Βροντοκοπώ conjugation

Conjugate βροντοκοπώ - am

Present tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
βροντοκοπώ I be
εσυ
βροντοκοπάς you are
αυτ(ος/ή/ό)
βροντοκοπά he/she is
εμείς
βροντοκοπούμε we are
εσείς
βροντοκοπάτε you all are
αυτ(οί/ές/ά)
βροντοκοπούν they are

Aorist past tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
βροντοκόπησα I was
εσυ
βροντοκόπησες you was
αυτ(ος/ή/ό)
βροντοκόπησε he/she was
εμείς
βροντοκοπήσαμε we was
εσείς
βροντοκοπήσατε you all was
αυτ(οί/ές/ά)
βροντοκόπησαν they was

Past continuous tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
βροντοκοπούσα I was being
εσυ
βροντοκοπούσες you were being
αυτ(ος/ή/ό)
βροντοκοπούσε he/she was being
εμείς
βροντοκοπούσαμε we were being
εσείς
βροντοκοπούσατε you all were being
αυτ(οί/ές/ά)
βροντοκοπούσαν they were being

Future tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
θα βροντοκοπήσω I will be
εσυ
θα βροντοκοπήσεις you will be
αυτ(ος/ή/ό)
θα βροντοκοπήσει he/she will be
εμείς
θα βροντοκοπήσουμε we will be
εσείς
θα βροντοκοπήσετε you all will be
αυτ(οί/ές/ά)
θα βροντοκοπήσουν they will be

Imperfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
βροντοκόπα be being
εσείς
βροντοκοπάτεbe

Perfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
βροντοκόπησε be
εσείς
βροντοκοπήστεbe

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for βροντοκοπώ

There is no additional usage information for the verb βροντοκοπώ.

Examples of βροντοκοπώ

We currently do not have examples of the verb βροντοκοπώ or any of its forms.

Questions and answers about βροντοκοπώ conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about βροντοκοπώ
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Modern Greek conjugation game!

Practice Modern Greek verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Modern Greek with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Modern Greek to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in