Μαθαίνω conjugation

Conjugate μαθαίνω - learn

Present tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
μαθαίνω I learn
εσυ
μαθαίνεις you learn
αυτ(ος/ή/ό)
μαθαίνει he/she learns
εμείς
μαθαίνουμε we learn
εσείς
μαθαίνετε you all learn
αυτ(οί/ές/ά)
μαθαίνουν they learn

Aorist past tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
έμαθα I learned
εσυ
έμαθες you learned
αυτ(ος/ή/ό)
έμαθε he/she learned
εμείς
μάθαμε we learned
εσείς
μάθατε you all learned
αυτ(οί/ές/ά)
έμαθαν they learned

Past continuous tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
μάθαινα I was learning
εσυ
μάθαινες you were learning
αυτ(ος/ή/ό)
μάθαινε he/she was learning
εμείς
μαθαίναμε we were learning
εσείς
μαθαίνατε you all were learning
αυτ(οί/ές/ά)
μάθαιναν they were learning

Future tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
θα μάθω I will learn
εσυ
θα μάθεις you will learn
αυτ(ος/ή/ό)
θα μάθει he/she will learn
εμείς
θα μάθουμε we will learn
εσείς
θα μάθετε you all will learn
αυτ(οί/ές/ά)
θα μάθουν they will learn

Imperfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
μάθαινε be learning
εσείς
μαθαίνετεlearn

Perfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
μάθε learn
εσείς
μάθετεlearn

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for μαθαίνω

There is no additional usage information for the verb μαθαίνω.

Examples of μαθαίνω

Example in Modern GreekTranslation in EnglishFm.
'Αρχισα να μαθαίνω για πολλά πιάνοντάς τα, δοκιμάζοντάς τα, κοιτάζοντάς τα .I started to learn about things by grasping them... tasting them, looking at them.
'Ετσι άρχισα να μαθαίνω τα πάντα για σένα.So l started to learn everything l could about you.
'ρχισα να μαθαίνω πιάνο.I started to learn piano.
'ρχισα να μαθαίνω ότι το να είσαι σε μία από τις πιο ρομαντικές πόλεις στον κόσμο δεν είναι τόσο ρομαντικό αν δεν έχεις κάποιον που αγαπάς να το μοιραστείς.Yeah, well, l'm starting to learn that being in one of the most romantic cities in the world isn't so romantic when you don't have someone you love to share it with.
"Όσα περισσότερα μαθαίνεις, τόσα λιγότερα ξέρει ο αντίπαλος"."The more you read and learn, the less your adversary will know."
"Για να πληρώσεις τα δίδακτρα, επειδή μαθαίνεις φλάουτο"# Just to pay for your lessons, you're learning the flute #
"Είχες μεγάλα όνειρα... και τώρα τελικά μαθαίνεις πως η φήμη κοστίζει""You had big dreams ... and now you will learn eventually that famous little cost. '
"Θα συμπεριφέρονται έτσι όπως θέλω εγώ να συμπεριφέρονται", αλλά στην πραγματικότητα πειθαρχία σημαίνει να μαθαίνεις να φέρεσαι."to behave the way I want them to behave", but in fact discipline is the learning of behaviour.
"Είναι το είδος της επαγγελματικής απασχόλησης όπου μαθαίνει κανείς πολλά πράγματα"It's the kind of establishment where one learns many things
"Ο άνθρωπος μαθαίνει ό,τι χρειαστεί"."Man learns what he needs to know."
'Ολα θέλουν να φορούν τα ίδια ρούχα κι ό,τι μαθαίνει το ένα, το ξέρουν όλα.These children all want to dress alike... ...andwhatone learns,they alllearn .
'Οταν κάποιος μαθαίνει πως η γυναίκα του τον απατά...Annoyed? When a man learns that his wife been unfaithful to him
"Όσα πρέπει να κάνουμε αφού τα μάθουμε, "αυτά τα μαθαίνουμε κάνοντάς τα." Αριστοτέλης"What we have to learn, we learn by doing."
"Όταν είμαστε νέοι μαθαίνουμε""in youth we learn.
"Εδώ έξω μαθαίνουμε πράγματα που οι σχεδιαστές δεν μπορούν να καταλάβουν.""Out here in the field, we learn things you designers couldn't possibly understand."
'Ετσι μαθαίνουμε.In the struggle, you end up learning.
'Ολοι εσείς μαθαίνετε γρήγορα.You people learn fast.
- Θα έπρεπε να μαθαίνετε από 'μας.They should be learning from us.
- Και εσείς ότι μαθαίνετε...And you pretend to learn. Lamar!
- Κοιτάτε να μαθαίνετε, άχρηστοι.Watch and learn, you dinks.
" Οι νέοι μαθαίνουν να σέβονται τους καθηγητές " επειδή πιέζονται να το κάνουν " ή από φόβο μήπως έχουν προβλήματα.Adolescents learn to respect their teachers because of threats or the fear of having problems.
" αποδεικνύοντας τη θεωρεία της Rose, ότι οι άντρες δε μαθαίνουν ποτέ"proving Rose's theory that men never learn,
"Αυτοί που δε μαθαίνουν από την ιστορία, είναι καταδικασμένοι να την επαναλάβουν""And those who fail to learn from history are doomed to repeat it."
"Δεν πιστεύω ότι το σύγχρονο περιβάλλον αβεβαιότητας θα ωφελείτο από αποφάσεις δημοσιονομικής πολιτικής μελών του συμβουλίου που ακόμα μαθαίνουν."Said Shelby, "I do not believe the current environment of uncertainty would benefit from monetary policy decisions made by board members who are learning on the job."
"... στο τέλος έμαθα ότι ο καθένας από μας... " ..."κουβαλάει διαφορετικά τις αναμνήσεις του. ""I learned that we tackle situations differently. "
"...γιατί, αν έμαθα κάτι από αυτή την ιστορία..."because what I've learned from this story
"Από τότε που έμαθα να δένω τα κορδόνια μου... το άτομο που έχει ασκήσει τη μεγαλύτερη επιρροή στη ζωή μου, είμαι εγώ.""From the day I finally learned to tie my shoes, "the person who has exercised the most influence in my life is me."
"Βαθιά μέσα" είναι μια τζαζ έκφραση που μόλις έμαθα.Deep in it" is ajazz expression I just learned.
'Ελπίζω νά έμαθες νά συμπεριφέρεσαι σωστά."I hope you've learned how to behave properly!
'Εμαθα κάτι που εσύ δεν έμαθες.I have learned a thing that you haven't.
'Ισως έμαθες αρκετά.Perhaps you'd learned enough.
'χμετ φαίνεται ότι έμαθες πολλά εκείνη την μέρα.Achmed, it looks like you learned a lot that day.
"... αλλά ποτέ δεν έμαθε να παίζει σοβαρά"."but he never really learned how to play."
"...είπε αφού συνάντησε τη γυναίκα του εμπόρου και κάπου στην πορεία έμαθε το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων."he said, upon meeting the merchant's wife... "And somewhere along the way, he learned the true meaning of Christmas."
"Ακόμα κι αν ο Prince Abhimanyu, όταν ήταν ακόμα στη μήτρα, έμαθε μόνο πώς να διαπερνά τους σχηματισμούς των εχθρών αλλά τώρα πώς να αποσυρθεί, έτσι ένας ποταμός, που πηγάζει από τα πετρώδη έγκατα του βουνού,"Even as Prince Abhimanyu, while still in the womb, "learned only how to penetrate the enemy ranks "but not how to withdraw,
"Η Σεσίλια έμαθε να ηγείται."Cecilia learned to drive.
"Ίσως σήμερα μάθαμε όλοι κάτι. "Κάθε μέρα αποκτάμε καινούργια γνώση.Maybe all learned something today, learn something every day.
"Και πρέπει να τα διδάξουμε ό, τι ξέρουμε, όσα μάθαμε".And we gotta teach them what we know what we've learned.
"Κατόπιν επιπλέον ερευνών μάθαμε ότι εκείνος που δέχτηκε την επίθεση...""After additional inquiries it was learned that the party receiving the attack...
"μάθαμε ότι ο αρχιτέκτονας του κτιρίου, ήταν ο κ. Φλάνερ"we learned that this architect of the building was a man named Flanner
'Ετσι μάθατε λοιπόν τα πάντα για το μαγείρεμα. Ξέρετε όλα τα βήματα, από τη σφαγή μέχρι και το ψήσιμο.Ah, so you learned, uh, all about cooking, you know, from butchering to baking.
'Οταν μάθατε για το γράμμα του Σαντιάγκο συναντηθήκατε με τους αξιωματικούς σας, σωστά;Colonel, when you learned of Santiago's letter to the N.I.S.... you had a meeting with your two senior officers. - Is that right? - Yes.
- Δεν μάθατε ποτέ;- You never learned?
- Και μάθατε ότι η νιτρογλυκερίνη... - ...ρίχτηκε στο κρασί.- And you learned... the nitroglycerin had been traced to the wine.
"Έξυπνοι, εκλεπτυσμένοι Νεοϋορκέζοι, όπως οι Κίτριτζ, που άνοιξαν το σπίτι τους σ' έναν νεαρό άνδρα, έμαθαν ότι ξεγελάστηκαν από έναν απατεώνα που τώρα καταζητείται.""Smart, sophisticated, tough New Yorkers, such as the J Flanders Kittredges, who opened their homes and pocketbooks to a young man, learned yesterday they had been boondoggled by a confidence man now wanted by police."
"Δυστυχώς, πολλοί έμαθαν ότι υπάρχει μια σκοτεινή αλήθεια στο παιχνίδι της Μαίρης."Unfortunately, many have learned there is a dark truth to Mary's game.
'Ολα όσα έμαθαν θάφτηκαν μαζί τους.Whatever they learned will be buried with them.
'Ολοι μιλούν για το τι έμαθαν στο λύκειο.people talk about what they learned in high school.
"Ακόμα, μάθαινα περισσότερο από James...'Still, I was learning more than James...
Έλεγε ότι η χορεύτρια μέσα θα περιστρεφόταν αν κατάφερνα να παίξω σωστά τις νότες, ...όταν μάθαινα πιάνο.He said the dancer inside would spin - if I managed to play the chords right when I was learning the piano.
Όταν ήμουν μικρό παιδί μάθαινα τα μαθήματά μου ...τραγουδώντας...- When I was a little boy I was learning my lessons by Singing.
Όταν μάθαινα να παίζω πιάνο, ο πατέρας μου με έβαζε να το παίζω ξανά και ξανά.When i was learning to play the piano, My father made me play it over and over.
- Νόμιζα πως μάθαινες νοηματική;I thought you were learning to sign.
- Νόμιζα ότι μάθαινες πράγματα από μένα.I thought you were learning something from me.
Εγώ θυμάμαι μερικές επισκέψεις στον οδοντίατρο, όταν μάθαινες ποδήλατο.I seem to recall quite a few trips to the dentist's office when you were learning to ride your bike.
- Ναι, μια μέρα πριν με αποβάλουν, είπε ότι μάθαινε να παλεύει κι ότι θα με σακάτευε.- Yeah, the day before they suspended me, He told me he was learning how to fight So he could kick my ass.
Ήταν γιατί, μάθαινε τώρα, ότι κάποια παιδιά πήγαιναν στο σχολείο, και άλλα όχι.It was why, she was learning now, that some kids went to school, and others did not.
Ίσως... μάθαινε πως να φιλά.Maybe she was learning how to kiss.
Αλλά μάθαινε να απολαμβάνει μια άλλη ετικέτα...But she was learning to enjoy another one...
Όταν η Ντάφνι πήρε τα πρώτα της ακουστικά, και μαθαίναμε τη νοηματική, ο κόσμος μας κοίταζε.When Daphne got her first hearing aids and we were learning to sign, people would just stare.
Όταν μαθαίναμε για τον ζωολογικό κήπο των σωματιδίων ότι δεν ορίζονται, ήταν αρκετά χαοτικό και απλά δεν φαινόταν σωστό.When we were learning about the zoo of particles that were not defined, it was pretty chaotic, and it just didn't look right.
Εγώ και εσύ μαθαίναμε κλάσματα όταν γεννήθηκε αυτό το παιδί.You and I were learning fractions when this kid was born.
Ενώ τα υπόλοιπα κορίτσια μαθαίναμε να φτιάχνουμε κέικ κανέλας στα οικοκυρικά, η μάγισσα πήγαινε στο ξυλουργείο.While the rest of us girls were learning to bake cinnamon pinwheels in Home Ec... The witch took shop.
Όταν μαθαίνατε την πολεμική τέχνη, εγώ μάθαινα να φτιάχνω μπότες.About the time you were learning to be a soldier... I was learning to make boots.
Εσείς μαθαίνατε αθλητικές μεταφορές.You were learning sports metaphors.
Όταν με έδιωξαν από τις Προσκοπίνες, και όλα τα άλλα κοριτσάκια μάθαιναν να πουλάνε μπισκότα, εγώ ήμουν σπίτι και διάβαζα βιβλία φυσικής.When I got kicked out of Girl Scouts... and all the other girls were learning how to sell cookies... I was at home- ow- reading physics books.
Όχι. Ξέρω πως ακούγεται τρελό, αλλά... τα παιδιά μάθαιναν.I-I know this sounds crazy, but... the kids were learning.
Ενώ αυτοί μάθαιναν το: "Αχ, κουνελάκι", εγώ έμαθα πώς να αφυδατώνω. Και μετά να ξεαφυδατώνω.While they were learning the Itsy Bitsy Spider I learned how to dehydrate animate objects and rehydrate them at will.
Με έβαζε να υπολογίζω πιθανότητες την ίδια ώρα που... άλλα παιδιά μάθαιναν να μετράνε.He had me figuring odds around the same time other kids were learning how to count
"Μάθε να είσαι αυτό είσαι και μάθε να παραιτείσαι με χαρά απ' όλα όσα δεν είσαι.""Learn to be what you are and learn to resign with good grace all that you are not."
"Μάθε να είσαι αυτό που είσαι και μάθε να..."learn to be what you are, and learn to...
"Πρώτα μάθε και μετά προστάτευσε".First learn then protect it.
"Τώρα πήγαινε μάθε τίποτα.""for every day that you remember to bring home your jacket." "Now go learn something."
"΄Εχει μάθει να εκμεταλλεύεται καταστάσεις επί χρόνια"."He's learned through the years how to go on manipulating the situation."
"Έχουμε μάθει,με λύπη, τον γάμο σου μ'ένα άτομο που δεν ανήκει στην 'ρια φυλή."We've learned, with regret, of your marriage to a person not belonging to the Arian race.
"Έχω μάθει επίσης"I've also learned
"Έχω μάθει το μάθημά μου το δύσκολο τρόπο."."I've learned my lesson. The hard way."
" Ίσως.. με κάποιο τρόπο..." "..αν μάθεις νέα μου..." "..απλά θυμήσου με..."* Perhaps, somehow... * if you find news of me... * just remember me... * if you can
" Ίσως.. με κάποιο τρόπο..." "..αν μάθεις νέα μου..."* Perhaps, somehow... * if you find news of me...
"... Νιώθω τόση τρυφερότητα για σένα... "... που δεν αντέχω να σε αντιμετωπίσω όταν θα μάθεις την αλήθεια.I feel so much tenderness toward you... that I cannot bear to face you when you learn the truth.
"...κι εσύ θα μάθεις για τη δική μου.""And thou shalt know of mine!"
"Για να μάθετε για εμάς και για τα καμένα μας κεκάκια, -...μπείτε στην ακριβή μας ιστοσελίδα"."You can learn more about us and our blackened cupcakes on our expensive website."
"Εδώ, μπορείτε να οδηγείτε ένα γύρο NASCAR το οβάλ, " ή μπορείτε να μάθετε την πίστα σε προσομοιωτή της Ferrari 'πριν το κάνουμε για την πραγματική σε ένα πραγματικό αυτοκίνητο Ferrari.'Here, you can drive a NASCAR round the oval, 'or you can learn the racetrack on a Ferrari simulator 'before doing it for real in an actual Ferrari car.
"Θέλω να μάθετε πια είναι τα συνταγματικά δικαιώματά σας,""I want you to learn what your rights are under the Constitution,
"Θα μάθετε το θέμα σας όταν μάθετε να χρησιμοποιείτε τα μάτια σας.""You'll know your topic when you learn how to use your eyes. "
"Περάστε μία εβδομάδα κάνοντας πολλά Μαθηματικά και Φυσική... - μαθαίνοντας από αληθινούς αστροναύτες!""Spend a week doing intensive math and science, learning from real astronauts."
- Πέρασα τους τελευταίους δέκα μήνες, σε μία τάξη γεμάτη παιδιά στην ηλικία της Κάσιντι, μελετώντας τα και μαθαίνοντας τους τρόπους τους.- I spent the last ten months of my life in a classroom full of kids Cassidy's age, studying them, learning their ways.
~Αναζητώντας τη γνώση, μαθαίνοντας την αλήθεια~Seeking knowledge learning truth
Άρχισε μαθαίνοντας όλους τους προέδρους.You can start by learning about all the presidents.

Questions and answers about μαθαίνω conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about μαθαίνω
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Modern Greek conjugation game!

Practice Modern Greek verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Modern Greek with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Modern Greek to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
βαθαίνωwalk
μαραίνωwilt
μωραίνωsmell
πεθαίνωdie

Do you know these verbs?

VerbTranslation
λατρεύωworship
λέγομαιpant
λιθολογώhash
λογιάζωbe calculated
μαζώνωgather
μαϊμουδίζωmagnetize
μαραγκιάζωgild
μαστουριάζωchew
ματοκυλίζωcast/give the evil eye
μεγαλύνωchew