Δίνω conjugation

Conjugate δίνω - give

Present tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
δίνω I give
εσυ
δίνεις you give
αυτ(ος/ή/ό)
δίνει he/she gives
εμείς
δίνουμε we give
εσείς
δίνετε you all give
αυτ(οί/ές/ά)
δίνουν they give

Aorist past tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
έδωσα I gave
εσυ
έδωσες you gave
αυτ(ος/ή/ό)
έδωσε he/she gave
εμείς
δώσαμε we gave
εσείς
δώσατε you all gave
αυτ(οί/ές/ά)
έδωσαν they gave

Past continuous tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
έδινα I was giving
εσυ
έδινες you were giving
αυτ(ος/ή/ό)
έδινε he/she was giving
εμείς
δίναμε we were giving
εσείς
δίνατε you all were giving
αυτ(οί/ές/ά)
έδιναν they were giving

Future tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
θα δώσω I will give
εσυ
θα δώσεις you will give
αυτ(ος/ή/ό)
θα δώσει he/she will give
εμείς
θα δώσουμε we will give
εσείς
θα δώσετε you all will give
αυτ(οί/ές/ά)
θα δώσουν they will give

Imperfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
δίνε be giving
εσείς
δίνετεgive

Perfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
δώσε give
εσείς
δώστεgive

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for δίνω

There is no additional usage information for the verb δίνω.

Examples of δίνω

Example in Modern GreekTranslation in EnglishFm.
"'Εχω μια όμορφη κόρη, σου τη δίνω για γυναίκα σου".I told him: I have a pretty daughter, I want to give her to you as a wife.
"…να σου δίνω το 110% του εαυτού μου, είτε είναι δυνατό είτε όχι"."and to give you 110%, "whether it's mathematically possible or not."
"Αποφάσισα να δίνω στη γυναίκα σου 25$ τη βδομάδα.""I've decided to give your wife $25 a week."
'Εμαθα να δίνω και να παίρνω αγάπη χωρίς όρους.I learned to give love and get love unconditionally.
" Όχι εκτός αν μου δίνεις χίλια δολλάρια το μήνα για μια ζωή! "'Not unless you give me a thousand bucks a month for life!
" Αλήθεια, δίνεις δεκάρα , μπάτσε;""Do you really give a fig, pig?"
"...πάντα να της δίνεις ένα αναπαυτικό κάθισμα""...always give it a comfortable seat."
"Όταν παίρνεις, πρέπει και να δίνεις.""If you get, you give."
" Όποιος δίνει τη ζωή του ""Whoever gives up his life"
"... από πρωτοπόρος σεφ, σε κακομοίρα θεία που σου δίνει 5 $..."from the edgiest chef in Miami "to the needy aunt that gives you $5 every time you see her
"Ένας άντρας σου δίνει μια βαλίτσα με ένα εκατομμύριο δολάρια."A man gives you a suitcase with a million dollars.
"Όλοι όσους ο Πατέρας δίνει σε μένα θα έρθουν σε μένα" "και ποτέ δεν θα διώξω εκείνους που πιστεύουν σε μένα..."Everyone that Father gives to me will come to me and I will never turn away those who believe in me...
" Το δώρο που σας δίνουμε " " Είναι η ψυχή σου "# The gift we give you # # ls your soul #
"Ίσως όλοι μας δίνουμε αυθόρμητα και την καρδιά μας... "σε άτομα που σχεδόν δεν μας δίνουν σημασία" .perhaps we all give the best of our hearts uncritically... to those who hardly think about us in return.
"Ας δίνουμε ο ένας στον άλλο γράμματα από πέτρες κάθε χρόνο", έλεγε... και αυτή ήταν η μόνη φορά."Let's give each other stone-letters every year", he said... yet that was the only time.
"Δεν αρκεί να δίνουμε όταν έχουμε."it isn't enough to simply give when we can.
"Όταν δίνετε μια γιορτή, καλέσει τους φτωχούς, το ανάπηρος, ο κουτσός, ο τυφλός, και θα ευλογηθούν. ""When you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed."
"Δεν μου τα δίνετε σε βιβλίο και οι υπηρέτες μου να τα μάθουν για μένα;"Can't you just, like, give it to me in a book and then my servants can learn it for me?
"Μην δίνετε την διεύθυνση, εκτός από επείγουσα ανάγκη"."Do not give out address except in emergency."
# Aλλά το ομορφότερο δώρο που μας δίνετε #♪ but the most beautiful gift you give us ♪
" Όταν σκέφτομαι την αγάπη που δίνουν, παίρνουν και μοιράζονται... " "... ζηλεύω τη ζωή τους όπου θα έχουν, θα αγαπούν, θα δίνουν και... ""When I think of the love that these two givers and receivers share I can't help but envy the lifetime ahead of having and loving and giving..." And then I can't think of a good word for right here.
"'Ομως, έχω βρεθεί μόνη και χάνω τα λογικά μου..." "...και ντρέπομαι να παίρνω από εκείνους που μπορούν να δίνουν."But I find myself alone and at the end of my wits... too embarrassed to keep taking from those who can least afford to give.
"Έχεις μόνο τις ώρες, αλλά οι ώρες δε μας δίνουν χρόνο.""We've got nothing but time, but time won't give us time."
"Ίσως όλοι μας δίνουμε αυθόρμητα και την καρδιά μας... "σε άτομα που σχεδόν δεν μας δίνουν σημασία" .perhaps we all give the best of our hearts uncritically... to those who hardly think about us in return.
"...σχετικά με τα φύλλα μου... "...τα έδωσα όλα.About my leaves, I gave them all away.
"Kαι απoστέλλω εις αυτoύς τov λoιμόv και τov θάvατov και τηv μάχαιρov... έως αvεκλίπωσιv από της γης ηv έδωσα αυτoίς"!"And l send them forth to pestilence, to death, to the knife until they fade from the earth that l gave unto them!"
"Ανοίγοντας το, της έδωσα ζωή.""Opening it, I gave her life.
"Γιατί έδωσα εύκολα την εμπιστοσύνη μου...""It's because I gave away my trust too easily...
" Τζεφ, άκουσα από ένα στρατιώτη του Τρόι για έναν λόγο που έδωσες στους στρατιώτες στο Κουβερτοφρούριο."Jeff, heard from one of Troy's soldiers about a speech "you gave to troops at the blanket fort.
"...που εσύ μου έδωσες."the ones you gave me.
"Διψούσα και μου έδωσες να πιώ.""I was thirsty and you gave me drink."
"Επειδή η σχέση που μου έδωσες..." "... με δίδαξε να είμαι γενναίος..." "... όπου και να πάω, καλύτερη τιμή δεν θα βρώ..."[because the friendship that you gave...] [... has taught me to be brave...] [no matter where I go, I will never find a better prize] [...find a better prize]
" Δεν ήταν η ευφυΐα που μου έδωσε δύναμη "."No, it was not intelligentsia that gave me strength,"
" Ο άνθρωπος που έδωσε τη ζωή σας; ""The man that gave you life?"
" και μετά έδωσε την διαταγή να ρίξουν.""and then he gave the order to fire."
" που θυμάμαι, γιατί είναι ο μόνος ποτέ έδωσε ένα Α-plus σε ""who I remember, because he's the only one I ever gave an A-plus to,"
"…παρ' όλο που δε σας δώσαμε το δώρο της ζωής "…η ζωή μάς έκανε δώρο εσάς".Though we didn't give you the gift of life, life gave us the gift of you."
"Εμείς δεν πείστηκαν, 'έτσι του δώσαμε ένα χέρι βοήθειας"'We weren't convinced, 'so we gave him a helping hand.'
"και του δώσαμε 100 τίμια χαρτονομίσματα..."and we gave him 100 honest notes...
'Ηξερες πέρσι, όταν σου δώσαμε τις ψήφους... ότι φέτος είναι σειρά του Οττ.You knew last year, when we gave you the votes that this time would be Ott's turn.
" Έπειτα μου δώσατε αυτό το Πάαν..." "...και ξανάνιωσε το κουρασμένο μου κορμί!"Then you gave me this paan and life has returned to mytired body!
"Κύριε, οι εντολές που μου δώσατε..."Sir, the orders you gave me...
'Εχασα τη συνταγή που μου δώσατε σήμερα το απόγευμα... και χρειάζομαι επειγόντως μια νέα.l lost the prescription you gave me earlier this afternoon... and l desperately need another one right away.
'Ηρθα γιατί μου δώσατε τη διεύθυνση.I came because you gave me the address.
"...κι έτσι, γυρίζοντας σπίτι τους, η Λουκία και η μητέρα της έδωσαν τα πάντα στους φτωχούς."...and so, returning to their house, Lucia and her mother gave away, piece by piece, everything that they owned to the poor.
"Όλοι έδωσαν λίγα, λίγοι τα έδωσαν όλα"."all gave some, some gave all."
"Όλοι αρρώστησαν εδώ, ακόμη κι ο Δρ Ντίσελντορφ," "από τις σοκολάτες και τα φουά-γκρα" "που οι γονείς έδωσαν στο προσωπικό."Everyone's sick here, even Dr. Dusseldorf, from all the chocolate and foie gras the parents gave the healthcare staff.
"Μας έδωσαν λίγο άχυρο και έτσι μπορούμε να κοιμηθούμε καλύτερα".They gave us some straw, and with that, we can sleep better.
"Της την έδινα, μέχρι όσο άντεχε""I was giving her all she's got."
'Ηξερα πως της έδινα σκάρτο εισιτήριο.l knew l was giving her a bad ticket.
'Ολα άρχισαν ενώ έδινα διάλεξη για το νέο μου βιβλίο και...It all started when I was giving a speech on my new book and...
- Εγώ του έδινα τα λεφτά.l was giving him the money.
'λλαξα τα ποτά όταν μου έδινες τσιγάρο.I switched the drinks while you were giving me a cigarette.
- Νόμιζα ότι μου έδινες πληροφορίες.I thought you were giving me the information?
Όταν έδινες μαθήματα Ισπανικών... κρυφοκοίταζες ποτέ σε ποιο μέρος έβαζαν τα λεφτά του φρούριου;When you were giving those Spanish lessons, you ever get a peek at where they kept the garrison money?
Γνώρισες κάποια όταν έδινες αίμα?you met a woman when you were giving blood?
"εκείνη την 1η Αυγούστου του 1914, έδινε ένα πάρτυ σε κάποιο εστιατόριο γιορτάζωντας τα 18α του γεννέθλια.""on this August 1, 1914, was giving a party at a restaurant to celebrate his 18th birthday."
'Αφησε κάποια πράγματά της στο σπίτι μου... και η βοηθός μου τα έδινε στον οδηγό της.She left some of her crap at my house, so my assistant was giving it back to her driver.
'Ηξερε ότι έδινε ναρκωτικά στη διάσημη Αλεξάνδρα ντελ Λάγκο?Did he know he was giving narcotics to the famous Alexandra Del Lago?
'νακάλυψα ότι ο Πιτ θα έδινε το νησί στον Ντέιβ.I found out that Pete was giving the island to Dave. Oh, yeah.
Όταν τους δίναμε ονόματα... απλά υποκρινόμασταν ότι όλα ήταν καλά.When we were giving them names, we were just pretending things weren't bad.
Δεν υπήρχε περίπτωση να σου δίναμε ένα τόσο δυνατό όπλο ακέραιο.There is no way we were giving you a weapon that powerful intact.
Εγώ ήμουν στο δωμάτιό μου... και ντυνόμουν για μια δεξίωση που θα δίναμε.I was next door in my room getting dressed for a dinner party we were giving here.
Η KGB ανακάλυψε ότι σας δίναμε πληροφορίες.The KGB found out that we were giving you information.
Βασικά, επιμένει ότι ο Στιβ δεν είχε ιδέα τι του δίνατε και ότι τον συμβουλέψατε να σταματήσει τα αντικαταθλιπτικά.In fact, she insists that steve had no idea what you were giving him and that you advised him to discontinue his antidepressants.
Είπατε ότι δίνατε φόρμες αξιολόγησης σε όλους τους εσωτερικούς βοηθούς.You said you were giving evaluations to all the interns.
Θέλετε να μας πείτε γιατί δίνατε χρήματα στην Εστέλ, κάθε μήνα;You want to tell us why you were giving Estelle money every month? Estelle?
Νόμιζα ότι θα τον δίνατε.I thought you were giving him up.
- Αν σας έδιναν την ομιλία σας.- While you were giving your speech.
- Νομίζατε ότι θα έδιναν;- You thought you were giving it?
Έμαθα ότι έδιναν μαθήματα συγγραφής στην Νέα Σχολή κι έτσι γράφτηκα.I saw that they were giving these courses on writing at the New School so I signed up.
Έτρωγα πρωινό μόνο όταν μας έδιναν στο σχολείο.The only time I got breakfast was if they were giving it out at school.
" Στη Ρώμη , το θριαμβευτικό ράλι του Enrico Olivieri κατά την διάρκεια του οποίου απάγγελνε από μνήμης ένα ποίημα του Μπρεχτ αντέστρεψε την τάση δίνοντας κουράγιο και αισιοδοξία την ιταλική αριστερά για τις προσεχείς εκλογές ."In Rome, the triumphal rally of Enrico Olivieri during which he has recited by memory a Brecht's poem it reversed the trend giving courage and optimism to Italian left for next elections.
"... δίνοντας σ' αυτούς τους ευγενείς δρομείς μια είσοδο στο επόμενο στάδιο της ζωής τους. ""...giving these noble runners a gate to the next stage of their lives."
"Ο ήλιος φωτίζει για τελευταία φορά στον δυτικό ορίζοντα..." "δίνοντας την θέση του στην αδερφή του, φεγγαρούλα..." "που θα αναλάμβανε τώρα πάνω απο την χιονισμένη έρημο της Αλάσκα..."The sun set for the last time on the western horizon... giving way to sister moon... who would now hold sway over the wintery Alaskan wilderness... piercing the darkness with her pale blue eyes.
"Ο υποσιτισμός είναι μία κοινωνικο- οικονομική και πολιτισμική ασθένεια, που μπορεί να θεραπευτεί δίνοντας σε όλους δουλειά."He wrote: "Undernourishment "is a socio-economic and cultural disease that can be cured by giving everyone a job."
'ρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα όνομα... ένα Χριστιανικό όνομα... για κάθε Σιού, δοσμένο από σένα, τυχαία ή απ' την προσωπική σου κρίση, βγαλμένο απ' την τελευταία απογραφή.So what we need is a single name-- a Christian name-- for each Sioux, assigned by you, randomly or at your discretion, working from the last census.
- Είναι περισσότερο δοσμένο όνομα.It's more of a given name.
Tο έργο που έγραψα, είναι ένα σοβαρό έργο, δοσμένο...με κωμική διάθεση, ωραία;The play I wrote is a serious play written in a comic mode, all right?
Ένα μυστικό μήνυμα, τόσο παράξενα δοσμένο, είναι πάντα αναγραμματισμός.A secret message this awkwardly worded is always an anagram. Then you unscramble those letters to spell out the location of the gem while you two dig your own graves.
! Ναι, δώσε μου το !Yeah, give it to me!
" Έλα, δώσε μου μια αγκαλιά"."Come, give me a hug."
" Αν φεύγεις, δώσε μου τη διεύθυνση. ""If you're leaving, give me your address. "
" Δώσε μου ελευθερία ή δώσε μου τον θάνατο. ""Give me liberty or give me death."
" Αν δεν έχεις δώσει την καρδιά σου.""if you haven't given your heart"
" Και η αγάπημενη μου έχει δώσει ενα ευλογημένο δώρο"And my love has given me a blessed gift "
"...έχουν δώσει σημαντική βοήθεια στους εχθρούς μας.""... have given considerable comfort to the enemy."
"Όνειρα..." "Αυτός μου έχει δώσει."* Dreams... * he has given me
" Κύριε δώστε μου μια μονάδα, να πάρω εκείνον τον λόφο. ""Sir, give me one division and I will take that hill."
"Oκ... δώστε τα Ευχαριστώ μας... "Okay, give my thanks.
"Όταν τελειώσει με το προσωπικό του θέμα παρακαλώ δώστε του την επιταγή αυτή""When he's through with his personal meeting, give him this cheque"
"Αλλά δώστε μου ένα ακόμα, Jackie,""But give me one more, Jackie,"

Questions and answers about δίνω conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about δίνω
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Modern Greek conjugation game!

Practice Modern Greek verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Modern Greek with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Modern Greek to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
δένωtie
δίδωdo
κάνωdo
λύνωuntie
μένωstay
ξύνωgrate
πίνωdrink
σώνωrescue
χάνωlose
χύνωpour
χώνωstuff
ψήνωbake