases with conflicts.
Έγραφε τις εντολές του για την Σεληνόβαση και το Skydiver... ενώ ένα ζευγάρι από κάμερες στον τοίχο έπαιρναν φωτογραφίες.He wrote orders to Moonbase and Skydiver while a couple of cameras in the wall were taking pictures.
" Δεκ ανέα, πάρε δύο άντρες κ αι κ αθάρισε το χωριό " ."Corporal, take two men and clear the village."
" Σε παρακαλώ... "... σε παρακαλώ, μωρό μου, πάρε με πίσω. "" Please please, baby, take me back."
"'κα, πάρε το, είναι δικό σου!""Aca, take it, it's yours!"
"'σε το όπλο, πάρε τα κανόλι".Leave the gun, take the cannoli.
" Αν δεν έχεις πάρει μια καρδιά.""If you haven't taken a heart"
"Έπρεπε να είχατε πάρει τα χρήματά μου."you should have taken my money.
"Όμως παρ' όλες τις προφυλάξεις "που είχαν πάρει τριγύρω "η αγροτική έπαυλη... ""Thus, all the precautions had been taken around the ha... ha... hacienda."
"Γιαυτό το λόγο, σου στέλνω κάτι που πιστεύω ότι θα χες πάρει μαζί σου αν μπορούσες."Therefore, I send you something I believe you would have taken with you if you could.
" Γλυκό μου πλάσμα, όταν πάρεις το σημείωμα, θα είμαι στο μπροστινό σαλόνι,"My sweet creature, when I send this round, I shall be in the front parlor,
" Εάν θέλεις να πάρεις μία ή δεν θέλεις..." " Υπάρχουν εκατό εικόνες σου αυτές των ονείρων μου.""Whether you take a look or you don't there are a hundred images in them of my dreams."
" Θα τους πάρεις κάτω "# You'll take them down #
"'Ελα να με πάρεις"."Pick me up."
", έτσι ώστε θα μπορούσαμε απλά πάρτε μερικές φωτογραφίες; ""so that we could just take some pictures?"
". Κ. Μαΐου, πάρτε ένα κάθισμα" Και αν πάτε, "Σας ευχαριστώ"Mr May, take a seat." And you go, "Thank you.
"Bουλώστε το, πάρτε τα λεφτά και πηγαίνετε κάπου αλλού"."Just please shut up." "Here -- take the money, go somewhere else."
"Scapinelli, πάρτε τα χρήματά σας πίσω!""Scapinelli, take your money back!"
'Ο ποταμός Ταμέσης 'κυλούσε στην καρδιά του East End σαν το αίμα του, 'συντηρώντας τους ανθρώπους του 'και παίρνοντας μαζί του ό,τι είχαν πετάξει ή έχασαν.'The River Thames 'pulsed through the heart of the East End like its blood, 'sustaining its people 'and taking with it much they had thrown away or lost.
*Όταν στέκομαι εδώ, παίρνοντας την κάθε μου ανάσα…*♪ When I stand here taking every breath ♪
- Μπήκε στο τεχνητό περιβάλλον... σκοτώνοντας και παίρνοντας την θέση της πραγματικής υπάρχου.She gained access to the virtual environment, by killing your First Officer and taking her place.
- Τίποτα, παίρνοντας χρήματα δεν είναι δώρο.- Nothing taking money for something is not a gift -

Questions and answers about παίρνω conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about παίρνω
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Modern Greek with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Modern Greek to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
παγώνωfreeze

Do you know these verbs?

VerbTranslation
ξετρυπώνωliberate
οξυγονώνομαιoxygenate
ορκίζωfind one's feet
παγιοποιώconsolidate
παγιώνωdo
παίζωplay
παιχνιδίζωfreeze
παραγίνομαιbecome excessive
παράγωproduce
παρακαλώrare form of παρακαλώ ‎(parakaló)